Paint er en funktion i Windows 7, du kan bruge til at oprette tegninger på et blankt tegneområde eller til at redigere eksisterende billeder. Mange af de funktioner, du bruger i Paint, findes på båndet øverst i Paint-vinduet. I den følgende illustration vises båndet og andre dele af Paint.

Billede af vinduet Paint
Vinduet Paint

Tegne streger

 • Åbn Paint ved at klikke på knappen StartBillede af knappen Start, klikke på Alle programmer, klikke på Tilbehør og derefter klikke på Paint.

Du kan bruge flere forskellige funktioner til at tegne i Paint. Det værktøj, du bruger, og de indstillinger, du vælger, bestemmer, hvordan stregen vises i din tegning. Du kan bruge disse funktioner til at tegne streger i Paint.

Vis alle

Værktøjet Blyant

Brug værktøjet BlyantBillede af værktøjet Blyant til at tegne tynde frihåndsstreger eller kurver.
 1. Klik på værktøjet BlyantBillede af værktøjet Blyant i gruppen Funktioner under fanen Startside.
 2. Klik på Farve 1 i gruppen Farver, klik på en farve, og træk derefter markøren i billedet for at tegne.

  Hvis du vil tegne ved hjælp af Farve 2 (baggrundsfarven), skal du højreklikke, mens du trækker markøren.

Pensler

Brug værktøjet PenslerBillede af værktøjet Pensler til at tegne streger, der har et andet udseende og en anden struktur - det er ligesom at bruge forskellige kunstnerpensler. Når du bruger forskellige pensler, kan du tegne frihåndsstreger og -kurver, der har forskellige effekter.
 1. Klik på pil ned under Pensler under fanen Hjem.

 2. Klik på den kunstnerpensel, du vil bruge.

 3. Klik på Størrelse, og klik derefter på en stregstørrelse, der bestemmer tykkelsen af penselstrøget.

 4. Klik på Farve 1 i gruppen Farver, klik på en farve, og træk derefter markøren for at male.

  Hvis du vil male ved hjælp af Farve 2 (baggrundsfarven), skal du højreklikke, mens du trækker markøren.

Værktøjet Streg

Brug værktøjet StregBillede af værktøjet Streg til at tegne en lige streg. Når du bruger dette værktøj, kan du vælge tykkelsen af stregen samt dens udseende.
 1. Klik på værktøjet StregBillede af værktøjet Streg i gruppen Former under fanen Startside.
 2. Klik på Størrelse, og klik derefter på en stregstørrelse, der bestemmer tykkelsen af stregen.

 3. Klik på Farve 1 i gruppen Farver, klik på en farve, og træk derefter markøren for at tegne stregen.

  Hvis du vil tegne en streg ved hjælp af Farve 2 (baggrundsfarven), skal du højreklikke, mens du trækker markøren.

 4. (Valgfrit) Du kan ændre stregtypen ved at klikke på Kontur i gruppen Former og derefter klikke på en stregtype.

Tip

 • Hvis du vil tegne en vandret streg, skal du trykke på Skift og holde tasten nede, mens du tegner fra den ene side til den anden.

 • Hvis du vil tegne en lodret streg, skal du trykke på Skift og holde tasten nede og tegne op eller ned.

Værktøjet Kurver

Brug værktøjet KurverBillede af værktøjet Kurver til at tegne en jævn, kurvet streg.
 1. Klik på værktøjet KurverBillede af værktøjet Kurver i gruppen Former under fanen Startside.
 2. Klik på Størrelse, og klik derefter på en stregstørrelse, der bestemmer tykkelsen af stregen.

 3. Klik på Farve 1 i gruppen Farver, klik på en farve, og træk derefter markøren for at tegne stregen.

  Hvis du vil tegne en streg ved hjælp af Farve 2 (baggrundsfarven), skal du højreklikke, mens du trækker markøren.

 4. Når du har oprettet stregen, skal du klikke på det område i billedet, hvor kurvens bue skal være, og træk derefter markøren for at justere kurven.

