Oprette og tilpasse håndskrevne noter ved hjælp af Windows Journal

I Windows Journal kan du bruge din Tablet PC-pen til at tage håndskrevne noter på din Tablet PC.

Oprette en Journal-note eller skabelon

Brug følgende fremgangsmåder til at hjælpe dig med at komme i gang med at bruge Journal:

Vis alle

Sådan oprettes en ny note

Når du åbner Journal, åbner programmet automatisk en tom note. Du kan åbne flere tomme noter, eller du kan oprette nye noter ud fra skabeloner.

 1. Åbn Windows Journal ved at trykke på knappen StartBillede af knappen Start, skrive Journal i søgefeltet og derefter trykke på Windows Journal på resultatlisten.

 2. Tryk på menuen Filer, og tryk derefter på Ny note eller Ny note ud fra skabelon.

 3. Hvis du vælger at bruge en skabelon, skal du vælge den ønskede skabelon i dialogboksen Åbn og derefter trykke på Åbn.

Sådan oprettes en skabelon

Du kan bruge de skabeloner, der følger med Journal, eller du kan oprette og gemme din egen Journal-skabelon. Når du opretter en skabelon, er det let for dig at tilpasse dine noter og oprette forskellige typer noter til forskellige situationer.

 1. Åbn Windows Journal ved at trykke på knappen StartBillede af knappen Start, skrive Journal i søgefeltet og derefter trykke på Windows Journal på resultatlisten.

 2. Tryk på menuen Filer, og tryk derefter på Gem.

 3. Gå til den mappe, hvor du vil gemme noten, i dialogboksen Gem som.

  Journal-noter gemmes som standard i Journal-noteformatet (.jnt). Hvis du vil gemme en note som en skabelon, skal du vælge Windows Journal-skabelon (.jtp) på listen Filtype.

 4. Skriv et navn til noten eller skabelonen i feltet Filnavn, og tryk derefter på Gem.

  Journal bruger genkendelse af håndskrift til at foreslå et filnavn på basis af den notetitel, du skriver øverst på første side.

Du kan finde flere oplysninger om at arbejde med Journal-noter under Sende dine håndskrevne noter som e-mail ved hjælp af Windows Journal og Indsætte tekst i en Journal-note.

Tilpasse en note

Når du er blevet fortrolig med de basale funktioner i Journal, kan du ændre linjerne og baggrundene samt farverne og typografien for pennen og overstregningstuschen. Brug følgende fremgangsmåde til at tilpasse udseendet af dine Journal-noter:

Vis alle

Sådan tilpasses sidens udseende

Du kan ændre papirstørrelsen, stregtypen, sidefarven, baggrundsbilledet og titelområdets udseende for dine noter.

 1. Åbn Windows Journal ved at trykke på knappen StartBillede af knappen Start, skrive Journal i søgefeltet og derefter trykke på Windows Journal på resultatlisten.

 2. Tryk på menuen Filer, tryk på Sideopsætning, og gør derefter ét af følgende:

  • Brug fanen Papir til at ændre papirstørrelsen og sideretningen på din note.

  • Brug fanen Typografi til at ændre linjerne og papirfarven på din note.

  • Brug fanen Baggrund og titelområde til at tilføje et baggrundsbillede eller til at tilpasse titelområdet i din note.

 3. Klik på OK.

Tip!

 • Hvis du vil bruge de nye sideindstillinger til fremtidige noter, skal du først tilpasse en tom Journal-noteside og derefter gemme den tomme side som en skabelonfil (.jtp). Hvis du vil bruge skabelonen til at oprette en ny note, skal du trykke på menuen Filer og derefter trykke på Ny note ud fra skabelon.

Sådan ændres indstillinger for pen og overstregningstusch

Du kan vælge én blandt adskillige penne og overstregningstuscher, som har forskellige indstillinger for håndskriftsfarve, håndskriftstykkelse og spidstype, på værktøjslinjen Pen. Du kan tilpasse indstillingerne for penne og overstregningstuscher, så de passer til dine behov.

 1. Åbn Windows Journal ved at trykke på knappen StartBillede af knappen Start, skrive Journal i søgefeltet og derefter trykke på Windows Journal på resultatlisten.

 2. Tryk på den lille pil til højre for knappen Pen eller Overstregningstusch på værktøjslinjen Pen.

  Der vises en liste med penne eller overstregningstuscher.

 3. Tryk på den ønskede pen eller overstregningstusch, eller tryk på Indstillinger for pen eller Indstillinger for overstregningstusch.

 4. Tryk på den pen eller overstregningstusch, hvis indstillinger skal ændres, på listen Aktuelle penne eller Aktuelle overstregningstuscher.

 5. Tryk på den ønskede farve, tykkelse og spidstype.

  Tip!

  • Hvis Tablet PC'en understøtter det, kan du gøre en pen eller overstregningstusch trykfølsom, så håndskriften eller stregen bliver tykkere, hvis du trykker hårdere med pennen. Det gør du ved at markere afkrydsningsfeltet Trykfølsom.

  • Du kan også ændre udseendet på håndskrift, du allerede har skrevet, ved at markere den med markeringsværktøjet, trykke på Rediger og derefter trykke på Formater håndskrift.

Trække en form eller en linje i en note

Du kan føje basale figurer til dine noter. Du skal blot tegne figuren og derefter konvertere den til den ønskede figur.

 1. Åbn Windows Journal ved at trykke på knappen StartBillede af knappen Start, skrive Journal i søgefeltet og derefter trykke på Windows Journal på resultatlisten.

 2. Tryk på Pen på værktøjslinjen Pen.

 3. Tegn en figur, f.eks. et kvadrat, på en ledig plads i din note.

 4. Tryk på markeringsværktøjetBillede af markeringsværktøjet på værktøjslinjen Pen, og træk derefter en løkke rundt om tegningen.
 5. Tryk på menuen Handlinger peg på Skift figur til, og tryk derefter på navnet på den pågældende figur. Tryk f.eks. på Kvadrat for at få den til at ligne et kvadrat.

  Hvis du vil gendanne din oprindelige håndskriftstegning, skal du klikke på Fortryd på værktøjslinjen Standard.

  Bemærk!

  • Den nye figur udvides til størrelsen på markeringsboksen og erstatter al håndskrift, du har markeret. Hvis du markerer billeder, flag eller tekstbokse sammen med din tegning, kan Journal ikke konvertere figuren.