Starte computeren fra en Windows 7-installationsdisk eller et USB-flashdrev

Det kan være nødvendigt at starte computeren ved hjælp af Windows 7-installationsdisken eller et USB-flashdrev, hvis du vil:

Bemærk!

 • Hvis du bruger en Tablet PC eller en anden computer med en berøringsskærm, kan det være nødvendigt at tilslutte et tastatur og en mus for at bruge Startreparation og andre værktøjer i menuen Indstillinger for Systemgenoprettelse.

Starte Windows 7 fra en installationsdisk eller et USB-flashdrev

 1. Tænd computeren, indsæt Windows 7-installationsdisken eller USB-flashdrevet, og sluk derefter computeren.

 2. Genstart computeren.

 3. Tryk på en tast, når du bliver bedt om det, og følg derefter de viste instruktioner.

 4. Når siden Installer Windows vises, skal du klikke på Installer nu for at starte installationen eller klikke på Reparer computeren for at få adgang til indstillinger for systemgenoprettelse.

 5. Følg vejledningen.

Hvis siden Installer Windows ikke vises

Hvis siden Installer Windows ikke vises, og du ikke bliver bedt om at trykke på en tast, kan det være nødvendigt at angive, at computeren bruger dvd-drevet eller et USB-flashdrev som første startenhed. Hvis du vil gøre dette, skal du ændre indstillinger i computerens BIOS (basic input/output system).

Bemærk!

 • De fleste nye computere kan starte fra en USB-enhed, men nogle ældre computere har muligvis ikke denne mulighed. Du kan finde flere oplysninger i den dokumentation, der fulgte med computeren, eller ved at besøge producentens websted.

Ændre startindstillinger i computerens BIOS

Læs vejledningen til din computer, inden du ændrer BIOS-indstillinger, eller besøg computerproducentens websted. Den specifikke fremgangsmåde for at få adgang til BIOS og ændre indstillinger afhænger af computerproducenten, eller du kan muligvis vælge, hvilken startenhed computeren bruger uden at ændre BIOS-indstillinger.

Advarsel!

 • Vær forsigtig, når du ændrer BIOS-indstillingerne. BIOS-brugergrænsefladen er designet til erfarne brugere, og det er muligt at ændre en indstilling, der kan forhindre, at computeren starter korrekt.

 1. Tænd computeren, indsæt installationsdisken med Windows 7 eller USB-flashdrevet, og genstart derefter computeren.

 2. På nyere computere vises der ofte en startmenu. I startmenuen skal du vælge BIOS-opsætning, BIOS-indstillinger eller lignende.

  Procedurerne kan variere afhængigt af BIOS-producenten. Normalt skal du trykke på en tast, f.eks. F2, F12, Delete, Esc, eller en tastekombination, straks efter du har tændt for computeren, men før Windows starter. Hvis Windows-logoet vises, skal du prøve igen og vente, indtil Windows-logonprompten vises, og derefter lukke computeren og starte den igen.

 3. BIOS-opsætningsskærmen vises. På BIOS-opsætningsskærmen skal du vælge indstillingen Startrækkefølge eller lignende. Indstillingerne for startrækkefølgen kan også være anført under Avancerede indstillinger eller lignende.

 4. Vælg dvd-drevet eller USB-flashdrevet som den første startenhed. (USB-flashdrevet kan være anført under Flytbare enheder eller lignende.)

 5. Gem de ændrede indstillinger, og afslut derefter BIOS.

 6. Genstart computeren, og start derefter Windows 7 fra installationsdisken eller USB-flashdrevet, som tidligere beskrevet.