Διαμόρφωση δίσκων και μονάδων δίσκου

Για να μπορεί να χρησιμοποιηθεί ένας σκληρός δίσκος, η βασική συσκευή αποθήκευσης δεδομένων του υπολογιστή σας, πρέπει να προηγηθεί διαμόρφωση του δίσκου. Η διαμόρφωση ενός δίσκου σημαίνει τη ρύθμιση των κατάλληλων παραμέτρων ενός συστήματος αρχείων, ώστε να είναι σε θέση τα Windows να αποθηκεύουν πληροφορίες στο δίσκο. Οι σκληροί δίσκοι σε νέους υπολογιστές με Windows είναι ήδη διαμορφωμένοι. Αν όμως θελήσετε να επεκτείνετε τον αποθηκευτικό χώρο του υπολογιστή σας με έναν επιπλέον δίσκο που θα αγοράσετε, ίσως χρειαστεί να διαμορφώσετε τον νέο δίσκο.

Οι άλλοι τύποι συσκευών αποθήκευσης, όπως πολλές μονάδες flash USB και κάρτες μνήμης flash, ενδέχεται να έχουν ήδη διαμορφωθεί από τον κατασκευαστή τους. Οι μορφές του συστήματος αρχείων που χρησιμοποιείται σε δίσκους CD και DVD διαφέρουν από αυτές των σκληρών δίσκων και των αφαιρούμενων συσκευών αποθήκευσης. Για πληροφορίες σχετικά με τη διαμόρφωση δίσκων CD και DVD, ανατρέξτε στο θέμα Ποια μορφή CD ή DVD πρέπει να χρησιμοποιήσω;

Προειδοποίηση

  • Με τη διαμόρφωση ενός δίσκου, διαγράφονται όλα τα αρχεία που υπάρχουν σε αυτόν. Όλα τα αρχεία που έχουν αποθηκευτεί σε ένα σκληρό δίσκο θα διαγραφούν όταν κάνετε διαμόρφωση.

Παρακάτω δίνονται απαντήσεις σε ορισμένες συνήθεις ερωτήσεις σχετικά με τη διαμόρφωση δίσκων και μονάδων δίσκου.

Εμφάνιση όλων

Πόσο συχνά πρέπει να ασχολούμαι με τη διαμόρφωση των δίσκων;

Συνήθως, μόνο όταν προσθέτετε επιπλέον μέσα αποθήκευσης στον υπολογιστή σας. Αν εγκαταστήσετε ένα νέο σκληρό δίσκο στον υπολογιστή σας, πρέπει να τον διαμορφώσετε με ένα σύστημα αρχείων, όπως NTFS, ώστε να μπορούν τα Windows να τον χρησιμοποιήσουν για την αποθήκευση αρχείων.

Τι κάνει η αναδιαμόρφωση του σκληρού μου δίσκου;

Η αναδιαμόρφωση αφορά τη διαμόρφωση ενός σκληρού δίσκου ή ενός διαμερίσματος που είναι ήδη διαμορφωμένο ή που περιέχει δεδομένα. Η αναδιαμόρφωση ενός δίσκου διαγράφει όλα τα δεδομένα που περιέχονται σε αυτόν.

Στο παρελθόν, η αναδιαμόρφωση ενός σκληρού δίσκου και η επανεγκατάσταση των Windows προτεινόταν ως μέθοδος για την επίλυση ενός σοβαρού προβλήματος του υπολογιστή. Η αναδιαμόρφωση θα επιλύσει το πρόβλημα με κόστος τη διαγραφή όλων των περιεχομένων του υπολογιστή. Στη συνέχεια, θα πρέπει να επανεγκαταστήσετε τα προγράμματά σας χρησιμοποιώντας τα αρχικά αρχεία και δίσκους εγκατάστασης και, στη συνέχεια, να επαναφέρετε όλα τα προσωπικά σας αρχεία, όπως έγγραφα, μουσική και εικόνες από τα αντίγραφα ασφαλείας που είχατε δημιουργήσει προηγουμένως.

Σήμερα, αυτή η έκδοση των Windows προσφέρει πληθώρα επιλογών αποκατάστασης που είναι λιγότερο δραστικές και οι οποίες βοηθούν στην καλύτερη επίλυση των προβλημάτων του υπολογιστή σας. Για περισσότερες πληροφορίες, κάντε αναζήτηση για τη φράση "επιλογές αποκατάστασης συστήματος" στη Βοήθεια και υποστήριξη των Windows. Η αναδιαμόρφωση και η επανεγκατάσταση θα πρέπει να θεωρείται ως η ύστατη λύση στην οποία θα πρέπει να καταφεύγει κάποιος εφόσον όλες οι άλλες επιλογές αποκατάστασης και διάγνωσης έχουν αποτύχει.