Tegne forskellige former

Du kan bruge Paint til at føje forskellige former til et billede. De færdiglavede former går fra traditionelle former - rektangler, ellipser, trekanter og pile - til sjove og usædvanlige former, f.eks. et hjerte, et lyn eller billedforklaringer, for blot at nævne nogle få. Hvis du vil lave din egen tilpassede figur, kan du bruge værktøjet Polygon Billede af værktøjet Polygoner til dette.
Billede af galleriet Former
Former i Paint
Vis alle

Færdiglavede former

Du kan bruge Paint til at tegne forskellige typer af færdiglavede former. Her er en liste over dem:

 • Streg

 • Kurve

 • Oval

 • Rektangel og afrundet rektangel

 • Trekant og retvinklet trekant

 • Rombe

 • Femkant

 • Sekskant

 • Pile (højre pil, venstre pil, pil op og pil ned)

 • Stjerner (firtakket stjerne, femtakket stjerne og sekstakket stjerne)

 • Billedforklaringer (afrundet rektangulær billedforklaring, oval billedforklaring og skyformet billedforklaring)

 • Hjerte

 • Lyn

 1. Klik på en foruddefineret form i gruppen Former under fanen Startside.

 2. Hvis du vil tegne figuren, skal du trække markøren.

  Hvis du vil tegne en figur med lige sider, skal du trykke på Skift og holde tasten nede, mens du trækker musen. Hvis du f.eks. vil tegne et kvadrat, skal du klikke på RektangelBillede af Rektangel og derefter trykke på Skift og holde tasten nede, mens du trækker musen.
 3. Mens figuren stadig er markeret, kan du bruge en eller flere af følgende fremgangsmåder til at ændre dens udseende:

  • Du kan ændre stregtypen ved at klikke på Kontur i gruppen Former og derefter klikke på en stregtype.

   Hvis du ikke ønsker, at figuren skal have en kontur, skal du klikke på Kontur og derefter klikke på Ingen kontur.

  • Hvis du vil ændre konturstørrelsen, skal du klikke på Størrelse og derefter klikke på en stregstørrelse (tykkelse).

  • Klik på Farve 1 i gruppen Farver, og klik derefter på en farve til konturen.

  • Klik på Farve 2 i gruppen Farver, og klik derefter på den farve, der skal udfylde figuren.

  • Du kan ændre udfyldningsformatet ved at klikke på Fyld i gruppen Figurer og derefter klikke på et udfyldningsformat.

   Hvis du ikke ønsker, at figuren skal udfyldes, skal du klikke på Fyld og derefter klikke på Ingen fyldfarve.

Værktøjet Polygon

Brug værktøjet PolygonBillede af værktøjet Polygon til at oprette en tilpasset figur med et hvilket som helst antal sider.
 1. Klik på værktøjet PolygonBillede af værktøjet Polygon i gruppen Former under fanen Startside.
 2. Hvis du vil tegne en polygon, skal du trække markøren for at tegne en lige streg. Klik derefter på de enkelte punkter, hvor de andre sider skal være.

  Hvis du vil oprette sider med vinkler på 45 eller 90 grader, skal du trykke på Skift og holde tasten nede, mens du opretter siderne.

 3. Forbind den sidste streg med den første streg for at afslutte tegningen af polygonen og for at lukke figuren.

 4. Mens figuren stadig er markeret, kan du bruge en eller flere af følgende fremgangsmåder, hvis du vil ændre figurens udseende:

  • Du kan ændre stregtypen ved at klikke på Kontur i gruppen Former og derefter klikke på en stregtype.

   Hvis du ikke ønsker, at figuren skal have en kontur, skal du klikke på Kontur og derefter klikke på Ingen kontur.

  • Hvis du vil ændre konturstørrelsen, skal du klikke på Størrelse og derefter klikke på en stregstørrelse (tykkelse).

  • Klik på Farve 1 i gruppen Farver, og klik derefter på en farve til konturen.

