Systemkonfiguration er et værktøj, der kan hjælpe med at identificere problemer, som kan forhindre, at Windows starter korrekt. Du kan starte Windows med almindelige tjenester og startprogrammer deaktiveret og derefter aktivere dem igen en eller et ad gangen. Hvis der ikke opstår et problem, når en tjeneste er deaktiveret, men det opstår, når den pågældende tjeneste er aktiveret, kan tjenesten være årsagen til problemet.

Systemkonfiguration er beregnet til at finde og isolere problemer, men det er ikke beregnet til at være et startstyringsprogram. Hvis du permanent fjerner eller deaktiverer programmer eller services, der kører når computeren starter, kan du finde oplysninger i Fjerne eller ændre et program.

I følgende tabel beskrives de faner og indstillinger, der er tilgængelige i Systemkonfiguration:

Fane Beskrivelse
Fane

Generelt

Beskrivelse

Viser valg til startkonfigurationstilstande:

 • Normal start. Starter Windows på normal vis. Brug denne tilstand til at starte Windows, når du er færdig med at bruge de andre to tilstande til at foretage fejlfinding af problemet.

 • Diagnostisk start. Starter Windows kun med grundlæggende tjenester og drivere. Denne tilstand kan hjælpe med at udelukke Windows-basisfiler som problemet.

 • Valgfri start. Starter Windows med grundlæggende tjenester og drivere og andre tjenester og startprogrammer, du vælger.

Fane

Start

Beskrivelse

Viser konfigurationsindstillinger for operativsystemet og avancerede fejlfindingsindstillinger, herunder:

 • Sikker start: Minimal Når computeren starter, åbnes den grafiske brugergrænseflade i Windows (Windows Stifinder) i fejlsikret tilstand, så der kun køres vigtige systemtjenester. Netværk er deaktiveret.

 • Sikker start: Alternativ brugergrænseflade Når computeren starter, åbnes kommandopromptlinjen i Windows i fejlsikret tilstand, så der kun køres vigtige systemtjenester. Netværk og grafisk brugergrænseflade er deaktiveret.

 • Sikker start: Active Directory-reparation Når computeren starter, åbnes den grafiske brugergrænseflade i Windows i fejlsikret tilstand , og der køres vigtige systemtjenester og Active Directory.

 • Sikker start: Netværk Når computeren starter, åbnes den grafiske brugergrænseflade i Windows i fejlsikret tilstand, så der kun køres vigtige systemtjenester. Netværk er aktiveret.

 • Ingen start med grafisk brugergrænseflade Viser ikke velkomstbilledet i Windows ved start.

 • Startlog Gemmer alle oplysninger fra startprocessen i filen %SystemRoot%Ntbtlog.txt.

 • Grundlæggende grafik Når computeren starter, åbnes den grafiske brugergrænseflade i Windows i minimal VGA-tilstand. Derved indlæses VGA-standarddrivere i stedet for skærmdrivere, der er specifikke for computerens videohardware.

 • OS-startoplysninger Viser drivernavne, mens drivere indlæses under startprocessen.

 • Gør alle startindstillinger permanente Registrerer ikke ændringer, der er foretaget i Systemkonfiguration. Indstillinger kan senere ændres med Systemkonfiguration, men skal ændres manuelt. Når denne indstilling er valgt, kan du ikke annullere dine ændringer ved at vælge Normal start under fanen Generelt.

Avancerede startindstillinger:

 • Antal processorer Begrænser antallet af processorer, der bruges i et multiprocessorsystem. Hvis afkrydsningsfeltet er markeret, starter systemet kun det antal processorer, der er angivet på rullelisten.

 • Maksimal hukommelse Angiver den maksimale mængde af fysisk hukommelse, som operativsystemet bruger til at simulere en konfiguration med for lidt hukommelse. Værdien i tekstboksen er MB (megabyte).

 • PCI-lås Forhindrer, at Windows genallokerer I/O- og IRQ-ressourcer på PCI-bussen. De I/O- og hukommelsesressourcer, der er angivet af BIOS, bevares.

 • Fejlfinding Aktiverer fejlfinding i kernetilstand til udvikling af enhedsdrivere. Gå til webstedet Windows Driver Kit for at finde flere oplysninger.

 • Globale fejlfindingsindstillinger. Angiver tilslutningsindstillinger for fejlfinding på computeren, så et kernefejlfindingsprogram kan kommunikere med en fejlfindingsvært. Fejlfindingsforbindelsen mellem værten og målcomputerne kan være seriel, IEEE 1394 eller USB 2.0.

 • Fejlfindingsport Angiver, at der bruges Seriel som tilslutningstype, og at den serielle port bruges. Standardporten er COM 1.

 • Baudhastighed Angiver den baud-hastighed, der skal bruges, når fejlfindingsporten er valgt, og fejlfindingsforbindelsen er Seriel. Denne indstilling er valgfri. De gyldige værdier for baud er 9600, 19.200, 38.400, 57.600 og 115.200. Standardbaudhastigheden er 115.200 bps.

 • Kanal Angiver, at 1394 bruges som tilslutningstype for fejlfinding, og hvilket kanalnummer der skal bruges. Kanalværdien skal være et decimalt heltal fra og med 0 og til og med 62, og det skal svare til det kanalnummer, der bruges af værtscomputeren. Den angivne kanal er ikke afhængig af den fysiske 1394-port, der er valgt på netværkskortet. Standardværdien for kanal er 0.

