Uanset om du skal skrive et brev eller foretage numeriske beregning, skal du primært indtaste oplysninger på computeren ved hjælp af tastaturet. Du kan dog også bruge tastaturet til at styre computeren. Hvis du kender bare nogle få tastaturbaserede kommandoer (instruktioner til computeren), kan du arbejde mere effektivt. Denne artikel dækker grundlæggende brug af tastaturet og nogle tastaturkommandoer.

Sådan er tasterne arrangeret

Tasterne på tastaturet kan inddeles i flere grupper efter funktion:

 • Skrivetaster (alfanumeriske). Disse taster omfatter de samme bogstaver, tal, tegnsætningstegn og symboler som på en almindelig skrivemaskine.

 • Kontroltaster. Disse taster bruges enkeltvist eller sammen med andre taster til at udføre bestemte handlinger. De oftest benyttede kontroltaster er Ctrl, Alt, tasten med Windows-logoet Billede af Windows-tasten og Esc.
 • Funktionstaster. Funktionstasterne bruges til at udføre bestemte opgaver. Der står F1, F2, F3 osv. op til F12 på disse taster. Funktionaliteten af tasterne varierer fra program til program.

 • Navigationstaster. Disse taster bruges til at flytte rundt i dokumenter eller på websider og til at redigere tekst. De omfatter piletasterne, Home, End, Page Up, Page Down, Delete og Insert.

 • Numerisk tastatur. Det numeriske tastatur er praktisk til hurtig indtastning af tal. Tasterne er samlet i en gruppe, der ligner en almindelig lommeregner eller regnemaskine.

På følgende illustration vises disse tasters placering på et typisk tastatur. Layoutet er muligvis anderledes på dit tastatur.

Billede af tastatur, der viser tastetyper
Sådan er tasterne placeret på et tastatur

Skrive tekst

Når du skal skrive noget i et program, en e-mail eller en tekstboks, kan du se en blinkende lodret streg (Billede af markøren). Det er markøren, der også kaldes indsætningspunktet. Markøren angiver, hvor den tekst, du skriver, bliver indsat. Du kan flytte markøren ved at klikke det ønskede sted med musen eller ved at bruge navigationstasterne (se afsnittet "Brug af navigationstaster" i denne artikel).

Foruden bogstaver, tal, tegnsætningstegn og symboler omfatter tasterne også Skift, Caps Lock, tabulatortasten, Enter, mellemrumstasten og Tilbage.

Tastens navn
Anvendelse

Skift

Tryk på Skift sammen med et bogstav for at skrive et stort bogstav. Tryk på Skift sammen med en anden tast for at skrive det symbol, der er vist øverst på tasten.

Caps Lock

Tryk én gang på Caps Lock for at skrive alle bogstaver som store bogstaver. Tryk på Caps Lock igen for at slå denne funktion fra. Tastaturet kan have en lille indikator, der lyser, når Caps Lock er slået til.

Tab

Tryk på tabulatortasten for at flytte markøren flere pladser frem. Du kan også trykke på tabulatortasten for at gå til den næste tekstboks i en formular.

Enter

Tryk på Enter for at flytte markøren til begyndelsen af den næste linje. I en dialogboks kan du trykke på Enter for at vælge den fremhævede knap.

Mellemrum

Tryk på Mellemrum for at flytte markøren ét mellemrum frem.

Tilbage

Tryk på Tilbage for at slette tegnet før markøren eller slette den markerede tekst.

Brug af tastaturgenveje

Du kan bruge tastaturgenveje til at udføre handlinger ved hjælp af tastaturet. De kaldes genveje, fordi de gør det muligt at arbejde hurtigere. Næsten alle de handlinger og kommandoer, du kan udføre med musen, kan faktisk foretages hurtigere med en eller flere taster på tastaturet.

I emnerne i Hjælp angiver et plustegn (+) mellem to eller flere taster, at tasterne skal holdes nede samtidig. Ctrl+A betyder f.eks., at du skal holde Ctrl nede, mens du trykker på A. Ctrl+Skift+A betyder, at du skal holde Ctrl og Skift nede, mens du trykker på A.

Finde programgenveje

I de fleste programmer kan du udføre handlinger med tastaturet. Du kan se, hvilke kommandoer der har tastaturgenveje, ved at åbne en menu. Hvis der er genveje, er de vist ud for menupunkterne.

