Næsten alt, hvad du kan foretage dig på en computer, kræver et program. Hvis du f.eks. vil tegne et billede, skal du bruge et tegne- eller maleprogram. Hvis du vil skrive et brev, skal du bruge et tekstbehandlingsprogram. Hvis du vil surfe på internettet, skal du bruge et program, der kaldes en webbrowser. Der findes tusindvis af programmer til Windows.

Åbne et program

Menuen Start giver adgang til alle programmerne på computeren. Du kan åbne menuen Start ved at klikke på knappen StartBillede af knappen Start. Ruden til venstre i menuen Start indeholder en lille liste med programmer, herunder webbrowseren, e-mail-programmet og de senest anvendte programmer. Du kan starte et program ved at klikke på det.

Hvis du ikke kan se det program, du vil åbne, men du kender navnet på programmet, kan du skrive hele eller dele af navnet i søgefeltet nederst i ruden til venstre. Klik på et program under Programmer for at åbne det.

Hvis du vil se en fuldkommen liste over alle programmerne, skal du klikke på knappen Start og derefter klikke på Alle programmer. Du kan finde flere oplysninger under Menuen Start (oversigt).

Tip!

 • Du kan også åbne et program ved at åbne en fil. Når du åbner filen, åbnes det program, der er tilknyttet filen, automatisk. Du kan finde flere oplysninger under Åbne en fil eller mappe.

Brug af kommandoer i programmer

De fleste programmer indeholder snesevis eller hundredvis af kommandoer (funktioner), du kan bruge, når du arbejder i programmerne. Mange af disse kommandoer er organiseret på et bånd, som ligger lige under titellinjen.

Båndet i Paint
Båndet i Paint

I nogle programmer er kommandoer muligvis placeret under menuer. Ligesom et spisekort viser en programmenu dine valgmuligheder. Menuerne er skjult, indtil du klikker på de tilhørende titler på menulinjen, som er placeret under titellinjen, så skærmbilledet ikke overfyldes.

Du kan vælge en kommando på båndet ved at klikke på den. I visse tilfælde vises en dialogboks, hvor du kan vælge flere indstillinger. Hvis en kommando ikke er tilgængelig, så du ikke kan klikke på den, vises den nedtonet.

Nogle programmer indeholder værktøjslinjer med knapper eller ikoner, som giver adgang til ofte benyttede kommandoer. Disse kommandoer vises normalt også i programmets menuer, men du kan bruge værktøjslinjer til at vælge en kommando med bare ét klik. Værktøjslinjer er ofte placeret lige under menulinjen.

Når du klikker på en værktøjslinjeknap, udføres en kommando. Hvis du f.eks. klikker på knappen GemBillede af knappen Gem i WordPad, gemmes dokumentet. Du kan få vist funktionen af en bestemt knap på værktøjslinjen ved at pege på den. Knappens navn eller funktion vises:
Billede af musemarkøren på knappen Udskriv i WordPad, der viser værktøjstippet
Peg på en værktøjslinjeknap for at se dens funktion

Du kan finde flere oplysninger under Brug af menuer, knapper, rullepaneler, bokse og felter.

Oprette et nyt dokument

I de fleste programmer kan du oprette, redigere, gemme og udskrive dokumenter. Dokument er en generel betegnelse for en fil, der kan redigeres. Et dokument kan f.eks. være en tekstbehandlingsfil, et regneark, en e-mail eller en præsentation. Udtrykkene dokument og fil er ofte synonymer, men billeder, musikklip og videoer, der kan redigeres, kaldes normalt filer, selvom de teknisk set er dokumenter.

I nogle programmer, f.eks. WordPad, Notesblok og Paint, åbnes der automatisk et tomt, unavngivet dokument, når du åbner programmet, så du straks kan gå i gang med at bruge det. Du kan se et stort hvidt område og en almen betegnelse som f.eks. "Unavngivet" eller "Dokument" på programmets titellinje.

Billede af titellinjen i WordPad
Titellinjen i WordPad

Hvis der ikke automatisk åbnes et nyt dokument i programmet, når det åbnes, kan du gøre det selv:

 • Klik på menuen Filer i det åbne program, og klik derefter på Ny.
  - eller -
  Klik på menuknappen Billede af en menuknap, og klik derefter på Ny Hvis du kan åbne mere end én type dokument i programmet, skal du måske også vælge filtypen på en liste.

Gemme et dokument

Når du arbejder med et dokument, gemmes de tilføjelser og ændringer, du foretager, i computerens RAM-hukommelse (Random Access Memory). Lagringen af oplysninger i RAM er midlertidig. Hvis computeren slukkes eller rammes af strømsvigt, slettes alle dataene i RAM.

Når du gemmer et dokument, kan du navngive det og gemme det permanent på computerens harddisk. Det bevarer dokumentet, når du slukker computeren, så du kan åbne det igen på et senere tidspunkt.

Sådan gemmes et dokument

 1. Klik på menuen Filer, og klik på Gem.
  - eller -
  Klik på knappen GemBillede af knappen Gem.
 2. Hvis det er første gang, du gemmer dokumentet, bliver du bedt om at navngive det og angive den placering på computeren, hvor det skal gemmes.

