Avancerede tip til søgning i Windows

Søgning i Windows 7 kan være så enkelt som blot at skrive et par bogstaver i søgefeltet, men der findes også avancerede søgeteknikker, som du kan bruge. Du behøver ikke at kende disse teknikker for at kunne søge efter dine filer, men de kan være nyttige, afhængigt af hvor du søger, og hvad du søger efter.

Tip!

 • Hvis du kender en fils type, kan du blot indtaste filtypenavnet (for eksempel "JPG") i søgefeltet. Du kan få mere at vide om grundlæggende søgninger i Windows under Søge efter en fil eller mappe.

Tilføje operatorer

En metode til at indsnævre søgningen er at bruge operatorerne OG, ELLER og IKKE. Når du bruger disse operatorer, skal du skrive dem med store bogstaver.

Operator Eksempel Brug dette til
Operator

OG

Eksempel

tropisk OG ø

Brug dette til

Finde filer, der indeholder begge ordene "tropisk" og "ø" (også selvom disse ord findes forskellige steder i filen). Ved en enkel tekstsøgning giver dette de samme resultater, som hvis du skriver "tropisk ø".

Operator

IKKE

Eksempel

tropisk IKKE ø

Brug dette til

Finde filer, der indeholder ordet "tropisk," men ikke ordet "ø."

Operator

ELLER

Eksempel

tropisk ELLER ø

Brug dette til

Finde filer, der indeholder ordet "tropisk" eller ordet "ø."

Tilføje søgefiltre

Søgefiltre er en ny funktion i Windows 7, som gør det langt nemmere at søge efter filer ud fra deres egenskaber (f.eks. ud fra forfatter eller filstørrelse).

Sådan tilføjes et søgefilter til en søgning

 1. Åbn den mappe, det bibliotek eller det drev, hvor du vil søge.

 2. Klik i søgefeltet, og klik derefter på et søgefilter (for eksempel Optagelsesdato: i biblioteket Billeder).

 3. Klik på en af valgmulighederne: Hvis du for eksempel har klikket på Optagelsesdato:, skal du vælge en dato eller et datointerval.

  Billede af søgefilteret "Optagelsesdato" i søgefeltet
  Søgefilteret "Optagelsesdato"

Du kan tilføje flere søgefiltre til en søgning eller blande søgefiltre med almindelige søgeord for at præcisere søgningen yderligere.

Billede af søgefiltermenuen "Mærker" i søgefeltet
Du kan bruge to søgefiltre til at søge efter et billede med mærket "familie", som er taget for længe siden.

Alt afhængigt af, hvor du søger, er der kun adgang til bestemte søgefiltre. Hvis du for eksempel søger i biblioteket Dokumenter, vises der andre søgefiltre, end når du søger i biblioteket Billeder. Du kan ikke angive, hvilke søgefiltre der skal vises, men du kan ændre den filtype, som et bibliotek er optimeret til. Dette vil så igen ændre de søgefiltre, der er tilgængelige ved søgninger i dette bibliotek. Du kan få mere at vide om dette under Tilpasse et bibliotek.

Bruge nøgleord til at præcisere en søgning

Hvis du vil filtrere på en egenskab, der ikke vises, når du klikker i søgefeltet, kan du bruge særlige nøgleord. Dette vil normalt kræve, at du skriver et egenskabsnavn efterfulgt af et kolon, eventuelt en operator og derefter en værdi. Der skelnes ikke mellem store og små bogstaver i nøgleord.

Eksempel på søgeord Brug dette til at finde
Eksempel på søgeord

System.FileName:~<"noter"

Brug dette til at finde

De filer, hvis navne starter med "noter". ~< betyder "starter med".

Eksempel på søgeord

System.FileName:="kvartalsvis rapport"

Brug dette til at finde

Filer med navnet "kvartalsvis rapport". = betyder "matcher nøjagtigt".

Eksempel på søgeord

System.FileName:~="pro"

Brug dette til at finde

De filer, hvis navne indeholder ordet "pro" eller tegnene "pro" som en del af et andet ord (f.eks "proces" eller "procedure"). ~= betyder "indeholder".

