Arbejde med digitale billeder


Tidligere var fotofremstilling lig med filmfremkaldelse i et mørkekammer eller et professionelt fotolaboratorium – for slet ikke at tale om professionel uddannelse. I løbet af de seneste ti år har digitale kameraer og computere dog revolutioneret dette område, så alle nu har mulighed for at udskrive billeder derhjemme. I denne artikel kan du lære, hvordan du bruger værktøjerne i Windows til at få vist, organisere og udskrive dine digitale billeder.

Indlæse billeder fra kameraet til computeren

De fleste digitale kameraer lagrer billeder på et CompactFlash-hukommelseskort eller et SD-kort (Secure Digital). Du kan få vist, organisere eller udskrive dine billeder ved at importere dem på computeren. Du kan derefter slette billederne på hukommelseskortet og bruge det til lagring af nye billeder.

Du kan importere billeder på to overordnede måder:

 • Tilslut kameraet direkte. Du kan importere billeder ved at slutte kameraet direkte til computeren via et USB-kabel (Universal Serial Bus). Med denne metode skal kameraet være tændt, så importen af billeder vil tære lidt på batteriet. Du skal også have kablet ved hånden, hvis du skal importere billeder regelmæssigt.

  Illustration af et USB-kabel
  USB-kabel
 • Brug en hukommelseskortlæser. Den hurtigste metode til at importere billeder er ved hjælp af en hukommelseskortlæser. Tag hukommelseskortet ud af kameraet, skub det ind i kortlæseren, og slut derefter kortlæseren til computerens USB-port. Mange computere har indbyggede kortlæsere, så du kan skubbe hukommelseskort direkte ind i computeren.

  Illustration af en hukommelseskortlæser
  Hukommelseskortlæser

Uanset hvilken metode du vælger, bør Windows automatisk kunne genkende kameraet eller kortlæseren, når du slutter kameraet eller kortlæseren til computeren. Følg derefter disse trin:

 1. Klik i dialogboksen Automatisk afspilningImporter billeder og videoer ved hjælp af Windows. Windows vil finde billederne (og eventuelle videofiler) på hukommelseskortet.

  Billede af dialogboksen Automatisk afspilning
  Denne dialogboks vises, når du slutter kameraet til computeren eller indsætter hukommelseskortet i en kortlæser.
 2. Når Windows har fundet billederne, bliver du spurgt, om du vil oprette et mærke (et ord eller kort udtryk, der beskriver gruppen) til de billeder, du importerer. Skriv evt. mærkenavnet i boksen Mærk disse billeder (valgfrit). Hvis de billeder, du importerer, ikke har noget fællestræk, kan du springe dette trin over. Du kan altid mærke de enkelte billeder senere (se "Organisere og finde billederne" i denne artikel).

  Billede af dialogboksen Importerer billeder og videoer
  Du kan mærke billeder, når du importerer dem.
 3. Klik på Importer.

 4. Når Windows begynder at importere billederne og videofilerne, skal du markere afkrydsningsfeltet Slet efter import, hvis du vil slette billederne og videoerne fra hukommelseskortet, når importen er afsluttet. Det skaber plads på kortet, så du kan tage nye billeder.

  Billede af dialogboksen Importerer billeder og videoer
  Marker afkrydsningsfeltet for at slette de importerede billeder på hukommelseskortet.

Når billederne er blevet importeret, vises de i Windows Fotofremviser.

Tip!

 • Du kan konvertere almindelige fotografier til digitale billeder ved hjælp af en enhed, som kaldes en scanner.

Biblioteket Billeder og Windows Fotofremviser

Biblioteket Billeder er den primære metode til at finde og organisere billederne på din computer. Du kan åbne biblioteket Billeder ved at klikke på knappen StartBillede af knappen Start og derefter på Billeder.
Billede af biblioteket Billeder
Biblioteket Billeder

Windows Fotofremviser er en Windows-funktion, som kan bruges til visning og udskrivning af digitale billeder. Dobbeltklik på et billede i biblioteket Billeder for at åbne det i Windows Fotofremviser.

