Παρακάτω θα βρείτε μερικές απαντήσεις σε συνήθεις ερωτήσεις σχετικά με την εγγραφή CD ή DVD στο Windows Media Player. Εάν δεν βλέπετε την ερώτησή σας εδώ, ανατρέξτε στη σελίδα Windows Media Player: συνήθεις ερωτήσεις στο Internet.

Εμφάνιση όλων

Τι μπορώ να εγγράψω;

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το πρόγραμμα αναπαραγωγής για την εγγραφή τραγουδιών από τη βιβλιοθήκη σας στο πρόγραμμα αναπαραγωγής ή από τον υπολογιστή σας σε ένα CD ήχου, και στη συνέχεια μπορείτε να αναπαραγάγετε το CD σε οποιαδήποτε συσκευή αναπαραγωγής CD. Μπορείτε επίσης να εγγράψετε αρχεία σε CD και DVD δεδομένων. Δεν είναι δυνατή η εγγραφή ζωντανών ροών, όπως ραδιοφωνικών σταθμών, σε CD ή DVD.

Σε ποιους τύπους CD ή DVD μπορώ να κάνω εγγραφή;

 • CD. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε ένα κενό δίσκο CD-R ή CD-RW για την εγγραφή στο πρόγραμμα αναπαραγωγής, ανάλογα με τον τύπο του αφαιρούμενου μέσου αποθήκευσης που υποστηρίζεται από το πρόγραμμα εγγραφής CD και τον τύπο δίσκου που προτιμάτε. Θα πρέπει να σημειωθεί ότι η αναπαραγωγή δίσκων CD-RW δεν μπορεί να γίνει σε όλες τις συσκευές αναπαραγωγής CD. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το πρόγραμμα αναπαραγωγής για την εγγραφή των ακόλουθων τύπων CD:

  • CD ήχου. Εγγραφή CD μουσικής σε τυπική μορφή ήχου Red Book. Η αναπαραγωγή CD ήχου είναι εφικτή στους περισσότερους υπολογιστές, καθώς και στις συσκευές αναπαραγωγής CD που χρησιμοποιούνται στο σπίτι και στο αυτοκίνητο, οι οποίες είναι κατάλληλες για την αναπαραγωγή δίσκων CD-R και CD-RW. Μπορείτε να πραγματοποιήσετε εγγραφή CD από μορφές αρχείων Windows Media Audio (WMA), MP3 ή WAV.

  • CD δεδομένων. Σε ένα CD δεδομένων, το οποίο καλείται επίσης media CD, μπορούν να αποθηκευτούν αρχεία μουσικής ή βίντεο 700 megabytes (MB) περίπου. Τα CD δεδομένων είναι επίσης χρήσιμα για τη δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας των αρχείων δεδομένων σας. Ωστόσο, θα πρέπει να θυμάστε ότι ορισμένες συσκευές αναπαραγωγής CD και ορισμένοι υπολογιστές ενδέχεται να μην έχουν τη δυνατότητα αναπαραγωγής CD δεδομένων ή κάποιων τύπων αρχείων τα οποία μπορούν να εγγραφούν σε ένα CD δεδομένων.

 • DVD δεδομένων. Σε ένα DVD δεδομένων μονής όψης, μονής επίστρωσης μπορούν να αποθηκευτούν αρχεία μουσικής, βίντεο ή δεδομένων 4,7 gigabytes (GB). Η χωρητικότητα αποθήκευσης ενός δίσκου DVD διπλασιάζεται στα 9,4 GB όταν χρησιμοποιείτε δίσκο δύο όψεων, μονής επίστρωσης ή μονής όψης, διπλής επίστρωσης. Με τη χρήση δίσκου δύο όψεων, διπλής επίστρωσης, η χωρητικότητα αποθήκευσης του DVD τετραπλασιάζεται στα 18,8 GB.

