Få vist billeder og videoer i Windows Media Center

I Windows Media Center kan du afspille hjemmevideoer og få vist dine digitale billeder på flere sjove måder.

Billede af indstillingen Billedbibliotek i Windows Media Center
Få adgang til dine billeder i Windows Media Center

Der er hjælp til fejlfinding i forbindelse med problemer med billeder og videoer i Media Center under Sådan arbejdes der med billeder i Windows Media Center: Ofte stillede spørgsmål og Sådan afspilles videoer i Windows Media Center: Ofte stillede spørgsmål.

Du får mest ud af Media Center, hvis du har en kompatibel Media Center-fjernbetjening. Hvis du ikke har en Media Center-fjernbetjening, kan du rulle til venstre eller højre gennem dine billeder og videoer ved at flytte musen ud til kanten af skærmbilledet eller ved at bruge venstre og højre piletast på tastaturet.

Vis alle

Sådan findes og vises et billede

Hvis du ikke kan finde et bestemt billede, kan du prøve at ændre den måde, billederne grupperes på i Media Center.

 1. Klik på knappen StartBillede af knappen Start, klik på Alle programmer, og klik derefter på Windows Media Center.
 2. Rul til Billeder og videoer i Windows Media Center-startskærmbilledet, og klik derefter på Billedbibliotek.

 3. Klik på Mapper for at sortere mapperne og filerne alfabetisk, klik på Optagelsesdato for at sortere mapper og filer efter dato, eller klik på Mærker for at sortere filerne efter de mærker, der er anvendt. (Du kan få mere at vide om tags, og hvordan du bruger dem under Mærke billeder, så de er nemmere at finde).

 4. Klik på det billede, du vil have vist.

Sådan vises eller importeres billeder eller videoer fra en flytbar enhed

Hvis du har billeder på en flytbar enhed, f.eks. et USB-flashdrev eller et digitalt kamera, kan du se dem i Media Center eller importere dem direkte til computeren.

 1. Klik på knappen StartBillede af knappen Start, klik på Alle programmer, og klik derefter på Windows Media Center.
 2. Hvis Media Center ikke er i fuldskærmstilstand, skal du klikke på knappen MaksimerBillede af knappen Maksimer.
 3. Slut den flytbare enhed til computeren. Kameraer og de fleste andre flytbare enheder sluttes normalt til en USB-port.

 4. Gør et af følgende den dialogboks, som vises:

  • Klik på Importér billeder og videoer, følg anvisningerne for at kopiere alle billeder og videoer på enheden til mappen Billeder på computeren. Hvis du vil kunne se importerede videoer i Media Center, skal du manuelt flytte dem til mappen Videoer eller Delte videoer i Windows Stifinder. Du kan finde flere oplysninger under Administrere videoer.

  • Klik på Vis billeder eller Vis videoer for at se billederne eller videoerne på enheden uden at kopiere dem til computeren.

Bemærk!

 • Hvis du har mediefiler på visse typer af flytbare enheder (f.eks. eksterne harddiske med USB-tilslutning), skal du tilføje dem manuelt for at kunne se dem i Media Center. Oplysninger om, hvordan du gør, finder du under Føj mediefiler til Windows Media Center.

Sådan oprettes et diasshow

Et diasshow giver en fuldskærmsvisning af en gruppe fotos, et ad gangen. Du kan oprette dit eget diasshow med både billeder og musik efter eget valg og derefter gemme det, så du nemt kan få adgang til det senere.

 1. Klik på knappen StartBillede af knappen Start, klik på Alle programmer, og klik derefter på Windows Media Center.
 2. Rul til Billeder og videoer i Windows Media Center-startskærmbilledet, og klik derefter på Billedbibliotek.

 3. Klik på Diasshow, klik på Opret diasshow, og følg derefter vejledningen for at føje billeder og musik til diasshowet.

 4. Klik på Tilføj flere på siden Gennemse og rediger diasshow for at tilføje yderligere billeder og musik, og klik på Opret, når du er færdig.

 5. Klik på det diasshow, du vil afspille, på siden Billedbibliotek, og klik derefter på Afspil diasshow.

Tip!

Sådan afspilles et diasshow

 1. Rul til Billeder og videoer i Windows Media Center-startskærmbilledet, og klik derefter på Billedbibliotek.

 2. Klik på Diasshow på siden Billedbibliotek, og klik derefter på det diasshow, du vil afspille, og dernæst på Afspil diasshow.

 3. Bevæg musen, mens diasshowet afspilles, for at få afspilningskontrollerne vist, og gør derefter ét af følgende:

  • Klik på knappen Venstre pilBillede af venstre pileknap eller Højre pilBillede af højre pileknap for at bladre et billede frem eller tilbage i diasshowet.
  • Klik på knappen PauseBillede af knappen Pause for at stoppe musikken og diasshowet midlertidigt.
  • Klik på knappen Spring fremadBillede af knappen Spring fremad eller Spring tilbageBillede af knappen Spring tilbage for at springe til den næste sang eller gå tilbage til den forrige sang.
  • Klik på knappen Slå lyden fraBillede af knappen Slå lyden fra for at slå lyden fra.
  • Klik på knappen Forøg lydstyrkenBillede af knappen Forøg lydstyrken eller Reducer lydstyrkenBillede af knappen Reducer lydstyrken for at ændre lydstyrken.
  • Klik på knappen StopBillede af knappen Stop for at stoppe diasshowet. Musikafspilningen fortsættes, men billederne vises ikke.