  • Klik på Farve 2 i gruppen Farver, og klik derefter på den farve, der skal udfylde figuren.

  • Du kan ændre udfyldningsformatet ved at klikke på Fyld i gruppen Figurer og derefter klikke på et udfyldningsformat.

   Hvis du ikke ønsker, at figuren skal udfyldes, skal du klikke på Fyld og derefter klikke på Ingen fyldfarve.

Tilføje tekst

I Paint kan du også føje din egen tekst eller besked til dit billede.

Værktøjet Tekst

Brug værktøjet TekstBillede af værktøjet Tekst til at skrive tekst i billedet.
 1. Klik på værktøjet TekstBillede af værktøjet Tekst i gruppen Funktioner under fanen Startside.
 2. Træk markøren til det sted i tegneområdet, hvor teksten skal tilføjes.

 3. Klik på skrifttype, størrelse og typografi under Tekstværktøjer på fanen Tekst i gruppen Skrifttype.

  Billede af gruppen Skrifttype
  Gruppen Skrifttype
 4. Klik på Farve 1 i gruppen Farver, og klik derefter på en farve til teksten.

 5. Skriv den tekst, der skal tilføjes.

 6. (Valgfrit) Hvis du ønsker, at baggrunden i tekstområdet skal være udfyldt, skal du klikke på Uigennemsigtig i gruppen Baggrund. Klik på Farve 2 i gruppen Farver, og klik derefter på en baggrundsfarve til tekstområdet.

 7. (Valgfrit) Hvis du ønsker at ændre udseendet på noget af teksten i tekstboksen, skal du vælge den tekst, du vil ændre, og derefter vælge en ny skrifttype, størrelse, typografi eller farve til den markerede tekst.

Vælge og redigere objekter

Hvis du vil ændre en del af et billede eller et objekt i Paint, skal du bruge følgende fremgangsmåde: Du skal markere den del af billedet, som du vil ændre, og derefter foretage redigeringen. Du kan bl.a. foretage følgende ændringer: ændre størrelsen på et objekt, flytte eller kopiere et objekt, rotere det eller beskære billedet, så det kun viser det valgte element.

Vis alle

Vælge værktøj

Brug værktøjet MarkérBillede af værktøjet Marker til at markere den del af billedet, som du vil ændre.
 1. Klik på pil ned under Markér i gruppen Billede under fanen Hjem.

 2. Brug en af følgende fremgangsmåder, afhængigt af hvad du vil markere.

  • Hvis du vil markere en kvadratisk eller rektangulær del af billedet, skal du klikke på Rektangulær markering og derefter trække markøren for at markere den del af billedet, du vil arbejde med.

  • Hvis du vil markere en uregelmæssigt formet del af billedet, skal du klikke på Kombinationsmarkering og derefter trække markøren for at markere den del af billedet, du vil arbejde med.

  • Klik på Markér alt for at markere hele billedet.

  • Klik på Fortryd markering for at vælge alt på billedet med undtagelse af det område, der aktuelt er markeret.

  • Klik på Slet for at slette det markerede objekt.

 3. Benyt følgende fremgangsmåde for at afgøre, om Farve 2 (baggrundsfarven) er medtaget i din markering:

  • Hvis du vil medtage baggrundsfarven i din markering, skal du fjerne markeringen i afkrydsningsfeltet Gennemsigtig markering. Når du indsætter det markerede område, er baggrundsfarven medtaget og vises i det indsatte element.

  • Hvis du vil gøre det markerede område gennemsigtigt, så der ikke er nogen baggrundsfarve i det, skal du klikke på Gennemsigtig markering. Når du indsætter det markerede område, vil alle de områder, der bruger den aktuelle baggrundsfarve, være gennemsigtige, så resten af billedet kan vises i stedet for baggrundsfarven.

