Arbejde med filer og mapper


En fil er et element, som indeholder oplysninger, f.eks. tekst, billeder eller musik. En åben fil ligner til forveksling et tekstdokument eller et billede, som du kunne finde på et skrivebord eller i et arkiv. På computeren repræsenteres filer med ikoner, hvilket gør det nemt at genkende en filtype. Her er nogle almindelige filikoner:

Billede af filikoner
Ikoner for nogle få filtyper

En mappe er en beholder, du kan bruge til opbevaring af filer. Hvis du f.eks. har flere tusinde ark papir på dit skrivebord, ville det være meget svært at finde et bestemt ark, når du skal bruge det. Derfor opbevares papirark ofte i arkivskabe. Mapper fungerer som computerens arkivskabe. Her er nogle almindelige mappeikoner:

Billede af mappeikoner
En tom mappe (venstre) og en mappe med filer (højre)

Mapper kan også indeholder andre mapper. En mappe i en mappe kaldes ofte en undermappe. Du kan oprette alle de ønskede undermapper, som kan indeholde alle de ønskede filer og yderligere undermapper.

Brug af biblioteker til at få adgang til filer og mapper

Når det drejer sig om organisering, er du ikke tvunget til at starte fra bunden. Du kan bruge biblioteker, en ny funktion i denne version af Windows, til at få adgang til dine filer og mapper og til at arrangere dem på forskellige måder. Her kan du se de fire standardbiblioteker og deres normale brug:

 • Biblioteket Dokumenter Du kan bruge dette bibliotek til at organisere og arrangere tekstbehandlingsdokumenter, regneark, præsentationer og andre tekstrelaterede filer. Du kan finde flere oplysninger under Administrere dokumenterne.

  De filer, som du flytter, kopierer eller gemmer i biblioteket Dokumenter, gemmes som standard i mappen Dokumenter.

 • Biblioteket Billeder Du kan bruge dette bibliotek til at organisere og arrangere dine digitale billeder, uanset om de kommer fra dit kamera, din scanner eller fra mails fra andre personer. Du kan finde flere oplysninger under Håndtere dine billeder.

  Filer, som du flytter, kopierer eller gemmer i biblioteket Billeder, gemmes som standard i mappen Billeder.

 • Biblioteket Musik Brug dette bibliotek til at organisere og arrangere din digitale musik, f.eks. de sange, du kopierer fra en lyd-cd, eller som du downloader fra internettet. Du kan finde flere oplysninger under Håndtere musik.

  Filer, som du flytter, kopierer eller gemmer i biblioteket Musik, gemmes som standard i mappen Musik.

 • Biblioteket Videoer Brug dette bibliotek til at organisere og arrangere dine videoer, f.eks. klip fra et digitalt kamera, et videokamera eller videofiler, du henter fra internettet. Du kan finde flere oplysninger under Administrere videoer.

  Filer, som du flytter, kopierer eller gemmer i biblioteket Videoer, gemmes som standard i mappen Videoer.

Hvis du vil åbne bibliotekerne Dokumenter, Billeder eller Musik, skal du klikke på knappen StartBillede af knappen Start og derefter klikke på Dokumenter, Billeder eller Musik.
Billede af menuen Start
Du kan åbne standardmapper fra menuen Start

Du kan finde flere oplysninger om biblioteker under Arbejde med biblioteker.

Introduktion til enkeltdelene i et vindue

Når du åbner en mappe eller et bibliotek, vises mappen eller biblioteket i et vindue. De forskellige dele af vinduet hjælper dig med navigere rundt i Windows eller gør det nemmere for dig at arbejde med filer, mapper og biblioteker. Her er et typisk vindue og de tilhørende enkeltdele:

Billede af mappen Dokumenter
Vinduesdel Anvendelse
Vinduesdel

Navigationsrude

Anvendelse

Fra navigationsruden kan du få adgang til biblioteker, mapper, gemte søgninger og endda hele harddiske. I afsnittet Favoritter kan du åbne de mapper og filer, du oftest bruger. I afsnittet Biblioteker kan du få adgang til dine biblioteker. Du kan også udvide Computer til at vise mapper og undermapper. Du kan finde flere oplysninger under Arbejde med navigationsruden.

Vinduesdel

Knapperne Tilbage og Fremad

Anvendelse
Med knappen TilbageBillede af knappen Tilbage og knappen FremadBillede af knappen Fremad kan du navigere til andre åbne mapper eller biblioteker uden at lukke det aktuelle vindue. Disse knapper bruges sammen med adresselinjen. Når du har skiftet mappe ved hjælp af adresselinjen, kan du gå tilbage til den oprindelige mappe ved hjælp af knappen Tilbage.
Vinduesdel

Værktøjslinje

Anvendelse

Fra værktøjslinjen kan du udføre de fleste almindelige opgaver, f.eks. ændre visningen af filer og mapper, brænde filer på en cd eller starte et slideshow med digitale billeder. Knapperne på værktøjslinjen skifter, så du kun får vist de relevante handlinger. Hvis du f.eks. klikker på en billedfil, vises andre knapper på værktøjslinjen, end når du klikker på en musikfil.