  Ο τύπος εγγράψιμου δίσκου DVD που θα χρησιμοποιήσετε, εξαρτάται από τη μονάδα εγγραφής DVD που διαθέτετε. Ορισμένες μονάδες εγγραφής DVD μπορούν να πραγματοποιήσουν εγγραφή μόνο σε ορισμένους τύπους εγγράψιμων DVD. Για παράδειγμα, με ορισμένες μονάδες εγγραφής DVD, μπορείτε να πραγματοποιήσετε εγγραφή μόνο σε DVD+R ή DVD+RW ή σε DVD-R ή DVD-RW. Ωστόσο, ορισμένες μονάδες εγγραφής DVD επιτρέπουν την εγγραφή σε όλους αυτούς τους τύπους εγγράψιμων DVD. Για να μάθετε τους τύπους DVD που μπορούν να εγγραφούν στη δική σας μονάδα εγγραφής DVD, ανατρέξτε στο εγχειρίδιο που συνόδευε τη μονάδα σας.

  Εάν η μονάδα εγγραφής DVD υποστηρίζει την εγγραφή σε αυτούς τους τύπους δίσκων, μπορείτε να πραγματοποιήσετε εγγραφή σε ένα DVD στο πρόγραμμα αναπαραγωγής με τη χρήση ενός από τους ακόλουθους τύπους εγγράψιμων ή επανεγγράψιμων μέσων DVD: DVD+R, DVD+RW, DVD-R, DVD-RW και διπλής επίστρωσης DVD+R. Το πρόγραμμα αναπαραγωγής δεν υποστηρίζει την εγγραφή σε δίσκους DVD-RAM.

  Η εγγραφή δίσκων DVD-Audio και DVD-Video δεν υποστηρίζεται στο πρόγραμμα αναπαραγωγής.

Τι είναι ένας δίσκος δεδομένων; Είναι το ίδιο με ένα δίσκο MP3;

Ναι. Ένα CD ή DVD δεδομένων είναι ένας δίσκος που περιέχει αρχεία δεδομένων, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά, αρχείων WMA, αρχείων MP3, αρχείων WMV και πολλούς άλλους τύπους αρχείων υπολογιστή. Ωστόσο, μολονότι οι περισσότεροι υπολογιστές δεν υποστηρίζουν την ανάγνωση και την πρόσβαση σε αρχεία από δίσκους δεδομένων, οι περισσότερες αυτόνομες συσκευές αναπαραγωγής CD και DVD δεν υποστηρίζουν την αναπαραγωγή από δίσκους CD ή DVD δεδομένων. Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στην τεκμηρίωση της αυτόνομης συσκευής αναπαραγωγής δίσκων.

Μπορώ να γράψω το περιεχόμενο ενός δίσκου, για παράδειγμα ενός CD μουσικής, ενός CD δεδομένων ή ενός DVD δεδομένων, απευθείας σε έναν άλλο δίσκο χρησιμοποιώντας το πρόγραμμα αναπαραγωγής;

Όχι. Το Windows Media Player 11 απαιτεί το περιεχόμενο που πρόκειται να εγγραφεί σε δίσκους να έχει προηγουμένως αποθηκευτεί στον σκληρό δίσκο του υπολογιστή.

Πώς μπορώ να εγγράψω μουσική σε μια φορητή συσκευή αναπαραγωγής μουσικής;

Η διεργασία αντιγραφής τραγουδιών σε μια φορητή συσκευή λέγεται συγχρονισμός (ή συγχρονισμός). Ο όρος "εγγραφή σε CD" αφορά μόνο την αντιγραφή τραγουδιών σε ένα CD ή DVD. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον συγχρονισμό μουσικής σε φορητές συσκευές, ανατρέξτε στο θέμα Συγχρονισμός του Windows Media Player: συνήθεις ερωτήσεις.

Πώς μπορώ να εγγράψω ταινίες σε ένα DVD;

Το Windows Media Player δεν υποστηρίζει την εγγραφή ταινιών σε δίσκους DVD βίντεο. Υποστηρίζει την εγγραφή δίσκων DVD δεδομένων, οι οποίοι περιέχουν αρχεία μουσικής και βίντεο. Ωστόσο, τα DVD δεδομένων συνήθως δεν είναι συμβατά με τις περισσότερες οικιακές συσκευές αναπαραγωγής DVD. Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στην τεκμηρίωση της συσκευής αναπαραγωγής DVD.