Beskær

Brug BeskærBillede af værktøjet Beskær til at beskære et billede, så kun den markerede del vises i billedet. Med beskæring kan du ændre billedet, så kun det markerede objekt eller den markerede person er synlig.
 1. Klik på pilen under Markér i gruppen Billede under fanen Hjem, og klik derefter på den type markering, du vil foretage.

 2. Træk markøren for at markere den del af billedet, du vil vise.

 3. Klik på Beskær i gruppen Billede.

 4. Klik på knappen PaintBillede af knappen Paint, peg på Gem som for at gemme det beskårne billede som en ny fil, og klik derefter på filtypen for det beskårne billede.
 5. Angiv et nyt filnavn i boksen Filnavn, og klik derefter på Gem.

  Hvis du gemmer det beskårne billede som en ny billedfil, forhindrer du ,at den oprindelige billedfil overskrives.

Roter

Brug RoterBillede af Roter til at rotere hele billedet eller en udvalgt del af det.
 • Afhængigt af hvad du vil rotere, kan du benytte en af følgende fremgangsmåder:

  • Klik på Roter i gruppen Billede under fanen Hjem for at rotere hele billedet, og klik derefter på rotationsretningen.

  • Klik på Markér i gruppen Billede under fanen Hjem for at rotere et objekt eller en del af et billede. Træk markøren for at markere området eller objektet, klik på Roter, og klik derefter på rotationsretningen.

Slette en del af et billede

Brug værktøjet ViskelæderBillede af værktøjet Viskelæder til at viske områder i billedet ud.
 1. Klik under fanen Startside i gruppen VærktøjerViskelæderBillede af værktøjet Viskelæder.
 2. Klik på Størrelser, klik på en størrelse til viskelæderet, og træk derefter viskelæderet hen over det område i billedet, du vil viske ud. De områder, du visker ud, vil vise baggrundsfarven (Farve 2).

Ændre størrelsen af et billede eller en del af det

Brug Tilpas størrelsenBillede af knappen Tilpas størrelse for at tilpasse størrelsen af hele billedet eller for at tilpasse et objekt eller en del af et billede. Du kan også vride i et objekt, så det virker skråt.
Vis alle

Tilpasse størrelsen af hele billedet

 1. Klik på Tilpas størrelsen i gruppen Billede under fanen Startside.

 2. I dialogboksen Tilpas størrelse og vrid skal du markere afkrydsningsfeltet Bevar højde-bredde-forhold, så det ændrede billede har det samme højde-bredde-forhold som originalen.

 3. Klik på Pixel i området Tilpas størrelse, og angiv derefter en ny bredde i feltet Vandret eller en ny højde i feltet Lodret. Klik på OK.

  Hvis afkrydsningsfeltet Bevar højde-bredde-forhold er markeret, behøver du kun at angive den vandrette værdi (bredden) eller den lodrette værdi (højden). Det andet felt i området Tilpas størrelse opdateres automatisk.

  Hvis et billede f.eks. har størrelsen 320 x 240 pixel, og du vil ændre det til den halve størrelse med samme højde-bredde-forhold, skal du markere afkrydsningsfeltet Bevar højde-bredde-forhold i området Tilpas størrelse og skrive 160 i feltet Vandret. Den nye billedstørrelse på 160 x 120 pixel er halvdelen af den oprindelige størrelse.

Tilpasse størrelsen af en del af billedet

 1. Klik på Markér under fanen Hjem, og træk derefter markøren for at markere området eller objektet.

 2. Klik på Tilpas størrelsen i gruppen Billede under fanen Startside.

 3. I dialogboksen Tilpas størrelse og vrid skal du markere afkrydsningsfeltet Bevar højde-bredde-forhold, så det ændrede billede har det samme højde-bredde-forhold som originalen.

 4. Klik på Pixel i området Tilpas størrelse, og angiv derefter en ny bredde i feltet Vandret eller en ny højde i feltet Lodret. Klik på OK.

  Hvis afkrydsningsfeltet Bevar højde-bredde-forhold er markeret, behøver du kun at angive den vandrette værdi (bredden) eller den lodrette værdi (højden). Det andet felt i området Tilpas størrelse opdateres automatisk.