Vinduesdel

Adresselinje

Anvendelse

Fra adresselinjen kan du navigere til en anden mappe eller et andet bibliotek eller gå tilbage til en tidligere mappe eller et tidligere bibliotek. Du kan finde flere oplysninger under Navigere ved hjælp af adresselinjen.

Vinduesdel

Biblioteksrude

Anvendelse

Biblioteksruden vises kun, når du har åbnet et bibliotek (f.eks. biblioteket Dokumenter). Brug biblioteksruden til at tilpasse biblioteket eller til at arrangere filerne efter forskellige egenskaber. Du kan finde flere oplysninger under Arbejde med biblioteker.

Vinduesdel

Kolonneoverskrifter

Anvendelse

Brug kolonneoverskrifterne til at ændre rækkefølgen af filerne på fillisten. Du kan f.eks. klikke i venstre side af en kolonneoverskrift for at ændre den rækkefølge, som filerne og mapperne vises i. Eller du kan klikke i højre side for at filtrere filerne på forskellige måder. Kolonneoverskrifterne vises kun i detaljevisning. Du kan finde flere oplysninger om at skifte til detaljevisning under "Vise og arrangere filer og mapper" senere i dette emne.

Vinduesdel

Filliste

Anvendelse

Her vises indholdet af den aktuelle mappe eller det aktuelle bibliotek. Hvis du søger efter en fil ved hjælp af søgefeltet, vises der kun filer, som stemmer overens med den aktuelle visning, herunder eventuelle filer, der er gemt i undermapper.

Vinduesdel

Feltet Søg

Anvendelse

Skriv et ord eller udtryk i søgefeltet for at søge efter et element i den aktuelle mappe eller det aktuelle bibliotek. Søgningen starter, så snart du begynder at skrive. Hvis du f.eks. starter med at skrive B, vises alle de filer, der begynder med bogstavet B, på fillisten. Du kan finde flere oplysninger under Søge efter en fil eller mappe.

Vinduesdel

Detaljerude

Anvendelse

I detaljeruden kan du få vist de mest almindelige egenskaber, der er knyttet til den valgte fil. Filegenskaber er oplysninger om en fil, f.eks. forfatteren, datoen for den seneste ændring af filen og eventuelle beskrivende tags, du har føjet til filen. Du kan finde flere oplysninger under Ændre filegenskaber.

Vinduesdel

Indholdsrude

Anvendelse
I indholdsruden kan du få vist indholdet af de fleste filer. Hvis du f.eks. markerer en fil med en mail, en tekst eller et billede, kan du få vist indholdet af filen uden at åbne den i et program. Hvis indholdsruden ikke er vist, kan du slå den til ved at klikke på knappen IndholdsrudeBillede af knappen Indholdsrude på værktøjslinjen.

Vise og arrangere filer og mapper

Når du åbner en mappe eller et bibliotek, kan du ændre, hvordan filerne vises i vinduet. Du kan f.eks. gøre ikonerne større (eller mindre) eller vælge en visning, hvor du kan se forskellige oplysninger om den enkelte fil. Du kan foretage denne type ændringer ved hjælp af knappen VisningerBillede af knappen Visninger på værktøjslinjen.

Hver gang du klikker i venstre side af knappen Visninger, ændres den måde, som filerne og mapperne vises på. Der skiftes mellem fem forskellige visninger: Store ikoner, Oversigt, visningen Detaljer, som viser flere kolonner med oplysninger om filen, et mindre ikon kaldet Fliser og en visning kaldet Indhold, der viser indholdet af filen.

Hvis du klikker på pilen i højre side af knappen Visninger, får du vist flere valg. Flyt skyderen op eller ned for at finjustere størrelsen på fil- og mappeikonerne. Du kan se ikonerne skifte størrelse, mens du flytter skyderen.

Billede af listen Visninger
Visningsindstillingerne

I bibliotekerne kan du gå et trin videre med at arrangere filerne på forskellige måder. Antag f.eks., at du vil arrangere filerne i biblioteket Musik efter genrerne Jazz og Klassisk:

 1. Klik på knappen StartBillede af knappen Start, og klik derefter på Musik.
 2. Klik på menuen ud for Arranger efter i biblioteksruden (over fillisten), og klik derefter på Genre.

Søge efter filer

Afhængigt af hvor mange filer du har, og hvordan de er organiseret, kan du være nødt til at bladre gennem hundredvis af filer og undermapper for at finde en bestemt fil, og det er ikke nogen nem opgave. Du kan spare både tid og kræfter ved at søge efter filen ved hjælp af søgefeltet.

Billede af søgefeltet
Søgefeltet

Søgefeltet er placeret øverst i alle vinduer. Du kan finde en fil ved at åbne den mappe eller det bibliotek, der giver mest mening som udgangspunkt for søgningen, klikke på søgefeltet og begynde at skrive. Søgefeltet filtrerer den aktuelle visning baseret på den tekst, du skriver. Filerne vises som søgeresultater, hvis søgeordet stemmer overens med filnavnet, tags eller andre filegenskaber eller endda tekst inde i dokumentet, hvis der er tale om et tekstdokument.

