Hvad skal jeg gøre, hvis Microsoft Security Essentials registrerer skadelig software på min pc?

Hvis Microsoft Security Essentials registrerer skadelig software eller potentielt uønsket software på din pc (enten under overvågningen af din pc ved hjælp af beskyttelse i realtid eller efter at have kørt en scanning), advares du om det fundne element ved hjælp af en meddelelse i meddelelsesområdet til højre på proceslinjen.

I nogle tilfælde forsøger Microsoft Security Essentials at fjerne den skadelige software fra pc'en automatisk, og du får besked om, at denne handling er i gang. I andre tilfælde viser Microsoft Security Essentials dig en meddelelse om, at der er registreret skadelig eller potentielt uønsket software. Klik på Rens computeren for at fjerne softwaren, eller klik på Vis detaljer for at åbne vinduet Oplysninger om potentielle trusler og få flere oplysninger om det registrerede element. Hvis du har brug for hjælp til at afgøre, hvad der skal foretages med det fundne element, kan du bruge det advarselsniveau, som Microsoft Security Essentials knyttede til elementet, som rettesnor (du kan finde flere oplysninger under Advarselsniveauer i Microsoft Security Essentials).

Advarselsniveauerne hjælper dig med at vælge, hvordan du vil reagere på virus, spyware og anden potentielt uønsket software. Microsoft Security Essentials anbefaler, at du fjerner al virus og spyware, men noget af den software, der er markeret, er ikke skadelig eller uønsket. Følgende oplysninger kan hjælpe dig med at beslutte, hvad der skal gøres, hvis Microsoft Security Essentials registrerer potentielt uønsket software på din pc.

Afhængigt af advarselsniveauet kan du vælge at foretage en af følgende handlinger på det fundne element:

  • Fjern – denne handling fjerner softwaren fra din pc permanent.

  • Karantæne – denne handling sætter softwaren i karantæne, så den ikke kan køre på din computer. Når Microsoft Security Essentials sætter software i karantæne, flyttes softwaren til en anden placering på din pc, og programmet forhindrer dermed softwaren i at blive kørt, indtil du vælger at gendanne eller fjerne den.

  • Tillad – denne handling føjer softwaren til listen over tilladte elementer i Microsoft Security Essentials og tillader, at den køres på din pc. Microsoft Security Essentials giver dig ikke længere besked om den risiko, softwaren kan udgøre for dine personlige oplysninger eller din pc.

Advarsel!

Hvis du vælger Tillad for et element, f.eks. software, giver Microsoft Security Essentials dig ikke længere besked om den risiko, softwaren kan udgøre for dine personlige oplysninger eller din pc. Du skal derfor kun føje software til listen over tilladte elementer, hvis du har tillid til softwaren og softwareudgiveren.