Windows Fotofremviser og biblioteket Billeder kan bruges til nogle af de samme ting. Du kan f.eks. få vist billeder, udskrive billeder og se et diasshow med dine billeder enten fra biblioteket Billeder eller Fotofremviser. Hvad skal du så vælge at bruge?

Biblioteket Billeder er generelt det sted, hvor du skal organisere og søge efter dine billeder. I biblioteket Billeder kan du se alle dine billeder på et samlet sted, og du kan nemt få dem vist efter dato, mærke og andre kriterier. Med Windows Fotofremviser kan du rotere billeder, zoome ind, få vist billeder i fuld størrelse og se dine billeder som et diasshow.

Arbejde med billederne

Når du har overført billederne til computeren, ønsker du sandsynligvis at arbejde med dem. Du kan få vist flere billeder på den samme skærm, få vist et udvalgt billede i fuld størrelse, rotere billederne og se dem i et diasshow.

Brug af miniaturer

I biblioteket Billeder kan du få vist dine billeder som miniaturer, som er små udgaver af billederne i fuld størrelse. Hvis du vil have vist så mange miniaturer som muligt, skal du udvide vinduet med biblioteket Billeder, så det fylder hele skærmen, ved at klikke på knappen MaksimerBillede af knappen Maksimer.
Hvis du vil ændre på størrelsen af miniaturerne, skal du klikke på knappen VisningerBillede af knappen Visninger i Billedbiblioteket og derefter flytte skyderen op eller ned. Du kan gøre miniaturerne mindre, hvis du hurtigt vil gennemse en stor billedsamling. Eller du kan gøre miniaturerne større for at se flere detaljer på billederne. Ændring af miniaturestørrelsen påvirker ikke originalbilledets fulde størrelse.

Du kan vende tilbage til visningen med mellemstore miniaturer ved at klikke på knappen Visninger og derefter klikke på Mellemstore ikoner.

Rotere et billede

Billeder i stående format vises muligvis liggende i Windows Fotofremviser. Du kan rotere disse billeder, så de vender rigtigt, ved at klikke på knappen Roter mod uretBillede af knappen Roter mod uret i Windows Fotofremviser eller på knappen Roter med uretBillede af knappen Roter med uret i Windows Fotofremviser.

Se et billede i fuld størrelse

Du kan få vist et billede, så det fylder det meste af vinduet med Fotofremviser, ved at dobbeltklikke på billedet i biblioteket Billeder.

Du kan få vist billedet i maksimal størrelse ved at maksimere vinduet med Fotofremviser.

Du kan zoome ind på et udsnit af billedet ved at klikke på knappen Zoom og flytte skyderen opad. Når du har zoomet ind, kan du flytte rundt på billedet ved at trække i en hvilken som helst del af billedet med håndmarkøren Billede af håndmarkøren. Du kan vende tilbage til standardvisningen ved at klikke på knappen Tilpas til vindueBillede af knappen Tilpas til vindue i Windows Fotofremviser.

Se et diasshow af billederne

Du kan få vist de digitale billeder som et selvkørende diasshow, der fylder hele skærmbilledet.

Hvis du vil starte et diasshow, skal du dobbeltklikke på et billede for at åbne det i Fotofremviser og derefter klikke på knappen Afspil diasshow nederst i Fotofremviser. Diasshowet omfatter alle billederne i den aktuelle visning.

Billede af knappen Afspil diasshow
Knappen Afspil diasshow

Når et diasshow kører, kan du sætte det på pause, justere hastigheden, gå frem eller tilbage og vælge, om billeder skal vises i tilfældig rækkefølge eller sekventielt. Du kan få vist kontrolelementer for diasshowet ved at højreklikke på diasshowet.

Du kan afslutte et diasshow ved at trykke på Esc eller klikke på Afslut i genvejsmenuen for diasshowet.

Organisere og finde billederne

Hvis du bruger dit digitale kamera regelmæssigt, får du hurtigt samlet hundredvis eller tusindvis af billeder på computeren. Du kan søge efter et bestemt billede i samlingen ved hjælp af de værktøjer, der er tilgængelige i biblioteket Billeder.

