Kalibrere din skærm

Hvad er Kalibrering af skærmfarver?

Kalibrering af skærmen er en hjælp til at sikre, at farver vises korrekt på skærmen. I Windows kan du bruge Kalibrering af skærmfarver til at kalibrere skærmen.

Før du starter Kalibrering af skærmfarver, skal du kontrollere, at skærmen er indstillet til den optimale opløsning. Det hjælper med til at forbedre nøjagtigheden af kalibreringen. Du kan finde flere oplysninger om, hvordan du bestemmer den optimale opløsning for en skærm og indstiller skærmopløsningen, under Ændre skærmopløsningen.

Bemærk!

 • Hvis du har fået leveret en skærmkalibreringsenhed sammen med anden software, skal du overveje at bruge denne farvemålingsenhed sammen med den tilhørende software i stedet for Kalibrering af skærmfarver. Hvis du bruger kalibreringsenheden sammen med den tilhørende kalibreringssoftware, der ofte leveres sammen med enheden, kan det hjælpe dig med at få den bedste farve på skærmen. Generelt giver det en bedre kalibrering af din skærm, når du bruger et farvemålingsinstrument til kalibreringen af skærmen i stedet for at foretage en visuel kalibrering, som du gør i Kalibrering af skærmfarver.

 • Kalibrering af skærmfarver er ikke tilgængelig i Windows Server 2008 R2.

Sådan startes Kalibrering af skærmfarver

 1. Åbn Kalibrering af skærmfarver ved at klikke på knappen StartBillede af knappen Start og derefter klikke på Kontrolpanel. Skriv kalibrer skærm i søgefeltet, og klik derefter på Kalibrer skærmfarver. Administratortilladelse er nødvendig Hvis du bliver bedt om en administratoradgangskode eller bekræftelse, skal du indtaste adgangskoden eller bekræfte.

 2. Klik på Næste i Kalibrering af skærmfarver for at fortsætte.

Brug af Kalibrering af skærmfarver til at justere farveindstillingerne

Kalibrering af skærmfarver forbedrer farverne på skærmen ved at give dig mulighed for at ændre forskellige farveindstillinger. Når du justerer de forskellige farveindstillinger ved hjælp af Kalibrering af skærmfarver, får du en ny kalibrering, der indeholder dine nye farveindstillinger. Den nye kalibrering knyttes til skærmen og bruges af farvestyringsprogrammer.

De farveindstillinger, du kan ændre, og den metode, du skal bruge til at ændre farveindstillingerne, afhænger af skærmen og dens muligheder. Det er ikke alle skærme, der har samme farvemuligheder og -indstillinger, så du vil muligvis ikke være i stand til at ændre alle de forskellige farveindstillinger, når du bruger Kalibrering af skærmfarver.

Vis alle

Grundlæggende farveindstillinger

Vi anbefaler, at du indstiller de grundlæggende farveindstillinger på skærmen, før du fortsætter, for at du kan få en nøjagtig kalibrering. Det sikrer, at du har et godt startpunkt, når du begynder at kalibrere skærmen ved brug af Kalibrering af skærmfarver.

 1. Mens siden Angiv grundlæggende farveindstillinger vises, skal du trykke på knappen Menu, der er placeret på den forreste kant af mange skærme.

  Der vises en menu på skærmen. Tryk på skærmens knapper, der også er placeret på den forreste kant af mange skærme, for at navigere rundt i menuen på skærmen og justere de forskellige indstillinger for skærmen.

  Menuen og knapperne på skærmen er forskellige fra model til model og fra producent til producent. Du kan se i den dokumentation, der fulgte med skærmen, hvordan du skal bruge knapperne på din skærm.

 2. På siden Angiv grundlæggende farveindstillinger skal du bruge knapperne på skærmen til at navigere i menuen på skærmen for at kontrollere eller justere følgende indstillinger, der er bestemt af din specifikke skærm, og derefter klikke på Næste:

  • Find den farvemenu, hvor du kan angive farvetilstanden, og indstil derefter skærmen til sRGB.

   Hvis du ikke kan indstille skærmens farvetilstand, men du kan vælge en farvetemperatur, også kaldet et hvidpunkt, skal du indstille farvetemperaturen til D65 eller 6500.

  • Find den menu, hvor du kan indstille gamma. Indstill gamma til 2,2, der er standardindstillingen.

  • Hvis du ikke kan finde nogen af disse indstillinger, skal du finde en indstilling i menuen, der giver dig mulighed for at nulstille skærmen til standardfarveindstillingerne fra fabrikken, og derefter vælge denne indstilling.

  • Hvis du ikke kan indstille en eller flere af farveindstillingerne på skærmen, fordi indstillingen ikke vises i menuen på skærmen, skal du klikke på Næste for at fortsætte uden at ændre nogen af farveindstillingerne på nuværende tidspunkt.

Gamma

Gamma beskriver forholdet mellem den digitale inputværdi og intensiteten af det lys, der udsendes fra skærmen. I Kalibrering af skærmfarver kan du justere gamma ved hjælp af et eksempelbillede, der viser forskellige cirkler.

 1. Følg vejledningen, og se på de eksempelbilleder, der vises, på siden Sådan justeres gamma, og klik derefter på Næste.

 2. Træk i skyderen på skærmen, så den lille plet i midten af hver cirkel forsvinder, på siden Juster gamma. Klik på Næste for at fortsætte.