  Hvis du f.eks. har markeret en del af et billede med størrelsen 320 x 240 pixel, og du vil ændre det til den halve størrelse med samme højde-bredde-forhold, skal du markere afkrydsningsfeltet Bevar højde-bredde-forhold i området Tilpas størrelse og skrive 160 i feltet Vandret. Delen vil være på 160 x 120 pixel, som er halvdelen af den oprindelige størrelse.

Ændre størrelsen af tegneområdet

 • Brug en af følgende fremgangsmåder, afhængigt af hvordan du vil ændre størrelsen af tegneområdet.

  • Træk et af de små hvide felter i kanten af tegneområdet til den ønskede størrelse for at ændre størrelsen af tegneområdet og gøre det større.

  • Klik på knappen PaintBillede af knappen Paint, og klik derefter på Egenskaber for at ændre størrelsen af tegneområdet ved at angive en specifik størrelse. Skriv den nye højde og bredde i felterne Bredde og Højde, og klik derefter på OK.

Vride et objekt

 1. Klik på Markér under fanen Hjem, og træk derefter markøren for at markere området eller objektet.

 2. Klik på Tilpas størrelsen.

 3. Skriv, hvor meget det valgte område skal vrides (i grader), i felterne Vandret og Lodret i området Vrid (grader) i dialogboksen Tilpas størrelse og vrid, og klik derefter på OK.

Flytte og kopiere objekter

Når du markerer et objekt, kan du klippe eller kopiere det markerede element. Så kan du bruge et objekt mange gange i billedet, hvis du ønsker det, eller flytte et objekt, når det er markeret, til en ny del af billedet.

Vis alle

Klippe og indsætte

Brug KlipBillede af knappen Klip til at klippe et markeret objekt og indsætte det i en anden del af billedet. Når du klipper et markeret område, erstattes det område, der er klippet, med baggrundsfarven. Hvis billedet har en dækkende baggrundsfarve, kan det være en god idé at ændre Farve 2, så den passer med baggrundsfarven, før du klipper objektet.
 1. Klik på Markér i gruppen Billede under fanen Hjem, og træk derefter markøren for at markere det område eller objekt, du vil klippe.

 2. Klik på Klip i gruppen Udklipsholder.

 3. Klik på Sæt ind i gruppen Udklipsholder.

 4. Mens objektet stadig er markeret, skal du flytte det til den nye ønskede placering i billedet.

Kopiere og indsætte

Brug KopiérBillede af knappen Kopier til at kopiere et markeret objekt i Paint. Dette er praktisk, hvis du har streger, former eller tekst, som du vil have vist flere gange på billedet.
 1. Klik på Markér i gruppen Billede under fanen Hjem, og træk derefter markøren for at markere det område eller objekt, du vil kopiere.

 2. Klik på Kopiér i gruppen Udklipsholder.

 3. Klik på Sæt ind i gruppen Udklipsholder.

 4. Mens objektet stadig er markeret, skal du flytte det til den nye placering i billedet, hvor du ønsker at placere kopien.

Sætte et billede ind i Paint

Brug Sæt ind fra til at indsætte en eksisterende billedfil i Paint. Når du sætter billedfilen ind, kan du redigere den uden at ændre originalen, når du bare gemmer det redigerede billede med et andet filnavn end originalen.

 1. Klik på pilen under Sæt ind, og klik derefter på Sæt ind fra i gruppen Udklipsholder.

 2. Find den billedfil, du vil sætte ind i Paint, klik på den, og klik derefter på Åbn.

Arbejde med farver

Der er flere forskellige funktioner, der kan hjælpe dig med at arbejde specifikt med farver i Paint. De giver dig mulighed for at bruge de farver, du ønsker, når du tegner og redigerer i Paint.

