Få adgang til filer og printere på andre computere i hjemmegruppen

Før du kan få adgang til filer eller en printer på en anden computer, skal du tilføje den pågældende computer til din hjemmegruppe. Computere, der tilhører din hjemmegruppe, vises i Windows Stifinder. Du kan finde flere oplysninger om tilføjelse af computere til en hjemmegruppe under Føje computere til en hjemmegruppe.

Adgang til filer og mapper

Se denne video for at få at vide, hvordan du kan få adgang til filer og mapper på andre computere i hjemmegruppen (0:43)

Sådan får du adgang til filer eller mapper på andre computere i hjemmegruppen

 1. Klik på knappen StartBillede af knappen Start, og klik derefter på brugernavnet.
 2. Klik på brugerkontonavnet for den person, hvis filer du vil have adgang til, under Hjemmegruppe i navigationsruden (ruden til venstre).

 3. Dobbeltklik på det bibliotek på fillisten, du vil have adgang til, og dobbeltklik derefter på den ønskede fil eller mappe.

Bemærk!

 • Computere, der er slukket eller i dvale- eller slumretilstand, vises ikke i navigationsruden.

 • Hvis du har gjort hjemmegruppefiler eller -mapper tilgængelige offline, og du derefter afbryder forbindelsen til netværket, vil filerne eller mapperne ikke længere være synlige i vinduet Biblioteker. Hvis du vil finde dem, skal du åbne mappen Netværk.

Sådan medtages en delt mappe i et bibliotek

Hvis du vil have hurtig adgang, kan du inkludere en delt mappe fra et andet hjemmegruppemedlems computer i dit eget bibliotek.

Se denne video for at få at vide, hvordan du medtager en delt mappe i et bibliotek (1:24)

Sådan medtages en delt mappe i et bibliotek

 • På det andet hjemmegruppemedlems computer skal du højreklikke på mappen, klikke på Del med og derefter vælge enten Hjemmegruppe (læseadgang) eller Hjemmegruppe (læse- og skriveadgang).

 1. På din egen computer skal du klikke StartBillede af knappen Start og derefter klikke på dit brugernavn.
 2. Klik på den computer, du vil have adgang til, under Hjemmegruppe i navigationsruden (venstre rude).

 3. I højre rude skal du højreklikke og trække den ønskede mappe over i biblioteket.

 4. Når du slipper museknappen, vises der en menu. Klik på Medtag i bibliotek.

Oprette forbindelse til hjemmegruppeprintere

Se denne video for at få at vide, hvordan du etablerer forbindelse til en hjemmegruppeprinter (2:01)

Sådan oprettes der automatisk forbindelse til en hjemmegruppeprinter

Der kan etableres forbindelse til en hjemmegruppeprinter på tre måder: automatisk, halvautomatisk og manuelt. Det afhænger af den type printer, du har. Du behøver ikke foretage dig noget for at oprette forbindelse automatisk. Printeren vises i Enheder og printere, så snart du deltager i hjemmegruppen. Hvis du vil søge efter den, skal du følge nedenstående fremgangsmåde:

 • Klik på knappen StartBillede af knappen Start, og klik derefter på Enheder og printere. Hvis du kan se printeren her, er det klaret, og printeren er klar til brug.

Sådan oprettes der forbindelse til en hjemmegruppeprinter halvautomatisk

 • Hvis printeren ikke vises i Enheder og printere, men der vises en meddelelse, hvor der står, at " Der blev fundet en hjemmegruppeprinter", skal du klikke på meddelelsen. Hermed installeres printeren.

Sådan oprettes der manuelt forbindelse til en hjemmegruppeprinter

Hvis der ikke vises en meddelelse om, at " Der blev fundet en hjemmegruppeprinter", kan du stadig oprette en forbindelse manuelt ved at gøre følgende:

 1. Klik på knappen StartBillede af knappen Start, klik på Kontrolpanel, skriv hjemmegruppe i søgefeltet, og klik derefter på Hjemmegruppe på den computer, som printeren fysisk er tilsluttet.
 2. Sørg for, at afkrydsningsfeltet Printere er markeret.

 3. Gå til den computer, du vil udskrive fra.

 4. Åbn Hjemmegruppe ved at klikke på knappen StartBillede af knappen Start, klikke på Kontrolpanel, skrive hjemmegruppe i søgefeltet og derefter klikke på Hjemmegruppe.

 5. Klik på Installer printer.

 6. Hvis der ikke allerede er installeret en driver til printeren, skal du klikke på Installer driver i den dialogboks, der vises.

Bemærk!

 • Når printeren er installeret, kan du få adgang til den via dialogboksen Udskriv på samme måde som til en printer, der er tilsluttet direkte til computeren. Den computer, som printeren er tilsluttet, skal være tændt, for at printeren kan bruges.