Πώς μπορείτε να κλείσετε το λογαριασμό σας Microsoft

Αν κλείσετε το λογαριασμό σας, δεν θα μπορείτε να τον χρησιμοποιήσετε για να συνδεθείτε στα προϊόντα και τις υπηρεσίες της Microsoft που χρησιμοποιούσατε. Έτσι, πριν κλείσετε το λογαριασμό σας, φροντίστε να τακτοποιήσετε οποιεσδήποτε εκκρεμότητες, ακυρώστε τις συνδρομές σας και βεβαιωθείτε ότι δεν έχετε ξεχάσει κάτι σημαντικό, όπως αρχεία στο OneDrive σας, στοιχεία στο Xbox μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο Outlook.com ή άλλα στοιχεία. Για πληροφορίες σχετικά με τους ελέγχους που θα πρέπει να κάνετε, ανατρέξτε στη σελίδα Κλείσιμο λογαριασμού Microsoft

Όταν κλείσετε το λογαριασμό σας, έχετε μια περίοδο αναμονής 60 ημερών. Αυτό σημαίνει ότι αν αλλάξετε γνώμη, μπορείτε να συνδεθείτε για να διατηρήσετε ανοιχτό το λογαριασμό σας. Αν δεν συνδεθείτε κατά τη διάρκεια των 60 ημερών, δεν θα είναι δυνατή η επαναφορά του λογαριασμού σας.

Όταν είστε βέβαιοι ότι θέλετε να κλείσετε το λογαριασμό σας, ακολουθήστε αυτά τα βήματα:

  1. Μεταβείτε στην ενότητα Κλείσιμο του λογαριασμού σας.

  2. Αν σας ζητηθεί να συνδεθείτε ή/και να επαληθεύσετε το λογαριασμό σας, ακολουθήστε τις οδηγίες.

  3. Ελέγξτε αν η σελίδα εμφανίζει το σωστό λογαριασμό Microsoft και έπειτα κάντε κλικ στο κουμπί Επόμενο.

  4. Διαβάστε τη λίστα και επιλέξτε τα πλαίσια ελέγχου για να επιβεβαιώσετε ότι διαβάσατε όσα αναφέρουν.

  5. Στην αναπτυσσόμενη λίστα Επιλέξτε λόγο, επιλέξτε την αιτία για την οποία κλείνετε το λογαριασμό.

  6. Κάντε κλικ στην επιλογή Σήμανση λογαριασμού για κλείσιμο.