Bruge en fjernbetjening med Windows Media Center


Du kan bruge en mus og et tastatur til at komme rundt i Windows Media Center, men den bedste måde at opleve Media Center på er med en fjernbetjening. Der kan købes mange typer af Media Center-fjernbetjeninger med en række valgmuligheder. Hvis du har købt en Media Center-pc eller en tv-modtager, fulgte der måske en fjernbetjening med.

Du skal også have en modtager til Media Center-fjernbetjeningen, for at den fungerer korrekt. De fleste modtagere til Media Center-fjernbetjeninger er separate infrarøde (IR) enheder, der sluttes til computerens USB-port, men nogle bruger Bluetooth eller radiofrekvenser i stedet.

Hvis computeren blev leveret med fjernbetjening, kan den infrarøde modtager være indbygget i computeren. Hvis du har købt din Media Center-fjernbetjening separat, blev den sandsynligvis leveret med en infrarød modtager, som du kan forbinde til computerens USB-stik.

Åbne Media Center med en Media Center-fjernbetjening

  • Du åbner Media Center ved at trykke på den grønne knap Start Billede af den grønne startknap på fjernbetjeningen.

I Media Center kan stort set alt, hvad du kan gøre med mus og tastatur, også gøres med en Media Center-fjernbetjening. Her er nogle af de ting, du kan gøre:

De fleste opgaver er selvforklarende, når man ser på betegnelserne på Media Center-fjernbetjeningen, men for nogle kan der være behov for yderligere forklaring. Disse opgaver gennemgås i de følgende afsnit.

Vis alle

Hurtig rulning i programguide og biblioteker

Hvis du bladrer i programguiden eller et bibliotek (f.eks musikbiblioteket), som har meget indhold, kan du rulle meget hurtigt ved at trykke på knappen med VENSTRE PIL eller HØJRE PIL nede på fjernbetjeningen. Når du har holdt knappen nede i cirka tre sekunder, kommer du i en tilstand, hvor du kan du springe videre, mens du ruller gennem elementerne.

Billede af programguiden i Media Center
Med hurtig rulning i programguiden kan du hoppe dage eller endda uger videre for at se , hvad der er på tv.

Bemærk!

  • Nogle ældre fjernbetjeninger afbryder automatisk, hvis du holder en knap for længe. Disse fjernbetjeninger fungerer ikke særligt godt i forbindelse med hurtig rulning.

Skifte kanaler

Mens du ser live-tv i Media Center, kan du skifte kanal ved at trykke på knapperne CH + og CH - eller ved at angive kanalnummeret på de nummererede knapper på fjernbetjeningen. Til kanaler, der har decimalkomma (som nogle digitale tv-kanaler), kan du indtaste decimalen i kanalnummeret ved at trykke på knappen *.

Angivelse af tekst med de nummererede knapper

Nogle gange kan det være nødvendigt at angive tekst ved hjælp af Media Center-fjernbetjeningen, for eksempel under søgning efter et tv-program eller for at navngive et diasshow med billeder.

Angivelse af tekst med en Media Center-fjernbetjening svarer til at skrive en SMS-besked på en mobiltelefon. Hvis du vil angive teksten ved hjælp af fjernbetjeningen skal du trykke flere gange for at rulle gennem de valg, der er tilgængelige for tallet. Hver gang du trykker på et tal, vises et nyt tegn. Når du finder det tegn, du ønsker, skal du trykke på et andet tal eller vente nogle sekunder, indtil den blinkende markør flyttes til næste position.

Du kan også gøre følgende:

  • Du kan skifte mellem tegnsæt som store bogstaver, små bogstaver og symboler ved at trykke på knappen CH+ eller CH-.

  • Du kan gå tilbage ved at trykke på knappen CLEAR.

  • Du kan angive et mellemrum mellem ord ved at trykke på knappen 0.

Brug af knapperne MORE og BACK

Når du trykker på knappen MORE på fjernbetjeningen, vil du se yderligere valgmuligheder, afhængigt af hvilken skærm du er på i Media Center. Hvis du for eksempel vælger et billede og derefter trykker på knappen MORE, vil du se muligheder for at rotere billedet eller give det en stjerneklassifikation.

Du kan få adgang til indstillingsskærmbilledet overalt i Media Center ved at trykke på knappen MORE og derefter trykke på Indstillinger.

Hvis du vil forlade en liste over indstillinger uden at foretage et valg eller at gå tilbage til det forrige skærmbillede, skal du trykke på knappen BACK på fjernbetjeningen.Har du brug for mere hjælp?