Se tv i Windows Media Center


Hvis computeren har den nødvendige hardware, kan du bruge Windows Media Center til at se, holde pause i og spole tilbage i live og optagede tv-programmer på computeren.

Indstillingen Live tv i Windows Media Center
Se live-tv i Windows Media Center

Du kan finde oplysninger om fejlfinding, mens du ser live-tv, under Sådan ser du tv i Windows Media Center: ofte stillede spørgsmål.

Gennemgå programoversigterne for at se de aktuelle eller kommende tv-programmer. I programguiden vises der oplysninger om alle de tv-programmer, du kan se eller optage. Du kan finde flere oplysninger under Bruge programguiden i Windows Media Center.

Hvis du vil se live-tv i Media Center, skal du bruge to ting:

 • En tv-tuner, dvs. en enhed, du kan slutte til computeren via et internt udvidelsesstik eller en ekstern udvidelsesport, f.eks. en USB-port.

 • En tv-signalkilde, f.eks. fra en tv-antenne eller et kabel-tv-stik.

Hvis du ikke har en tv-modtager eller ikke vil købe en, kan du muligvis bruge Media Center til at se internet-tv (dvs. tv-programmer, der streames over internettet) afhængigt af, hvor du bor.

Der er to primære måder at styre Media Center på: med en mus og et tastatur eller med en Media Center-fjernbetjening. Ved de fleste fremgangsmåder i dette emne henvises til den måde, hvor du bruger musen og tastaturet, men du får ofte en bedre oplevelse ved at bruge fjernbetjeningen. Du kan købe mange forskellige Media Center-fjernbetjeninger - sørg for at anskaffe en, der er kompatibel med computeren.

Afspilningsstyring i Windows Media Center
Afspilningsstyring, når du bruger en mus til at styre Media Center
Vis alle

Sådan ser du live tv

 1. Klik på knappen StartKnappen Start, klik på Alle programmer og klik derefter på Windows Media Center.
 2. Benyt en af følgende fremgangsmåder for at begynde at se live tv:

  • Rul til Tv i Windows Media Center-startskærmbilledet, og klik derefter på Live tv.

  • Rul til Tv i Windows Media Center-startskærmbilledet, klik på Programguide, find det tv-program, du vil se, og klik derefter på et program, der sendes aktuelt.

 3. Du kan styre afspilningen af live tv ved at flytte musen for at få vist afspilningskontrolelementerne og derefter benytte en af følgende fremgangsmåder:

  • Klik på knappen PauseKnappen Pause for at afbryde programmet midlertidigt. Du kan afbryde et program midlertidigt i ca. 40 minutter. Klik på knappen AfspilKnappen Afspil, når du er klar til at fortsætte programmet fra det samme sted.
  • Flyt den skyder, der vises oven over knapperne til afspilningsstyring, til et andet punkt for at begynde at se tv-programmet fra det pågældende punkt.

  • Klik på knappen Spring tilbageKnappen Spring tilbage eller knappen Spol tilbage for at se en passage igen, og klik på knappen Hurtig fremspoling eller knappen Spring fremadKnappen Spring fremad for at flytte frem i programmet.
  • Klik på knappen Forøg lydstyrkenKnappen Forøg lydstyrken eller knappen Reducer lydstyrkenKnappen Formindsk lydstyrken for at forøge eller reducere lydstyrken, og klik på knappen Slå fraKnappen Slå lyd fra for at slå lyden til eller fra.
  • Klik på knappen Kanaler faldendeKnappen Kanaler faldende eller knappen Kanaler stigendeKnappen Kanaler stigende for at gå henholdsvis en kanal ned eller op.
  • Klik på knappen PauseKnappen Pause, og klik derefter på knappen Spring fremadKnappen Spring fremad gentagne gange for at gå videre billede for billede.
  • Klik på knappen PauseKnappen Pauseog klik derefter på knappen Spol frem én, to, tre eller fire gange for at bevæge dig frem med forskellige hastigheder.
 4. Flyt musen, når du er færdig med at se live tv, og klik derefter på knappen StopKnappen Stop.

Bemærk!

 • Nogle af afspilningskontrolelementerne er muligvis ikke tilgængelige, afhængigt af Media Center-vinduets størrelse. Hvis du vil have vist alle afspilningskontrolelementerne, skal du forstørre vinduet, eller gå i fuldskærmstilstand ved at klikke på knappen MaksimerKnappen Maksimer i øverste højre hjørne.

Sådan ser du live tv ved hjælp af en Media Center-fjernbetjening

 1. Benyt en af følgende fremgangsmåder for at se tv ved hjælp af en Media Center-fjernbetjening:

  • Tryk på knappen Live tv på fjernbetjeningen.

  • Tryk på knappen Guide, find det tv-program, du vil se, og tryk derefter på knappen OK.

 2. Benyt en af følgende fremgangsmåder for at styre afspilningen af live tv:

  • Tryk på knappen CH + eller knappen CH - for at gå henholdsvis en kanal op eller ned.

  • Tryk på knappen Enter for hurtigt at gå tilbage til den sidste kanal, du så.

  • Tryk på knappen Fwd eller knappen Spring over for at flytte frem i programmet.

  • Tryk på knappen Rew eller knappen Replay for at se noget igen.

 3. Tryk på knappen Stop, når du er færdig med at se live tv.

Sådan findes film, der er planlagt til udsendelse

 1. Klik på knappen StartKnappen Start, klik på Alle programmer og klik derefter på Windows Media Center.
 2. Benyt en af følgende fremgangsmåder for at finde film, der sendes i tv:

  • Rul til Film i Windows Media Center-startskærmbilledet, og klik derefter på Filmguide.

  • Rul til Film i Windows Media Center-startskærmbilledet, klik på Søg, vælg en søgekategori, f.eks. Filminstruktør, og angiv derefter dine søgekriterier.

Bemærk!

 • Det kræver en analog eller digital tv-modtager at se og optage live tv i Windows Media Center. Hvis computeren ikke blev leveret med en tv-modtager, kan du muligvis tilslutte en. Du kan finde flere oplysninger om, hvordan du skaffer en tv-tuner, under Få hjælp til tv-tuneren eller ved at kontakte computerproducenten.Har du brug for mere hjælp?