Hvilket cd- eller dvd-format skal jeg bruge?


Hvilket diskformat du skal bruge, afhænger af den computer eller enhed, du vil bruge disken på, når den er brændt. Du kan finde flere oplysninger om at brænde en cd eller dvd i Windows under Brænde en cd eller dvd i Windows Stifinder.

I nedenstående afsnit forklares det, hvordan du afgør, hvilket format du skal vælge, når du bruger Windows Stifinder til at brænde en datadisk - en disktype, der er nyttig til lagring, arkivering og deling af filer mellem forskellige computere og enheder. Hvis du vil oprette andre typer diske, f.eks. en dvd-videodisk til afspilning i en almindelig dvd-afspiller eller en lyd-cd til afspilning i en almindelig cd-afspiller, skal du bruge et andet program eller en anden funktion i Windows.

Vælge den rette disc og det rette format til dine behov

Find et eksempel i tabellen herunder, der bedst beskriver din situation. Indsæt derefter den anbefalede disk, og vælg det rette diskformat, når du forbereder disken til brænding.

Hvilken type skrivbar disk, du skal anvende, afhænger af nogle få forskellige faktorer, f.eks.:

 • De typer skrivbare diske, der kan bruges sammen med din diskbrænder.

 • Det diskdrev i computeren eller enheden, hvor du vil bruge disken, når den er brændt, og de typer skrivebare diske, computeren eller enheden kan læse.

 • Den totale størrelse af alle de filer du vil brænde til en disk.

  En typisk skrivbar cd kan indeholde ca. 650-700 MB, mens en typisk skrivbar dvd kan indeholde over seks gange så meget, nemlig ca. 4,7 GB. Men den totale diskplads, du kan bruge til at brænde filer til diskene, er mindre end det tal, der ofte er angivet på selve disken. Det skyldes, at diskkapaciteten beregnes på en anden måde, når disken bruges i en computer. En typisk dvd-r, der har en angivet diskkapacitet på 4,7 GB, kan kun indeholde ca. 4,37 GB data.

I følgende tabel beskrives forskellige scenarier med cd- eller dvd-brænding, og tabellen indeholder forslag til, hvilket format du skal bruge.

Hvis du vil Skal du bruge
Hvis du vil

Brænde en hvilken som helst type fil og bruge disken i en Windows XP-baseret computer eller nyere.

Skal du bruge

Disk: Cd-r, cd-rw, dvd-r, dvd-r dl, dvd+r, dvd+r dl, dvd-rw, dvd+rw eller dvd-ram

Format:‌ fuldt fungerende filsystem

Hvis du vil

Brænde alle typer filer og bruge disken i alle computere, herunder versioner af Windows, der er tidligere end Windows XP.

Skal du bruge

Disk: Cd-r, cd-rw, dvd-r, dvd-r dl, dvd+r, dvd+r dl, dvd-rw, dvd+rw eller dvd-ram

Format: Mastered

Hvis du vil

Brænde en hvilken som helst type fil og bruge disken i en Windows Vista-baseret computer eller nyere.

Skal du bruge

Disk: Cd-r, cd-rw, dvd-r, dvd-r dl, dvd+r, dvd+r dl, dvd-rw, dvd+rw, dvd-ram, bd-r eller bd-re

Format:‌ fuldt fungerende filsystem eller Mastered

Hvis du vil

Brænde musik eller billeder og bruge disken i almindelige afspillere til cd, dvd eller Blu-ray Disc, der kan afspille MP3-filer og digitale billeder.

Skal du bruge

Disk: Cd-r, cd-rw, dvd-r, dvd+r, dvd-rw eller dvd+rw

Format: Mastered

Hvis du vil

Brænde musik eller billeder og bruge disken i alle computere, herunder versioner af Windows, der er tidligere end Windows XP.

Skal du bruge

Disk: Cd-r, cd-rw, dvd-r, dvd+r, dvd-rw eller dvd+rw

Format: Mastered

Hvis du vil

Være i stand til at tilføje og slette en eller mange filer igen og igen - som du kan med et USB-flashdrev - og bruge disken i en Windows XP-baseret computer eller nyere.

