Tip om oprettelse af stærke adgangskoder og adgangsudtryk

En adgangskode er en tegnstreng, der bruges til at oprette adgang til oplysninger eller en computer. Adgangsudtryk er af sikkerhedsmæssige årsager normalt længere end adgangskoder og indeholder flere ord, der danner en sætning. Adgangskoder og adgangsudtryk er med til at forhindre, at uautoriserede personer får adgang til filer, programmer og andre ressourcer. Når du opretter en adgangskode eller et adgangsudtryk, bør du gøre det stærkt, hvilket betyder, at det er svært at gætte eller bryde. Det er en god ide at bruge stærke adgangskoder på alle brugerkonti på computeren. Hvis du bruger et netværk på en arbejdsplads, kan netværksadministratoren kræve, at du bruger en stærk adgangskode.

Bemærk!

 • I trådløse netværk understøtter en WPA-sikkerhedsnøgle (Wi‑Fi Protected Access) brugen af et adgangsudtryk. Dette udtryk konverteres til en nøgle, der bruges til kryptering, hvilket ikke er synligt for dig. Du kan få flere oplysninger om WPA-sikkerhedsnøgler under Hvad er de forskellige metoder til trådløs netværkssikkerhed?

Hvad gør en adgangskode eller et adgangsudtryk stærkt?

En stærk adgangskode: Et stærkt adgangsudtryk:
En stærk adgangskode:
 • Er på mindst otte tegn.

 • Indeholder ikke dit brugernavn, rigtige navn eller virksomhedsnavn.

 • Indeholder ikke hele ord.

 • Er afgørende forskellig fra tidligere anvendte adgangskoder.

Et stærkt adgangsudtryk:
 • Det indeholder mellem 20 og 30 tegn.

 • Det er en række ord, der danner en sætning.

 • Indeholder ikke almindelige sætninger fra litteratur eller musik.

 • Indeholder ikke ord fra ordbogen.

 • Indeholder ikke dit brugernavn, rigtige navn eller virksomhedsnavn.

 • Det er afgørende forskelligt fra tidligere anvendte adgangskoder eller adgangsudtryk.

Stærke adgangskoder og adgangsudtryk indeholder tegn fra hver af følgende fire kategorier:

Tegnkategori Eksempler
Tegnkategori

Store bogstaver

Eksempler

A, B, C...

Tegnkategori

Små bogstaver

Eksempler

a, b, c

Tegnkategori

Tal

Eksempler

0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9

Tegnkategori

Symboler på tastaturet (alle tastaturtegn, der ikke defineres som bogstaver eller tal) og mellemrum

Eksempler

` ~ ! @ # $ % ^ & * ( ) _ - + = { } [ ] \ | : ; " ' < > , . ? /

En adgangskode eller et adgangsudtryk kan opfylde alle ovennævnte kriterier og stadig være svagt. Hello2U! opfylder f.eks. alle kriterier herover om en stærk adgangskode, men den er svag, fordi den indeholder et helt ord. H3ll0 2 U! er et stærkere alternativ, fordi nogle af bogstaverne i ordet er blevet erstattet med tal, og derudover er der blevet indsat mellemrum.

Få hjælp til at huske din stærke adgangskode eller dit stærke adgangsudtryk med følgende tip:

 • Lav et akronym ud fra nogle oplysninger, der er nemme at huske. Du kan eksempelvis vælge en sætning, der har betydning for dig, f.eks. Min søn har fødselsdag 12. december 2004. På baggrund af denne sætning kan du bruge Mshf12/dec,4 som adgangskode.

 • Erstat bogstaver eller ord i en sætning, der er nem at huske, med tal, symboler og stavefejl. Min søn har fødselsdag 12. december 2004 kan f.eks. blive Miin$1hr Fdslsd8g 12124, hvilket ville være et godt adgangsudtryk.

 • Relater adgangskoden eller adgangsudtrykket til din yndlingshobby eller -sport. Jeg elsker badminton kan f.eks. blive JælskerB@dm1nt()n.

Hvis du har brug for at skrive adgangskoden eller adgangsudtrykket ned for at huske den eller det, skal du opbevare den eller det på et sikkert sted og undgå at beskrive den eller det som din adgangskode eller dit adgangsudtryk.

Oprette stærkere adgangskoder og adgangsudtryk med ASCII-tegn

Du kan også oprette adgangskoder og adgangsudtryk, der benytter udvidede ASCII-tegn. Når du bruger udvidede ASCII-tegn, øges det antal tegn, du kan vælge mellem, og du kan derfor oprette en stærk og endnu sikrere adgangskode eller adgangsudtryk. Inden du bruger udvidede ASCII-tegn, skal du sikre dig, at adgangskoder og adgangsudtryk med disse tegn er kompatible med de programmer, som du eller din arbejdsplads bruger. Du skal specielt være forsigtig med at bruge udvidede ASCII-tegn i adgangskoder og adgangsudtryk, hvis din arbejdsplads anvender forskellige operativsystemer eller versioner af Windows.

Du finder udvidede ASCII-tegn i Tegnoversigt. Der er nogle udvidede ASCII-tegn, der ikke bør bruges i adgangskoder og adgangsudtryk. Du skal ikke bruge et tegn, hvis der ikke er defineret et tastetryk for det i nederste højre hjørne i dialogboksen Tegnoversigt. Du kan finde flere oplysninger under Brug af specialtegn (Tegnoversigt): ofte stillede spørgsmål.

Adgangskoder til Windows kan være meget længere end de otte tegn, der anbefales herover. Du kan faktisk oprette en adgangskode, der indeholder op til 127 tegn. Hvis du arbejder på et netværk med computere, der kører Windows 95 eller Windows 98, bør du dog overveje at bruge en adgangskode på maksimalt 14 tegn. Hvis adgangskoden er længere end 14 tegn, kan du muligvis ikke logge på netværket fra computere, der kører disse operativsystemer.