Hvad kan jeg gøre med internationale formater og sprog?


Du kan ændre det format i Windows, som bruges til at vise oplysninger (f.eks. datoer, klokkeslæt, valuta og måleenheder), så det afspejler de standarder eller det sprog, der bruges i det land eller den region, hvor du befinder dig. Hvis du f.eks. arbejder med dokumenter på både fransk og dansk, kan du ændre formatet til fransk, så du f.eks. kan få vist valutabeløb i euro. Du kan finde flere oplysninger under Skifte visning af datoer, klokkeslæt, valuta og måleenheder.

Hvis du skal skrive og redigere dokumenter på mere end ét sprog, kan du tilføje inputsprog. Mange inputsprog understøtter forskellige tastaturlayout, IME'er (Input Method Editor), og programmer, der kan genkende tale og håndskrift. Det er et spørgsmål om personlig præference at skulle vælge mellem disse muligheder. Du kan eksperimentere med de forskellige indstillinger for at finde frem til den bedste løsning. Selvom du oftest arbejder på ét sprog, kan du afprøve andre layout. Hvis du f.eks. skal skrive bogstaver med accenttegn på engelsk, kan det være lettere at bruge tastaturlayoutet Amerikansk (international) i stedet for det amerikanske standardtastaturlayout.

Når du tilføjer inputsprog, tastaturlayout, IME'er eller programmer, der kan genkende tale og håndskrift, viser Windows værktøjslinjen Sprog på skrivebordet. Værktøjslinjen Sprog giver hurtig adgang til udskiftning af inputsproget eller tastaturlayoutet fra skrivebordet. Du kan finde flere oplysninger under Værktøjslinjen Sprog (oversigt).

Du kan også ændre grænsefladesproget – det sprog, som teksten i brugergrænsefladen vises på – så du kan se guider, dialogbokse, menuer og andre elementer på et andet sprog. Nogle grænsefladesprog installeres som standard, mens du til andre sprog selv skal installere sprogfiler. Du kan finde flere oplysninger under Installere eller ændre et grænsefladesprog.