Skal du bruge

Disk: Cd-r, cd-rw, dvd-r, dvd-r dl, dvd+r, dvd+r dl, dvd-rw, dvd+rw eller dvd-ram

Format: fuldt fungerende filsystem

Hvis du vil

Være i stand til at tilføje og slette en eller mange filer igen og igen - som du kan med et USB-flashdrev - og bruge disken i en Windows 7-baseret computer.

Skal du bruge

Disk: Cd-r, cd-rw, dvd-r, dvd-r dl, dvd+r, dvd+r dl, dvd-rw, dvd+rw, dvd-ram, bd-r eller bd-re

Format: fuldt fungerende filsystem

Hvis du vil

Lade en disk sidde i computerens brænder og kopiere filer til den, når du vil, f.eks. med henblik på jævnlig sikkerhedskopiering.

Skal du bruge

Disk: Cd-r, cd-rw, dvd-r, dvd-r dl, dvd+r, dvd+r dl, dvd-rw, dvd+rw, dvd-ram, bd-r eller bd-re

Format: fuldt fungerende filsystem

Forstå forskellen mellem diskformaterne Fuldt fungerende filsystem og Mastered

Når du vælger et diskformat, er det nyttigt at forstå, hvad forskellene er, så du kan vælge det korrekte format til den disk, du vil brænde. Diske, som bruger formatet fuldt fungerende filsystem, er ofte mere bekvemme at bruge, fordi du kan kopiere udvalgte filer med det samme, ligesom du kan med et USB-flashdrev. På den anden side kan diske med fuldt fungerende filsystem ikke bruges på alle computere eller i en afspiller til cd, dvd eller Blu-ray Disc. Brug denne vejledning til at forstå forskellen mellem diske med fuldt fungerende filsystem og Mastered:

Diske, som er formateret med Fuldt fungerende filsystem-indstillingen:

 • Indstillingen med dette navn skal vises i dialogboksen Brænd en disk: Som et USB-flashdrev.

 • Fungerer som et USB-flashdrev, hvilket vil sige, at du kan kopiere filer til disken med det samme uden at skulle brænde dem senere i et separat trin.

 • Giver dig mulighed for at slette en, mange eller alle filer. Du kan finde flere oplysninger om at slette filer på en disk under Slette en cd eller dvd.

 • En fordel, hvis du vil bevare en disk i cd-, dvd- eller Blu-ray Disc-brænderen og kopiere filer, hver gang der er behov for det.

 • Er kun kompatibel med Windows XP og nyere versioner af Windows.

 • Er ikke tomme, når de er blevet formateret.

Diske, som er formateret med Mastered-indstillingen:

 • Indstillingen med dette navn skal vises i dialogboksen Brænd en disk: Med en cd-/dvd-afspiller.

 • Kopierer ikke filer med det samme, hvilket vil sige, at du skal samle alle de filer, du vil kopiere til disken, og derefter brænde dem på én gang.

 • Giver dig ikke mulighed for kun at slette en eller nogle få filer. Alle filer på disken bliver slettet. Du kan finde flere oplysninger om at slette filer på en disk under Slette en cd eller dvd.

 • Er praktiske, hvis du vil brænde en stor samling af filer, f.eks. en musik-cd med MP3-filer.

 • Er kompatible med computere, som ikke nødvendigvis kører Windows, samt visse typer af forbrugerelektronik, f.eks. cd-, dvd- og Blu-ray Disc-afspillere.

Hvorfor er der forskellige versioner af formatet Fuldt fungerende filsystem?

Hver enkelt version af format Fuldt fungerende filsystem er kompatibelt med forskellige operativsystemer. Afhængig af de computere, du vil benytte disken til, kan du vælge en anden version af Fuldt fungerende filsystem. Hvis du vil bruge din disk til en nyere version af Windows, får du imidlertid aldrig brug for at ændre den version af fuldt fungerende filsystem, du anvender. Hvis du skal oprette diske, som er kompatible med tidligere versioner af Windows, skal du bruge oversigten herunder til at vælge den version af fuldt fungerende filsystem, du skal bruge:

Den følgende oversigt beskriver versionerne af Fuldt fungerende filsystem, og hvordan de anvendes korrekt.

