Se tv i Windows Media Center: ofte stillede spørgsmål

Her er svar på nogle almindelige spørgsmål spørgsmål om at se tv i Windows Media Center.

Vis alle

Hvad er en tv-modtager, og hvorfor skal jeg bruge en?

En tv-modtager en hardware-enhed, der giver dig mulighed for at tilslutte et tv-signal til computeren, så du kan se og optage live-tv. Hvis du har et tv-signal fra et kabel-abonnement eller fra en antenne, kan du slutte det til en kompatibel tv-modtager ved hjælp af et koaksialkabel og derefter konfigurere tv-signalet i Media Center. Du kan finde flere oplysninger under Tv på computeren: Sådan skal tv-signaler og tv-tunere forstås og Konfigurere et tv-signal i Windows Media Center.

Hvorfor får jeg en fejl, når jeg forsøger at se tv?

Nedenstående tabel indeholder oplysninger om fejlmeddelelser, når du ser tv i Media Center. Du kan finde svar på en række almindelige spørgsmål om codecs under Codecs: Ofte stillede spørgsmål.

Hvis du ser denne fejlmeddelelse
Kan du

Tuner er ikke installeret (ekstern USB-modtager): Modtageren er måske ikke tilsluttet, har ikke opdaterede drivere eller er ikke konfigureret til brug sammen med Windows Media Center.

Kontrollér, at den eksterne tv-modtager er sluttet til computeren, og at de korrekte drivere er installeret. Du kan finde oplysninger om opdatering af drivere under Opdatere en driver til hardware, der ikke fungerer korrekt.

Du kan også bruge den dokumentation, der fulgte med din tv-modtager, eller få hjælp fra producenten. Du kan finde flere oplysninger under Få hjælp til tv-tuneren.

Du kan finde oplysninger om konfiguration af en tv-modtager og et tv-signal under Konfigurere et tv-signal i Windows Media Center.

Tuneren blev ikke fundet (internt modtagerkort): Modtagerkortet er ikke installeret, ikke aktiveret eller har ikke opdaterede drivere, eller det er ikke konfigureret til brug sammen med Windows Media Center.

Kontrollér, at tv-modtagerkortet er installeret korrekt i computeren, og at de korrekte drivere er installeret. Du kan finde oplysninger om opdatering af drivere under Opdatere en driver til hardware, der ikke fungerer korrekt.

Du kan også bruge den dokumentation, der fulgte med din tv-modtager, eller få hjælp fra producenten. Du kan finde flere oplysninger under Få hjælp til tv-tuneren.

Du kan finde oplysninger om konfiguration af en tv-modtager og et tv-signal under Konfigurere et tv-signal i Windows Media Center.

Tuneren er i brug: Modtageren kan blive brugt af et andet program.

Luk alle andre medieprogrammer, der kan bruge tv-modtageren, og prøv derefter igen at se live tv i Media Center.

Tunerfejl (ugyldigt tv-format): Modtagerens hardware understøtter ikke tv-formatet for det valgte land eller område.

Skift kanal. Hvis du stadig modtager fejlmeddelelsen, skal du prøve at lukke Media Center og derefter åbne det igen. Hvis problemet fortsætter, skal du genstarte computeren.

Videofejl: Videodekoderen bliver brugt af et andet program.

Luk alle andre medieprogrammer, der kan bruge dette codec, og prøv derefter igen. Videofejl:

Videodekoderen fungerer ikke korrekt eller er ikke installeret.

Luk Media Center, og åbn det derefter igen. Hvis du stadig modtager fejlmeddelelsen, skal du genstarte computeren. Hvis problemet fortsætter, skal du sandsynligvis geninstallere eller opdatere codec-softwaren. Kontakt hardwareproducenten for at få hjælp til dette.

Fejl i lydenhed: Lydkortet er ikke installeret, ikke aktiveret, eller har ikke opdaterede drivere.

Kontrollér, at lydkortet (audiokortet) er installeret korrekt på computeren, og at du de korrekte drivere installeret. Du kan finde flere oplysninger under Lydkort: ofte stillede spørgsmål.

