Ændre diasshowet på skrivebordsbaggrunden

Du kan føje nye billeder til det aktuelle diasshow på skrivebordsbaggrunden, fjerne billeder, ændre indstillingerne og slå diasshowet fra. Du kan finde oplysninger om at oprette et diasshow under Oprette et diasshow som skrivebordsbaggrund.

Se denne video for at få at vide, hvordan du kan ændre dit diasshow til skrivebordet (1:42)

Sådan føjes billeder til diasshowet

Kontrollér, at alle de billeder, du vil bruge, er placeret i den samme mappe som diasshowet.

 1. Åbn Skrivebordsbaggrund ved at klikke på knappen StartBillede af knappen Start og derefter klikke på Kontrolpanel. Skriv skrivebordsbaggrund i søgefeltet, og klik derefter på Skift skrivebordsbaggrund.

 2. Hvis du ikke kan se dine billeder til diasshowet, skal du klikke på listen Billedplacering for at få vist andre kategorier. Du kan også klikke på Gennemse for at søge efter mappen med billederne på computeren.

  Billede af listen Billedplacering
  Søg efter billeder andre steder på computeren.
 3. Gør et af følgende:

  • Peg på de billeder, du vil føje til diasshowet, marker afkrydsningsfeltet, og klik derefter på Gem ændringer.

   Bemærk!

   • Hvis du går til en mappe på computeren for at finde de billeder, du vil tilføje, markeres alle billederne i mappen automatisk. Hvis du ikke vil medtage alle billederne i diasshowet, skal du klikke på Ryd alle, markere de billeder, du vil medtage, og derefter klikke på Gem ændringer.

   Billede af et billede, der ikke er markeret, i en gruppe af markerede billeder
   Peg på et billede, og markér derefter afkrydsningsfeltet for at føje det til diasshowet.
  • Tryk på og hold Ctrl-tasten nede, klik på de billeder, du vil tilføje, og klik derefter på Gem ændringer. Det er kun de valgte billeder, der vises i diasshowet.

  Bemærk!

  • Hvis alle billederne i mappen er markeret, vil alle de nye billeder, du tilføjer, automatisk blive føjet til diasshowet.

Sådan fjernes billeder fra diasshowet

 1. Åbn Skrivebordsbaggrund ved at klikke på knappen StartBillede af knappen Start og derefter klikke på Kontrolpanel. Skriv skrivebordsbaggrund i søgefeltet, og klik derefter på Skift skrivebordsbaggrund.

  Hvis billederne i det aktuelle diasshow er placeret et andet sted, skal du klikke på den korrekte placering på listen Billedplacering. Du kan også klikke på Gennemse for at finde den mappe, hvor billederne er placeret.

 2. Gør et af følgende:

  • Peg på de billeder, du vil fjerne fra diasshowet, fjern markeringen i afkrydsningsfeltet, og klik derefter på Gem ændringer.

  • Tryk på og hold Ctrl-tasten nede, klik på de billeder, du vil fjerne, og klik derefter på Gem ændringer. Det er kun de valgte billeder, der vises i diasshowet.

  Bemærk!

  • Undlad at fjerne markeringen i afkrydsningsfeltet ud for de billeder, du vil bevare i diasshowet.

  • Kontrollér, at mindst to billeder er markeret. Hvis kun ét billede er markeret, vil diasshowet slutte, og det valgte billede vil blive vist som skrivebordsbaggrund.

Sådan går du til det næste billede i diasshowet

Du kan gå til det næste billede i diasshowet uden at ændre indstillingerne for diasshowet.

 • Højreklik på skrivebordet, og klik derefter på Næste skrivebordsbaggrund.

Sådan ændres indstillingerne for diasshowet

Du kan justere billedplaceringen, den tid, der går, før billedet skifter, og indstillingerne for blanding for diasshowet.

 1. Åbn Skrivebordsbaggrund ved at klikke på knappen StartBillede af knappen Start og derefter klikke på Kontrolpanel. Skriv skrivebordsbaggrund i søgefeltet, og klik derefter på Skift skrivebordsbaggrund.

  Hvis billederne i det aktuelle diasshow er placeret et andet sted, skal du klikke på den korrekte placering på listen Billedplacering. Du kan også klikke på Gennemse for at finde den mappe, hvor billederne er placeret.

 2. Benyt en eller flere af følgende fremgangsmåder:

  • Klik på et element på listen Billedplacering for at beskære billederne, så de fylder hele skærmen, passer til skærmen, strækkes efter skærmen, placeres side om side eller centreres på skærmen.

  • Klik på et element på listen Skift billede hvert for at vælge, hvor hurtigt diasshowet skal skifte billeder.

  • Markér afkrydsningsfeltet Bland, hvis billederne skal vises i tilfældig rækkefølge.

 3. Klik på Gem ændringer for at gemme de nye indstillinger.

Sådan afspilles diasshowet, mens den bærbare computer kører på batteri

For at få batteriet til at holde længere, stoppes diasshowet til skrivebordsbaggrunden som standard midlertidigt, når den bærbare computer kører på batteri. Hvis du vil have, at diasshowet afspilles, når den bærbare computer ikke er sluttet til strømforsyningen, skal du ændre indstillingerne for strømstyringsplanen.

 1. Åbn Strømstyring ved at klikke på knappen StartBillede af knappen Start, klikke på Kontrolpanel, klikke på System og sikkerhed og derefter klikke på Strømstyring.

 2. Klik på Skift indstillinger for plan ud for den aktive strømstyringsplan.

 3. Klik på Skift avancerede strømstyringsindstillinger på siden Skift indstillinger for planen.

 4. Udvid Indstillinger for skrivebordsbaggrund, og udvid derefter Diasshow på fanen Avancerede indstillinger. Klik på På batteri, klik på pilen, klik på Tilgængelig og derefter på OK.

Bemærk!

 • Batteriet opbruges muligvis hurtigere, hvis diasshowet afspilles, mens den bærbare computer kører på batteri.

Sådan slås diasshowet fra

 1. Åbn Skrivebordsbaggrund ved at klikke på knappen StartBillede af knappen Start og derefter klikke på Kontrolpanel. Skriv skrivebordsbaggrund i søgefeltet, og klik derefter på Skift skrivebordsbaggrund.

 2. Klik på et enkelt billede eller en enkelt farve for at vælge det eller den som skrivebordsbaggrund, og klik derefter på Gem ændringer.