Περιστασιακά, θα λαμβάνετε ένα μήνυμα σφάλματος που θα σας ενημερώνει ότι υπάρχει κάποιο πρόβλημα με ένα πιστοποιητικό ασφαλείας τοποθεσίας Web. Το πιστοποιητικό μιας τοποθεσίας επιτρέπει στον Internet Explorer να δημιουργήσει μια ασφαλή σύνδεση με την τοποθεσία. Τα σφάλματα πιστοποιητικού παρουσιάζονται όταν υπάρχει κάποιο πρόβλημα σε σχέση με ένα πιστοποιητικό ή τη χρήση του πιστοποιητικού από έναν διακομιστή Web. Internet ExplorerΟ μπορεί να συμβάλει στη διαφύλαξη των πληροφοριών σας με μεγαλύτερη ασφάλεια, προειδοποιώντας σας για σφάλματα στα πιστοποιητικά.

Τι σημαίνουν τα σφάλματα πιστοποιητικού;

Μήνυμα σφάλματος Τι σημαίνει
Μήνυμα σφάλματος

Το πιστοποιητικό ασφαλείας αυτής της τοποθεσίας Web έχει ανακληθεί

Τι σημαίνει

Δεν πρέπει να εμπιστευθείτε τη συγκεκριμένη τοποθεσία Web. Αυτό συχνά σημαίνει ότι το πιστοποιητικό ασφαλείας αποκτήθηκε ή χρησιμοποιήθηκε με δόλιο τρόπο από την τοποθεσία Web.

Μήνυμα σφάλματος

Η διεύθυνση αυτής της τοποθεσίας Web δεν ταιριάζει με τη διεύθυνση στο πιστοποιητικό ασφαλείας

Τι σημαίνει

Μια τοποθεσία Web χρησιμοποιεί ένα πιστοποιητικό, το οποίο εκδόθηκε για διαφορετική διεύθυνση Web. Αυτό μπορεί να συμβεί εάν κάποια εταιρεία διαθέτει αρκετές τοποθεσίες Web και χρησιμοποιεί το ίδιο πιστοποιητικό για πολλές τοποθεσίες Web.

Μήνυμα σφάλματος

Το πιστοποιητικό ασφαλείας αυτής της τοποθεσίας Web έχει λήξει

Τι σημαίνει

Η τρέχουσα ημερομηνία είναι είτε προγενέστερη είτε μεταγενέστερη της χρονικής περιόδου για την οποία ισχύει το πιστοποιητικό. Τα πιστοποιητικά για τις τοποθεσίες Web πρέπει να ανανεώνονται από μια αρχή έκδοσης πιστοποιητικών για να παραμένουν σε ισχύ. Τα πιστοποιητικά τα οποία βρίσκονται εκτός της περιόδου ισχύος τους εγκυμονούν κινδύνους για την ασφάλεια.

Μήνυμα σφάλματος

Το πιστοποιητικό ασφαλείας αυτής της τοποθεσίας Web δεν προέρχεται από αξιόπιστη προέλευση

Τι σημαίνει

Το πιστοποιητικό έχει εκδοθεί από αρχή έκδοσης πιστοποιητικών η οποία δεν αναγνωρίζεται από τον Internet Explorer. Οι τοποθεσίες ηλεκτρονικού "ψαρέματος" χρησιμοποιούν συχνά ψευδή πιστοποιητικά, τα οποία προκαλούν την εμφάνιση αυτού του σφάλματος.

Μήνυμα σφάλματος

Ο Internet Explorer εντόπισε ένα πρόβλημα με το πιστοποιητικό ασφαλείας αυτής της τοποθεσίας Web

Τι σημαίνει

Ο Internet Explorer εντόπισε ένα πρόβλημα με κάποιο πιστοποιητικό, το οποίο δεν ταιριάζει με άλλα σφάλματα. Μπορεί να οφείλεται στο ότι κάποιο πιστοποιητικό έχει καταστραφεί, αλλοιωθεί, συνταχθεί σε άγνωστη μορφή ή δεν είναι δυνατή η ανάγνωσή του. Δεν πρέπει να εμπιστεύεστε την ταυτότητα της τοποθεσίας εάν ένα πιστοποιητικό περιέχει αυτό το σφάλμα.

Υπάρχουν φορές που είναι ασφαλές να παραβλέπεται ένα σφάλμα πιστοποιητικού;

Το πιστοποιητικό μιας τοποθεσίας Web επιτρέπει την αναγνώριση του διακομιστή Web. Εάν το πιστοποιητικό περιέχει κάποιο σφάλμα, αυτό ενδέχεται να αποτελεί ένδειξη ότι στη σύνδεσή σας έχει γίνει υποκλοπή ή ότι ο διακομιστής Web παρέχει ψευδή στοιχεία για την ταυτότητά του. Αν είστε απόλυτα βέβαιοι για την ταυτότητα της τοποθεσίας Web, γνωρίζετε ότι η σύνδεσή σας έχει παραβιαστεί και αντιλαμβάνεστε τους κινδύνους, μπορείτε να επιλέξετε να μεταβείτε στην τοποθεσία Web. Ωστόσο, προτείνουμε να μην παραβλέπετε τις προειδοποιήσεις πιστοποιητικού.

Μπορώ να μεταβώ σε μια τοποθεσία αν λάβω ένα σφάλμα πιστοποιητικού;

Ναι. Αν και δεν προτείνεται, μπορείτε να κάνετε κλικ στην επιλογή Συνέχεια στην τοποθεσία Web (δεν προτείνεται) στη σελίδα προειδοποίησης σφαλμάτων του πιστοποιητικού, για να μεταβείτε στην τοποθεσία Web. Αν παραβλέψετε τη σελίδα προειδοποίησης και μεταβείτε σε μια τοποθεσία, της οποίας το πιστοποιητικό περιέχει ένα σφάλμα, ο Internet Explorer διατηρεί τις πληροφορίες για το πιστοποιητικό όσο έχετε ανοιχτό το πρόγραμμα περιήγησης. Μπορείτε να επιστρέψετε στην τοποθεσία και δεν θα λάβετε άλλη προειδοποίηση για το πιστοποιητικό αυτό μέχρι να επανεκκινήσετε τον Internet Explorer.

Μπορώ να απενεργοποιήσω τα σφάλματα πιστοποιητικού;

Όχι, ο έλεγχος πιστοποιητικού δεν μπορεί να απενεργοποιηθεί στον Internet Explorer. Αν λαμβάνετε σφάλματα πιστοποιητικού, σημαίνει ότι η τοποθεσία Web που επισκέπτεστε έχει πρόβλημα πιστοποιητικού και αυτό δεν σημαίνει ότι ο Internet Explorer έχει κάποιο πρόβλημα.

Χρειάζεστε περισσότερη βοήθεια;