Ændre indstillinger for farvestyring

Farvestyringssystemer er med til at sikre, at farveindholdet gengives så nøjagtigt som muligt, herunder også på enheder som din skærm og din printer.

Billede af en skærm, en printer og et farvehjul i midten
Farvestyringssystemer er med til at sikre, at farver vises ens på forskellige enheder

Forskellige typer enheder har forskellige farveegenskaber og -funktioner. Der kan f.eks. ikke vises de samme sæt farver på en skærm, som en printer kan gengive. Dette skyldes, at der anvendes forskellige processer til at gengive farveindhold på de forskellige enheder. Scannere og digitale kameraer har også forskellige farveegenskaber. Selv de forskellige programmer fortolker og behandler undertiden farver forskelligt. Uden et ensartet farvestyringssystem kan det samme billede se forskelligt ud på de forskellige enheder.

Hvordan farveindhold vises, afhænger også af visningsforholdene (f.eks. det omgivende lys), da det menneskelige øje tilpasses forskellige lysforhold, selvom billedet er det samme. Farvestyringssystemer er med til at bevare en acceptabel visning af farver på enheder med forskellige farvefunktioner og på tværs af forskellige visningsforhold.

Hvornår skal indstillingerne for farvestyring ændres?

Det skulle ikke være nødvendigt at ændre indstillingerne for farvestyring særligt ofte. Standardindstillingerne for farvestyring vil sædvanligvis være gode nok. Du skal kun ændre disse indstillinger, hvis du har bestemte krav til farvestyring, der ikke opfyldes med de aktuelle farveindstillinger. Disse indstillinger bruges generelt af fagfolk.

Du bør overveje at ændre indstillingerne for farvestyring, hvis du vil gøre et eller flere af følgende:

 • Tilføje eller fjerne en farveprofil

 • Knytte en eller flere forskellige farveprofiler til en af dine enheder.

 • Ændre standardfarveprofilen for en af enhederne

 • Ændre standardfarveindstillingerne for en bestemt enhed for alle brugere på computeren.

 • Ændre standardgengivelsesformålet eller standardfarverummet.

Hvad er en farveprofil?

En farveprofil er en fil, der beskriver farveegenskaberne for en bestemt enhed, mens enheden er i en bestemt tilstand. En profil kan også indeholde flere oplysninger, der angiver visningsforholdene eller gamut-tilknytningsmetoder. Når du arbejder med computerens farvestyringssystem, er farveprofiler med til at sikre, at farveindholdet gengives på en acceptabel måde, uanset enheden eller visningsforholdene.

I et farvestyringssystem bruges farveprofiler til at oprette de farvetransformeringer, som bruges i programmer til at konvertere farver fra en enheds farverum til en andens. Et farverum er en tredimensional model, hvor farvernes nuance, lyshed og detaljer illustreres grafisk for at repræsentere gengivelsesegenskaberne for en enhed. Når der føjes en enhed til computeren, installeres en farveprofil for den pågældende enhed muligvis automatisk.

Der er to hovedtyper af farveprofiler, som fortsat understøttes i Windows: Farveprofiler fra Windows Farvesystem og ICC (International Color Consortium). Dette giver dig alle muligheder for at tilpasse indstillingerne for farvestyring og farvearbejdsflows. Windows Farvesystem er et avanceret farvestyringssystem, der findes i de nyere versioner af Windows. Selvom ICC-profilbaseret farvestyring understøttes i Windows Farvesystem, indeholder det udvidede funktioner, der ikke findes i eksisterende ICC-farvestyringssystemer.

Sådan tilføjes en farveprofil for en enhed

Farveprofiler tilføjes sædvanligvis, når der installeres nye farveenheder. Farveprofiler kan muligvis også tilføjes ved hjælp af værktøjer til farvestyring, f.eks. kalibreringsenheder til skærme. Det er sandsynligt, at der allerede er installeret farveprofiler på computeren. Men hvis du skal installere en ny farveprofil, skal du følge disse trin:

 1. Åbn Farvestyring ved at klikke på knappen StartBillede af knappen Start og derefter klikke på Kontrolpanel. Skriv farvestyring i søgefeltet, og klik derefter på Farvestyring.