Vis alle

Farvebokse

I farvefelterne vises de aktuelle farver Farve 1 (forgrundsfarven) og Farve 2 (baggrundsfarven). Hvordan de skal bruges, afhænger af, hvad du foretager dig i Paint.

Billede af felterne Farve
Farveboksene
 • Når du bruger farveboksene, kan du bruger en eller flere af følgende fremgangsmåder:

  • Klik på Farve 1 i gruppen Farver under fanen Startside for at ændre den valgte forgrundsfarve, og klik derefter på en farvefirkant.

  • Klik på Farve 2 i gruppen Farver under fanen Startside for at ændre den valgte baggrundsfarve, og klik derefter på en farvefirkant.

  • Hvis du vil male med den valgte forgrundsfarve, skal du trække markøren.

  • Hvis du vil male med den valgte baggrundsfarve, skal du højreklikke, mens du trækker markøren.

Farvevælger

Brug værktøjet FarvevælgerBillede af værktøjet Farvevælger til at angive den aktuelle forgrunds- eller baggrundsfarve. Når du vælger en farve fra billedet, er du sikker på, at du bruger den ønskede farve, når du tegner i Paint, så dine farver svarer til hinanden.
 1. Klik under fanen Startside i gruppen VærktøjerFarvevælger Billede af værktøjet Farvevælger.
 2. Klik på den farve i billedet, du vil angive som forgrundsfarve, eller højreklik på den farve i billedet, du vil angive som baggrundsfarve.

Udfyld med farve

Brug værktøjet Udfyld med farveBillede af værktøjet Udfyld med farve til at udfylde hele billedet eller en afgrænset figur med farve.
 1. Klik under fanen Startside i gruppen VærktøjerUdfyld med farveBillede af værktøjet Udfyld med farve.
 2. Klik på Farve 1 i gruppen Farver, klik på en farve, og klik derefter inde i området for at udfylde det.

 3. Hvis du vil fjerne farven og i stedet udskifte den med baggrundsfarven, skal du klikke på Farve 2, klikke på en farve og derefter højreklikke på området for at udfylde det.

Redigere farver

Brug Rediger farverBillede af Rediger farver til at vælge en ny farve. Når du blander farver i Paint har du mulighed for at vælge præcis den farve, du ønsker at bruge.
 1. Klik på Rediger farver i gruppen Farver under fanen Hjem.

 2. Klik på en farve i farvepaletten i dialogboksen Rediger farver, og klik derefter på OK.

  Farven vises i en af farveboksene, så du kan bruge farven i Paint.

Se billedet

Ved at ændre visningen i Paint kan du vælge den måde, du vil arbejde med billedet på. Du kan zoome ind på en bestemt del af billedet eller på hele billedet, hvis du ønsker det. Du kan omvendt zoome ud, hvis billedet er for stort. Desuden kan du, når du arbejder i Paint, få vist linealer og gitterlinjer, der kan lette arbejdet i Paint.

Vis alle

Forstørrelsesglas

Brug værktøjet ForstørrelsesglasBillede af værktøjet Forstørrelsesglas til at zoome ind på et afsnit af billedet.
 1. Klik under fanen Startside i gruppen VærktøjerForstørrelsesglasBillede af værktøjet Forstørrelsesglas, flyt forstørrelsesglasset, og klik derefter for at zoome ind på den del af billedet, der vises i firkanten.

  Træk de vandrette og lodrette rullepaneler nederst og i højre side af vinduet for at flytte rundt i billedet.

 2. Hvis du vil reducere zoomniveauet, skal du højreklikke på forstørrelsesglasset igen.

Zoome ind og ud

Brug Zoom ind og Zoom ud til at se en større eller mindre del af billedet. Du er f.eks. ved at redigere en lille del af billedet og har behov for at zoome ind for at se det. Eller modsat kan det være tilfældet, at billedet er for stort til at være på skærmen, så du er nødt til at zoome ud for at kunne se hele billedet.

I Paint kan du zoome ind eller ud på forskellige måder, afhængigt af hvad du vil gøre.

