Hvordan ændrer jeg Windows Media Centers udseende på skærmen?

Hvis du bruger Windows Media Center til at se tv på computeren, strækkes billedet på skærmen eller tv'et muligvis, eller der er unødvendige margener rundt om billedet. Det betyder, at højde-bredde-forholdet er forkert. Du kan muligvis løse problemet ved at justere skærmindstillingerne i Media Center.

Billede af Media Center, der viser margener på hver side af skærmbilledet
Justering af skærmindstillingerne i Media Center

Før du ændrer nogen af Media Center-indstillingerne, skal du sørge for, at skærmindstillingerne for computeren eller tv'et er konfigureret korrekt, og at tilslutningen mellem computeren og skærmen er så god som muligt. Du kan finde oplysninger om de forskellige typer af videoforbindelser under Slutte computeren til et tv.

Vis alle

Sådan ændres højde-bredde-forholdet for en bestemt kanal

Hvis du kun har problemer med billedets højde-bredde-forhold på nogle få tv-kanaler, kan du bruge zoomfunktionen til at ændre dimensionerne for de pågældende kanaler.

  1. Højreklik på videoen, mens du ser tv, og klik derefter på højre pil for at rulle til afsnittet Zoom.

  2. Klik på Zoom 1, Zoom 2, Zoom 3 og Zoom 4 for at prøve de forskellige zoomtilstande og se, hvilken tilstand der fjerner margenerne og udvider billedet tilsvarende.

Bemærk!

  • Hvis du bruger en Media Center-fjernbetjening, skal du trykke på knappen More for at gå til afsnittet Zoom.

  • Zoomindstillinger er muligvis ikke tilgængelige for nogle digitale tv-kanaler.

Sådan ændres det overordnede højde-bredde-forhold

Hvis du har problemer med billedvisningen på alle kanaler samt i selve Media Center, skal du ændre den generelle skærmopløsning fra widescreenvisning (16:9) til standardvisning (4:3) eller omvendt. Benyt følgende fremgangsmåde:

  1. Rul til Opgaver i Windows Media Center-startskærmbilledet, klik på Indstillinger, klik på Generelt, klik på Konfiguration af Windows Media Center, og klik derefter på Konfigurer tv'et eller skærmen.

  2. Følg vejledningen, og klik på Standard (4:3) eller Widescreen (16:9), når du bliver bedt om at vælge et skærmformat.

  3. Vælg den relevante skærmopløsning, og afslut vejledningen, som der står. Du får måske behov for at forsøge med mere end én opløsningsindstilling for at finde den, der ser bedst ud på skærmen.

Tip!

  • Hvis Media Center ikke er i fuldskærmstilstand, kan du hurtigt ændre det overordnede højde-bredde-forhold fra 4:3 til 16:9 (eller omvendt) ved at holde Ctrl nede, mens du tilpasser vinduets størrelse med musen. Du kan også skifte til fuldskærmstilstand ved at klikke på knappen MaksimerBillede af knappen Maksimer. Når du gør det, justerer Media Center automatisk højde-bredde-forholdet, så det passer til skærmen.