 2. Klik på fanen Alle profiler, og klik derefter på Tilføj.

 3. Find og vælg den nye farveprofil, og klik derefter på Tilføj.

 4. Klik på Luk.

Knytte farveprofiler til en enhed

En enhed kan have mere end én farveprofil. Det skyldes, at en farveprofil repræsenterer farveegenskaberne for en bestemt enhed i en bestemt tilstand. Enhver ændring, der medfører en ændring af farvernes funktionsmåde for en enhed, kan kræve en særskilt profil. Derudover kan profiler optimeres til forskellige former for projekter. En printer kan f.eks. indeholde flere forskellige profiler, som hver især er udviklet til forskellige typer papir eller blæk.

Hvis du har installeret flere profiler for en enhed, kan du angive, hvilken profil der skal bruges til et bestemt projekt.

Vis alle

Sådan knyttes flere farveprofiler til én enhed

 1. Åbn Farvestyring ved at klikke på knappen StartBillede af knappen Start og derefter klikke på Kontrolpanel. Skriv farvestyring i søgefeltet, og klik derefter på Farvestyring.

 2. Klik på fanen Enheder.

 3. Vælg den farveenhed på listen Enhed, som du vil knytte til en eller flere farveprofiler.

 4. Markér afkrydsningsfeltet Brug mine indstillinger til denne enhed, og klik derefter på Tilføj.

 5. Gør et eller flere af følgende i dialogboksen Tilknyt farveprofil:

  • Hvis du vil bruge en farveprofil, der allerede er installeret på computeren, skal du klikke på farveprofilen på listen og derefter klikke på OK.

  • Hvis du vil bruge en brugerdefineret farveprofil, der ikke er installeret på computeren, skal du klikke på Gennemse, finde den brugerdefinerede profil, du vil bruge, og derefter klikke på Tilføj.

   Den eller de valgte farveprofiler er nu tilknyttet enheden og kan bruges af de programmer, der bruger Windows Farvestyring til at beskrive enhedens farveegenskaber. Hvis du vil bruge den nyligt tilknyttede farveprofil som standardfarveprofilen for den valgte enhed, skal du klikke på Benyt som standardprofil.

 6. Klik på Luk.

Bemærk!

 • Det er muligt, at du kan vælge farveprofiler i programmer til redigering af billeder eller grafik. Når du ændrer farveindstillingerne i programmerne, bruges indstillingerne sædvanligvis kun i det program.

Sådan fjernes tilknytningen af en farveprofil fra en enhed

 1. Åbn Farvestyring ved at klikke på knappen StartBillede af knappen Start og derefter klikke på Kontrolpanel. Skriv farvestyring i søgefeltet, og klik derefter på Farvestyring.

 2. Klik på fanen Enheder.

 3. Vælg den farveenhed på listen Enhed, som du vil fjerne tilknytningen til en eller flere farveprofiler fra.

 4. Markér afkrydsningsfeltet Brug mine indstillinger til denne enhed, klik på den farveprofil, du vil fjerne tilknytningen til fra den valgte enhed, og klik derefter på Fjern.

  Den eller de valgte farveprofiler er ikke længere tilknyttet enheden og vil ikke blive brugt af de programmer, der bruger Windows Farvestyring til at beskrive enhedens farveegenskaber.

 5. Klik på Luk.

Bemærk!

 • Det er muligt, at du kan vælge farveprofiler i programmer til redigering af billeder eller grafik. Når du ændrer farveindstillingerne i programmerne, bruges indstillingerne sædvanligvis kun i det program.

Sådan gemmer og bruger du en enhedstilknytning

Når du har knyttet en eller flere farveprofiler til en enhed, kan du gemme og bruge den nye farveenhedstilknytning på flere forskellige måder. De ændringer, du foretager, påvirker kun farveindstillingerne for den aktuelle brugerkonto og den valgte enhed.

 1. Åbn Farvestyring ved at klikke på knappen StartBillede af knappen Start og derefter klikke på Kontrolpanel. Skriv farvestyring i søgefeltet, og klik derefter på Farvestyring.