Version af fuldt fungerende filsystem (UDF) Velegnet til
Version af fuldt fungerende filsystem (UDF)

1.50

Velegnet til

Denne version er kompatibel med Windows 2000 (og nyere) og Windows Server 2003 (og nyere). Den er muligvis ikke kompatibel med Windows 98-computere.

Version af fuldt fungerende filsystem (UDF)

2.00

Velegnet til

Denne version er kompatibel med Windows XP (og nyere) og Windows Server 2003 (og nyere). Den er muligvis ikke kompatibel med Windows 98- og Windows 2000-computere.

Version af fuldt fungerende filsystem (UDF)

2.01

Velegnet til

Dette er standardversionen, der er kompatibel med Windows XP (og nyere) og Windows Server 2003 (og nyere). Den er muligvis ikke kompatibel med Windows 98- og Windows 2000-computere.

Version af fuldt fungerende filsystem (UDF)

2.50

Velegnet til

Denne version er udviklet til Windows Vista (og nyere). Den er muligvis ikke kompatibel med tidligere versioner af Windows.

Du kan finde oplysninger om at formatere en disk under Formatere en cd eller dvd.

Hvad er forskellen mellem de forskellige slags cd- og dvd-discs?

I følgende tabel beskrives de forskellige typer cd'er og dvd'er, og tabellen indeholder oplysninger om deres rette anvendelse.

Disc Generelle oplysninger Kapacitet Kompatibilitet
Disc

Cd-rom

Generelle oplysninger

Kendt som en skrivebeskyttet disc, der som regel bruges til at lagre købeprogrammer og data. Du kan ikke tilføje eller slette oplysninger på en cd-rom.

Kapacitet

650 MB

Kompatibilitet

Kompatibel med de fleste computere og enheder.

Disc

Cd-r

Generelle oplysninger

Du kan brænde filer til en cd-r flere gange (hver gang kaldes en session), men du kan ikke slette filer fra en Mastered-disk. Hver brænding er permanent.

Kapacitet

650 MB

700 MB

Kompatibilitet

Du skal lukke sessionen for at læse denne disk på en anden computer. Kompatibel med de fleste computere og enheder.

Disc

Cd-rw

Generelle oplysninger

Du kan brænde filer til en cd-rw flere gange. Du kan også slette uønskede filer fra disc'en for at få mere plads og tilføje yderligere filer. En cd-rw kan brændes og slettes mange gange.

Kapacitet

650 MB

Kompatibilitet

Kompatibel med mange computere og enheder.

Disc

Dvd-rom

Generelle oplysninger

Kendt som en skrivebeskyttet disc, der som regel bruges til at lagre købeprogrammer og data. Du kan ikke tilføje eller slette oplysninger på en dvd-rom.

Kapacitet

4,7 GB

Kompatibilitet

Kompatibel med de fleste computere og enheder.

Disc

Dvd-r

Generelle oplysninger

Du kan brænde filer til en dvd-r flere gange (hver gang kaldes en session), men du kan ikke slette filer fra disc'en. Hver brænding er permanent.

Kapacitet

4,7 GB

Kompatibilitet

Du skal lukke sessionen for at læse denne disc på en anden computer. Kompatibel med de fleste computere og enheder.

Disc

Dvd+r

Generelle oplysninger

Du kan brænde filer til en dvd+r flere gange (hver gang kaldes en session), men du kan ikke slette filer fra disc'en. Hver brænding er permanent.

Kapacitet

4,7 GB

Kompatibilitet

Du skal lukke sessionen for at læse denne disc på en anden computer. Kompatibel med mange computere og enheder.

Disc

Dvd-rw

Generelle oplysninger

Du kan brænde filer til en dvd-rw flere gange (hver gang kaldes en session). Du kan også slette uønskede filer fra disc'en for at få mere plads og tilføje yderligere filer. En dvd-rw kan brændes og slettes mange gange.

Kapacitet

4,7 GB

Kompatibilitet

Du behøver ikke at lukke sessionen for at læse denne disk på en anden computer. Kompatibel med mange computere og nogle enheder.

