Bruge programguiden i Windows Media Center


Hvis et tv-signal er tilsluttet computeren, kan du bruge programguiden til at holde øje med tv-programoversigter i Windows Media Center. Programguiden er nyttig ved planlægning af programmer, du ønsker at optage, eller for blot at bladre gennem kanalerne for at se, hvad der vises på tv.

Billede af programguiden i Media Center
Du kan gennemse programguiden for et tidsinterval, eller du kan hoppe videre dage eller endda uger frem for at se, hvad der vises på tv.

Før du kan bruge programguiden, har du brug for tre ting:

Navigere i programguiden

Du kan bruge mus og tastatur til at finde rundt i programguiden, eller du kan bruge en Media Center-fjernbetjening. Hvis du vil bruge en fjernbetjening, kræves en Media Center-fjernbetjening og -modtager (ekstraudstyr).

For at
Sådan bruges musen og tastaturet
Sådan bruges en Media Center-fjernbetjening

Åbne programguiden

Rul til Tv i Windows Media Center-startskærmbilledet, og klik derefter på Programguide.

Tryk på knappen GUIDE.

Gå direkte til en bestemt kanal i programguiden

Brug tastaturet til at indtaste kanalnummeret.

Tryk på talknapperne for at angive kanalnummeret.

Rul til det næste eller forrige tidsinterval

Klik på knappen med højre pil eller venstre pil.

Tryk på knappen med højre pil eller venstre pil.

Rulle gennem tidsintervaller i hurtigt tempo

Klik og hold knappen med højre pil eller venstre pil nede.

Tryk og hold knappen med højre pil eller venstre pil nede.

Rulle gennem tv-kanaler, én ad gangen

Klik på knappen med pil op eller pil ned.

Tryk på knappen med pil op eller pil ned.

Rulle gennem tv-kanaler i hurtigt tempo

Klik på knappen med pil op eller pil ned, og hold den nede.

Tryk på knappen CH/PG+ eller CH/PG.

Filtrere programguiden efter kategori

Klik på Kategorier (til venstre for programguiden), og klik derefter på en kategori. Du kan bevæge musemarkøren over hver kategori for at få vist et eksempel. Hvis du vil se programguiden uden filtrering, skal du klikke på Alle. (I nogle områder er det ikke muligt at filtrere programguiden.)

Tryk to gange på knappen med venstre pil fra det aktuelle tidsrum for at åbne menuen Kategorier. Tryk på pil knappen med pil op eller pil ned for at vælge en kategori, og tryk derefter på OK for at filtrere programguiden efter denne kategori. (Se "Oprette en kategori kun med foretrukne kanaler" nedenfor for at se, hvordan du opretter dine egne kategorier, eller Foretrukne kanalvalg).

Få vist oplysninger om et program

Højreklik på et program, og klik derefter på Programoplysninger.

Vælg et program, tryk på knappen MORE, vælg Programoplysninger, og tryk på knappen OK.

Vælge et program til visning

Klik på et program, der sendes i øjeblikket.

Vælg et program, der sendes i øjeblikket, og tryk derefter på knappen OK.

Optage et program inde fra programguiden

Højreklik på et program, og klik derefter på Optag eller Optag serie.

Vælg et program, og tryk derefter på knappen RECORD. Tryk på knappen RECORD igen for at optage serien.

Ændre indstillingerne for programguiden eller hente de nyeste programoversigter

Du ønsker måske at ændre den måde, programoversigterne er konfigureret på. Måske ønsker du manuelt at tilføje kanaler til programguiden, som ikke blev registreret, da du konfigurerede tv-signalet.

 • Rul til Opgaver på Windows Media Center-startskærmbilledet, klik på Indstillinger, klik på Tv, klik på Programguide, og gør derefter et af følgende:

  • Hvis du vil ændre indstillingerne for eksisterende kanaler i programguiden eller slå ekstra kanaler fra, som du ikke rent faktisk modtager fra tv-modtageren, skal du klikke på Rediger kanaler, og derefter følge vejledningen.

  • Hvis du manuelt vil tilføje en kanal, der ikke vises i programguiden, skal du klikke på Tilføj manglende kanaler, og derefter følge vejledningen.

  • Hvis du vil ændre grundlæggende indstillinger for den måde, programoversigterne vises på, f.eks. sortering af kanaler efter navn i stedet for nummer eller brug af baggrundsfarver for de forskellige kategorier, skal du klikke på Indstillinger for side med programoversigt og derefter følge vejledningen.

  • Hvis du manuelt vil hente den nyeste programoversigt, skal du klikke på Hent seneste programoversigt. (Media Center gør normalt dette automatisk).

  • Hvis du vil have vist de tekniske oplysninger om programoversigten, f.eks. typen af tv-signal, som de er forbundet med, skal du klikke på Om programoversigter.

Bemærk!

 • Nogle tv-udbydere tilbyder kanaler, der ikke indeholder de nødvendige oplysninger til at kunne blive vist korrekt i programguiden. I nogle tilfælde kan du stadig se disse kanaler, selv om Media Center ikke automatisk kan vise oplysningerne i programguiden. Hvis du vil bruge disse kanaler i Media Center, skal du følge instruktionerne ovenfor for manuelt at tilføje de manglende kanaler.

 • Media Center henter automatisk de nyeste programoversigter på et bestemt tidspunkt hver dag, men disse indstillinger kan ændres. Rul til Opgaver på Windows Media Center-startskærmbilledet, klik på Indstillinger, klik på Generelt, og klik derefter på Indstillinger for mediedataoverførsel.

 • Hvis du modtager en fejlmeddelelse, når du henter en programoversigt, Guide oplysninger, kan det skyldes, at programguide-serveren midlertidigt er ude af drift, at internetforbindelsen svigter eller andre årsager. Du kan finde flere oplysninger ved at åbne logbogen i Windows og derefter markere Media Center loggen under Logfiler for programmer og tjenester. Du kan finde flere oplysninger under Hvilke oplysninger vises i hændelseslogfiler (Logbog)?

 • Hvis programguiden er tom, og det ikke virker at hente de seneste programguider manuelt, skal du muligvis konfigurere tv-signalet igen. Du kan få at vide, hvordan du gør dette, under Konfigurere et tv-signal i Windows Media Center.

Oprette en kategori udelukkende med foretrukne kanaler

Du kan oprette brugerdefinerede kategorier, såkaldte foretrukne kanaludvalg, og derefter hurtigt filtrere programguiden, så du kun ser de kanaler, du ønsker.

 1. Rul til Opgaver på Windows Media Center-startskærmbilledet, klik på Indstillinger, klik på Tv, klik på Programguide, og klik derefter på Rediger foretrukne kanaludvalg.

 2. Klik på Tilføj ny, angiv et navn for kategorien, og klik derefter på Gem.

 3. Klik på afkrydsningsfeltet ud for dine foretrukne kanaler, og klik derefter på Gem.

  Når du vender tilbage til programguiden, kan du klikke på Vis kategorier til venstre og derefter klikke på din tilpassede kategori for kun at vise dine foretrukne kanaler.Har du brug for mere hjælp?