Billede af menuen Rediger i Notesblok med visning af tastaturgenveje ud for menukommandoer
Tastaturgenveje vises ud for menupunkter.

Vælge menuer, kommandoer og indstillinger

Du kan åbne menuer og vælge kommandoer og andre indstillinger ved hjælp af tastaturet. I et program, som indeholder menuer med understregede bogstaver, kan du f.eks. trykke på Alt og det understregede bogstav for at åbne den tilhørende menu. Tryk på det understregede bogstav i et menupunkt for at vælge kommandoen. I programmer, hvor der bruges et bånd, f.eks. Paint og WordPad, vises de bogstaver, der kan trykkes på sammen med Alt, som overlejrede bogstaver (i stedet for understregede bogstaver).

Billede af menuen Paint med visning af understregede bogstaver i menukommandoer
Tryk på Alt+F for at åbne menuen Filer, og tryk derefter på U for at vælge kommandoen Udskriv.

Denne fremgangsmåde virker også i dialogbokse. Hver gang du kan se et understreget bogstav i en indstilling i en dialogboks, betyder det, at du kan vælge indstillingen ved at trykke på Alt sammen med dette bogstav.

Nyttige genveje

I følgende tabel vises en liste over nogle af de mest nyttige tastaturgenveje. For en mere detaljeret liste, se Tastaturgenveje.

Tryk på
Hvis du vil
Windows -tasten Billede af tasten med Windows-logoet

Åbne menuen Start.

Alt+Tab

Skift mellem åbne programmer eller vinduer

Alt+F4

Lukke det aktive element eller afslutte det aktive program.

Ctrl+S

Gemme den aktuelle fil eller det åbne dokument (virker i de fleste programmer).

Ctrl+C

Kopiere det markerede element.

Ctrl+X

Klippe det markerede element.

Ctrl+V

Indsætte det markerede element.

Ctrl+Z

Fortryde en handling.

Ctrl+A

Markere alle elementerne i et dokument eller vindue.

F1

Åbne Hjælp i et program eller Windows.

Tasten med Windows-logoet Billede af tasten med Windows-logoet+F1

Åbne Windows Hjælp og support.

Esc

Annullere den aktuelle opgave.

Programtasten Billede af -tasten

Åbne en menu med kommandoer, der vedrører en markering i et program. Er det samme som at højreklikke på markeringen.

Brug af navigationstaster

Du kan bruge navigationstasterne til at flytte markøren, flytte rundt i dokumenter og på websider samt redigere tekst. I følgende tabel vises nogle af disse tasters almindelige funktioner.

Tryk på denne
for at gøre dette

Venstre pil, Højre pil, Pil op eller Pil ned

Flytte markøren eller markeringen ét mellemrum eller én linje i pilens retning eller rulle gennem en webside i pilens retning.

Home

Flytte markøren til begyndelsen af en linje eller gå til toppen af en webside.

End

Flytte markøren til slutningen af en linje eller gå til bunden af en webside.

Ctrl+Home

Gå til starten af et dokument.

Ctrl+End

Gå til slutningen af et dokument.

Page Up

Flytte markøren eller siden ét skærmbillede op.

Page Down

Flytte markøren eller siden ét skærmbillede ned.

Delete

Slet et tegn efter markøren eller den markerede tekst; i Windows sletter du det valgte element og flytter det til Papirkurv

Insert

Slå indsætningstilstand til og fra. Når indsætningstilstand er slået til, indsættes den tekst, du skriver, ved markøren. Når indsætningstilstand er slået fra, erstatter den tekst, du skriver, eksisterende tekst.

Brug af det numeriske tastatur

På det numeriske tastatur findes tallene 0 til 9, de matematiske operatorer + (addition), - (subtraktion), * (multiplikation) og / (division) og decimaltegnet ligesom på en lommeregner eller regnemaskine. Disse tegn findes også et andet sted på tastaturet, men på det numeriske tastatur kan du hurtigt indtaste numeriske data eller matematiske beregninger med én hånd.

Billede af et numerisk tastatur
Numerisk tastatur

Hvis du vil skrive tal ved hjælp af det numeriske tastatur, skal du trykke på Num Lock. På de fleste tastaturer findes en lille lysindikator, som viser, om Num Lock er slået til eller fra. Når Num Lock er slået fra, fungerer det numeriske tastatur som et ekstra sæt navigationstaster, hvor funktionerne er påtrykt tasterne ud for tallene eller symbolerne.

