Hver gang du åbner et program, en fil eller en mappe, åbnes en ramme, der kaldes et vindue (Windows -operativsystemet er opkaldt efter disse vinduer). Da vinduer findes overalt i Windows, er det vigtigt for dig at vide, hvordan du kan flytte dem, ændre deres størrelse eller få dem til at forsvinde.

Et vindues enkeltdele

Indholdet af vinduer varierer ganske vist meget, men alle vinduer har nogle fælles træk. Vinduer vises altid på skrivebordet, som er hovedarbejdsområdet på skærmen. Derudover består de fleste vinduer af de samme grundlæggende dele.

Billede af et Notepad-vindue med forskellige dele navngivet
Et typisk vindues enkeltdele
 • Titellinje. Viser navnet på dokumentet og programmet (eller mappens navn, hvis du arbejder i en mappe).

 • Knapperne Minimer, Maksimer og Luk. Disse knapper henholdsvist skjuler vinduet, får det til at fylde hele skærmbilledet og lukker det (flere oplysninger nedenfor).

 • Menulinje. Indeholder elementer, du kan klikke på for at foretage valg i et program. Se Brug af menuer, knapper, rullepaneler, bokse og felter.

 • Rullepanel. Bruges til at rulle gennem indholdet af vinduet for at se oplysninger, der aktuelt er uden for skærmbilledet.

 • Kanter og hjørner. Du kan trække i disse med musen for at ændre vinduets størrelse.

Andre vinduer kan have yderligere knapper, bokse, linjer eller paneler. Men de har normalt også basisdelene.

Flytte et vindue

Hvis du vil flytte et vindue, skal du pege på titellinjen med musemarkøren Billede af musemarkøren. Træk derefter vinduet til den ønskede placering (trække betyder at pege på et element, holde museknappen nede, flytte elementet med markøren og derefter slippe museknappen).

Ændre størrelsen af et vindue

 • Hvis et vindue skal fylde hele skærmen, skal du klikke på knappen MaksimerBillede af knappen Maksimer eller dobbeltklikke på vinduets titellinje.
 • Hvis du ønsker, at et maksimeret vindue skal vende tilbage til den tidligere størrelse, skal du klikke på knappen GendanBillede af knappen Gendan. Denne vises i stedet for knappen Maksimer. Du kan også dobbeltklikke på vinduets titellinje.
 • Du kan ændre størrelsen af et vindue (gøre det mindre eller større) ved at pege på vinduets kanter eller hjørner. Når musemarkøren skifter til en dobbeltpil (se nedenstående billede), skal du trække i kanten eller hjørnet for at indskrænke eller udvide vinduet.

  Billede af vinduesrammer med størrelseshåndtag
  Træk i et vindues kant eller hjørne for at ændre dets størrelse

  Du kan ikke ændre størrelsen af et maksimeret vindue. Du skal først gendanne dets tidligere størrelse.

Bemærk!

 • Det er muligt at maksimere og tilpasse størrelsen på de fleste vinduer, men der findes dog vinduer, som har en fast størrelse, f.eks. dialogbokse.

Skjule et vindue

Hvis du vil skjule et vindue, skal du minimere det. Hvis du vil skjule et vindue midlertidigt uden at lukke det, skal du minimere det.

Du kan minimere et vindue ved at klikke på knappen Minimer i vinduet Billede af knappen Minimer. Vinduet forsvinder fra skrivebordet og er kun synligt som en knap på proceslinjen, som er den lange vandrette linje nederst på skærmen.
Billede af værktøjslinjeknappen for Lommeregner
Proceslinjeknap

Du kan få vist et minimeret vindue igen på skrivebordet ved at klikke på dets knap på proceslinjen. Vinduet vises på nøjagtigt samme måde, som før du minimerede det. Du kan finde flere oplysninger om proceslinjen under Proceslinjen (oversigt).

Lukke et vindue

Når du lukker et vindue, fjernes det fra skrivebordet og proceslinjen. Når du er færdig med at bruge et program eller dokument, og du ikke skal bruge det igen foreløbig, skal du lukke det.

Du kan lukke et vindue ved at klikke på knappen Luk i vinduet Billede af knappen Luk.

Bemærk!

 • Hvis du lukker et dokument uden at gemme de ændringer, du har foretaget, vises en meddelelse, der giver dig mulighed for at gemme ændringerne.

Skifte mellem vinduer

Hvis du åbner flere programmer eller dokumenter, kan skrivebordet hurtigt blive overfyldt med vinduer. Det er ikke altid nemt at holde styr på, hvilke vinduer der er åbne, fordi nogle vinduer helt eller delvist dækker andre vinduer.

Brug af proceslinjen. Proceslinjen bruges til at organisere alle vinduer. Hvert vindue har sin egen knap på proceslinjen. Du kan skifte til et andet vindue ved at klikke på dets knap på proceslinjen. Vinduet vises foran alle andre vinduer og bliver det aktive vindue, altså det vindue, du aktuelt arbejder i. Du kan finde flere oplysninger om knapper på proceslinjen under Proceslinjen (oversigt).

