Tilføje en Bluetooth-enhed eller en anden trådløs enhed eller netværksenhed: ofte stillede spørgsmål

Guiden Tilføj en enhed i denne version af Windows gør det muligt for dig at tilføje en Bluetooth-mobiltelefon, et Bluetooth-tastatur, en Bluetooth-mus eller en anden trådløs enhed til computeren, herunder enheder, der bruger Wi‑Fi-forbindelser. Du kan også bruge denne guide til at oprette forbindelse fra computeren til en netværksenhed, f.eks. en netværksscanner, en lagerenhed eller Windows Media Center Extender. Netværksenheder skal have forbindelse til det samme netværk, som computeren befinder sig på, før du kan føje dem til computeren.

Her er svar på nogle almindelige spørgsmål om tilføjelse af sådanne enheder til computeren.

Du kan finde oplysninger om tilføjelse af en trådløs printer eller en netværksprinter under Installere en printer.

Bemærk!

 • Bluetooth er ikke understøttet i nogen versioner af Windows Server.

Vis alle

Hvordan føjer jeg en trådløs enhed eller en netværksenhed til min computer?

Den nemmeste måde er at bruge guiden Tilføj en enhed i denne version af Windows.

 1. Åbn Enheder og printere ved at klikke på knappen StartBillede af knappen Start og derefter klikke på Enheder og printere i menuen Start.

 2. Klik på Tilføj en enhed, og følg derefter vejledningen.

Billede af guiden Tilføj en enhed
Guiden Tilføj en enhed

Hvorfor kan Windows ikke finde den trådløse enhed, jeg vil føje til computeren?

Der kan være mange årsager til, at Windows ikke kan finde en trådløs enhed som f.eks. en Bluetooth-mobiltelefon eller et Bluetooth-tastatur. Her er nogle tip, der kan hjælpe dig med at finde den enhed, du vil føje til computeren:

 • Sørg for, at den enhed, du forsøger at danne par med, ikke er slukket, er ved at løbe tør for batteristrøm eller er i standbytilstand, også kaldet slumretilstand.

 • Sørg for, at enheden er inden for rækkevidde af computerens trådløse signal, normalt 1,8 til 2,7 m for de fleste Bluetooth-enheder, eller inden for 30 m, hvis det drejer sig om en Wi-Fi-enhed på et trådløst netværk. Hvis du ikke er sikker på, at enheden er inden for rækkevidden, skal du prøve at flytte den tættere på computeren. Hvis der er en væg mellem enheden og computeren, skal du prøve at placere dem i det samme lokale.

 • Sørg for, at der ikke er andre enheder, der er i konflikt med den trådløse enhed, f.eks. mikrobølgeovne, trådløse telefoner eller andre trådløse enheder.

 • Hvis computeren bruger en ekstern Bluetooth- eller Wi-Fi-adapter, skal du kontrollere, at adapteren fungerer korrekt og er korrekt tilsluttet og installeret.

 • Hvis Bluetooth-funktionen er integreret i computeren, skal du kontrollere, at Bluetooth-radiosenderen er tændt. Denne kan være kombineret med en kontakt, der også bruges til at tænde og slukke den trådløse netværksmodtager. Mange bærbare computere har en ekstern kontakt, der bruges til at tænde og slukke denne. Hvis du er usikker på, hvordan du tænder denne, skal du se i den dokumentation, der fulgte med computeren.

 • Sørg for, at enheden er synlig. Når en enhed, der understøtter Bluetooth, er indstillet til at være synlig, udsender den radiosignaler for at gøre opmærksom på sin placering over for andre enheder og computere. Hvis du ikke er sikker på, hvordan du indstiller enheden til at være synlig, skal du se i den dokumentation, der fulgte med enheden, eller besøge producentens websted. Nogle enheder, f.eks. en trådløs mus eller et trådløst tastatur, har en knap, du skal trykke på, mens andre, f.eks. en Bluetooth-mobiltelefon, har en softwareindstilling, du skal vælge for at gøre dem synlige.

 • Hvis du vil tilføje en trådløs netværksenhed, skal den konfigureres til dit trådløse netværk, før du kan føje den til computeren. Hvis du er usikker på, hvordan du gør det, skal du se i den dokumentation, der fulgte med enheden, eller besøge producentens websted.