 • USB-destinationsnavn Angiver en strengværdi, der skal bruges, når fejlfindingstypen er USB. Strengen kan have en hvilken som helst værdi.

Fane

Tjenester

Beskrivelse

Viser alle tjenester, der starter, når computeren starter, sammen med deres aktuelle status (Kører eller Stoppet). Brug fanen Tjenester til at aktivere eller deaktivere individuelle tjenester ved start for at fastslå, hvilke tjenester der er med til at give startproblemer.

Vælg Skjul alle Microsoft-tjenester for kun at vise tredjepartsprogrammer på tjenestelisten. Fjern markeringen af afkrydsningsfeltet for en tjeneste for at deaktivere den, næste gang du starter computeren. Hvis du har valgt Valgfri start under fanen Generelt, skal du enten vælge Normal start under fanen Generelt eller markere tjenestens afkrydsningsfelt for at starte den igen i forbindelse med start.

Advarsel  Deaktivering af tjenester, der normalt køres ved start, kan medføre, at nogle programmer ikke fungerer korrekt, eller at systemet bliver ustabilt. Deaktiver ikke tjenester på denne liste, medmindre du ved, at de ikke er vigtige for computerens funktion. Hvis du vælger Deaktiver alle, er der nogle sikre Microsoft-tjenester, der kræves til operativsystemets start, som ikke deaktiveres.

Fane

Start

Beskrivelse

Viser programmer, der køres, når computeren starter, sammen med navnet på deres udgiver, stien til den eksekverbare fil og placeringen af registreringsdatabasenøglen eller genvejen, der får programmet til at køre.

Fjern markeringen af afkrydsningsfeltet for et startelement for at deaktivere det ved næste start. Hvis du har valgt Valgfri start under fanen Generelt, skal du enten vælge Normal start under fanen Generelt eller markere startelementets afkrydsningsfelt for at starte det igen i forbindelse med start.

Hvis du tror, at et program er kompromitteret, skal du undersøge kolonnen Kommando for at undersøge stien til den eksekverbare fil.

Bemærk Hvis du deaktiverer programmer, der normalt køres ved start, kan det resultere i, at relaterede programmer starter langsommere eller ikke kører som forventet.

Fane

Funktioner

Beskrivelse

Indeholder en praktisk liste over diagnosticeringsværktøjer og andre avancerede værktøjer, som du kan køre.

Vis alle

Sådan startes Windows i tilstanden Diagnostisk start

 1. Åbn Systemkonfiguration ved at klikke på knappen StartBillede af knappen Start, klikke på Kontrolpanel, klikke på System og sikkerhed, klikke på Administration og derefter dobbeltklikke på Systemkonfiguration. Administratortilladelse er nødvendig Hvis du bliver bedt om en administratoradgangskode eller bekræftelse, skal du indtaste adgangskoden eller bekræfte.

 2. Klik på fanen Generelt, klik på Diagnostisk start, klik på OK, og klik derefter på Genstart.

  Hvis problemet forekommer, kan grundlæggende Windows-filer eller -drivere være beskadiget. Du kan finde flere oplysninger ved at søge efter "Startreparation" i Windows Hjælp og support.

  Hvis problemet ikke forekommer, skal du bruge tilstanden Valgfri start til at prøve at finde problemet ved at slå individuelle tjenester og startprogrammer til eller fra.

Sådan startes Windows i tilstanden Valgfri start

 1. Åbn Systemkonfiguration ved at klikke på knappen StartBillede af knappen Start, klikke på Kontrolpanel, klikke på System og sikkerhed, klikke på Administration og derefter dobbeltklikke på Systemkonfiguration. Administratortilladelse er nødvendig Hvis du bliver bedt om en administratoradgangskode eller bekræftelse, skal du indtaste adgangskoden eller bekræfte.

 2. Klik på fanen Generelt, klik på Valgfri start, og fjern derefter markeringen i felterne Indlæs systemtjenester og Indlæs startelementer.

 3. Marker afkrydsningsfeltet Indlæs systemtjenester, klik på OK, og klik derefter på Genstart.

 4. Hvis problemet opstår efter genstart, skal du udføre den ene eller begge (hvis det er nødvendigt) af følgende opgaver:

  Identificere systemtjenesten, der er skyld i problemet

  1. Klik på fanen Tjenester, klik på Deaktiver alle, marker afkrydsningsfeltet for den første tjeneste på listen, og genstart derefter computeren. Hvis problemet ikke opstår, kan du eliminere den første tjeneste som årsag til problemet.

  2. Med den første tjeneste markeret, skal du markere afkrydsningsfeltet for den anden tjeneste og derefter genstarte computeren.

  3. Gentag denne proces, indtil du reproducerer problemet. Hvis du ikke kan reproducere problemet, kan du eliminere systemtjenesterne som årsag til problemet. Udfør følgende opgave:

  Identificere startelementet, der er skyld i problemet

  1. Klik på fanen Generelt, og marker derefter afkrydsningsfeltet Indlæs startelementer.

  2. Klik på fanen Start, klik på Deaktiver alle, marker afkrydsningsfeltet for det første startelement på listen, og genstart derefter computeren. Hvis problemet ikke opstår, kan du eliminere det første startelement som årsag til problemet.

  3. Med det første startelement markeret, skal du markere afkrydsningsfeltet for det andet startelement og derefter genstarte computeren. Gentag denne proces, indtil du reproducerer problemet.

Du kan finde flere oplysninger på Microsofts websted for it-teknikere.