Tilføje mediefiler til Windows Media Center

Første gang du starter Windows Media Center, søges der efter mediefiler i bibliotekerne Musik, Billeder og Videoer på computeren. Gennem disse biblioteker kan du styre, hvilke sange, film og andre medier der vises i Media Center.

Det kan du gøre på to måder:

 • Tilføj og fjern mapper i Windows-biblioteker fra et sted uden for Media Center. Du kan finde flere oplysninger under Arbejde med biblioteker. Når du tilføjer eller fjerner en mappe, afspejles ændringen i Media Center.

 • Tilføj eller fjern mapper, som Media Center skal overvåge for mediefiler, fra Media Center. Når du tilføjer eller fjerner en mappe, afspejles ændringen i Windows-biblioteket.

Billede af siden Mediebibliotek i Windows Media Center
Siden Mediebibliotek i Media Center

Hver gang du åbner Media Center, søges derefter mediefiler i bibliotekerne Musik, Billeder og Videoer og i biblioteket Optaget tv. De er normalt placeret på C:\Brugere\Delte filer. Hvis du tilføjer eller sletter en fil i nogen af de pågældende mapper, opdateres det indhold, der vises i Media Center, automatisk.

Bemærk!

Vis alle

Hvis du vil tilføje mediefiler til Media Center

 1. Klik på knappen StartBillede af knappen Start, klik på Alle programmer, og klik derefter på Windows Media Center.
 2. Rul til Opgaver i Windows Media Center-startskærmbilledet, og klik derefter på Indstillinger.

 3. Klik på Mediebiblioteker.

 4. Klik på den medietype, du vil tilføje, f.eks. Musik, og klik derefter på Næste.

 5. Klik på Føj mapper til biblioteket, og klik derefter på Næste.

 6. Afhængigt af, hvor mediefilerne er lagret, skal du klikke på en af indstillingerne under Hvor er de mapper, du vil tilføje? og derefter klikke på Næste.

 7. Naviger til de mapper du vil tilføje, ved at klikke på knapperne +Billede af knappen + (plus) (plus) eller -Billede af knappen - (minus) (minus), og markér derefter afkrydsningsfeltet ud for hver enkelt mappe. Filer i undermapper medtages i det valgte.
 8. Klik på Næste, når du har markeret alle de mapper, Media Center skal overvåge, klik på Ja, brug disse placeringer, og klik derefter på Udfør.

  Når du er færdig med at tilføje filer, kan det vare nogle minutter, før filerne vises i bibliotekerne.

Tip!

 • Hvis du vælger På en anden computer under Hvor er de mapper, du vil tilføje? for at tilføje en mappe fra et netværk, kan du prøve at tilknytte mappen som et netværksdrev, hvis mappen ikke kan findes i Media Center. Du kan finde ud af hvordan under Oprette en genvej til (forbinde) et netværksdrev. Når du har gjort det, kan du muligvis få adgang til mappen i Media Center ved at klikke på På denne computer (inklusive tilknyttede netværksdrev) i Mediebibliotek.

 • Hvis du sletter et album fra dit musikbibliotek i Media Center, men vælger indstillingen Kun bibliotek under sletningen, fjernes albummet kun fra Media Center, det vil ikke blive slettet fra den placering, hvor det er lagret. Du kan tilføje albummet til Media Center igen ved at fjerne den overordnede mappe fra musikbiblioteket og derefter tilføje den igen.

Sådan importeres mediefiler fra et digitalt kamera eller en anden flytbar enhed

Hvis du har mediefiler på en flytbar enhed, f.eks. et USB-flashdrev eller et digitalt kamera, kan du importere dem direkte til computeren. Når du gør det, vil filerne blive gemt i mappen Billeder i Windows.

 1. Klik på knappen StartBillede af knappen Start, klik på Alle programmer, og klik derefter på Windows Media Center.
 2. Hvis Media Center ikke er i fuldskærmstilstand, skal du klikke på knappen MaksimerBillede af knappen Maksimer.
 3. Slut den flytbare enhed til computeren. Kameraer og de fleste andre flytbare enheder sluttes normalt til en USB-port.

 4. Klik i den viste dialogboks på Importer billeder og videoer.

 5. Hvis du vil ændre navnet på den mappe, hvor medierne skal gemmes, skal du angive et nyt navn.

 6. Klik på Importer. Media Center vil kopiere filerne til mappen Billeder.

Bemærk

 • Hvis du ud over billeder har videofiler på den flytbare enhed, vil de blive importeret til mappen Billeder. Hvis du vil kunne se dem i videobiblioteket i Media Center, skal du manuelt flytte dem til mappen Videoer eller Delte videoer i Windows Stifinder. Du kan finde flere oplysninger under Administrere videoer.

 • Hvis du har mediefiler på visse typer af flytbare enheder (f.eks. eksterne harddiske med USB-tilslutning), skal du tilføje dem manuelt for at kunne se dem i Media Center.