Eksempel på søgeord

System.Kind:<>billede

Brug dette til at finde

De filer, der ikke er billeder. <> betyder "er ikke".

Eksempel på søgeord

System.DateModified:05/25/2010

Brug dette til at finde

De filer, der blev ændret på denne dato. Du kan også skrive "System.DateModified:2010" for at finde de filer, der er blevet ændret på et vilkårligt tidspunkt i løbet af dette år.

Eksempel på søgeord

System.Author:~!"lykke"

Brug dette til at finde

De filer, hvis forfatternavn ikke indeholder "lykke". ~! betyder "indeholder ikke".

Eksempel på søgeord

System.Keywords:"solnedgang"

Brug dette til at finde

De filer, der er mærket med ordet solnedgang.

Eksempel på søgeord

System.Size:<1mb

Brug dette til at finde

De filer, der fylder mindre end 1 MB.

Eksempel på søgeord

System.Size:>1mb

Brug dette til at finde

De filer, der fylder mere end 1 MB.

Bemærk!

 • Du kan bruge et spørgsmålstegn (?) som jokertegn for et enkelt tegn og en stjerne (*) som jokertegn for et vilkårligt antal tegn.

Du kan også bruge operatorerne OG, ELLER og IKKE til at kombinere søgeord. (Bemærk, hvordan anvendelse af parenteser kan ændre et søgeords virkning).

Eksempel på søgeord Brug dette til at finde
Eksempel på søgeord

System.Author:Henrik OG Lykke

Brug dette til at finde

De filer, der har Henrik som forfatter, samt alle de filer, der indeholder Lykke i filnavnet eller i en vilkårlig filegenskab.

Eksempel på søgeord

System.Author:Henrik OG System.DateModified:>2009

Brug dette til at finde

Kun de filer, der er forfattet af Henrik efter 2009.

Eksempel på søgeord

System.Author:(Henri* OG Lykke)

Brug dette til at finde

De filer, hvor enten Henriette og Lykke eller Henrik og Lykke er angivet som forfattere.

Eksempel på søgeord

System.Author:"Henrik Lykke"

Brug dette til at finde

De filer, hvis forfatter har nøjagtigt dette navn.

Brug søgning med naturligt sprog

Du kan slå søgning med naturligt sprog til for at søge på en enklere måde uden at bruge koloner og uden at skulle skrive OG og ELLER med store bogstaver. Sammenlign for eksempel disse to søgninger:

Uden naturligt sprog Med naturligt sprog
Uden naturligt sprog

System.Music.Artist:(Beethoven ELLER Mozart)

Med naturligt sprog

musik Beethoven eller Mozart

Uden naturligt sprog

System.Kind:dokument System.Author:(Henrik OG Lykke)

Med naturligt sprog

dokumenter Henrik og Lykke

Sådan slås naturligt sprog til

 1. Åbn Mappeindstillinger ved at klikke på knappen StartBillede af knappen Start, klikke på Kontrolpanel, klikke på Udseende og personlige indstillinger og derefter klikke på Mappeindstillinger.

 2. Klik på fanen Søg.

 3. Marker afkrydsningsfeltet Brug naturlig sprogsøgning.

Selvom søgning med naturligt sprog er slået til, kan du stadig bruge søgefeltet på nøjagtig den samme måde. Hvis du vil bruge operatorer eller søgenøgleord, kan du også gøre det. Forskellen er, at du også kan søge ved hjælp af en mindre formel metode. Her er nogle eksempler:

 • e‑mail i dag

 • dokumenter 2011

 • forfatter Susanne

 • billeder ferie

Bemærk!

 • Når du slår søgning med naturligt sprog til, kan nogle søgninger give flere resultater, end du forventer. Hvis du for eksempel søger efter "e‑mail i dag", vises alle meddelelser, der er sendt i dag, samt alle meddelelser, der indeholder ordet "i dag".