 2. Klik på fanen Enheder.

 3. Benyt en eller flere af følgende fremgangsmåder:

  • Hvis du vil flette de aktuelle standardfarveindstillinger, som bruges af enheden, med det aktuelle sæt profiler, du har knyttet til enheden, skal du klikke på Profiler og derefter klikke på Kombiner mine indstillinger med computerens standardindstillinger.

  • Hvis du beslutter, at du ikke vil bruge de farveprofiler, du har knyttet til enheden, men vil bruge standardfarveindstillingerne i stedet, skal du klikke på Profiler og derefter klikke på Nulstil mine indstillinger til computerens standardindstillinger. Du kan også vælge at fjerne markeringen i afkrydsningsfeltet Brug mine indstillinger til denne enhed.

  • Hvis du vil gemme tilknytningen mellem den valgte enhed og det aktuelle sæt profiler, som den bruger, skal du klikke på Profiler og derefter klikke på Gem tilknytninger. Skriv et navn til enhedstilknytningen i feltet Filnavn, og klik derefter på Gem.

   Når du har gemt enhedstilknytningsfilen, kan du altid indlæse den, hvis du vil vende tilbage til farveindstillingerne i filen for den valgte enhed. Det kan f.eks. være, at du har gemt forskellige enhedstilknytningsfiler for flere projekter, og at du hurtigt vil ændre farveindstillinger ved at indlæse en anden enhedstilknytningsfil. Hver enkelt enhedstilknytningsfil indeholder oplysninger om, hvilken farveprofil der var standardprofilen, da filen blev gemt.

  • Hvis du vil indlæse en enhedstilknytningsfil, så farveindstillingerne i tilknytningsfilen bruges for den valgte enhed, skal du klikke på Profiler og derefter klikke på Indlæs tilknytninger. Find og vælg den gemte tilknytningsfil, og klik derefter på Åbn.

 4. Klik på Luk.

Ændre farveindstillinger for en enhed for alle brugere på computeren

Alle de farveindstillinger, du ændrer, påvirker kun den aktuelle bruger. Du kan dog ændre standardfarveindstillingerne for en bestemt enhed, så de anvendes af alle brugerne på computeren, undtagen de brugere, der ikke har markeret afkrydsningsfeltet Brug mine indstillinger for denne enhed i Farvestyring for enheden. Hvis du vil ændre standardfarveindstillingerne, skal du være logget på som administrator.

Sådan ændres farveindstillinger for alle brugere

 1. Åbn Farvestyring ved at klikke på knappen StartBillede af knappen Start og derefter klikke på Kontrolpanel. Skriv farvestyring i søgefeltet, og klik derefter på Farvestyring.

 2. Klik på fanen Avanceret, og klik derefter på Skift systemstandarder.

 3. Vælg den farveenhed, du vil knytte en eller flere farveprofiler til for alle de brugere på computeren, der anvender standardfarveindstillingerne for enheden, på listen Enhed i dialogboksen Farvestyring - Computerens standardindstillinger.

 4. Benyt en eller flere af følgende fremgangsmåder:

  • Hvis du vil tilføje en ny farveprofil for den valgte enhed, skal du klikke på Tilføj og derefter gå til trin 5.

  • Hvis du ikke ønsker, at en farveprofil skal være knyttet til den valgte enhed, skal du klikke på farveprofilen, klikke på Fjern og derefter klikke på Ja for at fjerne tilknytningen mellem profilen og enheden. Gå til trin 6 for at fortsætte.

  • Hvis der er valgt mere end én farveprofil for en enhed, skal du klikke på den farveprofil, du vil angive som standardprofilen for enheden og derefter klikke på Benyt som standardprofil. Gå til trin 6 for at fortsætte.

 5. Gør et eller flere af følgende i dialogboksen Tilknyt farveprofil:

  • Hvis du vil angive en farveprofil, der allerede er installeret på computeren, skal du klikke på farveprofilen på listen og derefter klikke på OK.

  • Hvis du vil anvende en brugerdefineret farveprofil, der ikke allerede er installeret på computeren, skal du klikke på Gennemse, finde den brugerdefinerede profil og derefter klikke på Tilføj.