Τι χρειάζεται για να κάνω διαμόρφωση ενός σκληρού δίσκου;

Για να μπορέσετε να διαμορφώσετε ένα δίσκο, πρέπει πρώτα να δημιουργήσετε ένα ή περισσότερα διαμερίσματα σε αυτόν. Αφού δημιουργήσετε διαμερίσματα στο δίσκο, μπορείτε να τα διαμορφώσετε. (Συχνά οι όροι "τόμος" και "διαμέρισμα" χρησιμοποιούνται ο ένας στη θέση του άλλου). Μπορείτε να δημιουργήσετε διαμερίσματα στο δίσκο με τρόπο ώστε να περιέχει έναν ή περισσότερους τόμους. Σε κάθε τόμο εκχωρείται ένα γράμμα μονάδας δίσκου. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στο θέμα Δημιουργία και διαμόρφωση διαμερίσματος σε σκληρό δίσκο.

Ποιο σύστημα αρχείων πρέπει να χρησιμοποιήσω;

Για αυτήν την έκδοση των Windows, η ιδανική επιλογή για το σκληρό δίσκο είναι το σύστημα αρχείων NTFS. Σε ορισμένες παλαιότερες εκδόσεις των Windows ήταν απαιτούμενο το σύστημα αρχείων FAT32. Για το λόγο αυτό, σε κάποιες περιπτώσεις, όπως σε έναν υπολογιστή πολλαπλής εκκίνησης, ενδέχεται να είναι απαραίτητο το σύστημα αρχείων FAT32. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στο θέμα Σύγκριση συστημάτων αρχείων NTFS και FAT.

Τι είναι η γρήγορη διαμόρφωση;

Με την επιλογή Γρήγορη διαμόρφωση δημιουργείται ένας νέος πίνακας αρχείων στο σκληρό δίσκο, χωρίς όμως πλήρη αντικατάσταση ή διαγραφή των δεδομένων του δίσκου. Ο χρόνος που απαιτείται για τη γρήγορη διαμόρφωση είναι σαφώς λιγότερος σε σχέση με την κανονική, κατά την οποία γίνεται πλήρης διαγραφή όλων των δεδομένων που υπάρχουν στο σκληρό δίσκο.

Τι είναι τα διαμερίσματα και οι τόμοι;

Διαμέρισμα είναι μια περιοχή του σκληρού δίσκου στην οποία μπορεί να γίνει διαμόρφωση και να εκχωρηθεί ένα γράμμα μονάδας δίσκου. Σε ένα βασικό δίσκο (ο πλέον συνηθισμένος τύπος δίσκων σε προσωπικούς υπολογιστές), τόμος είναι ένα διαμορφωμένο πρωτεύον διαμέρισμα ή λογική μονάδα δίσκου. (Οι όροι "διαμέρισμα" και "τόμος" χρησιμοποιούνται συχνά ο ένας στη θέση του άλλου.) Στο διαμέρισμα του συστήματος συνήθως εκχωρείται το γράμμα C. Τα γράμματα A και B είναι δεσμευμένα και προορίζονται για αφαιρούμενες μονάδες δίσκου ή μονάδες δισκέτας. Σε ορισμένους υπολογιστές ολόκληρος ο δίσκος έχει μορφοποιηθεί ως ένα ενιαίο διαμέρισμα, επομένως το γράμμα C αντιπροσωπεύει το σύνολο του σκληρού δίσκου. Σε άλλους υπολογιστές μπορεί να υπάρχει ένα πρόσθετο διαμέρισμα το οποίο περιέχει εργαλεία για την αποκατάσταση των πληροφοριών σας, στην περίπτωση που το διαμέρισμα C υποστεί κάποια βλάβη ή δεν είναι δυνατό να χρησιμοποιηθεί .

Πως δημιουργώ περισσότερα διαμερίσματα;

Για να μπορέσετε να δημιουργήσετε επιπλέον τόμους ή διαμερίσματα, πρέπει στο δίσκο να υπάρχει μη εκχωρημένος χώρος, δηλαδή χώρος που να μην έχει διαμορφωθεί και να μην αποτελεί τμήμα κάποιου υπάρχοντος διαμερίσματος ή τόμου. Αν δεν υπάρχει μη εκχωρημένος χώρος, μπορείτε να συρρικνώσετε ένα τόμο ή να χρησιμοποιήσετε κάποια εφαρμογή δημιουργίας διαμερισμάτων τρίτου κατασκευαστή. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στο θέμα Μπορώ να κάνω επαναδιαμερισμό του σκληρού δίσκου μου;

Πώς μπορώ να προσθέσω ένα νέο σκληρό δίσκο;

Για να προσθέσετε έναν εσωτερικό σκληρό δίσκο, ανατρέξτε στις συνοδευτικές οδηγίες του δίσκου. Για να εγκαταστήσετε έναν εξωτερικό σκληρό δίσκο ο οποίος συνδέεται με καλώδιο USB, αυτή η έκδοση των Windows πιθανότατα θα αναγνωρίσει τον σκληρό δίσκο. Αν αυτή η έκδοση των Windows δεν αναγνωρίσει το δίσκο, ανατρέξτε στο θέμα Δημιουργία και διαμόρφωση διαμερίσματος σε σκληρό δίσκο.