Disc

Dvd+rw

Generelle oplysninger

Du kan brænde filer til en dvd+rw flere gange (hver gang kaldes en session). Du kan også slette uønskede filer fra disc'en for at få mere plads og tilføje yderligere filer. En dvd+rw kan brændes og slettes mange gange.

Kapacitet

4,7 GB

Kompatibilitet

Du behøver ikke at lukke sessionen for at læse denne disk på en anden computer. Kompatibel med mange computere og nogle enheder.

Disc

Dvd-ram

Generelle oplysninger

Du kan brænde filer til en dvd-ram flere gange. Du kan også slette uønskede filer fra disc'en for at få mere plads og tilføje yderligere filer. En dvd-ram kan brændes og slettes mange gange.

Kapacitet

2,6 GB

4,7 GB

5,2 GB

9,4 GB

Kompatibilitet

Dvd-ram kan som regel kun bruges i dvd-ram-drev og kan måske ikke læses af dvd-afspillere og andre enheder.

Disc

Dvd-r dl

Generelle oplysninger

Du kan brænde filer til en dvd-r dl flere gange (hver gang kaldes en session), men du kan ikke slette filer fra en Mastered-disk. Hver brænding er permanent.

Kapacitet

8,5 GB

Kompatibilitet

Du skal lukke sessionen for at læse denne disc på en anden computer. Kompatibel med nogle computere og mange nyere dvd-afspillere.

Disc

Dvd+r dl

Generelle oplysninger

Du kan brænde filer til en dvd+r dl flere gange, hver gang kaldes en session, men du kan ikke slette filer fra en Mastered-disk. Hver brænding er permanent.

Kapacitet

8,5 GB

Kompatibilitet

Du skal lukke sessionen for at læse denne disk på en anden computer. Kompatibel med nogle computere og mange nyere dvd-afspillere.

Disc

Bd-r

Generelle oplysninger

Du kan brænde filer til en bd-r én gang, i én session, men du kan ikke slette filer fra disken. Hver brænding er permanent.

Kapacitet

25 GB

Kompatibilitet

Du skal lukke sessionen for at læse denne disk på en anden computer. Kompatibel med computere, der bruger Windows 7.

Disc

Bd-r dl

Generelle oplysninger

Du kan brænde filer til en bd-r dl en gang (i en session), men du kan ikke slette filer fra disken. Hver brænding er permanent.

Kapacitet

50 GB

Kompatibilitet

Du skal lukke sessionen for at læse denne disk på en anden computer. Kompatibel med computere, der bruger Windows 7.

Disc

Bd-re

Generelle oplysninger

Du kan brænde filer til en bd-re flere gange - hver gang kaldes en session. Du kan også slette uønskede filer fra disken for at få mere plads og tilføje yderligere filer. En bd-re kan brændes og slettes mange gange.

Kapacitet

25 GB

Kompatibilitet

Du behøver ikke at lukke sessionen for at læse denne disk på en anden computer. Kompatibel med computere, der bruger Windows 7.

Disc

Bd-re dl

Generelle oplysninger

Du kan brænde filer til en bd-re dl flere gange - hver gang kaldes en session. Du kan også slette uønskede filer fra disken for at få mere plads og tilføje yderligere filer. En bd-re dl kan brændes og slettes mange gange.

Kapacitet

50 GB

Kompatibilitet

Du behøver ikke at lukke sessionen for at læse denne disk på en anden computer. Kompatibel med computere, der bruger Windows 7.

Du kan finde flere oplysninger om angivelse af indstillingerne for lukning af en session, når en disk skubbes ud, under Lukke eller afslutte en cd eller dvd.

Bemærk!

 • Hvis en anden computer skal kunne læse en Blu-ray Disc, skal den pågældende computer have et Blu-ray Disc-drev. Hvis en anden computer skal kunne læse en dvd-disk, skal den pågældende computer have et dvd-drev eller et Blu-ray-drev. Cd'er kan bruges i både cd- og dvd-drev og i de fleste, men ikke i alle, Blu-ray-drev.Har du brug for mere hjælp?