Finde billeder efter dato

Det digitale kamera mærker billederne med den dato, hvor de er taget. Du kan derefter foretage en billedsøgning i biblioteket Billeder efter det år, den måned eller den dag, hvor billederne er blevet er taget.

Hvis du vil foretage en billedsøgning efter dato, skal du klikke på søgefeltet i biblioteket Billeder, klikke på Optagelsesdato og derefter vælge en bestemt dato eller måned eller et bestemt år eller andet tidsinterval.

Billede af søgefeltet
Søgefeltet

Mærke billeder

I biblioteket Billeder kan du føje mærker til billederne, dvs. sigende ord eller udtryk, der beskriver motivet og optagelsestidspunktet. Hvis du mærker billederne, er det meget nemmere at finde dem fremover, fordi du let kan få vist alle de billeder, der har et bestemt mærke.

Det lyder måske som en tidskrævende opgave at skulle mærke hvert eneste billede, men det behøver det ikke at være – du kan nemlig mærke en hel gruppe af billeder ad gangen. Du kan f.eks. føje mærket "Fødselsdag" til 20 eller 30 billeder af en fødselsdagsfest. Hvis du vil føje mærker til billeder, skal du følge disse trin:

 1. Marker de billeder, du vil mærke, i biblioteket Billeder. Du kan markere flere billeder ved at holde Ctrl-tasten nede, mens du klikker på de ønskede billeder.

 2. Klik på Tilføj et mærke i detaljeruden i biblioteket Billeder, og skriv navnet til mærket i feltet. Tryk derefter på Enter. Mærket føjes til alle de markerede billeder. Du kan tilføje lige så mange mærker, du vil.

Prøv at gøre det til en vane at mærke billeder staks, når du har importeret dem. Så ender du ikke med stakkevis af billeder, der mangler at blive mærket. Du kan finde flere oplysninger under Mærke billeder, så de er nemmere at finde.

Finde billeder efter mærke

Når du har mærket billederne i biblioteket Billeder, kan du nemt finde dem igen. Skriv mærket i søgeboksen. Alle billederne med mærket bliver vist. I nedenstående eksempel skal du f.eks. skrive Dyr for at finde alle de billeder, der er mærket med ordet "Dyr". Alle de billeder, som indeholder ordet "dyr" i filnavnet, vises også.

Billede, der viser, hvordan du finder billeder ved at skrive i søgefeltet
Angiv tekst i søgefeltet for at finde billeder, du har mærket.

Hvis du ikke kan huske, hvilke mærker du har oprettet, kan du klikke på søgefeltet, klikke på Mærker og derefter klikke på et mærke for at få vist alle billeder med det pågældende mærke.

Billede af listen Mærker
Listen Mærker

Du kan finde flere oplysninger under Håndtere dine billeder.

Dele billeder med andre

Deling af digitale billeder betyder at stille dem til rådighed for andre, så de kan se dem på deres computere. De mest almindelige metoder til at dele billeder er at udgive billederne på et websted eller sende dem via e-mail.

Websteder til fotodeling

Du kan dele dine digitale billeder med andre ved at sende (kopiere, overføre eller "uploade") dem til et websted, der er beregnet til fotodeling. Du kan invitere venner og familie til at besøge webstedet for at se dine fotoalbum. De fleste websteder til fotodeling tilbyder gratis deling og opbevaring af billeder. Vær dog opmærksom på, at nogle websteder sletter dine billeder, hvis du ikke køber trykte kopier eller varer på webstedet inden for en given tidsfrist. Husk at gennemse webstedets politikker.

Dele billeder via e-mail

Du kan også dele billeder med andre via e-mail. Du kan sende billeder via e-mail fra biblioteket Billeder eller Windows Fotofremviser. Hvis du sender fra biblioteket Billeder, kan du tilpasse størrelsen på flere billeder samtidigt. Hvis du starter i Fotofremviser, er det kun muligt at tilpasse størrelsen på det aktuelle billeder. Uanset hvor du vælger at starte, kan Windows Fotofremviser automatisk komprimere billederne (reducere størrelsen), så e-mailen overføres hurtigere, og billederne fylder mindre på modtagerens computer. Originalbillederne påvirkes ikke.