Έχω αποφασίσει να αναδιαμορφώσω τον σκληρό μου δίσκο και να επανεγκαταστήσω τα Windows, αλλά όταν προσπαθώ να διαμορφώσω τον σκληρό μου δίσκο, τα Windows εμφανίζουν ένα μήνυμα ότι η αναδιαμόρφωση δεν είναι δυνατό να ολοκληρωθεί.

Δεν μπορείτε να αναδιαμορφώσετε ένα δίσκο ή ένα διαμέρισμα το οποίο χρησιμοποιείται τη δεδομένη στιγμή, ούτε και το διαμέρισμα που περιέχει τα Windows. Πρόκειται για μια δυνατότητα ασφαλείας προκειμένου να μην μπορείτε να διαγράψετε τα Windows κατά λάθος. Για να αναδιαμορφώσετε τον σκληρό δίσκο του υπολογιστή σας και να επανεγκαταστήσετε τα Windows, επανεκκινήστε τον υπολογιστή σας χρησιμοποιώντας το δίσκο εγκατάστασης των Windows (η διαδικασία αυτή είναι ευρέως γνωστή ως εκκίνηση από το δίσκο εγκατάστασης). Κατά τη διεργασία της εγκατάστασης, μπορείτε να κάνετε επαναδιαμερισμό και αναδιαμόρφωση του σκληρού σας δίσκου και, στη συνέχεια, να επανεγκαταστήσετε τα Windows. Η διεργασία θα διαγράψει τα αρχεία και τα προγράμματά σας, γι' αυτό βεβαιωθείτε ότι έχετε δημιουργήσει αντίγραφα ασφαλείας των δεδομένων και των αρχείων των προγραμμάτων σας πριν ξεκινήσετε. Για περισσότερες πληροφορίες, αναζητήστε τη φράση "εγκατάσταση και επανεγκατάσταση των Windows" στη Βοήθεια και υποστήριξη των Windows.

Έχω ένα σύστημα διπλής εκκίνησης, με Windows XP στο ένα διαμέρισμα και Windows Vista στο άλλο. Δεν χρησιμοποιώ τα Windows XP πια και θέλω να ανακτήσω αυτόν το χώρο. Μπορώ να διαγράψω με ασφάλεια ή να επαναδιαμορφώσω το διαμέρισμα των Windows XP;

Η διαγραφή του διαμερίσματος που περιέχει το αρχικό λειτουργικό σύστημα σε ένα σύστημα πολλαπλών εκκινήσεων θα μπορούσε να έχει ως αποτέλεσμα ο υπολογιστής σας να μην λειτουργεί. Αυτό το διαμέρισμα περιέχει αρχεία συστήματος στα οποία βασίζεται το βασικό σύστημα εισόδου/εξόδου (BIOS) του υπολογιστή σας για να εκκινήσει τον υπολογιστή σας, ανεξάρτητα από το λειτουργικό σύστημα που θέλετε να χρησιμοποιήσετε.

Εξακολουθείτε να μπορείτε να έχετε πρόσβαση σε αρχεία που είναι αποθηκευμένα στο διαμέρισμα των Windows XP, καθώς και σε οποιοδήποτε ελεύθερο χώρο, μέσα από τα Windows Vista, επομένως ο ελεύθερος χώρος στο διαμέρισμα των Windows XP δεν χάνεται. Μπορείτε να δημιουργήσετε συντομεύσεις τόσο για τους νέους όσο και για τους υπάρχοντες φακέλους στο διαμέρισμα των Windows XP ώστε η πρόσβαση στο χώρο αποθήκευσης να είναι πιο εύκολη. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στο θέμα Συντομεύσεις: συνήθεις ερωτήσεις.

Εάν θέλετε να καταργήσετε οριστικά τα Windows XP από τον υπολογιστή σας, συνιστάται να κάνετε μια καθαρή εγκατάσταση των Windows Vista. Επανεκκινήστε τον υπολογιστή σας χρησιμοποιώντας το δίσκο εγκατάστασης των Windows Vista (η διαδικασία αυτή είναι ευρέως γνωστή ως εκκίνηση από το δίσκο εγκατάστασης). Κατά τη διεργασία της εγκατάστασης, μπορείτε να κάνετε επαναδιαμερισμό και αναδιαμόρφωση του σκληρού σας δίσκου και, στη συνέχεια, να επανεγκαταστήσετε τα Windows. Η διεργασία θα διαγράψει τα αρχεία και τα προγράμματά σας, γι' αυτό βεβαιωθείτε ότι έχετε δημιουργήσει αντίγραφα ασφαλείας των δεδομένων σας και ότι έχετε αποθηκεύσει τους δίσκους εγκατάστασης των προγραμμάτων ή τα αρχεία σας πριν ξεκινήσετε. Για περισσότερες πληροφορίες, αναζητήστε τη φράση "εγκατάσταση και επανεγκατάσταση των Windows" στη Βοήθεια και υποστήριξη των Windows.