Bemærk!

Sådan tilpasses indstillingerne for diasshow

Der er mange muligheder for tilpasning af præsentationen af diasshow. Du kan angive den rækkefølge, billederne skal vises i, varigheden af overgangene og andre aspekter af en diasshowpræsentation.

 1. Klik på knappen StartBillede af knappen Start, klik på Alle programmer, og klik derefter på Windows Media Center.
 2. Rul til Opgaver i Windows Media Center-startskærmbilledet, klik på Indstillinger, klik på Billeder, og klik derefter på Diasshow. Du kan tilpasse diasshowet ved hjælp af indstillingerne i dette skærmbillede.

 3. Klik på Gem for at gemme de nye indstillinger.

Sådan klassificerer og viser du dine yndlingsbilleder

Du kan klassificere individuelle billeder, så du kan holde styr på dine favoritter, og derefter vise en særlig præsentation, der udelukkende omfatter dine yndlingsbilleder.

 1. Klik på knappen StartBillede af knappen Start, klik på Alle programmer, og klik derefter på Windows Media Center.
 2. Rul til Billeder og videoer i Windows Media Center-startskærmbilledet, og klik derefter på Billedbibliotek.

 3. Højreklik på et billede, du vil klassificere, og klik derefter på knappen Klassifikation (fem stjerner på række) flere gange, indtil den ønskede klassifikation vises.

 4. Klik på den grønne startknap Billede af den grønne startknap i Windows Media Center for at vende tilbage til Windows Media Center-startskærmbilledet, rul til Billeder og videoer, og klik derefter på Afspil favoritter.

  I Media Center bruges som standard klassifikationer til at bestemme, hvilke billeder der er favoritter. Hvis du vil ændre indstillingerne for Yndlingsbilleder, skal du rulle til Opgaver fra Media Center-startskærmbilledet, klikke på Indstillinger, klikke på Billeder, klikke på Yndlingsbilleder, foretage de ønskede justeringer og derefter klikke på Gem.

Sådan findes og afspilles en videofil

Hvis du har problemer med at finde en bestemt videofil, kan du prøve at ændre den måde, videoerne grupperes på i Media Center.

 1. Klik på knappen StartBillede af knappen Start, klik på Alle programmer, og klik derefter på Windows Media Center.
 2. Rul til Billeder og videoer i Windows Media Center-startskærmbilledet, og klik derefter på Videobibliotek.

 3. Klik på Mapper for at sortere mapperne og filerne alfabetisk, eller klik på Optagelsesdato for at sortere dem efter dato.

 4. Find den video, du vil se, og klik derefter på videofilen for at afspille den.

Bemærk!

 • Hvis du ikke kan finde den video, du søger efter, skal du muligvis angive i Media Center, hvor filen er gemt. Du kan finde flere oplysninger om, hvordan du sikrer, at Media Center understøtter det format, du prøver at afspille, under Filtyper, der understøttes af Windows Media Center.

Ændring af afspilningshastigheden eller tilbagespoling af en videofil

 1. Klik på knappen StartBillede af knappen Start, klik på Alle programmer, og klik derefter på Windows Media Center.
 2. Rul til Billeder og videoer i Windows Media Center-startskærmbilledet, og klik derefter på Videobibliotek.

 3. Find den video, du vil se, og klik derefter på videofilen for at afspille den.

 4. Klik på knappen PauseBillede af knappen Pause, og benyt derefter en af følgende fremgangsmåder:
  • Klik på knappen Spol frem én gang for at afspille videoen i langsom hastighed.

  • Klik på knappen Spol frem fire gange for at gøre afspilning af videoen hurtigere.

  • Klik på knappen Spol tilbage én, to, tre eller fire gange for at afspille videoen baglæns ved forskellige hastigheder.

  • Klik på knappen AfspilBillede af knappen Afspil for at genoptage afspilningen ved normal hastighed.

Sådan skiftes videoens baggrundsfarve

Hvis det samme billede vises for længe på skærmen, kan det sommetider efterlade en svag aftegning på skærmen, selv efter at det er erstattet af et nyt billede. Det kaldes et fastbrændt skærmbillede. Du kan undgå fastbrændte skærmbilleder under afspilning af videoer i Media Center ved at ændre den sorte tone, der eventuelt vises i venstre og højre side af eller øverst og nederst i videoen.

 1. Klik på knappen StartBillede af knappen Start, klik på Alle programmer, og klik derefter på Windows Media Center.
 2. Rul til Opgaver i Windows Media Center-startskærmbilledet, klik på Indstillinger, klik på Generelt, og klik derefter på Visuelle effekter og lydeffekter.

 3. Klik på knapperne +Billede af knappen + (plus) (plus) eller -Billede af knappen - (minus)(minus) under Baggrundsfarve for video for at ændre farven. Standardfarven er sort - du kan ændre den til forskellige gråtoner eller til ren hvid.
 4. Klik på Gem.