Windows leveres med basisskærmlæseren Oplæser, der læser skærmtekst højt og beskriver visse handlinger, der finder sted, mens du bruger computeren (f.eks. eventuelle fejlmeddelelser, der vises).

Oplæser er ikke tilgængelig på alle sprog, så hvis nedenstående trin ikke fungerer, er Oplæser ikke tilgængelig på dit sprog.

 1. Du åbner Oplæser ved at klikke på knappen StartBillede af knappen Start og derefter skrive Oplæser i søgefeltet. Klik på Oplæser på resultatlisten.

 2. Angiv, hvilken tekst Oplæser skal læse højt, ved hjælp af tastaturgenvejene i følgende tabel:

  Brug denne tastaturgenvej Hvis du vil
  Brug denne tastaturgenvej

  Ctrl+Skift+Enter

  Hvis du vil

  Have oplysninger om det aktuelle element

  Brug denne tastaturgenvej

  Ctrl+Skift+Mellemrum

  Hvis du vil

  Læse hele det valgte vindue

  Brug denne tastaturgenvej

  Ctrl+Alt+Mellemrum

  Hvis du vil

  Læse de elementer, der er valgt i det aktuelle vindue

  Brug denne tastaturgenvej

  Insert+Ctrl+G

  Hvis du vil

  Læse en beskrivelse af de elementer, der er vist ud for det valgte element

  Brug denne tastaturgenvej

  Ctrl

  Hvis du vil

  Stoppe oplæsningen af tekst i Oplæser

  Brug denne tastaturgenvej

  Insert+Q

  Hvis du vil

  Flytte markøren tilbage til starten af eventuel forudgående tekst, som er anderledes formateret. Et eksempel kan være, at markøren flytter fra et ord, der er skrevet med fed skrift, til starten af et forudgående ord, der ikke er skrevet med fed skrift.

  Brug denne tastaturgenvej

  Insert+W

  Hvis du vil

  Flytte markøren til starten af eventuel efterfølgende tekst, som er anderledes formateret. Et eksempel kan være, at markøren flytter fra et ord, der er skrevet med fed skrift, til starten af et efterfølgende ord, der ikke er skrevet med fed skrift.

  Brug denne tastaturgenvej

  Insert+E

  Hvis du vil

  Flytte markøren til starten af teksten med den samme formatering. Et eksempel kan være, at markøren flytter fra midten af et ord, der er skrevet med fed skrift, til starten af det pågældende ord.

  Brug denne tastaturgenvej

  Insert+R

  Hvis du vil

  Flytte markøren til slutningen af teksten med den samme formatering. Et eksempel kan være, at markøren flytter fra midten af et ord, der er skrevet med fed skrift, til slutningen af det pågældende ord.

  Brug denne tastaturgenvej

  Insert+F2

  Hvis du vil

  Markere al den tekst, som har den samme formatering som det tegn, markøren er placeret ved

  Brug denne tastaturgenvej

  Insert+F3

  Hvis du vil

  Læse det aktuelle tegn

  Brug denne tastaturgenvej

  Insert+F4

  Hvis du vil

  Læse det aktuelle ord

  Brug denne tastaturgenvej

  Insert+F5

  Hvis du vil

  Læse den aktuelle linje

  Brug denne tastaturgenvej

  Insert+F6

  Hvis du vil

  Læse det aktuelle afsnit

  Brug denne tastaturgenvej

  Insert+F7

  Hvis du vil

  Læse den aktuelle side

  Brug denne tastaturgenvej

  Insert+F8

  Hvis du vil

  Læse det aktuelle dokument

Bemærk!

 • Insert-tasten bruges til Oplæser-kommandoer, og du vil derfor ikke kunne indsætte tegn, hvis du trykker på Insert, mens Oplæser kører. Hvis du vil bruge Insert til at indsætte tegn, mens Oplæser kører, skal du trykke på Insert+I og derefter på de tegn, du vil indsætte.

Vis alle

Vælge, hvilken tekst Oplæser skal læse højt

 1. Du åbner Oplæser ved at klikke på knappen StartBillede af knappen Start og derefter skrive Oplæser i søgefeltet. Klik på Oplæser på resultatlisten.

 2. Benyt en eller flere af følgende fremgangsmåder under Primære indstillinger for Oplæser:

  • Marker afkrydsningsfeltet Gentag brugerens tastetryk for at få oplæst det, som du skriver.

  • Marker afkrydsningsfeltet Annoncer systemmeddelelser for at få oplæst baggrundshandlinger, f.eks. viste meddelelser.

  • Marker afkrydsningsfeltet Annoncer rullemeddelelser for at få læst en beskrivelse, når der rulles i skærmbilledet.

Ændre stemmen på Oplæser

 1. Du åbner Oplæser ved at klikke på knappen StartBillede af knappen Start og derefter skrive Oplæser i søgefeltet. Klik på Oplæser på resultatlisten.

 2. Klik på Indstillinger for stemme, og foretag derefter en eller flere af følgende justeringer:

  • Hvis du vil vælge en anden stemme, skal du klikke på den ønskede stemme i boksen Vælg stemme.

  • Hvis du vil have en hurtigere stemme, skal du vælge et tal på listen Angiv hastighed. Jo højere tallet er, jo hurtigere er stemmen.

  • Hvis du vil have en kraftigere stemme, skal du vælge et tal på listen Angiv lydstyrke. Jo højere tallet er, jo kraftigere er stemmen.

  • Hvis du vil have en stemme med et højere toneleje, skal du vælge et tal på listen Angiv toneleje. Jo højere tallet er, jo højere er tonelejet. En stemme med et højere toneleje kan være lettere for visse brugere at høre.

Starte Oplæser minimeret

 1. Du åbner Oplæser ved at klikke på knappen StartBillede af knappen Start og derefter skrive Oplæser i søgefeltet. Klik på Oplæser på resultatlisten.

 2. Marker afkrydsningsfeltet Start Oplæser minimeret.

  Næste gang du starter Oplæser, vises den som et ikon på proceslinjen i stedet for at være åben på skærmen.

  Du kan gendanne dialogboksen Oplæser i fuld størrelse ved at klikke på Oplæser på proceslinjen.

Slå oplæser fra

 1. Du åbner Oplæser ved at klikke på knappen StartBillede af knappen Start og derefter skrive Oplæser i søgefeltet. Klik på Oplæser på resultatlisten.

 2. Klik på Kontroller, om Oplæser skal startes, når jeg logger på.

 3. Fjern markeringen i afkrydsningsfelterne Aktiver Oplæser og Aktiver Lydbeskrivelse og klik på Anvend.