Hvis du vil sende billeder via e-mail, skal du markere billederne i biblioteket Billeder og derefter klikke på knappen E-mail på værktøjslinjen. Vælg en billedstørrelse (standardstørrelse eller mellem er som regel ok) i dialogboksen Vedhæft filer, og klik på Vedhæft.

Billede af dialogboksen Vedhæft filer
Vælg billedstørrelsen

Windows åbner en ny e-mail-meddelelse i e-mail-programmet. De billeder, du har valgt, vedhæftes meddelelsen.

Billede af en fil, der er vedhæftet en e-mail
Billede, der er vedhæftet en e-mail

Før du sender billedet, skal du angive modtagernes e-mail-adresser og emnet og skrive en kort meddelelse. Klik derefter på Send. Du kan finde flere oplysninger under Introduktion til e-mail og Sende billeder i e-mail.

Udskrive billeder

I dette afsnit beskrives tre overordnede udskrivningsmetoder. For generelle oplysninger om udskrivning, se Introduktion til udskrivning.

Brug af en hjemmeprinter

Hvis du har en printer i hjemmet, kan du udskrive dine egne fotografier. Inkjet-printere og farvesublimationsprintere kan fremstille farvefotografier af høj kvalitet, når de bruges sammen med fotopapir. Mange har indbyggede hukommelseskortlæsere og små LCD-skærme, så du kan udskrive billeder uden brug af computeren.

Illustration af en inkjetprinter
Inkjet-printer

Du kan udskrive billeder fra computeren på forskellige måder. Du kan udskrive et enkelt billede, udskrive flere billeder på samme side eller udskrive et kontaktark (miniaturebilleder i en oversigt).

Hvis du vil udskrive billeder, skal du markere de billeder, du vil udskrive, i biblioteket Billeder og derefter klikke på Udskriv på værktøjslinjen. Vælg de ønskede udskriftsindstillinger i dialogboksen Udskriv billeder, og klik derefter på Udskriv.

Billede af dialogboksen Udskriv billeder
Dialogboksen Udskriv billeder

Bestille fotoaftryk online

Hjemmeprintere er praktiske, når du hurtigt vil udskrive billeder. Hvis du vil undgå at bruge tid og penge på at anskaffe blæk og papir, bør du dog overveje at benytte en online fototjeneste. Her kan du sende (kopiere) billederne til et websted. Derfra kan du bestille aftryk i forskellige størrelser og betale for dem med kreditkort. De færdigtrykte billeder sendes med posten til din adresse.

En af fordelene ved at benytte en online fototjeneste er de mange forskellige produkter, de kan tilbyde. Foruden almindelige udskrifter kan du bestille personlige T-shirts, lykønskningskort, kalendere, krus, plakater, musemåtter og meget mere – alt sammen med de billeder, du har valgt. Desuden tilbyder disse websteder som regel fotodelingstjenester (se "Dele billeder med andre" ovenfor).

Fremkalde billeder hos en forhandler

Hvis du hurtigt vil have fremkaldt billeder, og du ikke har en printer, kan du tage kameraets hukommelseskort med til en butik, der tilbyder fremkaldelse af digitale fotografier. Det kan f.eks. være en fotohandler, et supermarked eller andre større eller mindre butikker. Nogle butikker har selvbetjeningskiosker, hvor du selv kan redigere, beskære og udskrive billederne på få minutter.

Sikkerhedskopiere billederne

Hvis du bruger et digitalt kamera, kan du nemt komme til at tage tusindvis af digitale billeder på bare nogle få år. Disse billeder kan have stor affektionsværdi og er uerstattelige i tilfælde af fejl på computerens harddisk. Derfor er det vigtigt at sikkerhedskopiere billederne ved at opbevare kopier af dem et andet sted. Du kan f.eks. kopiere dem til skrivbare dvd'er eller cd'er eller til en ekstern harddisk, eller du kan benytte en internetbaseret fillagringstjeneste.Har du brug for mere hjælp?