Du kan bruge det numeriske tastatur til at foretage simple beregninger med Lommeregner.

Brug af det numeriske tastatur i Lommeregner

 1. Åbn Lommeregner ved at klikke på knappen StartBillede af knappen Start. Skriv Lommeregner i søgefeltet, og klik derefter på Lommeregner på resultatlisten.

 2. Undersøg, om Num Lock er slået til ved at kigge på den lille lysindikator på tastaturet. Hvis det ikke er tilfældet, skal du trykke på Num Lock.

 3. Brug det numeriske tastatur til at indtaste det første tal i beregningen.

 4. Indtast + for at lægge til, - for at trække fra, * for at gange eller / for at dividere.

 5. Indtast det næste tal i beregningen.

 6. Tryk på Enter for at foretage beregningen.

Tre særlige taster

Vi har hidtil omtalt næsten alle de taster, du sikkert vil komme til at bruge. Men du er sikkert nysgerrig efter at vide, hvad de tre mest usædvanlige taster på tastaturet kan bruges til. PrtScn, Scroll Lock og Pause/Break.

PrtScn (eller Print Screen)

Oprindeligt blev denne tast brugt til at udføre den funktion, den beskriver – den sendte det aktuelle skærmbillede til udskrivning på printeren. Når du trykker på PrtScn med den funktion, tasten har i dag, oprettes der en afbildning af hele skærmens indhold (et såkaldt "skærmbillede"), som kopieres til Udklipsholder i computerens hukommelse. Fra Udklipsholder kan du sætte skærmbilledet ind (Ctrl+V) i Microsoft Paint eller et andet program og evt. udskrive det fra dette program.

SYS RQ, som deler tast med PrtScn på visse tastaturer, er mere usædvanlig. Historisk set blev SYS RQ designet som en "systemanmodning", men denne kommando er ikke aktiveret i Windows.

Du kan finde flere oplysninger om tasten PrintScrn under Tage et skærmbillede (udskriv skærmbilledet).

Tip!

 • Du kan oprette en afbildning af det aktive vindue i stedet for hele skærmen ved at trykke på Alt+PrtScn.

ScrLk (eller Scroll Lock)

I de fleste programmer sker der ingenting, hvis du trykker på Scroll Lock. I nogle få programmer ændres funktionen af piletasterne og Page Up og Page Down, hvis du trykker på Scroll Lock, så der rulles i dokumentet, uden at markeringen eller markørens position ændres, når du trykker på disse taster. Tastaturet kan have en lille indikator, der lyser, når Scroll Lock er slået til.

Pause/Break

Denne tast bruges sjældent. I nogle ældre programmer kan du afbryde programmet midlertidigt ved at trykke på denne tast eller stoppe programmet helt ved at trykke på tasten sammen med Ctrl.

Andre taster

På nogle moderne tastaturer findes "hurtigtaster" eller knapper, der giver direkte adgang til programmer, filer eller kommandoer. Nogle tastaturmodeller kan også have lydstyrkeregulering, rullehjul, zoomhjul og andre elementer. Flere oplysninger om disse funktioner finder du i dokumentationen til tastaturet eller computeren eller ved at besøge producentens websted.

Tip om forsvarlig betjening af tastaturet

Du skal arbejde korrekt med tastaturet for at undgå ømhed eller skader i håndled, hænder og arme, især hvis du bruger computeren lang tid ad gangen. Her er nogle tip om, hvordan du kan undgå at få problemer:

 • Anbring tastaturet i albuehøjde. Overarmene skal hvile afslappet langs siden af kroppen.

 • Sid midt foran tastaturet. Hvis det har et numerisk tastatur, kan du bruge mellemrumstasten som centreringspunkt.

 • Anbring hænder og håndled over tastaturet, så du kan bruge hele armen til at nå alle taster og dermed undgå at skulle strække fingrene.

 • Undgå at hvile håndflader eller håndled på nogen overflade, mens du skriver. Hvis tastaturet har håndledsstøtte, skal du kun bruge den, når du ikke skriver.

 • Tryk let på tasterne, og hold håndledene strakt ud.

 • Når du ikke skriver, skal arme og hænder slappe af.

 • Hold pause fra computeren hvert 15. til 20. minut.

Du finder flere oplysninger om musens andre dele under En computers enkeltdele.