Αλλαγή των ρυθμίσεων για προχωρημένους της Αλληλογραφίας των Windows

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την καρτέλα "Για προχωρημένους" στο παράθυρο διαλόγου "Επιλογές" της Αλληλογραφίας των Windows για να αλλάξετε τις ρυθμίσεις που σχετίζονται με τη διαχείριση επαφών, τη διαγραφή μηνυμάτων, την παρακολούθηση συζητήσεων και το χειρισμό απαντήσεων και προώθησης μηνυμάτων. Για να προσπελάσετε την καρτέλα "Για προχωρημένους":

  1. Ανοίξτε την Αλληλογραφία των Windows κάνοντας κλικ στο κουμπί ΈναρξηΕικόνα του κουμπιού "Έναρξη", έπειτα κάντε κλικ στην επιλογή Όλα τα προγράμματα και, στη συνέχεια, επιλέξτε Αλληλογραφία των Windows.

  2. Κάντε κλικ στο μενού Εργαλεία, κάντε κλικ στην επιλογή Επιλογές και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην καρτέλα Για προχωρημένους.

Εμφάνιση όλων

Μετατροπή των συνημμένων που λαμβάνονται από τη μορφή Επαφών των Windows σε μορφή vCard.

Όταν λαμβάνετε ένα συνημμένο αρχείο στη μορφή Επαφών, μπορείτε να επιλέξετε την αποθήκευση του αρχείου σε μορφή vCard, η οποία είναι συμβατή με τα Windows XP, καθώς και με το Outlook Express και πολλά άλλα προγράμματα ή μπορείτε να την αφήσετε στη μορφή Επαφών, η οποία είναι συμβατή με τις Επαφές των Windows και την Αλληλογραφία των Windows σε αυτήν την έκδοση των Windows.

Στην περιοχή Μετατροπή συνημμένης επαφής, μπορείτε να κάνετε μία από τις παρακάτω επιλογές:

  • Κάντε κλικ στην επιλογή Να γίνεται πάντα μετατροπή των συνημμένων των Επαφών των Windows σε αρχεία vCard εάν θέλετε την αυτόματη μετατροπή των συνημμένων των Επαφών των Windows σε μορφή vCard κατά την αποθήκευση.

  • Κάντε κλικ στην επιλογή Να γίνεται ερώτηση κάθε φορά εάν θέλετε να αποφασίσετε ποια μορφή θα χρησιμοποιήσετε κάθε φορά που λαμβάνετε μια συνημμένη Επαφή των Windows.

  • Κάντε κλικ στην επιλογή Να διατηρούνται τα συνημμένα των επαφών σε μορφή Επαφής για να γίνεται πάντοτε αποθήκευση του συνημμένου σε μορφή Επαφών των Windows.

Μετακίνηση διαγραμμένων μηνυμάτων IMAP

Όταν διαγράφετε ένα μήνυμα από ένα φάκελο IMAP, η Αλληλογραφία των Windows επισημαίνει το μήνυμα ως διαγραμμένο, αλλά το αφήνει στη λίστα μηνυμάτων σας έως ότου διαγραφεί από το διακομιστή σας IMAP. Εάν θέλετε να καταργήσετε τα μηνύματα από τη λίστα μηνυμάτων κατά τη διαγραφή τους, επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου Μετακίνηση της διαγραμμένης ηλεκτρονικής αλληλογραφίας IMAP στο φάκελο "Διαγραμμένα".

Αυτόματη παρακολούθηση των συζητήσεων που ξεκινάτε εσείς

Επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου Σήμανση νημάτων μηνυμάτων που αρχίζουν με την ένδειξη "Παρακολουθείται" για να παρακολουθείτε αυτόματα όποιες συνομιλίες έχετε ξεκινήσει εσείς. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στο θέμα Παρακολούθηση μιας συνομιλίας ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή ομάδας συζήτησης.

Αλλαγή ρυθμίσεων για απαντήσεις και προωθήσεις

Στην περιοχή Απάντηση/προώθηση, μπορείτε να κάνετε οποιαδήποτε από τις παρακάτω επιλογές:

  • Επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου Εισαγωγή υπογραφής στο τέλος μιας απάντησης για να εισαγάγετε αυτόματα την υπογραφή σας όταν απαντάτε σε ένα μήνυμα. Από προεπιλογή, η Αλληλογραφία των Windows εισάγει μόνο αυτόματα την υπογραφή όταν δημιουργείτε ένα νέο μήνυμα.

  • Επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου Απάντηση στο τέλος ενός μηνύματος για να προσθέσετε το κείμενο της απάντησής σας στο τέλος του μηνύματος στο οποίο απαντάτε και όχι επάνω από αυτό.

Αλλαγή των επιλογών για προχωρημένους για τη συντήρηση και την αντιμετώπιση προβλημάτων

Κάντε κλικ στην επιλογή Συντήρηση για να αλλάξετε τις επιλογές για προχωρημένους για τη συντήρηση και την αντιμετώπιση προβλημάτων. Μπορείτε να ρυθμίσετε τη θέση και τη διάρκεια αποθήκευσης των μηνυμάτων από την Αλληλογραφία των Windows, καθώς και να επιλέξετε δυνατότητες αντιμετώπισης προβλημάτων τις οποίες θα μπορεί να χρησιμοποιήσει το προσωπικό υποστήριξης για τη διάγνωση προβλημάτων σύνδεσης.