Για ποιο λόγο τα τραγούδια στο δίσκο δεδομένων που έχω εγγράψει αναπαράγονται σε διαφορετική σειρά από αυτή της λίστας που δημιούργησα;

Εάν εγγράψετε ένα δίσκο δεδομένων και τον αναπαραγάγετε σε άλλο υπολογιστή ή σε συσκευή φορητή, σπιτιού ή αυτοκινήτου, τα τραγούδια ενδέχεται να μην αναπαράγονται με τη σειρά με την οποία εμφανίζονταν στη λίστα εγγραφής. Η σειρά αναπαραγωγής των δίσκων δεδομένων καθορίζεται από τη συσκευή ή άλλο πρόγραμμα που χρησιμοποιείτε για την αναπαραγωγή του δίσκου. Στις περισσότερες περιπτώσεις, τα τραγούδια αναπαράγονται με αλφαριθμητική σειρά, κατά το όνομα του αρχείου.

Για ποιο λόγο, ο δίσκος που έχω εγγράψει δεν αναπαράγεται στη συσκευή μου αναπαραγωγής CD;

Εάν εγγράψετε αρχεία μουσικής σε ένα δίσκο δεδομένων και ο δίσκος αυτός δεν αναπαράγεται στη φορητή συσκευή σας, στη συσκευή του σπιτιού ή το αυτοκινήτου σας, ελέγξτε τα ακόλουθα:

 • Η συσκευή αναπαραγωγής CD που χρησιμοποιείτε ενδέχεται να μην υποστηρίζει την αναπαραγωγή δίσκων CD ή DVD δεδομένων. Για περισσότερες λεπτομέρειες, ανατρέξτε στην τεκμηρίωση της συσκευής αναπαραγωγής CD.

 • Το CD μπορεί να έχει εγγραφεί σε μέσο, όπως ένα CD-RW, το οποίο δεν είναι συμβατό με τη συσκευή αναπαραγωγής CD. Για περισσότερες λεπτομέρειες, ανατρέξτε στην τεκμηρίωση της συσκευής αναπαραγωγής CD.

 • Η συσκευή αναπαραγωγής CD που χρησιμοποιείτε ενδέχεται να μην υποστηρίζει την αναπαραγωγή αρχείων μουσικής του τύπου που έχετε εγγράψει στο δίσκο (WMA ή MP3). Για περισσότερες λεπτομέρειες, ανατρέξτε στην τεκμηρίωση της συσκευής αναπαραγωγής CD.

 • Τα τραγούδια ενδέχεται να προστατεύονται με δικαιώματα χρήσης πολυμέσων. Άλλοι υπολογιστές ενδέχεται να έχουν τη δυνατότητα λήψης δικαιωμάτων χρήσης και αναπαραγωγής των τραγουδιών, εάν έχουν σύνδεση στο Internet, αλλά συσκευές όπως οι φορητές συσκευές αναπαραγωγής CD και τα στερεοφωνικά συστήματα αυτοκινήτων δεν θα έχουν τη δυνατότητα λήψης των δικαιωμάτων αυτών, με αποτέλεσμα να μην είναι εφικτή η αναπαραγωγή του προστατευμένου περιεχομένου.

 • Το CD ενδέχεται να μην έχει κλείσει κατά την εγγραφή του. Συνήθως μπορείτε να επιλύσετε το πρόβλημα αυτό, προσθέτοντας τραγούδια στη λίστα εγγραφής έτσι, ώστε να φθάσετε στη μέγιστη χωρητικότητα του CD. Έπειτα, προσπαθήστε να εγγράψετε τη λίστα ξανά σε νέο CD.

Για ποιο λόγο δεν πραγματοποιείται εγγραφή σε αυτό τον κενό δίσκο;

Εάν ο δίσκος που έχετε τοποθετήσει αναγνωρίζεται ως "κενός δίσκος" στο παράθυρο περιήγησης, αλλά ένα μήνυμα στο παράθυρο λίστας σάς ζητά να τοποθετήσετε έναν εγγράψιμο δίσκο, αυτό μπορεί να σημαίνει ότι ο δίσκος είναι ελαττωματικός ή δεν είναι πλέον εγγράψιμος. Ο δίσκος μπορεί να μην είναι εγγράψιμος, για παράδειγμα, εάν προσπαθήσατε προηγουμένως να εγγράψετε στοιχεία σε αυτόν, αλλά διακόψατε την εγγραφή πριν την ολοκλήρωση. Δοκιμάστε να τοποθετήσετε έναν εγγράψιμο δίσκο τον οποίο δεν έχετε χρησιμοποιήσει προηγουμένως.

