Ligesom du kunne bruge dine hænder til at interagere med objekter i den fysiske verden, kan du bruge musen til at interagere med elementer på computerskærm. Du kan flytte objekter, åbne dem, ændre dem, smide dem væk og foretage andre handlinger ved at pege og klikke med musen.

Basisdele

En mus har normalt to knapper: en primær knap (som regel den venstre) og en sekundær knap (som regel den højre). Du bruger den primære knap mest. De fleste mus har også et rullehjul mellem knapperne, så du nemt kan rulle gennem dokumenter og websider. På nogle mus er det muligt at trykke på rullehjulet for at bruge det som en tredje knap. Avancerede mus kan have yderligere knapper, der udfører andre funktioner.

Billede af en toknaps-mus med rullehjul
Musens dele

Holde om og bevæge musen

Billede af musemarkører
Musemarkører

Anbring musen ved siden af tastaturet på en ren, glat overflade som f.eks. en musemåtte. Hold let om musen med pegefingeren på den primære knap, og lad tommelfingeren hvile på siden af musen. Du kan bevæge musen ved at skubbe den langsomt i den ønskede retning. Undlad at dreje musen, og lad altid forenden af musen pege væk fra dig. Når du bevæger musen, flyttes en markør (se billedet) på skærmen i samme retning. Hvis du ikke kan flytte musen længere på skrivebordet eller musemåtten, skal du løfte musen op og anbringe den tættere på dig selv.

Billede af en hånd, der holder en computermus
Hold let om musen uden at bøje håndleddet.

Pege, klikke og trække

At pege på et element på skærmen vil sige at flytte musen, så markøren ser ud til at berøre elementet. Når du peger på noget, vises ofte en lille kasse med en beskrivelse af elementet. Hvis du f.eks. peger på Papirkurv på skrivebordet, vises en kasse med følgende oplysninger: "Indeholder de filer og mapper, som du har slettet".

Billede af musemarkøren, der peger på Papirkurv med meddelelsen "Indeholder de filer og mapper, som du har slettet"
Når du peger på et objekt, vises der ofte en beskrivelse af det.
Markøren kan skifte udseende alt efter, hvad du peger på. Hvis du f.eks. peger på et link i webbrowseren, skifter markøren fra en pil Billede af musemarkøren (pil) til en hånd med en pegende finger Billede af en musemarkør (en hånd, der peger).

Til de fleste handlinger skal du både pege med musen og klikke på en af dens knapper. Der er fire grundlæggende måder at bruge museknapperne på: klikke, dobbeltklikke, højreklikke og trække.

Klikke (enkeltklik)

Hvis du vil klikke på et element, skal du pege på det på skærmen og derefter trykke på og slippe den primære knap (som regel den venstre).

Et klik bruges oftest til at markere (fremhæve) et element eller åbne en menu. Denne handling kaldes også enkeltklik eller venstreklik.

Dobbeltklikke

Hvis du vil dobbeltklikke på et element, skal du pege på det på skærmen og derefter klikke hurtigt to gange. Hvis der går for lang tid mellem de to klik, kan de blive fortolket som to enkeltklik i stedet for et dobbeltklik.

Dobbeltklik bruges oftest til at åbne elementer på skrivebordet. Du kan f.eks. starte et program eller åbne en mappe ved at dobbeltklikke på et ikon på skrivebordet.

Tip!

 • Hvis du finder det svært at dobbeltklikke, kan du justere dobbeltklikhastigheden (den acceptable tid mellem de to klik). Sådan gør du:

  1. Åbn Egenskaber for mus ved at klikke på knappen StartBillede af knappen Start og derefter klikke på Kontrolpanel. Skriv mus i søgefeltet, og klik derefter på Mus.

  2. Klik på fanen Knapper og flyt derefter skyderen under Dobbeltklikhastighed for at øge eller mindske hastigheden.

Højreklikke

Hvis du vil højreklikke på et element, skal du pege på det på skærmen og derefter trykke på og slippe den sekundære knap (som regel den højre).

Når du højreklikker på et element, bliver der normalt vist en liste over handlinger, du kan udføre på elementet. Hvis du f.eks. højreklikker på Papirkurv på skrivebordet, ser du en menu, hvor du kan åbne den, tømme den, slette den eller se dens egenskaber. Hvis du er usikker på, hvad du kan gøre ved et element, skal du højreklikke på det.

Billede af Papirkurv med genvejsmenu åben
Højreklik på Papirkurv åbner en menu med tilhørende kommandoer.

Trække

Du kan flytte elementer omkring på skærmen ved at trække dem. Hvis du vil trække et objekt, skal du pege på det på skærmen, holde den primære knap nede, mens du flytter objektet til en ny placering, og derefter slippe den primære knap.

Trækkemetoden (også kaldet træk og slip) bruges primært til at flytte filer og mapper til en anden placering og til at flytte vinduer og ikoner omkring på skærmen.

Brug af rullehjulet

Hvis musen har et rullehjul, kan du bruge det til at rulle gennem dokumenter og websider. Hvis du vil rulle nedad, skal du rulle hjulet bagud (mod dig selv). Hvis du vil rulle opad, skal du rulle hjulet fremad (væk fra dig selv).

Tilpasse musen

Du kan ændre musens indstillinger efter dine personlige præferencer. Du kan f.eks. vælge, hvor hurtigt musemarkøren skal flyttes hen over skærmen, eller angive markørens udseende. Hvis du er venstrehåndet, kan du gøre den højre knap til den primære knap. Du kan finde flere oplysninger under Ændre indstillinger for musen.

Tip om forsvarlig brug af musen

Du skal holde om og bevæge musen korrekt for at undgå ømhed eller skader i håndled, hænder og arme, især hvis du bruger computeren lang tid ad gangen. Her er nogle tip om, hvordan du kan undgå at få problemer:

 • Anbring musen i albuehøjde. Overarmene skal hvile afslappet langs siden af kroppen.

 • Undgå at klemme eller tage hårdt om musen. Hold den let og ubesværet.

 • Bevæg musen ved at dreje armen ved albuen. Undgå at bøje håndleddet opad, nedad eller til en af siderne.

 • Klik på en museknap med et let tryk.

 • Du skal slappe af i fingrene. Undlad at holde dem over knapperne.

 • Slip musen, når du ikke skal bruge den.

 • Hold pause fra computeren hvert 15. til 20. minut.

Du finder flere oplysninger om musens andre dele under En computers enkeltdele.Har du brug for mere hjælp?