Det er ikke nok at gemme et dokument én gang. Når du har ændret dokumentet, skal du gemme det igen. Det skyldes, at de ændringer, du har foretaget, siden du sidst gemte dokumentet, lagres i RAM i stedet for på harddisken. Du kan undgå pludselig at miste arbejde pga. strømsvigt eller et andet uforudset problem ved at gemme dokumentet med få minutters mellemrum.

Du kan finde flere oplysninger under Gemme en fil.

Flytte oplysninger mellem filer

I de fleste programmer kan du dele tekst og billeder med andre programmer. Når du kopierer data, placeres de i et midlertidigt lagerområde, der kaldes Udklipsholder. Du kan indsætte data fra Udklipsholder i et dokument.

Før du begynder at flytte oplysninger omkring, skal du vide, hvordan du kan skifte mellem åbne vinduer på skrivebordet. Du kan finde flere oplysninger under Arbejde med vinduer.

Vis alle

Sådan kopieres eller flyttes tekst fra et dokument til et andet

 1. Marker den tekst, du vil kopiere eller flytte, i dokumentet. Du kan markere tekst ved at trække markøren hen over den. Markeringen vises fremhævet.

 2. Klik på Kopier eller Klip i menuen Rediger. (Kopier efterlader oplysningerne i det oprindelige dokument. Klip fjerner oplysningerne fra dokumentet.
  - eller -
  Klik på Kopier eller Klip under fanen Startside.

 3. Skift til det dokument, hvor du vil indsætte teksten, og klik derefter det ønskede sted i dokumentet.

 4. Klik på Sæt ind i menuen Rediger. Du kan indsætte teksten flere gange.
  - eller -
  Klik på Sæt ind under fanen Startside.

Sådan kopieres et billede fra en webside til et dokument

 1. Højreklik på det billede, du vil kopiere, på websiden, og klik derefter på Kopier.

 2. Skift til det dokument, hvor du vil indsætte billedet, og klik derefter det ønskede sted i dokumentet.

 3. Klik på Sæt ind i menuen Rediger. Du kan indsætte billedet flere gange.
  - eller -
  Klik på Sæt ind under fanen Startside.

Bemærk!

 • Billeder kan ikke indsættes i Notesblok. Brug i stedet WordPad eller et andet tekstbehandlingsprogram.

Fortryde den seneste handling

I de fleste programmer kan du fortryde (annullere) de handlinger, du udfører, eller fejl, du begår. Hvis du f.eks. sletter et afsnit i et WordPad-dokument ved et uheld, kan du hurtigt genindsætte afsnittet ved hjælp af kommandoen Fortryd. Hvis du tegner en streg, du ikke vil bruge, i Paint, kan du straks fortryde stregen, så den forsvinder.

Sådan fortrydes en handling

 • Klik på menuen Rediger, og klik på Fortryd.
  - eller -
  Klik på knappen FortrydBillede af knappen Fortryd.

Få hjælp til et program

Næsten alle programmer har et indbygget hjælpesystem, du kan bruge, hvis du er usikker på, hvad du skal gøre.

Sådan åbnes et programs hjælpesystem:

 • Klik på menuen Hjælp, og klik derefter på det første element på listen, f.eks. "Vis Hjælp", "Emner i Hjælp" eller tilsvarende. Teksten kan variere.
  - eller -
  Klik på knappen HjælpBillede af knappen Hjælp.

  Tip

  • Du kan også åbne Hjælp i et program ved at trykke på F1. Denne funktionstast åbner Hjælp i næsten alle programmer.

Foruden programspecifik hjælp indeholder visse dialogbokse links til Hjælp om deres specifikke funktioner. Hvis du kan se et spørgsmålstegn i en cirkel eller firkant eller et farvelagt og understreget tekstlink, kan du klikke på det for at åbne emnet i Hjælp.

Billede af Hjælp-links i dialogbokse og vinduer
Links til Hjælp

Du kan finde flere oplysninger under Sådan får du hjælp.

Afslutte et program

Du kan afslutte et program ved at klikke på knappen LukBillede af knappen Luk i øverste højre hjørne af programvinduet. Du kan også klikke på Afslut i menuen Filer.

Husk at gemme dokumentet, før du afslutter et program. Hvis du har arbejde, der ikke er gemt, når du forsøger at afslutte programmet, bliver du spurgt, om du vil gemme dokumentet.

Billede af en dialogboks i Paint
Der vises en dialogboks, hvis du afslutter et program uden at have gemt ændringerne
 • Hvis du vil gemme dokumentet og derefter afslutte programmet, skal du klikke på Gem.

 • Hvis du vil afslutte programmet uden at gemme dokumentet, skal du klikke på Gem ikke.

 • Hvis du vil vende tilbage til programmet uden at afslutte det, skal du klikke på Annuller.

Installere eller fjerne programmer

Du er ikke begrænset til kun at bruge de programmer, der fulgte med computeren. Du kan købe cd'er eller dvd'er med nye programmer eller hente programmer på internettet (enten gratis eller mod betaling af et gebyr).

Installation af et program medfører, at det tilføjes på din computer. Når et program er installeret, vises det på listen Alle programmer i menuen Start. I forbindelse med nogle programmer tilføjes der også en genvej på skrivebordet. Du kan finde flere oplysninger under Installere et program.