Tilladelser er regler, der er knyttet til objekter på en computer eller et netværk, f.eks. filer og mapper. Tilladelser bestemmer, om du har adgang til et objekt, og hvad du kan gøre med det. Du kan f.eks. have adgang til et dokument i en delt mappe på et netværk. Og selvom du kan læse dokumentet, har du muligvis ikke tilladelser til at foretage ændringer i det. Systemadministratorer og personer med en administratorkonto på computeren kan tildele enkeltbrugere eller grupper tilladelser.

I følgende tabel vises de tilladelsesniveauer, der normalt er tilgængelige for filer og mapper.

Tilladelsesniveau Beskrivelse
Tilladelsesniveau

Fuld kontrol

Beskrivelse

Brugerne kan se indholdet af en fil eller mappe, ændre eksisterende filer og mapper, oprette nye filer og mapper og køre programmer i en mappe.

Tilladelsesniveau

Redigering

Beskrivelse

Brugerne kan ændre eksisterende filer og mapper, men kan ikke oprette nye.

Tilladelsesniveau

Læsning og kørsel

Beskrivelse

Brugerne kan se indholdet af eksisterende filer og mapper og kan køre programmer i en mappe.

Tilladelsesniveau

Læsning

Beskrivelse

Brugerne kan se indholdet af en mappe og åbne filer og mapper.

Tilladelsesniveau

Skrivning

Beskrivelse

Brugerne kan oprette nye filer og mapper og foretage ændringer af eksisterende filer og mapper.

Sådan kontrolleres tilladelserne til en fil eller mappe

  1. Højreklik på filen eller mappen, og klik derefter på Egenskaber.

  2. Klik på fanen Sikkerhed.

  3. Klik på et brugernavn eller en gruppe under Gruppe- eller brugernavne.

    Tilladelserne for den valgte bruger eller gruppe vises i den nederste del af dialogboksen med egenskaber.Har du brug for mere hjælp?