Du kan nemt identificere et vindue ved at pege på dets knap på proceslinjen. Når du peger på en knap på proceslinjen, vises vinduet direkte som en miniature, uanset om indholdet i vinduet er et dokument, et foto eller endda et videoklip, der kører. Denne miniature er især nyttig, hvis du ikke kan identificere et vindue alene ved hjælp af dets titel.

Billede af et miniatureeksempel på proceslinjen
Når du peger på proceslinjeknappen for et vindue, vises et eksempel på vinduet

Bemærk!

Brug af Alt+Tab. Du kan skifte til det tidligere vindue ved at trykke på Alt+Tab, eller du kan navigere gennem alle de åbne vinduer ved at holde Alt nede, mens du trykker gentagne gange på Tab. Slip Alt-tasten for at få vist det valgte vindue.

Brug af Flip 3D. Aero Flip 3D arrangerer dine vinduer i en tredimensionel stak, som du hurtigt kan bladre igennem. Sådan bruges Flip 3D:

 1. Hold tasten med Windows-logoet Billede af Windows-tasten nede, og tryk på Tab for at åbne Flip 3D.
 2. Du kan navigere gennem de åbne vinduer ved at holde tasten med Windows-logoet nede og trykke gentagne gange på Tab eller rulle med musehjulet. Du kan også trykke på Højre pil eller Pil ned for at navigere et vindue frem eller trykke på Venstre Pil eller Pil op for at navigere et vindue tilbage.

 3. Slip Windows-logotasten for at få vist det øverste vindue i stakken. Eller klik på en vilkårlig del af et vindue i stakken for at få vist vinduet.

  Billede af Aero Flip 3D
  Aero Flip 3D

Tip

 • Flip 3D er en del af Aero-skrivebordsoplevelsen. Hvis computeren ikke understøtter Aero, kan du få vist de åbne programmer og vinduer på computeren ved at trykke på Alt+Tab. Du kan navigere gennem de åbne vinduer ved at trykke på Tab, trykke på piletasterne eller bruge musen. Du kan få mere at vide om Aero under Hvad menes der med Aero-computeroplevelse?

Arrangere vinduer automatisk

Nu, hvor du har lært at flytte og ændre størrelsen af vinduer, kan du frit arrangere dem på skrivebordet. Du kan også få Windows til automatisk at arrangere dem på en af følgende tre måder: overlappet, stablet lodret eller side om side.

Billede af vinduer, der er arrangeret overlappet, stablet lodret og side om side
Arranger vinduer overlappet (venstre), stablet lodret (midten) eller side om side (højre)

Du kan vælge en af disse indstillinger ved at højreklikke på et tomt område på proceslinjen og derefter klikke på Overlappet, Vis vinduer stablet eller Vis vinduer side om side.

Arrangere vinduer ved hjælp af Snap

Snap tilpasser automatisk størrelsen på dine vinduer, når du flytter eller fastgør dem til kanten af skærmen. Du kan bruge Snap til at arrangere vinduer side om side, udvide vinduer lodret eller maksimere et vindue.

Sådan arrangeres vinduer side om side

 1. Træk vinduets titellinje til venstre eller højre side af skærmen, indtil der vises et omrids af det udvidede vindue.

 2. Slip musen for at udvide vinduet.

 3. Gentag trin 1 og 2 med et andet vindue for at arrangere vinduerne side om side.

Billede af et vindue, som er fastgjort til halvdelen af skrivebordet
Træk et vindue til siden af skrivebordet for at udvide det, så det fylder halvdelen af skærmen

Sådan udvides et vindue lodret

 1. Peg på den øverste eller nederste kant i et åbnet vindue, indtil markøren skifter til en pil med to spidser Billede af en lodret pil, der angiver, at vinduets højde er klar til at blive tilpasset.
 2. Træk kanten af vinduet til toppen eller bunden af skærmen for at udvide vinduet til hele højden af skrivebordet. Vinduets bredde ændres ikke.

Billede af et vindue, som er fastgjort til skrivebordet i hele dets højde
Træk i vinduets øverste eller nederste kant for at udvide det lodret

Sådan maksimeres et vindue

 1. Træk titellinjen i vinduet til toppen af skærmen. Vinduets kontur udvides, så det fylder hele skærmen

 2. Slip vinduet for at udvide det, så det fylder hele skrivebordet.

Billede af et vindue, som er fastgjort øverst på skrivebordet
Træk et vindue til toppen af skrivebordet for at udvide det, så det fylder hele skrivebordet

Dialogbokse

En dialogboks er en særlig type vindue, der stiller dig et spørgsmål, viser valgmuligheder for udførelsen af opgaver eller giver dig oplysninger. Du vil ofte få vist dialogbokse, når et program eller Windows har brug for et svar fra dig for at kunne fortsætte en proces.

Billede af en dialogboks i Paint
Der vises en dialogboks, hvis du afslutter et program uden at have gemt ændringerne

Modsat almindelige vinduer kan de fleste dialogbokse ikke maksimeres, minimeres eller få ændret størrelsen. De kan dog flyttes.Har du brug for mere hjælp?