Μπορείτε να αλλάξετε το χρώμα των πλαισίων των παραθύρων, του μενού "Έναρξη" και της γραμμής εργασιών.

  1. Ανοίξτε την Εξατομίκευση κάνοντας κλικ στο κουμπί ΈναρξηΕικόνα του κουμπιού "Έναρξη", έπειτα κάντε κλικ στον Πίνακα Ελέγχου, επιλέξτε Εμφάνιση και εξατομίκευση και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην Εξατομίκευση.

  2. Κάντε κλικ στο κουμπί Χρώμα και εμφάνιση παραθύρου.

  3. Στην περιοχή Χρώμα και εμφάνιση παραθύρου, επιλέξτε το χρώμα που θέλετε και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί OK.

Σημείωση

  • Εάν δείτε το παράθυρο διαλόγου "Ρυθμίσεις εμφάνισης" αντί για το παράθυρο "Χρώμα και εμφάνιση παραθύρου", το θέμα μπορεί να μην έχει οριστεί σε Windows Vista, ο χρωματικός συνδυασμός μπορεί να μην έχει οριστεί σε Windows Aero ή ο υπολογιστής μπορεί να μην πληροί τις ελάχιστες απαιτήσεις υλικού για την εκτέλεση του Windows Aero. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στο θέμα Αντιμετώπιση προβλημάτων με το Windows Aero.

Για να αλλάξετε τα χρώματα στον υπολογιστή σας εάν δεν διαθέτετε Windows Aero

Εάν έχετε διαπιστώσει ότι δεν έχετε Windows Aero, εξακολουθείτε να μπορείτε να αλλάξετε ορισμένα χρώματα στον υπολογιστή σας.

  1. Ανοίξτε τις Ρυθμίσεις εμφάνισης κάνοντας κλικ στο κουμπί ΈναρξηΕικόνα του κουμπιού "Έναρξη", και στη συνέχεια στις επιλογές Πίνακας Ελέγχου, Εμφάνιση και Εξατομίκευση, Εξατομίκευση και μετά Οπτική εμφάνιση. Αν δεν εμφανιστεί το παράθυρο διαλόγου "Ρυθμίσεις εμφάνισης", στο κάτω μέρος της σελίδας, κάντε κλικ στην επιλογή Άνοιγμα ιδιοτήτων κλασικής εμφάνισης.

  2. Κάντε κλικ στο κουμπί Για προχωρημένους.

  3. Στη λίστα Στοιχείο, κάντε κλικ στο μέρος των Windows στο οποίο θέλετε να αλλάξετε το χρώμα.

  4. Στη λίστα Χρώμα, κάντε κλικ στο χρώμα που θέλετε.

  5. Επαναλάβετε τα βήματα 3 έως 4 για κάθε μέρος των Windows στο οποίο θέλετε να αλλάξετε το χρώμα και, έπειτα, κάντε κλικ στο κουμπί OK.