Gøre computerskærmen mere læsevenlig

Hvis du af og til har problemer med at se elementerne på skærmen, kan du justere indstillingerne for at forstørre tekst og billeder på skærmen, øge kontrasten mellem skærmelementer og få læst skærmtekst højt.

Du kan justere disse indstillinger på siden Gøre computerskærmen mere læsevenlig i Øget tilgængelighed. Du kan finde oplysninger om yderligere indstillinger under Opnå den bedste visning på skærmen.

 1. Åbn siden Gør det lettere at se computeren ved at klikke på knappen StartBillede af knappen Start, klikke på Kontrolpanel, klikke på Øget tilgængelighed, klikke på Øget tilgængelighed og derefter klikke på Gør det lettere at se computeren.

 2. Vælg de indstillinger, du vil bruge:

  • Vælg et tema med stor kontrast. Denne indstilling gør det muligt at vælge et farveskema med stor kontrast, som øger farvekontrasten i forbindelse med tekst og billeder på computerskærmen, så elementerne er lettere at identificere og skelne fra hinanden.

  • Aktiver eller deaktiver Stor kontrast, når du trykker på venstre ALT-tast + venstre SKIFT-tast + PRINT SCREEN. Med denne indstilling kan du slå et tema med stor kontrast til og fra ved at trykke på venstre Alt-tast + venstre Skift-tast + Print Screen.

  • Slå Oplæser til. Denne indstilling kører Oplæser, når du logger på computeren. Oplæser læser skærmtekst højt og beskriver visse handlinger (f.eks. viste fejlmeddelelser), der foregår, mens du bruger computeren. Du kan finde flere oplysninger om brug af Oplæser under Få tekst læst højt af Oplæser.

  • Slå Lydbeskrivelse til. Denne indstilling kører Lydbeskrivelse, når du logger på computeren. Lydbeskrivelse forklarer, hvad der sker i videoer.

  • Skift størrelse af tekst og ikoner. Denne indstilling ændrer størrelsen på tekst og andre skærmelementer, så de bliver nemmere at se. Du kan finde flere oplysninger under Gøre teksten på skærmen større eller mindre.

  • Slå Forstørrelsesglas til. Denne indstilling kører Forstørrelsesglas, når du logger på computeren. Forstørrelsesglas forstørrer den del af skærmen, som musen peger på, og kan især være nyttig, hvis objekterne er svære at se. Du kan finde flere oplysninger om brug af Forstørrelsesglas under Forstørre elementer på skærmen (Forstørrelsesglas).

  • Juster farven og gennemsigtigheden af vindueskanterne. Du kan bruge denne indstilling til at ændre udseendet af vindueskanterne, så de er nemmere at se.

  • Finjuster visningseffekter. Med denne indstilling kan du tilpasse visningen af bestemte elementer på skrivebordet.

  • Gør fokusfirkanten tykkere. Denne indstilling viser en tykkere firkant omkring det aktuelt markerede element i dialogbokse, så det er nemmere at se.

  • Angiv tykkelsen af den blinkende markør. Denne indstilling viser en tykkere blinkende markør i dialogbokse og programmer, så den er nemmere at se.

  • Slå alle unødvendige animationer fra. Denne indstilling deaktiverer animationseffekter, f.eks. udtoning, når du lukker vinduer og andre elementer.

  • Fjern baggrundsbilleder. Denne indstilling deaktiverer alle uvæsentlige, overlappende data og baggrundsbilleder, så skærmbilledet er mere overskueligt.