Brug af specialtegn (Tegnoversigt): ofte stillede spørgsmål


Her er svar på nogle af de mest almindelige spørgsmål om brugen af specialtegn og Tegnoversigt.

Vis alle

Hvad er et specialtegn?

Et specialtegn er et tegn, der ikke findes på tastaturet. Du kan indsætte specialtegn ved hjælp af Tegnoversigt eller ved at trykke på en kombination af taster på tastaturet.

Hvad er Tegnoversigt?

I Tegnoversigt kan du få vist alle de tegn, der er tilgængelige i en valgt skrifttype. Ved hjælp af Tegnoversigt kan du kopiere enkelte tegn eller en gruppe tegn til Udklipsholder og derefter indsætte dem i et hvilket som helst program, der kan vise dem.

Hvordan åbnes Tegnoversigt?

Åbn Tegnoversigt ved at klikke på knappen StartBillede af knappen Start. Skriv Tegnoversigt i søgefeltet, og klik derefter på Tegnoversigt på resultatlisten.

Hvordan indsættes et specialtegn i et dokument?

 1. Åbn Tegnoversigt ved at klikke på knappen StartBillede af knappen Start. Skriv Tegnoversigt i søgefeltet, og klik derefter på Tegnoversigt på resultatlisten.

 2. Klik på den skrifttype, du vil bruge, på listen Skrifttype.

 3. Klik på det specialtegn, du vil indsætte i dokumentet.

 4. Klik på Marker, og klik derefter på Kopier.

 5. Åbn dokumentet, og klik på det sted i dokumentet, hvor specialtegnet skal indsættes.

 6. Klik på Sæt ind i menuen Rediger.

Tip!

 • I mange programmer kan du trække specialtegn til dokumenter. Det kan du gøre ved at klikke på det tegn, du vil kopiere. Når tegnet vises forstørret, kan du trække det til det åbne dokument.

Hvad er et brugerdefineret tegn?

Et brugerdefineret tegn er et entydigt bogstav eller et logotegn, der er oprettet med funktionen til redigering af brugerdefinerede tegn.

Hvordan indsættes et brugerdefineret tegn i et dokument?

 1. Åbn Tegnoversigt ved at klikke på knappen StartBillede af knappen Start. Skriv Tegnoversigt i søgefeltet, og klik derefter på Tegnoversigt på resultatlisten.

 2. Klik på den skrifttype, du har sammenkædet dine brugerdefinerede tegn med, på listen Skrifttype.

 3. Klik på det brugerdefinerede tegn, du vil indsætte i dokumentet.

 4. Klik på Marker, og klik derefter på Kopier.

 5. Åbn dokumentet, og klik på det sted i dokumentet, hvor det brugerdefinerede tegn skal indsættes.

 6. Klik på Sæt ind i menuen Rediger.

Bemærk!

 • Hvis du ikke sletter tidligere kopierede tegn i boksen Tegn, der skal kopieres, kopieres disse tegn sammen med alle de nye tegn, du vælger.

 • Hvis et brugerdefineret tegn ikke vises korrekt i et dokument, kan du markere tegnet i dokumentet og ændre skrifttypen for det pågældende tegn, så det svarer til den skrifttype, du har kædet tegnet sammen med i Tegnoversigt.

 • Hvis du kender tastværdien for det specialtegn, du vil indsætte, kan du indsætte specialtegnet direkte i dokumentet ved hjælp af tastaturet. Det kan du gøre ved at åbne dokumentet og placere markøren der, hvor du ønsker specialtegnet. Slå derefter Num Lock til, tryk på og hold Alt-tasten nede, og tryk på tasterne på det numeriske tastatur, der svarer til tastværdien for det tegn, du vil angive. Slip Alt-tasten, når du er færdig med at skrive.

Hvordan søger jeg efter et tegn efter navn?

 1. Åbn Tegnoversigt ved at klikke på knappen StartBillede af knappen Start. Skriv Tegnoversigt i søgefeltet, og klik derefter på Tegnoversigt på resultatlisten.

 2. Klik på den skrifttype, du vil søge i, på listen Skrifttype.

 3. Marker afkrydsningsfeltet Avanceret visning.

 4. Klik på listen Tegnsæt, og klik derefter på det tegnsæt, du vil søge i.

  Hvis det ønskede tegnsæt ikke er tilgængeligt, kan du vælge en anden skrifttype på listen Skrifttype.

