Brug af funktionerne Øget tilgængelighed i Windows Media Center

Windows Media Center er kompatibel med følgende Windows Hjælp til handicappede-funktioner: Oplæser, Forstørrelsesglas og DVS (Descriptive Video Services). Du kan bruge funktionen Oplæser til at konvertere tekst til tale, indstille funktionen Forstørrelsesglas til at forbedre visningen af skærmbillederne og aktivere DVS (Descriptive Video Services) for tv'et.

Du kan finde oplysninger om aktivering af høj kontrast i Media Center under Slå høj kontrast til i Windows Media Center. Du kan finde oplysninger om aktivering af undertekster under Vise undertekster for hørehæmmede eller undertekster i Windows Media Center.

Brug af Oplæser

Oplæser er et tekst til tale-program til blinde eller svagtseende brugere.

Media Center understøtter grundlæggende navigation i Oplæser. Mens Oplæser er åben, læser det teksten på skærmen højt, f.eks. knapindstillinger eller tekst, når du navigerer rundt i Media Center. Du kan finde oplysninger om brug af Oplæser under Få tekst læst højt af Oplæser.

Brug af Forstørrelsesglas

Forstørrelsesglas gør det nemmere at se genstande og tekst på skærmen for at hjælpe svagtseende brugere. Det viser en forstørret del af skærmen i et separat vindue.

Media Center understøtter Forstørrelsesglas og andre forstørrelsesfunktioner for skærmen.

Du kan finde oplysninger om brug af Forstørrelsesglas under Forstørre elementer på skærmen (Forstørrelsesglas).

Bemærk!

  • Forstørrelsesglas vises ikke korrekt, hvis Media Center er i fuldskærmstilstand. Hvis du vil afslutte fuldskærmstilstand i Media Center, skal du klikke på knappen GendanBillede af knappen Gendan i øverste højre hjørne.
  • Hvis du vil slå Forstørrelsesglas fra, skal du klikke på ikonet for Forstørrelsesglas for at åbne de tilhørende kontrolelementer og derefter klikke på knappen LukBillede af knappen Luk.

Aktivere DVS (Descriptive Video Service)

DVS giver flere oplysninger om billederne på skærmen. DVS er ikke tilgængelig i alle områder. Kontakt din kanaludbyder for at få oplysninger om tilgængeligheden af DVS i dit område.

Sådan aktiveres DVS

  1. Rul til Opgaver i Windows Media Center-startskærmbilledet, klik på Indstillinger, klik på Tv, og klik derefter på Lyd.

  2. Klik på + under Analog tv-lyd for at ændre valget til Sekundær lyd (SAP), og klik derefter på Gem.

    Bemærk!

    • Kanalen SAP (Second Audio Program) kan indeholde et ekstra stemmespor, der har kommentatorstemme, DVS eller oversættelse til et fremmedsprog.