Πώς μπορείτε να διαγράψετε ένα ήδη εγγεγραμμένο CD;

Εάν θέλετε να χρησιμοποιήσετε ξανά ένα δίσκο CD-RW που περιέχει αρχεία που γράψατε παλαιότερα σε αυτόν, μπορείτε να διαγράψετε τα περιεχόμενά του δίσκου CD-RW. Εισαγάγετε το δίσκο στη συσκευή εγγραφής CD, κάντε δεξιό κλικ στη μονάδα δίσκου στο παράθυρο περιήγησης και, στη συνέχεια, επιλέξτε Διαγραφή δίσκου. (Σημειώστε ότι η διαγραφή είναι απαραίτητη προκειμένου να μπορέσετε να κάνετε εκ νέου εγγραφή ενός δίσκου CD-RW.) Ωστόσο, δεν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε ξανά ή να διαγράψετε το περιεχόμενο ενός CD-R που είχατε εγγράψει προηγουμένως, ανεξάρτητα από το μέγεθος του δίσκου που δεν χρησιμοποιούσατε.

Για ποιο λόγο, δίπλα σε ένα ή περισσότερα στοιχεία της λίστας εγγραφής υπάρχει ένα κουμπί Πληροφορίες;

Η εμφάνιση του κουμπιού ΠληροφορίεςΕικόνα του κουμπιού "Πληροφορίες" δίπλα σε ένα στοιχείο στη λίστα εγγραφής υποδεικνύει ότι ενδέχεται να υπάρχει κάποιο πρόβλημα με το στοιχείο αυτό. Ενδέχεται να δηλώνει ότι ένα αρχείο τραγουδιού προστατεύεται από δικαιώματα χρήσης πολυμέσων τα οποία δεν υπάρχουν ή δεν επιτρέπουν την εγγραφή σε CD. Μπορεί να δηλώνει επίσης ότι το στοιχείο αυτό δεν είναι αρχείο τραγουδιού υποστηριζόμενου τύπου .wma, .mp3, ή.wav, κατά την προσπάθεια εγγραφής σε δίσκο ήχου. Όλοι οι άλλοι τύποι αρχείων, όπως αρχεία ψηφιακού βίντεο ή φωτογραφιών, μπορούν να εγγραφούν μόνο σε δίσκο δεδομένων. Τέλος, το κουμπί μπορεί να δηλώνει ότι η διάρκεια του τραγουδιού δεν είναι ακόμη γνωστή στο πρόγραμμα αναπαραγωγής. Κάντε κλικ στο κουμπί για να δείτε το μήνυμα που περιέχει.

Μια καλή πρακτική πάντα είναι να ακούτε τα τραγούδια που σκοπεύετε να εγγράψετε, από την αρχή μέχρι το τέλος, τουλάχιστον μία φορά έτσι, ώστε να επιβεβαιώνετε ότι δεν υπάρχουν προβλήματα ποιότητας της εγγραφής. Με τον τρόπο αυτό, το πρόγραμμα αναπαραγωγής θα επιλύει επίσης τυχόν λανθασμένα δεδομένα για τη διάρκεια των τραγουδιών αυτών.

Εάν η λίστα εγγραφής δημιουργήθηκε από μια υπάρχουσα λίστα αναπαραγωγής, αλλά ένα ή περισσότερα τραγούδια δεν είναι πλέον διαθέσιμα στον υπολογιστή σας, ένα κουμπί σφάλματοςΕικόνα του κουμπιού "Σφάλμα" θα εμφανιστεί δίπλα στο τραγούδι που λείπει.

