Udnytte hukommelse i lagerenheden til at øge computerens hastighed


ReadyBoost kan gøre computeren hurtigere ved at bruge lagerplads på de fleste USB-flashdrev og flashhukommelseskort. Når du slutter en lagerenhed, der er kompatibel med ReadyBoost, til computeren, vises dialogboksen Automatisk afspilning, hvor du kan vælge, om du vil gøre computeren hurtigere ved hjælp af ReadyBoost. Hvis du vælger denne indstilling, kan du derefter angive, hvor meget af enhedens hukommelse der skal bruges til dette formål.

Når du konfigurerer, at en enhed skal fungere sammen med ReadyBoost, kan du i Windows se, hvor meget plads det anbefales, at du giver ReadyBoost tilladelse til at bruge for at opnå optimal ydeevne. Hvis ReadyBoost effektivt skal kunne øge computerens hastighed, skal der være mindst 1 GB ledig plads på flashdrevet eller hukommelseskortet. Hvis enheden ikke har tilstrækkelig ledig plads til ReadyBoost, vises der en meddelelse om, at du skal frigøre plads på enheden, hvis du vil bruge den til at gøre computeren hurtigere.

Du kan aktivere eller deaktivere ReadyBoost for et bestemt flashdrev eller en anden flytbar lagerenhed. Du kan finde flere oplysninger under Slå ReadyBoost til eller fra for en lagerenhed.

Billede af fanen ReadyBoost
Under fanen ReadyBoost kan du angive, hvor meget lagerplads på en flytbar enhed der skal bruges til at øge systemhastigheden.

Hvad du skal være opmærksom på i forbindelse med en flashhukommelsesenhed

Her er nogle tip til, hvad du skal være opmærksom på, når du vælger et USB-flashdrev eller et flashhukommelseskort, der skal bruges sammen med ReadyBoost:

  • Det anbefales, at der som minimum er 1 GB ledig plads, hvis ReadyBoost effektivt skal gøre computeren hurtigere.

  • Du opnår de bedste resultater, hvis du bruger et flashdrev eller et flashhukommelseskort med mindst dobbelt så meget ledig plads som computerens hukommelse (RAM), og helst fire gange så meget hukommelse. Hvis computeren f.eks. har 1 GB RAM, og du tilslutter et USB-flashdrev med 4 GB, skal du reservere mindst 2 GB på flashdrevet for at opnå den største forbedring af ydeevnen fra ReadyBoost, og helst alle 4 GB. Mængden af hukommelse, du skal bruge, afhænger af, hvordan du anvender computeren. Hvis du har mange programmer åbnet på samme tid, kræver det mere hukommelse.

  • På de fleste computer opnår du de bedste resultater, hvis du giver ReadyBoost 2 GB til 4 GB plads. Du kan reservere mere end 4 GB plads til ReadyBoost på de fleste flashdrev og flashhukommelseskort. Lagerenheder, der er formateret med det ældre filsystem FAT32, kan ikke gemme mere end 4 GB. Du kan maksimalt bruge 32 GB ledig plads på en enkelt flytbar lagerenhed med ReadyBoost og samlet op til 256 GB pr. computer (ved at indsætte op til otte USB-flashdrev eller flashhukommelseskort i den samme computer.

  • Et USB-flashdrev skal understøtte USB 2.0 eller nyere, hvis det skal kunne fungere sammen med ReadyBoost. Computeren skal have mindst én ledig USB 2.0-port, hvor du kan tilslutte flashdrevet. ReadyBoost fungerer bedst, hvis du slutter flashdrevet til en USB-port direkte på computeren i stedet for til en ekstern USB-hub, der deles med andre USB-enheder.

  • Hvis du vil være sikker på, at et USB-flashdrev fungerer sammen med ReadyBoost, skal du kigge efter en note fra producenten om, at flashdrevet er "udvidet til ReadyBoost". Ikke alle producenter angiver dette på emballagen. Hvis der ikke er nævnt noget om ReadyBoost-kompatibilitet, kan flashdrevet muligvis stadig fungere sammen med ReadyBoost.

  • Der findes mange forskellige typer flashhukommelseskort, f.eks. CompactFlash- og SD-hukommelseskort (Secure Digital). De fleste hukommelseskort fungerer sammen med ReadyBoost. Nogle SD-hukommelseskort fungerer ikke særlig godt sammen med ReadyBoost på grund af problemer med SD-kortets grænseflade. Der vises en advarsel i ReadyBoost, hvis du forsøger at bruge et af disse kort.

Bemærk!

  • Hvis computeren har en harddisk, der bruger solid-state drive (SSD)-teknologi, ser du muligvis ikke en indstilling til at gøre computeren hurtigere med ReadyBoost, når du tilslutter et USB-flashdrev eller et flash-hukommelseskort. Du kan i stedet modtage meddelelsen "ReadyBoost er ikke aktiveret på computeren, fordi systemdisken er hurtig nok til, at det ikke er sandsynligt, at ReadyBoost vil give yderligere fordele." Dette skyldes, at nogle SSD-drev er så hurtige, at det er usandsynligt, at de kan drage nytte af ReadyBoost.

  • I visse situationer vil du ikke kunne bruge al hukommelsen på enheden til at øge computerens hastighed. Nogle flashhukommelsesenheder indeholder f.eks. både langsom og hurtig flashhukommelse, men ReadyBoost kan kun bruge hurtig flashhukommelse til at øge computerens hastighed.Har du brug for mere hjælp?