 1. Klik på Zoom ind i gruppen Zoom under fanen Vis for at forøge zoomniveauet.

 2. Klik på Zoom ud i gruppen Zoom under fanen Vis for at formindske zoomniveauet.

 3. Klik på 100 % i gruppen Zoom under fanen Vis for at få vist billedet i Paint-vinduet i dets faktiske størrelse.

Tip!

 • Hvis du vil zoome ind eller ud på et billede, kan du også klikke på knapperne Zoom ind Billede af knappen Zoom ind eller Zoom ud Billede af knappen Zoom ud på skyderen Zoom nederst i Paint-vinduet for at forøge eller formindske zoomniveauet.
  Billede af skyderen Zoom
  Zoom-skyderen

Linealer

Brug Linealer til at få vist en vandret lineal øverst i tegneområdet og en lodret lineal i venstre side af tegneområdet. Med linealerne kan du få vist billedets dimensioner, og det kan være nyttigt i forbindelse med ændring af billedstørrelser.

 1. Markér afkrydsningsfeltet Linealer i gruppen Vis eller skjul under fanen Vis for at få vist linealer.

 2. Fjern markeringen af afkrydsningsfeltet Linealer for at skjule linealer.

Gitterlinjer

Brug Gitterlinjer til at justere former og streger, når du tegner i Paint. Gitterlinjer er praktiske, fordi de kan hjælpe med til at give en visuel reference til størrelsen af objekterne, mens du tegner, og de kan være en hjælp til at justere objekterne i forhold til hinanden.

 1. Markér afkrydsningsfeltet Gitterlinjer i gruppen Vis eller skjul under fanen Vis for at få vist gitterlinjer.

 2. Fjern markeringen i afkrydsningsfeltet Gitterlinjer for at skjule gitterlinjer.

Fuld skærm

Brug Fuld skærmBillede af knappen Fuld skærm til at få vist billedet på fuld skærm.
 1. Klik på Fuld skærm i gruppen Skærm under fanen Vis for at få vist billedet på hele skærmen.

 2. Klik på billedet for at forlade fuld skærm og gå tilbage til Paint-vinduet.

Gemme og bruge billedet

Når du redigerer i Paint, skal du gemme dit arbejde ofte, så du ikke mister det ved et uheld. Når du har gemt billedet, kan du bruge det på computeren eller dele det med andre i e-mail.

Vis alle

Gemme et billede for første gang

Når du gemmer et nyt billede første gang, skal du give det et filnavn.

 1. Klik på knappen PaintBillede af knappen Paint, og klik derefter på Gem.
 2. Vælg den ønskede filtype i feltet Filtype.

 3. Skriv et navn i feltet Filnavn, og klik derefter på Gem.

Åbne et billede

I stedet for at starte med et nyt billede ønsker du måske at åbne et eksisterende billede og redigere det i Paint.

 1. Klik på knappen PaintBillede af knappen Paint, og klik derefter på Åbn.
 2. Find det billede, du vil åbne i Paint, klik på den, og klik derefter på Åbn.

Bruge dit billede som baggrund på skrivebordet

Du kan også angive billedet, så det bruges som baggrund på skrivebordet på computeren.

 1. Klik på knappen PaintBillede af knappen Paint, og klik derefter på Gem.
 2. Klik på knappen PaintBillede af knappen Paint, peg på Anvend som skrivebordsbaggrund, og klik derefter på en af indstillingerne for skrivebordsbaggrunden.

Sende dit billede via e-mail

Hvis du har et e‑mail-program installeret og konfigureret på computeren, kan du vedhæfte billedet i en e‑mail og dele det med andre via e‑mail.

 1. Klik på knappen PaintBillede af knappen Paint, og klik derefter på Gem.
 2. Klik på knappen PaintBillede af knappen Paint, og klik derefter på Send i e‑mail.
 3. Skriv personens e-mail-adresse og en kort besked i e-mailen, og send e-mailen med billedet vedhæftet.