Γιατί μπορώ να αναπαραγάγω και να προσθέσω ορισμένα τραγούδια στη λίστα εγγραφής, αλλά δεν μπορώ να τα εγγράψω σε CD;

Εάν το αρχείο τραγουδιού προστατεύεται με δικαιώματα χρήσης πολυμέσων, αυτά τα δικαιώματα ενδεχομένως να επιτρέπουν την αναπαραγωγή του τραγουδιού στον υπολογιστή αλλά να μην επιτρέπουν την εγγραφή σε CD. Εάν το κουμπί ΠληροφορίεςΕικόνα του κουμπιού "Πληροφορίες" εμφανίζεται δίπλα στο τραγούδι στη λίστα εγγραφής, επιλέξτε το για να δείτε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με αυτό το θέμα. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα δικαιώματα χρήσης πολυμέσων, ανατρέξτε στο θέμα Διαχείριση ψηφιακών δικαιωμάτων (DRM): συνήθεις ερωτήσεις.

Πώς λαμβάνετε δικαιώματα εγγραφής για προστατευμένα τραγούδια;

Όταν χρησιμοποιείτε αγορασμένα τραγούδια, συνήθως δεν χρειάζεται να ανησυχείτε για τη λήψη δικαιωμάτων χρήσης των πολυμέσων όταν χρησιμοποιείτε τον ίδιο υπολογιστή που χρησιμοποιήθηκε για την αγορά των τραγουδιών. Το πρόγραμμα αναπαραγωγής κάνει αυτόματα λήψη όλων των διαθέσιμων δικαιωμάτων τη στιγμή της αγοράς.

Ωστόσο, μερικές φορές το πρόγραμμα αναπαραγωγής δεν μπορεί να κάνει λήψη των δικαιωμάτων χρήσης πολυμέσων για εσάς. Σε αυτές τις περιπτώσεις, το πρόγραμμα αναπαραγωγής εμφανίζει συνήθως ένα μήνυμα που δηλώνει τις επιλογές που έχετε στη διάθεσή σας. Απλώς ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται στην οθόνη.

Αν το πρόγραμμα αναπαραγωγής σάς παραπέμπει σε ένα ηλεκτρονικό κατάστημα, ίσως σας ζητηθεί να πληκτρολογήσετε το όνομα λογαριασμού και τον κωδικό πρόσβασής σας για να συνεχίσετε. Το ηλεκτρονικό κατάστημα μπορεί να σας ζητήσει να ενημερώσετε τις πληροφορίες τιμολόγησης ή να καταβάλετε πληρωμή για τη λήψη πρόσθετων δικαιωμάτων χρήσης, όπως το δικαίωμα για εγγραφή ενός τραγουδιού σε ένα προσαρμοσμένο CD ήχου.

Για ποιο λόγο υπάρχουν περιστασιακά μεγάλα κενά ανάμεσα στα τραγούδια στα CD που εγγράφω;

Ορισμένα CD, όταν γίνεται αντιγραφή ορισμένων από τα τραγούδια τους, ενδέχεται να συμπεριλαμβάνουν στο αρχείο, ένα ή περισσότερα δευτερόλεπτα χωρίς ήχο, μετά το τέλος της μουσικής. Άλλα CD ενδέχεται να συμπεριλαμβάνουν κενά χωρίς ήχο στην αρχή ορισμένων τραγουδιών. Πολλά CD επισημαίνουν την αρχή και το τέλος των τραγουδιών με την εισαγωγή και το τέλος ενός ακουστικού ήχου σε κάθε κομμάτι. Το πρόγραμμα αναπαραγωγής προσθέτει αυτόματα ένα κενό δύο δευτερολέπτων ανάμεσα στα τραγούδια, κατά την εγγραφή CD ήχου έτσι, ώστε το επόμενο τραγούδι να μην αρχίζει αμέσως μετά το τέλος του προηγούμενου τραγουδιού. Τα επιπλέον διαστήματα χωρίς ήχο που συμπεριλαμβάνονται στα αρχεία μουσικής από τα CD αντιγραφής, μπορούν να δημιουργήσουν μεγάλης διάρκειας, ανομοιόμορφες παύσεις ανάμεσα στα τραγούδια. Καθώς η παύση δύο δευτερολέπτων του προγράμματος αναπαραγωγής δεν μπορεί να απενεργοποιηθεί, ο μόνος τρόπος επίλυσης του προβλήματος είναι να χρησιμοποιήσετε ένα πρόγραμμα επεξεργασίας αρχείων ήχου για να αφαιρέσετε τα κενά αυτά από την εγγραφή των τραγουδιών.

