Systemkonfiguration (msconfig) er et værktøj, der kan hjælpe med at identificere problemer, som kan forhindre Windows i at starte korrekt. Ved hjælp af Systemkonfiguration kan du starte Windows med almindelige tjenester og startapps deaktiveret og derefter aktivere dem igen enkeltvis. Hvis problemet ikke opstår, når en app eller en tjeneste er slået fra, men opstår, når tjenesten er slået til, kan den pågældende tjeneste være årsagen til problemet.

 • Åbn Systemkonfiguration ved at stryge ind fra højre kant af skærmen og trykke på Søg (hvis du bruger en mus, skal du pege på øverste højre hjørne af skærmen, flytte musemarkøren ned og klikke på Søg). Indtast msconfig i søgefeltet, og tryk eller klik derefter på msconfig. Administratortilladelse er nødvendig Du kan blive bedt om at angive administratorens adgangskode eller bekræfte dit valg.

I følgende tabel beskrives de faner og indstillinger, der er tilgængelige i Systemkonfiguration:

Fane Beskrivelse
Fane

Generelt

Beskrivelse

Viser mulige valg af startkonfigurationstilstande:

 • Normal start. Starter Windows på normal vis. Brug denne tilstand til at starte Windows, når du er færdig med at bruge de andre to tilstande til at foretage fejlfinding af problemet.


 • Diagnostisk start. Starter Windows med kun de basale tjenester og drivere. Denne tilstand kan hjælpe med at udelukke basale Windows-filer som en del af problemet.

  Sådan startes Windows i tilstanden Diagnostisk start

  • På fanen Generelt skal du trykke eller klikke på Diagnostisk start, trykke eller klikke på OK og trykke eller klikke derefter på Genstart.

   Hvis problemet opstår, kan skyldes, at grundlæggende Windows-filer eller -drivere er blevet beskadiget. Få mere at vide om fejlfinding af dette problem under Sådan optimeres, nulstilles eller gendannes din pc.

   Hvis problemet ikke opstår, skal du bruge tilstanden Valgfri start til at prøve at finde problemet ved at slå individuelle tjenester og startapps til eller fra.

 • Valgfri start. Starter Windows med grundlæggende tjenester og drivere og andre tjenester og startprogrammer, som du vælger.

  Sådan startes Windows i tilstanden Valgfri start

  1. På fanen Generelt skal du trykke eller klikke på Valgfri start og derefter fjerne markeringen i felterne Indlæs systemtjenester og Indlæs startelementer.

  2. Markér afkrydsningsfeltet Indlæs systemtjenester, tryk eller klik på OK, og tryk eller klik derefter på Genstart.

  3. Hvis problemet opstår efter genstart, skal du gøre et af følgende (eller begge, hvis det bliver nødvendigt):

   Identificer, hvilken systemtjeneste der er skyld i problemet.

   • Tryk eller klik på fanen Tjenester, tryk eller klik på Deaktiver alle, markér afkrydsningsfeltet for den første tjeneste på listen, og genstart derefter pc'en. Hvis problemet ikke opstår, kan du udelukke den første tjeneste som årsagen til problemet.

   • Mens den første tjeneste er markeret, skal du markere afkrydsningsfeltet for den anden tjeneste og derefter genstarte pc'en.

   • Gentag denne proces, indtil du kan genskabe problemet. Hvis du ikke kan genskabe problemet, kan du udelukke systemtjenesterne som årsagen til problemet.

   Identificer, hvilket startelement der er skyld i problemet.

   • Tryk eller klik på fanen Start, og tryk eller klik derefter på Åbn aktivitetsstyring.

   • Slå alle startelementer fra med undtagelse af den første ved at trykke eller klikke på hvert startelement og derefter trykke eller klikke på Deaktiver. Genstart din pc. Hvis problemet ikke opstår, kan du udelukke det første startelement som årsagen til problemet.

   • Mens det første startelement er markeret, skal du trykke eller klikke på det andet startelement og derefter trykke eller klikke på Aktivér. Genstart din pc. Gentag denne proces, indtil du kan genskabe problemet.

Fane

Start

Beskrivelse

Viser konfigurationsindstillinger for operativsystemet og avancerede fejlfindingsindstillinger, herunder:

 • Sikker start: Minimal. Når computeren starter, åbnes den grafiske brugergrænseflade i Windows ( Stifinder) i fejlsikret tilstand, så der kun køres vigtige systemtjenester. Netværk er deaktiveret.

 • Sikker start: Alternativ brugergrænseflade. Når computeren starter, åbnes kommandopromptlinjen i Windows i fejlsikret tilstand, så der kun køres vigtige systemtjenester. Netværk og Stifinder er deaktiverede.

 • Sikker start: Active Directory-reparation. Når computeren starter, åbnes Stifinder i fejlsikret tilstand, så der kun køres vigtige systemtjenester i Active Directory.

 • Sikker start: Netværk. Når computeren starter, åbnes Stifinder i fejlsikret tilstand, så der kun køres vigtige systemtjenester. Netværk er aktiveret.

 • Ingen start med grafisk brugergrænseflade Viser ikke velkomstskærmbilledet i Windows ved start.

 • Startlog Gemmer alle oplysninger fra startprocessen i filen %SystemRoot%Ntbtlog.txt.