Hvis du søger efter en fil baseret på en egenskab (f.eks. filtypenavnet), kan du afgrænse søgningen, før du går i gang med at skrive, ved at klikke på søgefeltet og derefter klikke på en af de egenskaber, der er vist umiddelbart under søgefeltet. Dermed føjes der et søgefilter, f.eks. "type", til søgeteksten, så du får vist mere relevante søgeresultater.

Hvis du ikke kan se den fil, du søger efter, kan du ændre omfanget af søgningen ved at klikke på en af indstillingerne nederst i søgeresultatet. Hvis du f.eks. søger efter en fil i biblioteket Dokumenter, men ikke kan finde den, kan du klikke på Biblioteker for at udvide søgningen til resten af dine biblioteker. Du kan finde flere oplysninger under Søge efter en fil eller mappe.

Kopiere og flytte filer og mapper

Du vil måske ændre filers placering på computeren. Du kan flytte filer til en anden mappe eller kopiere dem til flytbare medier (f.eks. cd'er eller hukommelseskort) for at dele dem med andre.

De fleste brugere kopierer og flytter filer ved hjælp af en metode, der kaldes træk og slip. Start med at åbne den mappe, der indeholder den fil eller mappe, du vil flytte. Åbn derefter den mappe, hvor filen eller mappen skal flyttes til, i et andet vindue. Placer vinduerne side om side på skrivebordet, så du kan se indholdet af begge vinduerne.

Træk derefter filen eller mappen fra den første mappe til den anden mappe. Mere skal der ikke til.

Illustration, der viser, hvordan du trækker en fil fra ét vindue til et andet
Du kan kopiere eller flytte en fil ved at trække den fra vindue til vindue

Når du bruger træk og slip-metoden, vil filen eller mappen nogle gange blive kopieret, mens den andre gange bliver flyttet. Hvis du trækker et element mellem mapper, der er gemt på den samme harddisk, flyttes elementet, så der ikke oprettes to kopier af den samme fil eller mappe på den samme placering. Hvis du derimod trækker elementet til en mappe på en anden placering (f.eks. en netværksplacering) eller et flytbart medie, f.eks. en cd, kopieres elementet.

Tip!

 • Den nemmeste måde at arrangere to vinduer på skrivebordet på er at bruge Fastgørelse. Du kan finde flere oplysninger under Arrangere vinduer side om side på skrivebordet ved hjælp af Snap.

 • Hvis du kopierer eller flytter en fil eller mappe til et bibliotek, gemmes den på bibliotekets standardplacering til lagring. Du kan få mere at vide om, hvordan du tilpasser et bibliotekets standardplacering til lagring, under Tilpasse et bibliotek.

 • Du kan også kopiere eller flytte en fil ved at trække den fra fillisten til en mappe eller et bibliotek i navigationsruden, så du ikke behøver at åbne to separate vinduer.

Oprette og slette filer

Nye filer oprettes typisk ved hjælp af et program. Du kan f.eks. oprette et tekstdokument i et tekstbehandlingsprogram eller en filmfil i et videoredigeringsprogram.

I nogle programmer oprettes der en fil, så snart du åbner programmet. Når du f.eks. åbner WordPad, vises en tom side. Den repræsenterer en tom fil, der ikke er gemt. Start med at skrive. Når du er klar til at gemme dit arbejde, skal du klikke på knappen GemBillede af knappen Gem i WordPad. Brug den viste dialogboks til at skrive et filnavn, der gør det let for dig at finde filen igen fremover, og klik derefter på Gem.

I de fleste programmer gemmes filer som standard i standardmapperne, f.eks. Dokumenter og Billeder, så du nemt kan finde dem igen.

Når du ikke længere har brug for en fil, kan du fjerne den fra computerens harddisk for at spare plads og forebygge, at computeren overfyldes med uønskede filer. Du kan slette en fil ved at åbne den mappe eller det bibliotek, hvor filen er gemt, og derefter markere filen. Tryk på Delete på tastaturet, og klik derefter på Ja i dialogboksen Slet fil.

Når du sletter en fil, gemmes den midlertidigt i Papirkurv. Du kan betragte Papirkurv som en ekstra sikkerhed, der gør det muligt for dig at gendanne filer eller mapper, som du utilsigtet er kommet til at slette. Du bør med jævne mellemrum tømme Papirkurv for at frigøre den harddiskplads, de slettede filer optager. Du kan finde ud af hvordan under Slette filer permanent fra Papirkurv.

Åbne en eksisterende fil

Du kan åbne en fil ved at dobbeltklikke på den. Filen åbnes i det program, hvor du har oprettet eller redigeret den. En tekstfil åbnes f.eks. i tekstbehandlingsprogrammet.

Det er dog ikke altid tilfældet. Hvis du f.eks. dobbeltklikker på en billedfil, åbnes den normalt i en billedfremviser. Hvis du vil redigere billedet, skal du bruge et andet program. Højreklik på filen, klik på Åbn med, og klik derefter på navnet på det program, du vil bruge.Har du brug for mere hjælp?