Ændre indstillinger for import af billeder og videoer

Du kan ændre de indstillinger i Windows, der bruges til import af billeder og videoer fra kameraer, bærbare enheder, scannere eller cd'er eller dvd'er med data. Importindstillingerne bestemmer, hvordan billeder og videoer navngives og organiseres, når de importeres til computeren. Du kan finde flere oplysninger om import af billeder og video filer fra et digitalt kamera under Hvordan får jeg billeder fra kameraet over på computeren?

 1. Benyt en af følgende fremgangsmåder:

  • Slut et kamera til computeren ved hjælp af kameraets USB-kabel, og tænd kameraet.

  • Slut en bærbar enhed, som indeholder billeder eller videoer, til computeren ved hjælp af enhedens USB-kabel, og tænd enheden.

  • Indsæt et flytbart flashhukommelseskort, f.eks. et SD (Secure Digital)- eller CompactFlash-hukommelseskort i en hukommelseskortlæser.

  • Slut en scanner til computeren ved hjælp af et USB-kabel, og tænd scanneren.

  • Indsæt en cd eller dvd med billeder eller videoer i cd-/dvd-drevet.

 2. Klik på Importer billeder og videoer ved hjælp af Windows i dialogboksen Automatisk afspilning.

 3. Hvis du vil ændre de indstillinger, der bruges ved import af billeder og videoer, skal du klikke på Importer indstillinger i dialogboksen Importer billeder og videoer.

 4. Ret en eller flere indstillinger i dialogboksen Importer indstillinger, og klik derefter på OK.

 5. Klik på OK for at genstarte Importer billeder og videoer. Skriv et mærke i boksen Mærk disse billeder med et nøgleord (valgfrit), og klik derefter på Importer for at importere billeder og videoer ved hjælp af de nye indstillinger.

Bemærk!

 • Nogle enheder er kompatible med Device Stage. Hvis en enhed er kompatibel med Device Stage, åbnes Device Stage i stedet for Automatisk afspilning, når du slutter enheden til computeren og tænder den. Hvis du vil importere billeder fra enheden, skal du klikke på importlinket i Device Stage.

  Hvis du vil importere billeder fra en enhed i Device Stage, skal enheden være kompatibel med Device Stage. Denne nye funktion gør det muligt at importere billeder og videoer fra visse enheder og udføre andre enhedsrelaterede opgaver.

Vise importindstillinger

I følgende tabel beskrives de forskellige indstillinger til import af billeder og videoer.

Hvis du vil
Skal du

Vælge importindstillinger for den aktuelle enhed eller det aktuelle medie

Kontrollere, at den enhed eller det medie, som indeholder billeder og videoer, er markeret på listen Indstillinger for.

Du kan ændre indstillingerne for import af billeder, og i nogle tilfælde også videoer, fra kameraer, bærbare enheder, direkte fra flashhukommelseskort, scannere, cd'er eller dvd'er. Du kan vælge at bruge de samme indstillinger, eller du kan bruge forskellige indstillinger for forskellige enheder og medier. Den enhed, du har tilsluttet, eller det medie, du har indsat for cd'er eller dvd'er, er valgt som standard.

Vælge en mappe til de importerede billeder

Klikke på Gennemse ud for Importer billeder til, vælge den primære mappe til de importerede billeder og derefter klikke på OK.

Dette giver dig mulighed for at vælge en mappe, så du nemmere kan håndtere dine billeder. Du kan vælge at gemme importerede billeder i mappen Billeder (standard), i en anden mappe på computeren eller på en ekstern harddisk.

Vælge en mappe til de importerede videoer

Klikke på Gennemse ud for Importer videoer til, vælge den primære mappe til de importerede videoer og derefter klikke på OK.

Dette giver dig mulighed for at vælge en mappe, hvor du kan gemme de videofiler, du importerer fra et kamera, et flashhukommelseskort eller en cd eller dvd. Du kan vælge at gemme importerede videoer i mappen Billeder (standard), i en anden mappe på computeren eller på en ekstern harddisk.

Bestemme, hvordan mapper til importerede billeder og videoer navngives

Klik på listen Mappenavn, og klik derefter på en navngivningskonvention for mapper.

Du kan angive en kombination af dato og/eller mærkeoplysninger til navngivning af mappen. Dette giver dig mulighed for at bestemme, hvordan mapperne skal navngives og organiseres.

Angive konventionen for navngivning af importerede billeder og videoer

Klik på listen Filnavn, og klik derefter på en navngivningskonvention for filer.

Du kan vælge, at de importerede billeder og videoer skal bevare deres aktuelle filnavne. Det kan dog være svært at finde et billede eller en video ud fra filnavnet. Du kan derfor vælge, at hver gruppe af nye billeder eller videoer navngives, så hver fil navngives med det angivne mærke efterfulgt af et tal.

Blive bedt om at angive et mærke ved import af billeder og videoer

Kontrollér, at afkrydsningsfeltet Spørg om mærkning ved import er markeret.

Hvis afkrydsningsfeltet ikke er markeret, bliver du ikke bedt om at angive et mærke, når du importerer billeder og videoer. Billederne og videoerne importeres derefter uden mærker. Du kan dog tilføje mærker, efter at billederne er importeret. Du kan finde flere oplysninger under Mærke billeder, så de er nemmere at finde.

Slette billeder og videoer fra enheden, når de er importeret

Markér afkrydsningsfeltet Slet altid fra enhed efter import.

Når billederne og videoerne er importeret, bliver de automatisk slettet. Dette kan være praktisk for at frigøre plads på dit flashhukommelseskort, så du kan tage flere billeder eller optage flere videoer. Det betyder dog også, at billederne og videoerne bliver slettet fra hukommelseskortet, når importen er fuldført. Hvis importen af billederne og videoerne ikke fuldføres, bliver de ikke slettet fra hukommelseskortet.

Rotere billeder automatisk på computeren

Lad afkrydsningsfeltet Roter billeder ved import være markeret.

Hvis du kameraet vendte sidelæns, da du tog et billede, bliver billedet automatisk roteret, så det vises korrekt, når du viser billedet på computeren.

Vise billeder og videoer i Windows Stifinder, når de er importeret

Lad afkrydsningsfeltet Åbn Windows Stifinder efter import være markeret.

Windows Stifinder åbnes automatisk og viser de billeder og videoer, der lige er blevet importeret.

Skifte standardindstillingerne for automatisk afspilning

Klik på Rediger standardindstillinger for automatisk afspilning, og ret derefter indstillingerne for automatisk afspilning for en enhed, f.eks. et kamera, en scanner eller et medie som en cd eller dvd.

Du kan finde flere oplysninger om at ændre indstillinger for automatisk afspilning i forskellige enheder eller medier under Ændre indstillingerne for automatisk afspilning.

Skifte tilbage til standardindstillingerne for import

Klik på Gendan standardindstillinger.

Alle de importindstillinger, du har ændret, nulstilles til standardindstillingerne. Dette omfatter de importindstillinger, du har ændret for enheder, f.eks. et kamera, en scanner eller en cd eller dvd.