Παρακάτω δίνονται απαντήσεις σε ορισμένες συνήθεις ερωτήσεις σχετικά με το BIOS.

Εμφάνιση όλων

Τι είναι το BIOS;

Το βασικό σύστημα εισόδου/εξόδου (BIOS) είναι ένα πρόγραμμα ενσωματωμένο στους προσωπικούς υπολογιστές που εκκινεί το λειτουργικό σύστημα όταν ενεργοποιείτε τον υπολογιστή σας. Αναφέρεται επίσης και ως υλικολογισμικό συστήματος. Το BIOS αποτελεί τμήμα του υλικού του υπολογιστή σας και είναι ξεχωριστό από τα Windows.

Χρειάζεται να κάνω κάτι με το BIOS;

Όχι, δεν χρειάζεται να διαχειριστείτε το BIOS και δεν χρειάζεται να αλλάξετε καμία ρύθμισή του. Οι προχωρημένοι χρήστες ίσως επιλέξουν να αλλάξουν ορισμένες ρυθμίσεις, όπως τη σειρά με την οποία ο υπολογιστής αναζητά τις συσκευές κατά την εκκίνηση.

Τι είδους BIOS διαθέτει ο υπολογιστής μου;

Μπορείτε να προβάλετε γενικές πληροφορίες σχετικά με το BIOS του υπολογιστή σας στις Πληροφορίες συστήματος.

Ανοίξτε τις Πληροφορίες συστήματος κάνοντας κλικ στο κουμπί ΈναρξηΕικόνα του κουμπιού "Έναρξη", έπειτα κάντε κλικ στην εντολή Όλα τα προγράμματα, επιλέξτε Βοηθήματα, κάντε κλικ στην επιλογή Εργαλεία συστήματος και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στις Πληροφορίες συστήματος.

Κάντε κλικ στην επιλογή Συνοπτική περιγραφή συστήματος στο αριστερό τμήμα παραθύρου και, στη συνέχεια, δείτε στην περιοχή Έκδοση/ημερομηνία BIOS στο δεξιό τμήμα παραθύρου τον κατασκευαστή του BIOS, τον αριθμό έκδοσης και την ημερομηνία έκδοσης του BIOS. Για συγκεκριμένες πληροφορίες σχετικά με το BIOS που χρησιμοποιεί ο υπολογιστής σας, ανατρέξτε στο πληροφοριακό υλικό που συνοδεύει τον υπολογιστή σας, ή επισκεφτείτε την τοποθεσία Web του κατασκευαστή.

Τι σχέση έχουν τα CMOS και ACPI με το BIOS;

Το CMOS είναι ένα τσιπ στο εσωτερικό του υπολογιστή σας, το οποίο αποθηκεύει τις ρυθμίσεις του BIOS σας. Ως αποτέλεσμα, οι όροι CMOS και BIOS χρησιμοποιούνται μερικές φορές ο ένας στη θέση του άλλου. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στο θέμα Τι είναι CMOS;

Το Advanced Configuration and Power Interface (ACPI) είναι ένα πρότυπο της βιομηχανίας που καθορίζει τις δυνατότητες διαχείρισης ισχύος και άλλες πληροφορίες ρύθμισης παραμέτρων για τους υπολογιστές. Ορισμένες παλαιότερες εκδόσεις BIOS δεν υποστηρίζουν ACPI, επομένως ο υπολογιστής μπορεί να μην μεταβαίνει επιτυχώς σε λειτουργίες παροχής ενέργειας για προχωρημένους όπως αναστολή λειτουργίας ή αδρανοποίηση. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στο πληροφοριακό υλικό που συνοδεύει τον υπολογιστή σας ή επισκεφθείτε την τοποθεσία Web του κατασκευαστή του υπολογιστή.

Πώς μπορώ να έχω πρόσβαση στο BIOS του υπολογιστή μου;

Οι διαδικασίες διαφέρουν ανάλογα με τον κατασκευαστή του BIOS. Συνήθως, θα πρέπει να πατήσετε ένα πλήκτρο (όπως F2, F12, DEL, ESC) ή ένα συνδυασμό πλήκτρων αμέσως αφού ανοίξετε τον υπολογιστή σας αλλά πριν ξεκινήσουν τα Windows. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στο πληροφοριακό υλικό που συνοδεύει τον υπολογιστή σας ή επισκεφθείτε την τοποθεσία Web του κατασκευαστή του υπολογιστή.

Προειδοποίηση

  • Θα πρέπει να είστε προσεκτικοί κατά την αλλαγή των ρυθμίσεων του BIOS. Το περιβάλλον εργασίας χρήστη του BIOS έχει σχεδιαστεί για προχωρημένους χρήστες και είναι πιθανό η αλλαγή μιας ρύθμισης να εμποδίζει τη σωστή εκκίνηση του υπολογιστή σας.

Πώς μπορώ να ενημερώσω το BIOS;

Οι διαδικασίες διαφέρουν ανάλογα με τον κατασκευαστή του BIOS. Αν πιστεύετε ότι χρειάζεται να ενημερώσετε το BIOS σας, ανατρέξτε στο πληροφοριακό υλικό που συνοδεύει τον υπολογιστή σας ή επισκεφθείτε την τοποθεσία Web του κατασκευαστή του υπολογιστή.

Προειδοποίηση

  • Η ενημέρωση του BIOS θα πρέπει να γίνεται μόνο όταν είναι απαραίτητη (για την επίλυση ενός προβλήματος συμβατότητας, για παράδειγμα). Μπορεί να είναι μια περίπλοκη διαδικασία και, αν παρουσιαστεί κάποιο σφάλμα, ο υπολογιστής σας μπορεί να σταματήσει να λειτουργεί. Θα πρέπει να ακολουθήσετε ακριβώς τις οδηγίες του κατασκευαστή.