Tv'et stopper eller skifter kanal uventet. Hvorfor?

Det kan skyldes, at FM-radioindgangen på tv-modtageren er i brug. Nogle tv-modtagerenheder har en FM-radioindgang samt en indgang til et tv-signal, og som regel kan disse enheder ikke modtage et FM-radiosignal og et tv-signal på samme tid. Hvis modtageren er i brug til FM-radio, og en planlagt tv-optagelse skal til at starte, vises en advarsel om, at FM-radiomodtagelsen vil blive stoppet, når tv-optagelsen starter. Hvis du ikke foretager et valg, vil Media Center automatisk stoppe FM-radioen og begynde at optage tv-programmet som planlagt.

Hvis du bruger en eller flere Windows Media Center Extenders på et hjemmenetværk, og computeren, der kører Media Center, kun har én tv-modtager, kan det være, at en anden person bruger tv-modtageren fra et andet rum.

Du kan finde flere oplysninger om tv-tunere under Tv på computeren: Sådan skal tv-signaler og tv-tunere forstås.

Jeg bruger en IR-blaster og en set-top-boks med Media Center. Hvorfor kan jeg ikke skifte kanal?

Et infrarødt fjernbetjeningskabel, også kaldet en IR-blaster, er en lille, infrarød enhed, som du kan bruge til at styre en kabel- eller satellitbaseret set-top-boks ved hjælp af en Media Center-fjernbetjening. Disse følger ofte med Media Center fjernbetjeninger og tv-modtagere. Du kan finde flere oplysninger i den dokumentation, der fulgte med IR-blasteren.

Hvis du modtager tv-signalet via en set-top-boks, og Media Center ikke kan skifte kanal, eller det skifter kanal forkert, skal du kontrollere følgende:

 • IR-blasteren er sluttet til fjernbetjeningsmodtageren. Hvis IR-blasteren ikke er tilsluttet, kan Media Center ikke sende et signal til set-top-boksen om at skifte kanal.

 • IR-blasteren er placeret korrekt på forsiden af set-top-boksen. Hvis du har problemer med at placere IR-blasteren korrekt på set-top-boksen, kan du prøve at bruge en lommelygte til at finde signalmodtageren på set-top-boksen.

 • IR-styringskoderne er konfigureret korrekt. Hvis der konsekvent skiftes kanaler forkert, er IR-styrekoderne ikke blevet konfigureret korrekt under konfigurationen af tv-signalet. Du kan omkonfigurere tv-signalet ved at rulle til Opgaver på Windows Media Center-startskærmbilledet, klikke på Indstillinger, klikke på Tv og derefter klikke på Konfigurer tv-signalet.

Hvorfor kan jeg ikke få et signal for standard-tv-kanaler?

Der findes to typer af tv-signaler: standard og digitale. Hvis du får en meddelelse om, at Media Center ikke kan registrere et tv-signal på en standardkanal, kan det skyldes én af følgende årsager:

 • Hvis du modtager tv-signalet gennem luften via en antenne, kan kanalen være midlertidigt utilgængelig, eller måske kan du ikke modtage den.

 • Hvis du abonnerer på en kabel- eller satellit-tjeneste, er det muligt, at abonnementet ikke omfatter den kanal, du forsøger at få adgang til. Du kan skjule de kanaler, som du ikke modtager, ved at rulle til Opgaver på Windows Media Center-startskærmbilledet, klikke på Indstillinger, klikke på Tv, klikke på Programguide og derefter klikke på Rediger kanaler.

 • Hvis tv-signalet går gennem en kabel- eller satellitbaseret set-top boks, er denne måske ikke indstillet på den rigtige kanal. Kontrollér, at set-top-boksen faktisk er indstillet på den kanal, du forsøger at finde.

 • Hvis der er sluttet en eller flere tv-modtagere til computeren, kan der være noget galt med en af dem. Kontrollér, at de enkelte tv-modtagere er aktiveret, og at de korrekte drivere er installeret. Kontrollér, at tv-modtagerne er kompatible med Windows 7 ved at gå til webstedet Windows Logo'd Products List.