   Den eller de valgte farveprofiler er nu tilknyttet enheden, og de vil blive brugt til at beskrive enhedens farveegenskaber.

 6. (Valgfrit) Benyt en af følgende fremgangsmåder:

  • Hvis du vil gemme tilknytningen mellem den valgte enhed og det aktuelle sæt profiler, som den bruger, skal du klikke på Profiler og derefter klikke på Gem tilknytninger. Skriv et navn til enhedstilknytningen i feltet Filnavn, og klik derefter på Gem.

  • Hvis du vil indlæse en enhedstilknytningsfil, så farveindstillingerne i tilknytningsfilen bruges for den valgte enhed, skal du klikke på Profiler og derefter klikke på Indlæs tilknytninger. Find og vælg den gemte tilknytningsfil, og klik derefter på Åbn.

 7. Klik på Luk i dialogboksen Farvestyring - Computerens standardindstillinger.

 8. Klik på Luk i dialogboksen Farvestyring.

  Hvis standardfarveindstillingerne ikke allerede bruges, i hvilket tilfælde afkrydsningsfeltet Brug mine indstillinger til denne enhed vil være markeret, får du besked om, at standardfarveindstillingerne er blevet ændret, når du åbner Windows Farvestyring. På det tidspunkt kan du vælge, om du vil flette disse ændringer med dine egne indstillinger, eller om du vil nulstille farveindstillingerne, så de stemmer overens med de nye standardfarveindstillinger for den valgte enhed.

Hvad er standardgengivelsesformålet?

Et gengivelsesformål bestemmer, hvordan farver gengives, når du skifter fra en enhed, og dermed fra ét farverum, til en anden. Du kan tænke på gengivelsesformål som en måde at gengive farver på. Det er den tilgang, der bruges til at vælge de rigtige farver i Windows, når farver oversættes fra en enhed til en anden.

Under fanen Avanceret i Windows Farvestyring kan du angive en tilknytning mellem profilerne for gamuttilknytningsmodeller i Windows Farvestyring og de fire sædvanlige ICC-gengivelsesformål. Du skal som regel kun ændre disse tilknytninger til gengivelsesformål, hvis du har installeret gamuttilknytningsmodeller med plug-in til Windows Farvestyring fra tredjepart, og du vil bruge dem i stedet for standardgamuttilknytningen i Windows Farvestyring. De fleste brugere behøver aldrig at ændre disse indstillinger.

I de fleste programmer til redigering af grafik kan du angive et gengivelsesformål for et billede. Hvis du ikke kan det i et program, kan du angive det standardgengivelsesformål, der bruges. Der findes fire almindelige gengivelsesformål, som dækker de fleste anvendelsesområder. Afhængigt af gengivelsesformålet kan et billedes udseende variere en smule, da der i Windows bruges et andet område med tilgængelige farver til at gengive det. De fire mest almindelige gengivelsesformål er:

Gengivelsesformål Anvendelsesområde
Gengivelsesformål

Som det opfattes (fotos)

Anvendelsesområde

Velegnet til fotos. Når farver konverteres fra én enheds farverum til et andet, bevares forholdet mellem farverne. Dette er den første standardindstilling for gengivelsesformål for Windows.

Gengivelsesformål

Relativ farvemetrisk (stregtegninger)

Anvendelsesområde

Velegnet, når få bestemte farver skal passe nøjagtigt sammen, f.eks. ved gengivelse af logografik. Anbefales også ved det sidste transformationsstadie ved Vis udskrift. De farver, der ligger inden for det tilladte farverum for begge enheder, ændres ikke, men andre farver ændres måske, hvilket resulterer i en komprimeret farvetone. Det relative farvemetriske gengivelsesformål knytter hvidt fra kildeenhedens farverum til hvidt i destinationsenhedens farverum.

Gengivelsesformål

Absolut farvemetrisk (simuler papir)

Anvendelsesområde

Velegnet til brug i det sidste transformationsstadie, når der udføres korrektur af sider, hvor du vil repræsentere papirfarven i udskriften. Det absolutte farvemetriske formål adskiller sig fra det relative farvemetriske formål, idet hvidt i kildefarverummet ikke er knyttet til hvidt i destinationsfarverummet.

