Trådløse netværk: ofte stillede spørgsmål


Et netværk kan være én computer, der har forbindelse til internettet, eller to eller flere computere der er forbundet med hinanden, og som muligvis også har forbindelse til internettet. På et trådløst netværk (Wi‑Fi-netværk) er computerne forbundet ved hjælp af radiosignaler i stedet for ledninger eller kabler. Blandt fordelene ved trådløse netværk kan nævnes mobilitet og ingen grimme ledninger. Blandt ulemperne kan nævnes langsommere overførselshastigheder end på traditionelle netværk og interferens fra andre trådløse enheder, f.eks. trådløse telefoner.

Her er svar på nogle almindelige spørgsmål om trådløse netværk.

Vis alle

Hvilke er de forskellige trådløse netværksteknologier?

Der findes i øjeblikket fire forskellige teknologier: 802.11b, 802.11a, 802.11g og 802.11n. Tabellerne nedenfor viser en sammenligning mellem de forskellige teknologier.

Bemærk!

 • De angivne overførselstider gælder under ideelle forhold. De kan muligvis ikke opnås under normale forhold på grund af forskelle i f.eks. hardware, webservere og netværkstrafik.

802,11b

Hastighed

Op til 11 megabit pr. sekund (Mbps)

Fordele
 • Har et godt signalområde

Ulemper
 • Har den mest langsomme transmissionshastighed

 • Giver mulighed for færre, samtidige brugere

 • Anvender 2,4 gigahertz (GHz) frekvens (det samme som mange mikroovne, trådløse telefoner og andet udstyr), der kan skabe interferens

802,11a

Hastighed

Op til 54 Mbps

Fordele
 • Mulighed for flere samtidige brugere

 • Anvender en 5 GHz-frekvens, der begrænser interferens fra andre enheder

Fordele
 • Har et kortere signalinterval, der lettere blokeres af vægge og andre blokeringer

 • Er ikke kompatibel med 802.11b-netværkskort, -routere og -adgangspunkter

802,11g

Hastighed

Op til 54 Mbps

Fordele
 • Har en transmissionshastighed, som kan sammenlignes med 802,11a under optimale forhold

 • Giver mulighed for flere, samtidige brugere

 • Har et godt, stabilt signalområde

 • Er kompatibel med 802.11b-netværkskort, -routere og -adgangspunkter

Ulemper
 • Anvender 2,4 GHz-frekvens, så der er de samme interferensproblemer som ved 802,11b

802.11n

Hastighed

802.11n kan sende data med en hastighed på op til 150 Mbps, 300 Mbps, 450 Mbps eller 600 Mbps, afhængigt af det antal datastrømme, som understøttes af hardwaren.

Fordele
 • Har den højeste hastighed

 • Bruger flere signaler og antenner, som giver en bedre hastighed

 • Giver mulighed for flere, samtidige brugere

 • Har et optimalt stabilt signalområde

 • Er robust over for interferens fra andre enheder

 • Kan anvende en frekvens på enten 2,4 GHz eller 5,0 GHz

 • Er kompatibel med 802.11g-netværkskort, -routere og -adgangspunkter, hvis der bruges en frekvens på 2,4 GHz

Ulemper
 • Kan have de samme interferensproblemer som 802.11b, hvis der anvendes en frekvens på 2,4 GHz

 • Denne protokol er endnu ikke færdigudviklet, og kravene vil muligvis blive ændret.

Hvis du har mere end et trådløst netværkskort i computeren, eller hvis adapteren anvender mere end en standard, kan du angive, hvilken adapter eller standard der skal anvendes til hver netværksforbindelse. Hvis du f.eks. har en computer, som du bruger til streaming af medier til andre computere på netværket, kan du konfigurere den til at bruge en eventuelt tilgængelig 802.11a- eller 802.11n-forbindelse, så du opnår en højere dataoverførselshastighed, når du afspiller videoer eller musik.

Hvilken hardware skal computeren bruge for at komme på et trådløst netværk?

Computeren skal have et internt eller eksternt trådløst netværkskort. Benyt en af følgende fremgangsmåder for at se, om computeren har et trådløst netværkskort:

 • Åbn Netværksforbindelser ved at klikke på knappen StartBillede af knappen Start og derefter klikke på Kontrolpanel. Skriv adapter i søgefeltet, og klik derefter på Vis netværksforbindelser.

  Her vises en liste med de kort, der er installeret på computeren.

Hvad er trådløs signalstyrke?

På listen med tilgængelige trådløse netværk vises et symbol Billede af ikonet for den trådløse signalstyrke, som angiver signalstyrken for det enkelte trådløse netværk. Jo flere streger, desto stærkere signal. Et stærkt signal (fem streger) betyder normalt, at det trådløse netværk er tæt på, eller at der ikke forekommer interferens. For at opnå det bedste ydeevne skal du oprette forbindelse til det trådløse netværk, der har det stærkeste signal. Hvis et usikkert netværk har et stærkere signal end et sikkert netværk, anbefales det dog, at du opretter forbindelse til det sikre netværk. Dette forudsætter dog, at du er en autoriseret bruger på dette netværk. Du kan forbedre signalstyrken ved at flytte computeren tættere på den trådløse router eller det trådløse adgangspunkt eller ved at flytte routeren eller adgangspunktet til en placering, hvor du undgår interferens fra f.eks. mure eller vægge, der indeholder metalstøttebjælker. Du kan få vist en liste med tilgængelige trådløse netværk ved at benytte følgende fremgangsmåde:
 • Åbn Opret forbindelse til et netværk ved at klikke på netværksikonet (Billede af ikonet for trådløst netværk eller Billede af ikonet for traditionelt netværk) i meddelelsesområdet.