 • Hvis du opgraderer computeren til Windows 7 og konstaterer, at nogle af dens Bluetooth-forbindelser er holdt op med at fungere, så prøv at genstarte computeren. Hvis det ikke virker, skal du forsøge at koble den eksterne Bluetooth-adapteren fra, hvis computeren bruger én, og derefter koble den til igen. Hvis der er integreret Bluetooth-funktion i computeren, kan du prøve at slå Bluetooth-omskifteren fra og til igen. (Denne omskifter er muligvis ikke mærket "Bluetooth", den kan være kombineret med en kontakt, der også slår dit trådløse netværk fra og til).

Du kan finde flere oplysninger ved at søge efter "Bluetooth" i Hjælp og support.

Hvorfor kan Windows ikke finde den netværksenhed, jeg vil føje til computeren?

Der kan være mange årsager til, at Windows ikke kan finde en netværksenhed som f.eks. en netværksscanner, en lagerenhed ellerWindows Media Center Extender. Her er nogle tip, der kan hjælpe dig med at finde den netværksenhed, du vil føje til computeren:

 • Sørg for, at enheden allerede har forbindelse til det samme netværk, som computeren befinder sig på. Hvis det er en traditionel netværksenhed, skal du kontrollere, at den er tilsluttet til netværket og tændt. Hvis det er en Wi-Fi-enhed (trådløs netværksenhed), skal du kontrollere, at den er tændt og konfigureret til at oprette forbindelse til dit netværk. Hvis du er usikker på, hvordan du gør det, skal du se i den dokumentation, der fulgte med enheden, eller besøge producentens websted.

 • Kontroller, at du ikke allerede har føjet enheden til computeren. Enheder, der allerede er tilføjet, vises ikke på listen over enheder, du kan oprette forbindelse til, i guiden Tilføj en enhed.

 • Når du har oprettet forbindelse mellem en ny enhed og netværket, kan der gå nogle sekunder, før den registreres i Windows.

 • Kontroller, at netværkets firewall ikke blokerer, så enheden ikke vises på listen over enheder, du kan tilføje. Du skal muligvis aktivere netværksregistrering. Du kan finde flere oplysninger under Aktivere eller deaktivere netværksregistrering.

 • Ikke alle netværksenheder kan føjes til en computer, selvom du kan finde enheden på netværket. Du kan se, om en enhed kan oprette forbindelse til computeren, i den dokumentation, der fulgte med enheden, eller på producentens websted.

 • De fleste netværksenheder kan kun registreres, hvis de befinder sig på det samme netværksundernet som computeren. Hvis netværket består af flere netværksundernet, der er forbundet med hinanden, skal du prøve at oprette forbindelse mellem enheden og det samme netværksundernet. Du kan få flere oplysninger ved at kontakte netværksadministratoren.

 • Kontroller, at netværksenheden har en IP-adresse og en korrekt netværksadresse. De fleste netværksroutere tildeler IP-adresser automatisk, efterhånden som enhederne opretter forbindelse til netværket. Du kan få flere oplysninger ved at kontakte netværksadministratoren.

 • Sørg for, at enheden er konfigureret til at udsende sin tilstedeværelse på netværket. Det gør de fleste netværksenheder automatisk. Du kan finde flere oplysninger i den dokumentation, der fulgte med enheden, eller ved at besøge producentens websted.

Hvorfor kan jeg ikke oprette forbindelse til computeren med min Bluetooth-enhed?

Du skal muligvis gøre computeren synlig for Bluetooth-enheder eller indstille Windows til at give dig besked, når en ny enhed forsøger at oprette forbindelse til computeren. Hvis du vil gøre dette, skal du styre, hvordan computeren danner par med (opretter forbindelse til) Bluetooth-enheder.

Sådan styrer du, hvordan computeren danner par med Bluetooth-enheder

 1. Åbn Kontrolpanel ved at klikke på knappen StartBillede af knappen Start og derefter klikke på Kontrolpanel.