 • Hvis du modtager tv-signalet via luften fra en antenne eller et kabelstik i væggen, skal du kontrollere, at kablet er korrekt sluttet til TV IND-stikket på tv-modtageren.

 • Hvis tv-signalet går gennem en kabel -eller satellitbaseret set-top boks, skal du kontrollere, at set-top-boksen er tændt, og at disse to kabler er tilsluttet:

  • Et kabel, der forbinder tv-signalet med set-top-boksen.

  • Et kabel, der forbinder set-top-boksen med TV IND-stikket på tv-modtageren.

 • Tjenesten i dit område kan være nede. Kontakt tv-tjenesteudbyderen for at kontrollere, at tjenesten er aktiv og ikke har tekniske vanskeligheder.

Hvorfor kan jeg ikke modtage et signal med digitale tv-kanaler fra en antenne?

Hvis du bruger en antenne til modtagelse via luften og en digital tv-modtager til at modtage et digitalt signal, og du får en meddelelse om, at Media Center ikke kan registrere et tv-signal for en digital tv-kanal, kan du prøve følgende:

 • Kontrollér, at du modtager et tilstrækkeligt stærkt signal. Det kan du gøre ved at flytte antennen til et sted uden forhindringer og derefter kontrollere signalstyrken.

  Du kan kontrollere tv-signalstyrken for digitale tv-kanaler ved at rulle til Opgaver på Windows Media Center-startskærmbilledet, klikke på Indstillinger, klikke på Tv, klikke på Tv-signal, klikke på Signalstyrke for digital tv-antenne og følge vejledningen. (Hvis du ikke kan se denne valgmulighed, skyldes det, at Media Center ikke registrerer nogen digitale tv-modtagere. Kontrollér, at modtageren er aktiveret i Media Center, og at de korrekte drivere er installeret.)

  Du kan finde flere oplysninger om placering af antennen for at øge signalstyrken i de oplysninger, der fulgte med antennen.

 • Kontrollér, at koaksialkablet er sluttet til både den digitale tv-modtager og den digitale tv-antenne. Nogle digitale tv-modtagere har mere end ét stik. Kontrollér derfor, at kablet er sluttet til TV IND-stikket.

 • Kontrollér oplysningerne om antennen for at sikre, at den understøtter digitalt tv. Hvis der er en signalforstærker til antennen, skal du kontrollere, at der er en fast kabelforbindelse mellem de to, og at signalforstærkeren er tændt.

 • Hvis du bor i Europa og har en antenne, der understøtter DVB-T-kanaler (Digital Video Broadcast-Terrestrial), kan Media Center have identificeret kanaler, som du ikke rent faktisk modtager. Du kan skjule disse kanaler i programguiden ved at gøre følgende:

  Rul til Opgaver på Windows Media Center-startskærmbilledet, klik på Indstillinger, klik på Tv, klik på Programguide, og klik derefter på Rediger kanaler.

Hvorfor kan jeg ikke få et signal til en digital kabel-tv-kanal?

Hvis du får en meddelelse om, at Media Center ikke kan registrere et tv-signal på en digital kabel-tv-kanal, kan det skyldes én af følgende årsager:

 • Det digitale kabelabonnement omfatter ikke kanalen. Kontakt kabeludbyderen for at få flere oplysninger om tjenesten. Hvis en kanal vises i programguiden, og det er ikke en del af din kabeltjeneste, kan du fjerne den ved at gøre følgende:

  Rul til Opgaver på Windows Media Center-startskærmbilledet, klik på Indstillinger, klik på Tv, klik på Programguide, og klik derefter på Rediger kanaler.

 • Hvis du har et CableCARD, er det muligvis ikke konfigureret korrekt. Du kan finde flere oplysninger om CableCARD under Konfigurere et tv-signal i Windows Media Center.

Hvordan foretager jeg fejlfinding af problemer med en tv-modtager?

Du kan bruge et fejlfindingsværktøj, der automatisk diagnosticerer og reparerer problemer med tv-modtageren.

 1. Klik på denne knap:

  Billede af en Ret det-knap

  Løs dette problem

 2. Klik på Kør, og følg derefter vejledningen i guiden.