Πώς μπορώ να ξέρω εάν ένα εγγεγραμμένο CD είναι δίσκος ήχου ή δεδομένων;

Τοποθετήστε το δίσκο στη μονάδα CD-ROM του υπολογιστή σας. Εκκινήστε την Εξερεύνηση Windows και ανατρέξτε στα περιεχόμενα του CD. Εάν δείτε τον τύπο αρχείου .CDA στο CD, αυτό δηλώνει ότι το CD έχει εγγραφεί ως CD ήχου. Ένα CD δεδομένων μπορεί να περιέχει κάθε τύπο αρχείου, από αρχεία ψηφιακής μουσικής .wma και .mp3, αρχεία ψηφιακού βίντεο .wmv ή ακόμη και αντίγραφα ασφαλείας αρχείων εγγράφων.

Πώς μπορώ να μάθω αν η μονάδα δίσκου CD είναι συσκευή εγγραφής CD;

Εάν δεν είστε σίγουροι ότι η μονάδα δίσκου CD διαθέτει δυνατότητα εγγραφής CD, μπορείτε να αναζητήσετε στην μπροστινή πλευρά της μονάδας δίσκου CD το λογότυπο CD που δηλώνει εάν η μονάδα δίσκου προσφέρει δυνατότητες "εγγραφής" ή "επανεγγραφής".

Εναλλακτικά, μπορείτε να ανατρέξετε στις ιδιότητες της μονάδας δίσκου CD στα Windows για να διαπιστώσετε εάν η μονάδα δίσκου CD που διαθέτετε προσφέρει αυτήν τη δυνατότητα κάνοντας τα εξής:

 1. Κάντε κλικ στο μενού Έναρξη και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Ο Υπολογιστής μου.

 2. Κάντε κλικ με το δεξιό κουμπί του ποντικιού στη μονάδα CD και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην εντολή Ιδιότητες.

 3. Μεταβείτε στην καρτέλα Εγγραφή. Εάν δεν υπάρχει η καρτέλα Εγγραφή, η μονάδα δίσκου σας δεν προσφέρει δυνατότητα εγγραφής CD.

Πώς μπορώ να αποκτήσω μια συσκευή εγγραφής CD;

Εάν ο υπολογιστής σας δεν έχει εγκατεστημένη μια μονάδα δίσκου εγγραφής CD, θα χρειαστεί να αγοράσετε μια μονάδα δίσκου εγγραφής CD και να την εγκαταστήσετε. Υπάρχουν πολλές επιλογές είτε για εσωτερικές είτε για εξωτερικές μονάδες δίσκου εγγραφής CD. Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε με το τμήμα πώλησης αναβαθμίσεων του κατασκευαστή του υπολογιστή σας ή με έναν μεταπωλητή υπολογιστών/ηλεκτρονικών συσκευών.

Πώς μπορώ να μάθω την κατάσταση του δίσκου που εγγράφω;

Καθώς πραγματοποιείται εγγραφή του δίσκου, μπορείτε να ελέγξετε την πρόοδό της, κάνοντας κλικ στην καρτέλα Εγγραφή και στη συνέχεια κάνοντας κλικ στη μονάδα εγγραφής δίσκου η οποία εκτελεί την εγγραφή, στο παράθυρο περιήγησης. Η εγγραφή ενός δίσκου διαρκεί λίγη ώρα. Για καλύτερα αποτελέσματα, μην επιχειρείτε να εκτελέσετε άλλες ενέργειες, π.χ. αναπαραγωγή άλλων αρχείων, ενώ εγγράφετε ένα δίσκο.