 2. Skriv Bluetooth i søgefeltet i Kontrolpanel, og klik derefter på Skift Bluetooth-indstillinger.

 3. Klik på fanen Indstillinger i dialogboksen Bluetooth-indstillinger, og benyt en af følgende fremgangsmåder:

  • Hvis du vil gøre computeren synlig for Bluetooth-enheder, skal du markere afkrydsningsfeltet Tillad Bluetooth-enheder at finde denne computer.

   Når en Bluetooth-kompatibel computer er i registreringstilstand, udsender den et trådløst signal, der gør det muligt for andre Bluetooth-kompatible computere eller Bluetooth-enheder at finde den. Dette kaldes nogle gange pardannelsestilstand.

   Advarsel!

   • Hvis du vil beskytte computeren, så ingen kan få adgang til den uden din tilladelse, skal du kun gøre den synlig, når en Bluetooth-kompatibel enhed skal finde den. Deaktiver registrering, når du ikke længere har brug for den.

  • Hvis du vil tillade andre Bluetooth-enheder at oprette forbindelse til computeren, skal du markere afkrydsningsfeltet Tillad Bluetooth-enheder at oprette forbindelse til denne computer.

  • Hvis du vil have besked, når en Bluetooth-enhed forsøger at oprette forbindelse til computeren, skal du markere afkrydsningsfeltet Giv besked, når en ny Bluetooth-enhed vil oprette forbindelse.

Billede af fanen Indstillinger i dialogboksen Bluetooth-indstillinger
Fanen Indstillinger i dialogboksen Bluetooth-indstillinger

Hvorfor virker det trådløse tastatur eller den trådløse mus ikke?

Hvis du allerede har dannet par mellem et trådløst tastatur eller en trådløs mus og computeren, og det ikke længere virker, skal du kontrollere, at batterierne i enheden er nye eller fuldt opladede. Hvis det ikke løser problemet, skal du prøve at fjerne tastaturet eller musen fra computeren og derefter tilføje enheden igen. Slut først et traditionelt tastatur eller en traditionel mus til computeren, så du kan styre pc'en, og benyt derefter følgende fremgangsmåde:

 1. Åbn Enheder og printere ved at klikke på knappen StartBillede af knappen Start og derefter klikke på Enheder og printere i menuen Start.

 2. Højreklik på den mus eller det tastatur, der ikke fungerer, og klik derefter på Fjern enhed. Fortsæt til næste trin, hvis du ikke kan se musen eller tastaturet på listen.

 3. Klik på Tilføj en enhed.

 4. Kontroller, at den trådløse enhed er synlig ved at trykke på knappen "Connect," "Pair" eller lignende. Det er normalt en lille knap på undersiden.

 5. Marker det trådløse tastatur eller den trådløse mus, du vil tilføje, klik på Næste, og følg vejledningen.

  Hvis du ikke kan se det tastatur eller den mus, du vil tilføje, og du er sikker på, at batterierne er nye eller fuldt opladede, skal du gentage disse trin. Hvis tastaturet eller musen stadig ikke kan findes, skal du se følgende afsnit i dette emne: "Hvorfor kan Windows ikke finde den trådløse enhed, jeg vil føje til computeren?"

Bemærk!

 • Hvis du har problemer med tilslutning af en Bluetooth-mus eller et Bluetooth-tastatur til computeren, skal du se efter en lille knap i bunden af musen eller tastaturet, som er mærket med Bluetooth-logoet eller teksten "Connect". Hold denne knap nede i ca. 20 sekunder. Når du har gjort det, kan du prøve at tilføje musen eller tastaturet til computeren igen ved at følge trinene ovenfor.

Hvorfor fungerer min trådløse enhed ikke korrekt, efter at jeg har dannet par mellem den og computeren?

Der kan være mange årsager til, at en trådløs enhed ikke længere fungerer korrekt, efter at du har føjet den til computeren. Her er nogle tip, der kan hjælpe dig med at få enheden til at fungere igen:

 • Sørg for, at enheden er inden for rækkevidde af computerens trådløse signal, normalt 1,8 til 2,7 m for de fleste Bluetooth-enheder eller inden for 30 m, hvis det er en WiFi-enhed. Hvis du ikke er sikker på, at enheden er inden for rækkevidden, skal du prøve at flytte den tættere på computeren. Hvis der er en væg mellem enheden og computeren, skal du prøve at placere dem i det samme lokale.