 • Grundlæggende grafik Åbner Stifinder i minimal VGA-tilstand ved start. Derved indlæses VGA-standarddrivere i stedet for grafikdrivere, der er specifikke for pc'ens grafikhardware.

 • OS-startoplysninger Viser drivernavne, mens drivere indlæses under startprocessen.

 • Timeout. Bestemmer, hvor lang tid systemstartmenuen vises, før standardstartposten automatisk vælges. Standardindstillingen er 30 sekunder.

 • Gør alle startindstillinger permanente Registrerer ikke ændringer, der er foretaget i Systemkonfiguration. Indstillinger kan senere ændres med Systemkonfiguration, men skal ændres manuelt. Når denne indstilling er valgt, kan du ikke annullere dine ændringer ved at vælge Normal start under fanen Generelt.

Avancerede indstillinger:

 • Antal processorer Begrænser antallet af processorer, der bruges i et multiprocessorsystem. Hvis afkrydsningsfeltet er markeret, starter systemet kun det antal processorer, der er angivet på rullelisten.

 • Maksimal hukommelse Angiver den maksimale mængde af fysisk hukommelse, som operativsystemet bruger til at simulere en konfiguration med for lidt hukommelse. Værdien i tekstboksen er MB (megabyte).

 • PCI-lås Forhindrer Windows i at genallokere I/O- og IRQ-ressourcer på en PCI-bus. I/O-ressourcer og hukommelsesressourcer angivet af BIOS eller UEFI bevares.

 • Fejlfinding Aktiverer fejlfinding i kernetilstand til udvikling af enhedsdrivere. Du kan finde flere oplysninger ved at gå til webstedet om Windows-driverudstyr.

 • Globale fejlfindingsindstillinger. Angiver tilslutningsindstillinger for fejlfinding på pc'en, så et kernefejlfindingsprogram kan kommunikere med en fejlfindingsvært. Fejlfindingsforbindelsen mellem værten og mål-pc'erne kan være seriel, IEEE 1394 eller USB.

 • Fejlfindingsport Angiver, at der bruges Seriel som tilslutningstype, og at den serielle port bruges. Standardporten er COM 1.

 • Baudhastighed. Angiver den baudhastighed, der skal bruges, når fejlfindingsporten er valgt, og fejlfindingsforbindelsen er Seriel. Denne indstilling er valgfri. Gyldige værdiger for baud er 9600, 19,200, 38,400, 57,600 og 115,200. Standardbaudhastigheden er 115.200 bps.

 • Kanal Angiver, at 1394 bruges som tilslutningstype for fejlfinding, og hvilket kanalnummer der skal bruges. Kanalværdien skal være et decimalt heltal fra og med 0 og til og med 62, og det skal svare til det kanalnummer, der bruges af værts-pc'en. Den angivne kanal er ikke afhængig af den fysiske 1394-port, der er valgt på netværkskortet. Standardværdien for kanal er 0.

 • USB-destinationsnavn Angiver en strengværdi, der skal bruges, når fejlfindingsforbindelsestypen er USB. Strengen kan have en hvilken som helst værdi.

Fane

Tjenester

Beskrivelse

Lister alle de tjenester, der starter, når pc'en starter, sammen med deres aktuelle status (Kører eller Stoppet). Brug fanen Tjenester til at aktivere eller deaktivere individuelle tjenester ved start for at fastslå, hvilke tjenester der er med til at give startproblemer.

Vælg Skjul alle Microsoft-tjenester for kun at vise tredjepartsapps på listen over tjenester. Fjern markeringen i afkrydsningsfeltet for en tjeneste for at deaktivere den, næste gang du starter pc'en. Hvis du har valgt Valgfri start under fanen Generelt, skal du enten vælge Normal start under fanen Generelt eller markere afkrydsningsfeltet for tjenesten for at starte den igen i forbindelse med start.

Advarsel  Deaktivering af tjenester, der normalt køres ved start, kan medføre, at visse apps ikke længere fungerer korrekt, eller at systemet bliver ustabilt. Deaktiver ikke tjenester på denne liste, medmindre du ved, at de ikke er vigtige for pc'ens funktion. Hvis du vælger Deaktiver alle, vil visse Microsoft-tjenester, der kræves for at operativsystemet kan starte, ikke blive deaktiveret.

Fane

Start

Beskrivelse

Du kan nu administrere startelementer i Jobliste. På fanen Start i Jobliste kan du se. hvilke apps og tjenester der kører, når pc'en starter, samt udgivernavn, status og startvirkning.


 • Åbn Aktivitetsstyring ved at stryge ind fra højre kant af skærmen og trykke på Søg (hvis du bruger en mus, skal du pege på øverste højre hjørne af skærmen, flytte musemarkøren ned og klikke på Søg). Indtast aktivitetsstyring i søgefeltet, og tryk eller klik derefter på Aktivitetsstyring.

Bemærk!  Deaktivering af apps eller tjenester, som normalt kører ved start, kan medføre, at tilknyttede apps eller tjenester starter langsommere eller ikke kører som forventet.

Fane

Funktioner

Beskrivelse

Indeholder en praktisk liste over diagnosticeringsværktøjer og andre avancerede værktøjer, som du kan køre.

Du kan finde flere oplysninger om avancerede startindstillinger under Startindstillinger for Windows (herunder fejlsikret tilstand). Du kan finde flere og mere detaljerede oplysninger på Microsoft-webstedet for it-eksperter.
Har du brug for mere hjælp?