 5. Skriv hele navnet eller en del af navnet på det tegn, du søger efter, i boksen Søg efter. Hvis du f.eks. vil søge efter et græsk bogstav, skal du skrive græsk, eller hvis du vil søge efter alle typer af det kyrilliske tegn Zhe, skal du skrive Zhe.

 6. Klik på Søg.

  I Tegnoversigt vises de tegn, der opfylder søgekriterierne.

 7. Klik på Nulstil for at starte en ny søgning.

Tip

 • Peg på et tegn for at få vist navnet på det pågældende tegn og den tilknyttede hexadecimale kode. Når du klikker på tegnet, vises disse oplysninger også på statuslinjen nederst i vinduet Tegnoversigt og kan bruges som eksempel på søgeord, du kan anvende i forbindelse med andre søgninger.

Hvordan søger jeg efter et tegn efter Unicode-kategori?

Unicode-kategorier bruges til at gruppere lignende typer tegn, der er tilgængelige i en skrifttype. I Unicode-kategorien Valuta grupperes f.eks. alle de valutasymboler, der er tilgængelige for en skrifttype.

 1. Åbn Tegnoversigt ved at klikke på knappen StartBillede af knappen Start. Skriv Tegnoversigt i søgefeltet, og klik derefter på Tegnoversigt på resultatlisten.

 2. Klik på den skrifttype, du vil søge i, på listen Skrifttype.

 3. Marker afkrydsningsfeltet Avanceret visning.

 4. Klik på listen Grupper efter, og klik derefter på Unicode-underområde for at åbne dialogboksen Grupper efter.

 5. Klik på den tegnkategori på listen Unicode-underområde i dialogboksen Grupper efter, du vil have vist.

  Når du klikker på en kategori, vises de tegn, som tilhører den pågældende kategori, i Tegnoversigt.

 6. Når du har fundet det tegn, du søger efter, skal du klikke på Marker og derefter klikke på Kopier.

Hvordan søger jeg efter et tegn efter Unicode-værdi?

 1. Åbn Tegnoversigt ved at klikke på knappen StartBillede af knappen Start. Skriv Tegnoversigt i søgefeltet, og klik derefter på Tegnoversigt på resultatlisten.

 2. Klik på den skrifttype, du vil søge i, på listen Skrifttype.

 3. Marker afkrydsningsfeltet Avanceret visning.

 4. Klik på listen Tegnsæt, og klik derefter på Unicode.

 5. Klik på listen Grupper efter, og klik derefter på Alle.

 6. Skriv den firecifrede Unicode-værdi for det tegn, du søger efter, i boksen Gå til Unicode.

  Tegnet fremhæves automatisk i gitteret med tegn.

Tip

 • I Tegnoversigt vises alle tegn i en bestemt skrifttype efter tegnenes Unicode-værdi. Hvis du ikke kender et tegns Unicode-værdi, kan du også finde tegnet ved at rulle frem og tilbage mellem tegnene i den pågældende skrifttype.

Hvordan søges der efter et kinesisk, japansk eller koreansk tegn efter udtale?

Du kan søge efter et tegn efter udtale i følgende tegnsæt: Japansk Kanji ved Hiragana, koreansk Hanja ved Hangul, kinesisk (forenklet) ved PinYin, kinesisk (traditionelt) ved Bopomofo. Hvis du vil gøre det, skal tegnsættet være installeret på computeren. Du kan finde flere oplysninger under Tilføje eller ændre et inputsprog.

 1. Åbn Tegnoversigt ved at klikke på knappen StartBillede af knappen Start. Skriv Tegnoversigt i søgefeltet, og klik derefter på Tegnoversigt på resultatlisten.

 2. Marker afkrydsningsfeltet Avanceret visning.

 3. Klik på listen Grupper efter, og klik derefter på en af følgende tegngrupperinger for at åbne boksen Grupper efter:

  • Japansk Kanji ved Hiragana

  • Koreansk Hanja ved Hangul

  • Kinesisk (forenklet) ved PinYin

  • Kinesisk (traditionelt) ved Bopomofo

 4. Klik på det tegn, der svarer til den lyd, du vil søge efter, i boksen Grupper efter.

  I Tegnoversigt vises de tegn, der starter med den valgte lyd.Har du brug for mere hjælp?