 • Kontroller, at enheden ikke er optaget eller har for mange forbindelser. Andre enheder kan f.eks. have forbindelse til en Bluetooth-printer. Hvis enheden er optaget, skal du vente lidt og derefter prøve igen. Hvis enheden har for mange forbindelser, skal du indstille de andre enheder, så de ikke er synlige. Hvis du er usikker på, hvordan du deaktiverer registrering, skal du se i den dokumentation, der fulgte med enhederne, eller besøge producentens websted.

 • Prøv at fjerne og geninstallere enheden: For at fjerne enheden skal du åbne Enheder og printere ved at klikke på knappen StartBillede af knappen Start og derefter klikke på Enheder og printere i menuen Start. Højreklik på enheden, og klik derefter på Fjern enhed. For at geninstallere enheden skal du klikke på Tilføj en enhed og følg vejledningen.
 • Sørg for, at computeren forsøger at oprette forbindelse til den rigtige enhed. Der er muligvis mere end én enhed, som den, du forsøger at tilføje, især hvis du befinder dig på et stort kontor eller et offentligt sted.

 • Kontroller, at du har angivet den korrekte pardannelseskode for enheden. Det kaldes sommetider en pinkode eller en adgangskode. Du kan finde flere oplysninger i følgende afsnit i dette emne: "Hvordan finder eller angiver jeg en pardannelseskode for min trådløse enhed?"

 • Prøv at flytte enheden væk fra andre enheder, der bruger radiofrekvenser, f.eks. mikrobølgeovne, trådløse telefoner eller trådløse netværk, for at sikre, at de pågældende enheder ikke er i konflikt med det trådløse signal.

 • Når du har tændt en trådløs enhed eller flyttet den inden for computerens rækkevidde, kan der gå nogle sekunder, før Windows registrerer den.

 • Kontroller, at netværkets firewall ikke blokerer, så enheden ikke vises på listen over enheder, du kan tilføje. Du skal muligvis aktivere netværksregistrering. Du kan finde oplysninger under Aktivere eller deaktivere netværksregistrering.

 • Kontrollér, at softwaredriverne til enheden er korrekt installeret. Hvis der er et problem med dette, bør Windows vise et gult advarselsikon for enheden i Billede af gult advarselsikonEnheder og printere.

Hvordan finder eller angiver jeg en pardannelseskode for min trådløse enhed?

Nogle trådløse enheder leveres med deres egen pardannelseskode. Det kaldes sommetider en pinkode eller en adgangskode. Du skal muligvis angive denne kode, når du danner par mellem enheden og computeren. Windows forsøger at vælge den bedste pardannelsesmetode for enheden, og du får en vejledning, der ofte omfatter en pardannelseskode. Nogle trådløse enheder leveres imidlertid med deres egen pardannelseskode, som du skal kende.

Selvom du kender pardannelseskoden, kan det være svært at angive koden på enheden. Nogle trådløse enheder, f.eks. mobiltelefoner, har et tastatur, hvor du kan angive pardannelseskoden, og en skærm, så du kan kontrollere, at du skriver den korrekte kode. Andre enheder, f.eks. Bluetooth-hovedtelefoner, har hverken tastatur eller skærm.

Her er nogle tip om, hvordan du finder pardannelseskoden for en trådløs enhed:

 • Se den dokumentation, der fulgte med enheden. Pardannelseskoden kan være angivet der eller trykt på selve enheden (ofte på undersiden). Ikke alle trådløse enheder leveres med en pardannelseskode.

 • Hvis der opstår problemer i Windows under pardannelsesprocessen, får du eventuelt mulighed for at oprette din egen pardannelseskode. Hvis du vælger denne mulighed, behøver du ikke at bruge den kode, der fulgte med enheden.

Her er nogle tip, hvis du har problemer med at angive pardannelseskoden for en trådløs enhed:

 • Sørg for, at den enhed, du forsøger at danne par med, ikke er slukket, er ved at løbe tør for batteristrøm eller er i standbytilstand - også kaldet slumretilstand.

