Brug af Forældrekontrol i Windows Media Center

Du kan bruge Forældrekontrol i Windows Media Center til at forhindre børn i at se anstødelige tv-programmer og film.

Når du slår Forældrekontrol til, bliver du bedt om at angive en adgangskode, som du senere kan bruge til at få adgang til det begrænsede indhold eller til at ændre indstillingerne for Forældrekontrol. Kun tv-programmer og film, der ikke overskrider den maksimalt tilladte klassifikation, kan ses uden adgangskoden. Ikke alle tv-programmer og film er klassificeret, så du kan også konfigurere Forældrekontrol til at blokere indhold, der ikke er klassificeret.

Du kan finde flere oplysninger under Hvad kan jeg kontrollere med Forældrekontrol?

Vis alle

Sådan indstilles Forældrekontrol

 1. Rul til Opgaver i Windows Media Center-startskærmbilledet, klik på Indstillinger, klik på Generelt, og klik derefter på Forældrekontrol.

 2. Hvis dette er første gang, du har oprettet adgang til Forældrekontrol, bliver du bedt om at angive og bekræfte en adgangskode, der skal bestå af et firecifret tal. Det anbefales, at du skriver koden ned til senere brug.

 3. Benyt en af følgende fremgangsmåder:

  • Hvis du vil indstille Forældrekontrol for tv-programmer, skal du klikke på Tv-klassifikationer, markere afkrydsningsfeltet Slå blokering af tv til og derefter bruge knapperne + (plus) og - (minus) til at vælge en maksimalt tilladt klassifikation. Hvis du vil begrænse indhold, der ikke er klassificeret, skal du markere afkrydsningsfeltet Bloker ikke-klassificerede tv-programmer. Dette er valgfrit. Klik på Gem.

   Hvis du vil justere indstillingerne efter indhold ud over klassifikationen, skal du klikke på Avanceret. Du kan angive begrænsninger for fem områder: fantasyvold, sjofel dialog, stødende sprog, seksuelt indhold og vold.

  • Hvis du vil indstille Forældrekontrol for dvd'er og film, skal du klikke på Film/dvd-klassifikationer, markere afkrydsningsfeltet Slå blokering af film til og derefter bruge knapperne + (plus) og - (minus) til at vælge en klassifikation. Hvis du vil begrænse indhold, der ikke er klassificeret, skal du markere afkrydsningsfeltet Bloker film, der ikke er klassificerede. Dette er valgfrit. Klik på Gem.

Sådan ændres pinkoden

 1. Rul til Opgaver i Windows Media Center-startskærmbilledet, klik på Indstillinger, klik på Generelt, klik på Forældrekontrol, og angiv derefter din aktuelle adgangskode.

 2. Klik på Skift pinkode.

 3. Angiv og bekræft en ny firecifret adgangskode, og klik derefter på OK.

Sådan nulstilles Forældrekontrol

 1. Rul til Opgaver i Windows Media Center-startskærmbilledet, klik på Indstillinger, klik på Generelt, klik på Forældrekontrol, og angiv derefter din aktuelle adgangskode.

 2. Klik på Nulstil Forældrekontrol.

 3. Klik på Ja for at fjerne adgangskoden og deaktivere alle begrænsninger.

Bemærk!

 • Forældrekontrol er ikke tilgængelig i visse områder/lande.

 • Media Center bruger klassifikationerne fra tv-udsendelsessignalet til at afgøre, hvilke programmer der skal blokeres. I sjældne tilfælde stemmer programguidens klassifikationer ikke overens med de oplysninger, der modtages fra tv-udsendelsessignalet.