  Billede, der viser god gamma
  God gamma

Lysstyrke

Lysstyrken bestemmer, hvordan mørke kulører og skygger vises på skærmen. Ved at justere lysstyrken på skærmen, kan du sikre dig, at mørke farver vises præcist, samtidig med at du er i stand til at se skygger, konturer og andre detaljer i mørkere billeder. Hvis lysstyrken er for høj, virker sorte farver lyse og grå.

 1. Find knapperne til lysstyrke og kontrast for din specielle skærm på siden Find knapperne til justering af lysstyrke og kontrast på skærmen, og klik derefter på Næste.

  Du kan finde flere oplysninger om at finde lysstyrkekontrollen på forskellige skærme under Justere skærmens lysstyrke og kontrast.

 2. Indstil kontrasten ved at bruge en af følgende fremgangsmåder afhængigt af skærmtypen:

  • Hvis du kalibrerer en LCD-skærm, skal du indstille kontrasten til standardindstillingen fra fabrikken, hvis den ikke allerede er indstillet til standardindstillingen.

  • Hvis du kalibrerer en CRT-skærm, skal du finde knappen til indstilling af kontrast og derefter indstille kontrasten til den højeste indstilling.

 3. Se på eksempelbillederne på siden Sådan justeres lysstyrken, og klik på Næste.

 4. Juster lysstyrken ved at bruge en af følgende fremgangsmåder, afhængigt af skærmen og dens muligheder, mens siden Juster lysstyrke vises, og klik derefter på Næste.

  • Tryk på knappen Menu på den forreste kant af skærmen. Der vises en menu på skærmen. Find indstillingen af lysstyrke.

  • Hvis skærmen har en knap for Lysstyrke på forsiden, skal du trykke på knappen Lysstyrke og derefter justere lysstyrken.

  • Hvis du bruger en bærbar computer, kan du ofte justere lysstyrken ved at holde tasten Fn nede og derefter trykke på den tilhørende funktionstast for at forøge (Billede af knappen Forøg lysstyrke) eller formindske (Billede af knappen Reducer lysstyrke) lysstyrken på skærmen.

  Når du justerer lysstyrken, skal du forøge eller formindske lysstyrken, indtil du kan skelne skjorten fra jakkesættet på billedet. Hvis du ser et stort X i baggrunden over personens skulder, skal du formindske lysstyrken, indtil X'et forsvinder.

  Billede, der viser god lysstyrke
  God lysstyrke

Kontrast

Kontrasten bestemmer, hvordan hvide og lyse farver vises, og sikrer, at højlys i billeder vises præcist på skærmen.

 1. Se på eksempelbillederne på siden Sådan justeres kontrasten, og klik på Næste.

 2. Juster kontrasten ved at bruge en af følgende fremgangsmåder, afhængigt af skærmen og dens muligheder, mens siden Juster kontrast vises, og klik derefter på Næste.

  • Tryk på knappen Menu på den forreste kant af skærmen. Der vises en menu på skærmen. Find indstillingen af Kontrast.

  • Hvis skærmen har en knap for Kontrast på forsiden, skal du trykke på knappen Kontrast og derefter justere kontrasten.

  Når du justerer kontrasten, skal du indstille kontrasten så højt som muligt, uden at du mister muligheden for at se knapperne og folderne på personens skjorte på billedet.

  Billede, der viser god kontrast
  God kontrast

  Du kan finde flere oplysninger om at finde kontrastkontrollen på forskellige skærme under Justere skærmens lysstyrke og kontrast.

Bemærk!

 • Der er normalt ingen knapper til justering af kontrasten på en skærm på en bærbar computer.

Farvebalance

Juster farvebalancen for at undgå at se nogen form for farveskær på billeder på skærmen. Når du justerer farvebalancen, skal du sikre dig, at de grå bjælker vises som neutrale grå farver uden farveskær. Farveskær medfører, at farver i billeder vises forkert.

 1. Se på eksempelbillederne på siden Sådan justeres farvebalancen, og klik derefter på Næste.

 2. Træk i de røde, grønne og blå skydere på skærmen på siden Juster farvebalance, indtil de grå bjælker vises som neutrale grå farver uden noget farveskær. Klik på Næste for at fortsætte.

  Billede, der viser god farvebalance
  God farvebalance

Få vist din kalibrering

Når du har ændret indstillingerne i Kalibrering af skærmfarver, kan du sammenligne den nye aktuelle kalibrering med den tidligere og derefter vælge den, du synes ser bedst ud. Du vil muligvis bemærke, at de to kalibreringer ser temmelig ens ud.

 1. Klik på Foregående kalibrering på siden Du har oprettet en ny kalibrering for at se skærmkalibreringen, før du brugte Kalibrering af skærmfarver.

 2. Klik på Aktuel kalibrering på siden Du har oprettet en ny kalibrering for at se skærmkalibreringen, før du brugte Kalibrering af skærmfarver.

 3. Brug en af følgende fremgangsmåder, afhængigt af hvilken kalibrering du vil bruge:

  • Klik på Udfør for at bruge den nye kalibrering.

  • Klik på Annuller for at bruge den foregående kalibrering.

 4. (Valgfrit) Markér afkrydsningsfeltet Start ClearType-justering, når jeg klikker på Udfør for at sikre, at teksten vises korrekt (anbefales), hvis du ønsker, at ClearType-teksttuneren skal åbne, når du klikker på Udfør. Det hjælper med til at sikre, at tekst vises klart med den nye kalibrering. Du kan finde flere oplysninger om ClearType-tekstoptimering under Hvad er ClearType-teksttuneren?