 • Hvis du har angivet koden for enheden, men Windows ikke registrerer, at du har gjort det, skal du muligvis angive koden ved at trykke på en knap mærket "Enter", "OK", "Return" eller lignende på enheden. På nogle enheder, f.eks. mobiltelefoner, skal du muligvis vælge et menupunkt for at angive koden. Hvis du ikke kan finde en knap, en tast eller et menupunkt, skal du se i den dokumentation, der fulgte med enheden, eller besøge producentens websted.

 • Sørg for at skrive pardannelseskoden tilstrækkelig hurtigt. Du har normalt kun 30 sekunder, før enheden eller computeren holder op med at forsøge at danne par. Det nøjagtige tidsrum afhænger af enheden.

 • Kontroller, at enheden kan vise en pardannelseskode. Nogle enheder, f.eks. headset, angiver muligvis i Windows, at de kan vise en pardannelseskode, selvom der ikke er noget sted at vise den. Hvis det er tilfældet, og Windows anmoder dig om at kontrollere en pardannelseskode, der vises på enheden, skal du prøve at danne par med enheden igen. Du burde derefter kunne vælge en anden pardannelsesindstilling i Windows, næste gang du forsøger at danne par. Hvis du er usikker på, hvilken indstilling du skal vælge, skal du se i den dokumentation, der fulgte med enheden, eller besøge producentens websted.

 • Hvis du befinder dig inden for rækkevidde af andre trådløse enheder, kan du utilsigtet komme til at danne par med en enhed, som tilhører en anden person, f.eks. en person i nærheden, der har den samme mobiltelefonmodel. Kontroller, at du danner par med den korrekte enhed.

 • Hvis du befinder dig på et offentligt sted, kan der være flere enheder med det samme navn inden for computerens rækkevidde. Hvis du kan se flere enheder med det samme navn i guiden Tilføj en enhed, kan du omdøbe nogle af enhederne på listen for at kunne skelne mellem dem. Hvis du vil omdøbe en enhed, skal du højreklikke på den og derefter klikke på Egenskaber. Skriv et nyt navn under fanen Generelt, og klik derefter på OK.

 • I Windows bliver du muligvis anmodet om at kontrollere, at den samme kode vises på enheden og computeren. Hvis disse koder ikke svarer til hinanden, danner du muligvis utilsigtet par med en anden persons enhed. I det tilfælde vises der muligvis en forkert pardannelseskode i Windows, eller der vises slet ingen pardannelseskode. Kontrollér, at du danner par med den korrekte enhed.

 • Du skal muligvis indstille nogle trådløse enheder til en særlig pardannelsestilstand, der gør det muligt for computere eller andre enheder at oprette forbindelse til dem. På de fleste enheder, der understøtter Bluetooth, aktiveres denne tilstand, når de gøres synlige. Andre trådløse enheder skal muligvis indstilles til pardannelsestilstand og gøres synlige. Du kan finde flere oplysninger i den dokumentation, der fulgte med enheden, eller ved at besøge producentens websted.

Hvorfor siger Windows, at der er problemer med min Bluetooth-enhed, når den tilsyneladende fungerer fint?

Nogle trådløse enheder understøtter Bluetooth-tjenester, der ikke er designet til at fungere med Windows. En mobiltelefon kan f.eks. have en tjeneste, der gør det muligt at streame lyd til et Bluetooth-headset. Denne tjeneste er ikke nødvendig for, at enheden kan arbejde sammen med computeren, men hvis Windows ikke kan finde en driver til tjenesten, rapporteres det muligvis, at tjenesten ikke fungerer.

Hvis Windows rapporterer, at en enhed ikke fungerer, vises et gult advarselsikon Billede af gult advarselsikon ud for enheden i Enheder og printere i Kontrolpanel. Hvis din Bluetooth-enhed fungerer fint sammen med din computer, kan du ignorere dette advarselsikon.

Du kan deaktivere den ikke-understøttede Bluetooth-tjeneste ved at højreklikke på enheden i Enheder og printere, klikke på Egenskaber og derefter klikke på fanen Tjenester. Fjern markeringen i afkrydsningsfeltet ud for alle ikke-understøttede tjenester, og klik derefter på OK. Det vil få det gule advarselsikon til at forsvinde.

Advarsel!

 • Deaktivering af nogle tjenester kan forhindre din Bluetooth-enhed i at fungere korrekt sammen med computeren.