Hvilke risici er der ved oprettelse af forbindelse til et offentligt netværk?

Offentlige trådløse netværk er praktiske, men det kan være forbundet med en vis risiko at oprette forbindelse til et offentligt trådløst netværk, som ikke er sikkert. Du skal så vidt muligt kun oprette forbindelse til trådløse netværk, som kræver en sikkerhedsnøgle til netværket eller bruger en anden form for sikkerhed, f.eks. et certifikat. Oplysninger, der sendes over disse netværk, krypteres, hvilket hjælper med at beskytte computeren mod uautoriseret adgang. De enkelte usikre netværk er angivet med et særligt symbol på listen over tilgængelige trådløse netværk. Hvis du opretter forbindelse til et netværk, der ikke er sikkert, skal du være opmærksom på, at personer med de rigtige værktøjer kan se alt, hvad du foretager dig, herunder hvilke websteder du besøger, hvilke filer du sender og modtager, og hvilke brugernavne og adgangskoder du anvender. Det frarådes, at du sender eller modtager dokumenter eller besøge websteder, der indeholder personlige oplysninger, f.eks. bankoplysninger, når du har forbindelse til et usikkert netværk.

Hvordan finder jeg et trådløst netværk, der ikke er vist på listen med tilgængelige netværk?

Hvis du tidligere har oprettet forbindelse til netværket, skal du kontrollere, at computeren er inden for netværkets rækkevidde, at routeren eller adgangspunktet er tændt (forudsætter, at du har adgang til routeren eller adgangspunktet), og at den trådløse kontakt på computeren er slået til. (Det er ikke alle computere, der har en switch. Hvis din computer har, findes den normalt foran eller på siden af computeren). Hvis du ikke tidligere har oprettet forbindelse til netværket, er broadcasting muligvis deaktiveret, så du skal tilføje netværket manuelt. Du kan tilføje et netværk, hvor broadcasting er slået fra, ved at benytte følgende fremgangsmåde:

 1. Åbn Administration af trådløse netværk ved at klikke på knappen StartBillede af knappen Start og derefter klikke på Kontrolpanel. Skriv trådløs i søgefeltet, og klik derefter på Administration af trådløse netværk.

 2. Klik på Tilføj, og klik derefter på Opret en netværksprofil manuelt.

 3. Skriv netværksoplysningerne.

 4. Hvis Windows automatisk skal oprette forbindelsen, når netværket er inden for rækkevidde, skal du markere afkrydsningsfeltet Start denne forbindelse automatisk.

 5. Marker afkrydsningsfeltet Opret forbindelse, selvom netværket ikke anvender broadcasting, klik på Næste, og klik derefter på Luk.

  Bemærk!

  • Hvis du vælger denne indstilling, bringes computerens sikkerhed muligvis i fare. Hvis der ikke er konfigureret skjulte netværk på computeren, kan computeren ikke udsende sin placering, så sikkerheden forbedres.

Netværket føjes til listen med netværk, og det er muligt at oprette forbindelse til netværket, når computeren er inden for netværkets rækkevidde. Du kan oprette forbindelse til netværket ved at benytte følgende fremgangsmåde:

 1. Åbn Opret forbindelse til et netværk ved at klikke på netværksikonet (Billede af ikonet for trådløst netværk eller Billede af ikonet for traditionelt netværk) i meddelelsesområdet.

 2. Klik på Netværk uden navn, og skriv derefter netværksoplysningerne.

  Netværket føjes til listen med netværk og kan i fremtiden bruges til at oprette forbindelse til, når computeren er i intervallet.

Hvorfor skal jeg kopiere trådløse netværksindstillinger til andre computere og enheder på netværket?

De andre computere og enheder på netværket har brug for at vide, hvordan de kan kommunikere med den trådløse router, så de kan sende og modtage oplysninger over netværket. Alle computere eller enheder har brug for indstillinger, f.eks. netværksnavn og netværkssikkerhedsnøgle, for at kunne kommunikere med routeren.

Kan jeg bruge anden software end Windows til at styre mine trådløse netværksforbindelser?

Ja. Selvom den automatiske, trådløse netværkskonfiguration som standard er aktiveret i Windows, kan du deaktivere den ved at installere og bruge et andet program. Mange netværkskort har deres egen trådløse administrationssoftware. Hvis du bruger et andet program til at styre trådløse netværksforbindelser, og du vil bruge Windows i stedet for, skal du benytte følgende fremgangsmåde:

 1. Sluk eller deaktiver det andet program.

 2. Åbn kommandolinjen ved at klikke på knappen StartBillede af knappen Start. Skriv kommandoprompt i søgefeltet, og klik derefter på Kommandoprompt på resultatlisten.

 3. Skriv netsh wlan show settings.

  Hvis automatisk konfiguration af trådløse netværk er slået fra, vises meddelelsen Logik for automatisk konfiguration er deaktiveret på grænsefladen "grænsefladens navn".

 4. Skriv set autoconfig enabled=yes interface="grænsefladens navn" for at aktivere automatisk konfiguration.Har du brug for mere hjælp?