Για ποιο λόγο το πρόγραμμα αναπαραγωγής δεν αναγνωρίζει τη μονάδα εγγραφής που έχω συνδέσει μέσω USB;

Βεβαιωθείτε ότι η μονάδα εγγραφής είναι συνδεδεμένη στον υπολογιστή σας. Εάν είναι συνδεδεμένη, και δεν έχετε δημιουργήσει ακόμη μια λίστα αρχείων προς εγγραφή, απλά πραγματοποιήστε έξοδο και στη συνέχεια επανεκκίνηση του προγράμματος αναπαραγωγής. Αφού το κάνετε αυτό, το πρόγραμμα αναπαραγωγής θα πρέπει να αναγνωρίσει τη μονάδα εγγραφής USB. Εάν έχετε δημιουργήσει λίστα αρχείων προς εγγραφή, μπορείτε να την αποθηκεύσετε, πριν την έξοδο από το πρόγραμμα αναπαραγωγής, ως εξής:

 1. Κάντε κλικ στο κουμπί Λίστα στην κορυφή του παραθύρου λίστας και επιλέξτε Αποθήκευση λίστας αναπαραγωγής ως.

 2. Πληκτρολογήστε ένα όνομα για τη λίστα και στη συνέχεια κάντε κλικ στο κουμπί Αποθήκευση.

 3. Πραγματοποιήστε έξοδο και στη συνέχεια επανεκκίνηση του προγράμματος αναπαραγωγής.

 4. Κάντε κλικ στην καρτέλα Εγγραφή. Εάν έχετε περισσότερες από μία μονάδες εγγραφής CD, κάντε κλικ στο βέλος κάτω από την καρτέλα Εγγραφή και στη συνέχεια κάντε κλικ στη μονάδα εγγραφής USB.

 5. Στο παράθυρο περιήγησης, κάντε κλικ στην επιλογή Λίστες αναπαραγωγής και κάντε μεταφορά της λίστας που αποθηκεύσατε στο παράθυρο "Λίστα".

 6. Κάντε κλικ στο κουμπί Έναρξη εγγραφής.

Γιατί εμφανίζεται ερώτηση για την παράλειψη ενός αρχείου κατά την έναρξη της εγγραφής;

Πριν την έναρξη της εγγραφής, το πρόγραμμα αναπαραγωγής εκτελεί έναν αρχικό έλεγχο των αρχείων που περιέχονται στη λίστα εγγραφής. Σε ορισμένες περιπτώσεις, κάποιο αρχείο ενδέχεται να περιέχει σφάλμα το οποίο αποτρέπει την εγγραφή του ή το αρχείο μπορεί να προστατεύεται από δικαιώματα χρήσης πολυμέσων τα οποία είτε απαγορεύουν την εγγραφή σε CD ήχου είτε περιορίζουν το πλήθος των επιτρεπτών εγγραφών του αρχείου σε CD ήχου. Όταν το πρόγραμμα αναπαραγωγής εντοπίσει ένα ή περισσότερα αρχεία με πρόβλημα, κατά τη διάρκεια του αρχικού ελέγχου, εμφανίζει ένα παράθυρο διαλόγου το οποίο σας δίνει την επιλογή είτε να παραλείψετε τα αρχεία (και να συνεχίσετε με την εγγραφή των άλλων αρχείων της λίστας) είτε να διακόψετε την εγγραφή και να προσπαθήσετε να επιλύσετε το πρόβλημα. Εάν το πρόγραμμα αναπαραγωγής εντοπίσει προβλήματα με άλλα αρχεία, μετά τον αρχικό έλεγχο, θα πρέπει να επιλύσετε τα προβλήματα ή να καταργήσετε τα αρχεία από τη λίστα εγγραφής, για να συνεχίσετε την εγγραφή.

Πώς μπορώ να αποθηκεύσω τη λίστα εγγραφής μου;

Μια λίστα εγγραφής είναι απλώς μια λίστα αναπαραγωγής που μπορεί να αποθηκευτεί και να ανακτηθεί όπως οποιαδήποτε άλλη κανονική λίστα αναπαραγωγής. Εάν έχετε δημιουργήσει μια προσαρμοσμένη λίστα εγγραφής και θέλετε να την αποθηκεύσετε για μεταγενέστερη χρήση, κάντε τα εξής:

 1. Κάντε κλικ στο κουμπί Λίστα και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην εντολή Αποθήκευση λίστας αναπαραγωγής ως.

 2. Πληκτρολογήστε ένα μοναδικό όνομα για τη νέα λίστα αναπαραγωγής και κάντε κλικ στο κουμπί Αποθήκευση.

Για να ανακαλέσετε την αποθηκευμένη λίστα εγγραφής προκειμένου να την χρησιμοποιήσετε ξανά, κάντε τα εξής:

 1. Κάντε κλικ στην καρτέλα Εγγραφή.

