Håndtere dine billeder

En nem måde at finde og vise billederne på computeren på, er at bruge biblioteket Billeder. Som standard vises der i biblioteket Billeder alle de billeder, der findes i mappen Billeder, men du kan også medtage andre mapper i biblioteket Billeder. Du kan finde flere oplysninger under Medtage mapper i et bibliotek.

Vis alle

Sådan åbnes biblioteket Billeder

  • Åbn biblioteket Billeder ved at klikke på knappen StartBillede af knappen Start og derefter klikke på Billeder.

Gennemse biblioteket Billeder og vise billeder

Hvis du vil Skal du
Hvis du vil

Have vist et større eksempel på en billedminiature

Skal du
Klikke på knappen IndholdsrudeBillede af knappen Indholdsrude på værktøjslinjen og derefter klikke på billedet.
Hvis du vil

Have vist billedet i en større visning

Skal du

Klikke på billedet, klikke på pilen ud for Eksempel på værktøjslinjen og derefter klikke på Windows Fotofremviser.

Sådan sorteres filer i biblioteket Billeder

Til Skal du gøre følgende
Til

Arrangere billederne efter mappe, måned, dag, klassificering, mærke eller en anden egenskab

Skal du gøre følgende

Klikke på et element på listen Sorter efter i biblioteksruden (oven over fillisten).

Til
Nulstille sortering af filer til standardindstillingen når du har ændret visninger i menuen VisningerBillede af knappen Visninger
Skal du gøre følgende

Klikke på Ryd ændringer på listen Sorter efter.

Sådan søges der i biblioteket Billeder

Til Skal du gøre følgende
Til

Søge efter et billede efter filnavn eller mærke

Skal du gøre følgende

Skrive navnet på filen eller mærket i søgefeltet. Du kan skrive hele navnet eller kun de første par bogstaver.

Du kan få flere oplysninger om at tilføje mærker til billeder under Mærke billeder, så de er nemmere at finde.

Billede af søgefeltet
Søgefeltet
Til

Søge efter et billede efter mærke

Skal du gøre følgende

Klik på Billeder under Biblioteker i navigationsruden, klik på søgefeltet, klik på Mærker, og klik derefter på et mærke for at vist alle de billeder, der bruger det mærke.

Billede af mærker i søgefeltet
Mærker i søgefeltet
Til

Vende tilbage til biblioteket Billeder, når søgningen er fuldført

Skal du gøre følgende
Når du har søgt efter billeder, skal du klikke på TilbageBillede af knappen Tilbage for at gå fra søgeresultaterne tilbage til biblioteket Billeder.
Til

Søge efter et billede med flere mærker

Skal du gøre følgende

Klik på Mærker i søgefeltet, klik på et mærke, skriv OG, og skriv derefter et andet mærke for at vise alle de billeder, der bruger begge disse mærker.

Hvis du f.eks. vil finde de billeder, der er mærket med både "blomst" og "bjerg", skal du skrive følgende i søgefeltet: Mærker: blomst OG bjerg.

Hvis du vil finde de billeder, der er mærket med et af flere mærker, kan du bruge ELLER. Hvis du f.eks. vil finde de billeder, der er mærket med enten "blomst" eller "bjerg", skal du skrive følgende i søgefeltet: Mærker: blomst ELLER bjerg.

Til

Søge efter et billede efter filtypenavn

Skal du gøre følgende

Klik på Type i søgefeltet, og klik derefter på den billedfiltype, du vil finde.

Til

Søge efter et billede efter år, måned, datointerval eller optagelsesdato

Skal du gøre følgende

Klik på Optagelsesdato i søgefeltet, og klik derefter på et af de kriterier, der vises i feltet. Hvis du f.eks. vil finde alle de billeder, du har taget i år, skal du klikke på Tidligere dette år.

Hvis du vil finde de billeder, du har taget i en bestemt måned, skal du finde og klikke på måneden i kalenderen.

Til

Søge efter billeder, der er taget på forskellige datoer

Skal du gøre følgende

Klik på Optagelsesdato i søgefeltet, skriv den første dato, skriv ELLER, og skriv derefter en anden dato. Hvis du f.eks. vil finde de billeder, der blev taget den 18. maj 2008 ELLER den 20. maj 2008, skal du skrive følgende i søgefeltet: Optagelsesdato: 18-5-2008 ELLER 20-5-2008.

Til

Søge efter et billede efter klassifikation

Skal du gøre følgende

Skriv Klassifikation: i søgefeltet, og klik derefter på et sæt stjerner for at se alle de billeder, der er klassificeret med den valgte klassificering.

Sådan medtages en mappe i biblioteket Billeder

Du kan ændre, hvilke elementer der vises i biblioteket Billeder, ved at medtage mapper. Det er praktisk, når du gemmer billeder på en anden placering end i mappen Billeder eller Delte billeder.

  1. Åbn biblioteket Billeder ved at klikke på knappen StartBillede af knappen Start og derefter klikke på Billeder.

  2. Klik på Placeringer ud for Inkluderer i biblioteksruden (oven over fillisten).

  3. Klik på Tilføj i dialogboksen Biblioteksplaceringer for Billeder.

  4. Gå til den mappe eller det drev, der indeholder billeder, klik på Medtag mappe, og klik derefter på OK.