Hvis du ikke kan oprette forbindelse til et netværk, kan der være et problem med dit netværkskort. Prøv først at bruge fejlfindingsværktøjet til netværkskort til automatisk at finde og løse nogle almindelige problemer:

 • Åbn fejlfindingsværktøjet Netværkskort ved at klikke på knappen StartBillede af knappen Start og derefter klikke på Kontrolpanel. Skriv fejlfinding i søgefeltet, og klik derefter på Fejlfinding. Klik på Vis alle, og klik derefter på Netværkskort.

Hvis problemet ikke bliver løst, ved at du kører fejlfindingsværktøjet til netværkskort, er her nogle andre ting, du kan prøve:

Vis alle

Kontrollér, at netværkskortet er aktiveret

Sådan aktiveres kortet:

 1. Åbn Netværksforbindelser ved at klikke på knappen StartBillede af knappen Start og derefter klikke på Kontrolpanel. Skriv adapter i søgefeltet, og klik derefter på Vis netværksforbindelser.

 2. Højreklik på ikonet for netværkskortet, og klik derefter på Aktiver. Administratortilladelse er nødvendig Hvis du bliver bedt om en administratoradgangskode eller bekræftelse, skal du indtaste adgangskoden eller bekræfte.

Nulstil netværkskort

Sådan nulstilles kortet:

 1. Åbn Netværksforbindelser ved at klikke på knappen StartBillede af knappen Start og derefter klikke på Kontrolpanel. Skriv adapter i søgefeltet, og klik derefter på Vis netværksforbindelser.

 2. Højreklik på ikonet for netværkskortet, og klik derefter på Deaktiver. Administratortilladelse er nødvendig Hvis du bliver bedt om en administratoradgangskode eller bekræftelse, skal du indtaste adgangskoden eller bekræfte.

 3. Højreklik på ikonet for netværkskortet igen, og klik derefter på Aktiver. Administratortilladelse er nødvendig Hvis du bliver bedt om en administratoradgangskode eller bekræftelse, skal du indtaste adgangskoden eller bekræfte.

Kortet er nu nulstillet. Prøv at oprette forbindelse til netværket igen, eller kør funktionen til fejlfinding af netværket for at bekræfte, at netværkskortet nu fungerer korrekt.

 • Åbn fejlfindingsværktøjet Netværk ved at højreklikke på netværksikonet i meddelelsesområdet og derefter klikke på Foretag fejlfinding af problemer.

Opdater driveren til netværkskortet

Du skal være logget på som administrator for at kunne udføre disse trin.

Hvis du nulstiller netværkskortet, og du stadig ikke kan oprette forbindelse til et netværk, skal du måske opdatere kortets driver. Opdatering af driveren kan løse problemet med manglende eller mislykkede drivere, samt forældede drivere. Gør følgende for at opdatere netværkskortets driver:

 1. Åbn Enhedshåndtering ved at klikke på knappen StartBillede af knappen Start, klikke på Kontropanel, klikke på System og sikkerhed og dernæst under System klikke på Enhedshåndtering. Administratortilladelse er nødvendig Hvis du bliver bedt om en administratoradgangskode eller bekræftelse, skal du indtaste adgangskoden eller bekræfte.

 2. Dobbeltklik på Netværkskort, højreklik på dit kort, og klik derefter på Egenskaber.

 3. Klik på fanen Driver, og klik derefter på Opdater driver.

  Hvis Windows ikke kan finde driveren på computeren, og du ikke har en forbindelse til internettet, skal du måske kontakte producenten af netværkskortet eller din computer for at få driveren. Undersøg de oplysninger, der fulgte med netværkskortet eller computeren, for at se, om du har en disk med driverne.

Når du har opdateret driveren, skal du forsøge at oprette forbindelse til netværket igen eller køre funktionen til fejlfinding af netværk for at bekræfte, at kortet er opdateret.

 • Åbn fejlfindingsværktøjet Netværk ved at højreklikke på netværksikonet i meddelelsesområdet og derefter klikke på Foretag fejlfinding af problemer.

Udskift kortet, hvis ingen af disse muligheder hjælper

Hvis du har forsøgt at nulstille netværkskortet og opdatere driverne, og funktionen til fejlfinding af netværket angiver, at der stadig er et problem med netværkskortet, skal du prøve at udskifte kortet. Køb et nyt netværkskort, og installer det på computeren ved at følge producentens instruktioner, eller få en tekniker til at udskifte kortet for dig.

Deaktiver eller aktiver et netværkskort

Hvis du beslutter, at du ikke vil bruge et bestemt netværkskort, kan du enten deaktivere det (hvilket er nemmest) eller fjerne det.

Sådan deaktiveres et netværkskort

Hvis du deaktiverer netværkskortet, slås det fra, så det ikke bruges.

 1. Åbn Netværksforbindelser ved at klikke på knappen StartBillede af knappen Start og derefter klikke på Kontrolpanel. Skriv adapter i søgefeltet, og klik derefter på Vis netværksforbindelser.

 2. Højreklik på ikonet for netværkskortet ikon, og klik derefter på Deaktiver. Administratortilladelse er nødvendig Hvis du bliver bedt om en administratoradgangskode eller bekræftelse, skal du indtaste adgangskoden eller bekræfte.

Sådan fjernes et netværkskort

Advarsel!

 • Sluk computeren, og træk stikket ud af strømkilden: Dette er meget vigtigt. Hvis du installerer et kort i en computer, der er tilsluttet en strømkilde, kan du få elektrisk stød eller beskadige kortet og computeren.

 1. Læs de oplysninger, der fulgte med computeren, for at se, hvordan du åbner computerkabinettet. Hvis du ikke længere har vejledningen, kan du undersøge, om der findes skruer eller hægter på computerens dæksel (normalt på bagsiden), som du kan bruge til at åbne kabinettet.

 2. Når du har åbnet kabinettet, skal du skabe jordforbindelse ved at røre ved metalstykket omkring strømstikket. Dette kan beskytte dig mod elektrisk stød og kan beskytte det nye kort og de eksisterende computerkomponenter mod statisk elektricitet.

 3. Læs de oplysninger, der fulgte med netværkskortet. Find netværkskortet, hvis du ikke længere har instruktionerne. Hvis du er usikker på, hvilket kort der er netværkskortet, skal du følge ledningerne fra netværkskablet til bagsiden af kortet for at se, hvilket stik det sidder i.

 4. Tag kablerne ud fra bagsiden af netværkskortet, og fjern skruer eller hægter, der holder netværkskortet på plads.

 5. Tag forsigtigt netværkskortet ud af stikket i en lige bevægelse. Undgå at vride eller bøje kortet, når du tager det ud.

 6. Hvis du ikke skal installere et nyt netværkskort, bør du installere et kontakthus, der beskytter stikket, og derefter udskifte skruen eller hægten. Luk computerens kabinet, og skru skruer, du har fjernet under åbningen af kabinettet, på igen.