 2. Επιλέξτε Λίστες αναπαραγωγής στο παράθυρο περιήγησης.

 3. Επιλέξτε την αποθηκευμένη λίστα αναπαραγωγής εγγραφής από το παράθυρο λεπτομερειών στο παράθυρο λίστας.

Τώρα είστε έτοιμοι να χρησιμοποιήσετε αυτήν τη λίστα αναπαραγωγής ξανά για να εγγράψετε CD.

Τι σημαίνει ότι όταν το πρόγραμμα αναπαραγωγής δηλώνει ότι "εκτελείται έλεγχος" όταν κάνω κλικ στην επιλογή Έναρξη εγγραφής;

Το Windows θα πρέπει να "ελέγξει" μόνο τα τραγούδια που είχαν αντιγραφεί από CD ή που δεν έχουν αναπαραχθεί ποτέ ολόκληρα από τη συγκεκριμένη έκδοση του προγράμματος αναπαραγωγής εάν η ρύθμιση της έντασης είναι ενεργοποιημένη για εγγραφή CD ήχου. Όταν το βήμα ελέγχου της διεργασίας εγγραφής διαρκεί πολύ, το πρόγραμμα αναπαραγωγής ενδεχομένως να αντιμετωπίζει προβλήματα με ένα συγκεκριμένο αρχείο τραγουδιού. Κάντε κλικ στην επιλογή Διακοπή εγγραφής για να σταματήσετε τη διεργασία εγγραφής και να αναπαραγάγετε το εν λόγω τραγούδι ολόκληρο προκειμένου να βεβαιωθείτε ότι το πρόγραμμα αναπαραγωγής μπορεί να το αναπαραγάγει σωστά. Εάν δεν συμβεί κάτι τέτοιο, τότε το αρχείο ενδέχεται να είναι κατεστραμμένο.

Εάν αυτό δεν επιλύσει το πρόβλημα, δοκιμάστε είτε να διαγράψετε το συγκεκριμένο τραγούδι από τη λίστα εγγραφής είτε να αποκτήσετε (να κάνετε λήψη ή να αντιγράψετε) το τραγούδι ξανά και, στη συνέχεια, αναπαραγάγετέ το ολόκληρο για να δείτε εάν το πρόβλημα έχει επιλυθεί. Εάν το τραγούδι αναπαράγεται αλλά η διεργασία εγγραφής συνεχίζει να διακόπτεται κατά τον έλεγχο του τραγουδιού, δοκιμάστε να απενεργοποιήσετε τη ρύθμιση της έντασης:

 1. Κάντε κλικ στο βέλος κάτω από την καρτέλα Εγγραφή και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο στοιχείο Περισσότερες επιλογές.

 2. Καταργήστε την επιλογή από το πλαίσιο ελέγχου Εφαρμογή ρυθμίσεων έντασης ήχου σε όλα τα κομμάτια του CD και κατόπιν κάντε κλικ στο κουμπί OK.

 3. Επαναλάβετε την εγγραφή του CD.

Σημείωση

 • Η μη εξουσιοδοτημένη χρήση ή/και η αντιγραφή υλικού με προστατευμένα πνευματικά δικαιώματα μπορεί να συνιστά παράβαση του νόμου περί πνευματικής ιδιοκτησίας στις Ηνωμένες Πολιτείες ή/και σε άλλες χώρες/περιοχές. Τα υλικά με προστατευμένα πνευματικά δικαιώματα περιλαμβάνουν, αλλά δεν περιορίζονται σε αυτά, λογισμικό, τεκμηρίωση, γραφικά, στίχους, φωτογραφίες, εικόνες clip art, κινούμενα σχέδια, αποσπάσματα ταινιών και βίντεο, καθώς και ήχο και μουσική (συμπεριλαμβανομένης εκείνης με κωδικοποίηση MP3). Η παράβαση των νομοθεσίας των Ηνωμένων Πολιτειών και της διεθνούς νομοθεσίας περί πνευματικών δικαιωμάτων μπορεί να επισύρει σημαντικές αστικές ή/και ποινικές κυρώσεις.