Gengivelsesformål

Virksomhedsgrafik (diagrammer og grafer)

Anvendelsesområde

Velegnet til virksomhedsgrafik, hvor levende farver er vigtigere end realistiske farver, f.eks. i virksomhedsdiagrammer og -grafer. Når farver konverteres fra én enheds farverum til et andet, bevares den relative nuance, men farverne ændres måske.

Sådan ændres standardgengivelsesformålet

 1. Åbn Farvestyring ved at klikke på knappen StartBillede af knappen Start og derefter klikke på Kontrolpanel. Skriv farvestyring i søgefeltet, og klik derefter på Farvestyring.

 2. Klik på fanen Avanceret.

 3. Rediger en eller flere af indstillingerne i området ICC-gengivelsesformål til WCS Gamut-afbildning.

Skærmkalibrering

Skærmkalibrering er en del af farvestyring, og det er med til at sikre, at farver vises nøjagtigt på skærmen, ved at den justeres til en kendt tilstand. Du kan bruge Kalibrering af skærmfarver i Windows til at gå gennem en række trin for at oprette en kalibrering af skærmen og forbedre den måde, farver vises på på skærmen. Du kan finde flere oplysninger om, hvordan du kalibrerer skærmen ved hjælp af Kalibrering af skærmfarver, under Kalibrere din skærm.

Hvis der allerede er installeret software til skærmkalibrering fra en anden softwareproducent på computeren, kan du i stedet bruge den software til at kalibrere skærmen. En enhed til skærmkalibrering leveres ofte med kalibreringssoftware. Hvis du bruger kalibreringsenheden sammen med den tilhørende kalibreringssoftware, der ofte leveres sammen med enheden, kan det hjælpe dig med at få den bedste farve på skærmen. Brug af et instrument til måling af farver til kalibrering af skærmen vil resultere i en bedre kalibrering sammenlignet med resultatet af en visuel kalibrering.

Når du har kalibreret skærmen, oprettes der en ny kalibreret farveprofil, som tilknyttes skærmen. Kalibreringsoplysningerne skal indlæses fra farveprofilen i skærmsystemet. Kalibreringen kan indlæses via Windows eller via kalibreringssoftwaren fra en tredjepart, hvis den er installeret på computeren.

Hvis du bruger kalibreringssoftware fra en tredjepart, især software, der bruger et måleinstrument, skal du bruge det indlæsningsprogram til skærmkalibrering, der ofte installeres sammen med kalibreringssoftware fra en tredjepart. Det kan være, at indlæsningsprogrammet til skærmkalibrering i Windows 7 automatisk deaktiveres i tredjepartssoftwaren, så den i stedet bruges til at indlæse kalibreringen. Du kan dog manuelt aktivere eller deaktivere indlæsningsprogrammet i Windows. Hvis du bruger et værktøj til skærmkalibrering fra en tredjepart, skal du sørge for, at indlæsningsprogrammet til skærmkalibrering i Windows er deaktiveret.

Sådan aktiveres eller deaktiveres indlæsning af kalibrering i Windows

Hvis du vil aktivere eller deaktivere indlæsning af kalibrering i Windows, skal du være logget på som administrator.

 1. Åbn Farvestyring ved at klikke på knappen StartBillede af knappen Start og derefter klikke på Kontrolpanel. Skriv farvestyring i søgefeltet, og klik derefter på Farvestyring.

 2. Klik på fanen Avanceret, og klik derefter på Skift systemstandarder.

 3. Klik på fanen Avanceret i dialogboksen Farvestyring - Computerens standardindstillinger, og gør et af følgende:

  • Hvis du vil aktivere indlæsning af skærmkalibreringer i Windows, skal du markere afkrydsningsfeltet Brug Windows-skærmkalibrering.

  • Hvis du vil forhindre indlæsning af skærmkalibreringer i Windows, skal du fjerne markeringen i afkrydsningsfeltet Brug Windows-skærmkalibrering.

 4. Klik på Luk i dialogboksen Farvestyring - Computerens standardindstillinger.

 5. Klik på Luk i dialogboksen Farvestyring.