Ήχος και μουσική υψηλής ευκρίνειας από τον υπολογιστή σας

Με τα Windows Vista, μπορείτε τώρα να αξιοποιήσετε τις προηγμένες λειτουργίες ήχου που βελτιώνουν την ποιότητα της μουσικής, των ταινιών και άλλου περιεχομένου ήχου στον υπολογιστή σας. Όταν χρησιμοποιείτε μια κάρτα ήχου που υποστηρίζεται από τα Windows Vista και η οποία περιλαμβάνει προηγμένες λειτουργίες ήχου, μπορείτε να ρυθμίσετε τον ήχο για 2 στερεοφωνικά ηχεία, συστήματα ηχείων 5.1 ή 7.1, ή ακόμα και ακουστικά.

Ρύθμιση των ηχείων σας

Για να ρυθμίσετε τα ηχεία σας ώστε να έχετε τον καλύτερο ήχο, ακολουθήστε αυτά τα βήματα:

 1. Ανοίξτε τις "Συσκευές ήχου και ηχητικά θέματα" κάνοντας κλικ στο κουμπί ΈναρξηΕικόνα του κουμπιού "Έναρξη", τον Πίνακα Ελέγχου, την επιλογή Υλικό και Ήχος και, στη συνέχεια, την επιλογή, Ήχος.

 2. Κάντε κλικ στην καρτέλα Αναπαραγωγή, επιλέξτε το στοιχείο Ηχεία και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί Ρύθμιση παραμέτρων.

 3. Στην περιοχή Κανάλια ήχου, επιλέξτε τα ηχεία που υπάρχουν στη δική σας διαμόρφωση ηχείων και μετά κάντε κλικ στην επιλογή Δοκιμή. Πρέπει να ακούσετε μια αναπαραγωγή τόνου σε κάθε ηχείο. Κάντε κλικ στο κουμπί Επόμενο και ακολουθήστε τις οδηγίες για να συνεχίσετε τη διαδικασία ρύθμισης παραμέτρων.

Εικόνα του οδηγού "Ρύθμιση ηχείων"
Χρησιμοποιήστε τον οδηγό "Ρύθμιση ηχείων" για να μπορέσετε να έχετε τον καλύτερο ήχο από τον υπολογιστή σας

Σημείωση

 • Η κάρτα ήχου προσδιορίζει τις επιλογές που βλέπετε κατά τη διαδικασία ρύθμισης παραμέτρων των ηχείων. Για παράδειγμα, αν χρησιμοποιείτε φορητό υπολογιστή με εσωτερικά ηχεία, ενδέχεται να δείτε την ένδειξη Στερεοφωνικά στην ενότητα Κανάλια ήχου.

Ρύθμιση εφέ ήχου

Τώρα που έχετε ρυθμίσει τα ηχεία, μπορείτε να προχωρήσετε για να προσθέσετε εφέ που βελτιώνουν τον ήχο:

 1. Ανοίξτε τις "Συσκευές ήχου και ηχητικά θέματα" κάνοντας κλικ στο κουμπί ΈναρξηΕικόνα του κουμπιού "Έναρξη", τον Πίνακα Ελέγχου, την επιλογή Υλικό και Ήχος και, στη συνέχεια, την επιλογή, Ήχος.

 2. Κάντε διπλό κλικ στην καρτέλα Βελτιώσεις. Αν δεν βλέπετε την καρτέλα Βελτιώσεις, τότε η κάρτα ήχου δεν υποστηρίζει εφέ ήχου ή έχετε εγκαταστήσει λογισμικό κάρτας ήχου που αντικατέστησε την καρτέλα Βελτιώσεις. Για παράδειγμα, ίσως έχετε μια καρτέλα με το όνομα του κατασκευαστή της κάρτας ήχου και αυτή η καρτέλα ενδέχεται να περιλαμβάνει διάφορες προηγμένες λειτουργίες οι οποίες εμφανίζονται στην παρακάτω εικόνα.

  Εικόνα της καρτέλας "Βελτιώσεις"
  Χρησιμοποιήστε αυτή την καρτέλα να για ρυθμίσετε τα εφέ ήχου

Αυτή η λίστα περιγράφει τα εφέ ήχου και τι μπορούν να κάνουν. Θα δείτε μόνο τα εφέ ήχου που υποστηρίζονται από τα ηχεία σας και την κάρτα ήχου.

 • Γέμισμα ηχείου. Χρησιμοποιήστε αυτό το εφέ για να πάρετε τον ήχο που σχεδιάστηκε για αναπαραγωγή σε δύο ηχεία και να τον αναπαραγάγετε σε πρόσθετα ηχεία, όπως συστήματα ηχείων 5.1 και 7.1.

 • Διόρθωση δωματίου. Χρησιμοποιώντας ένα μικρόφωνο, αυτό το εφέ μπορεί να βελτιστοποιήσει την εμπειρία ακρόασης για μια συγκεκριμένη θέση στο δωμάτιο —για παράδειγμα το κεντρικό μαξιλάρι του καναπέ σας— υπολογίζοντας αυτόματα τον καλύτερο συνδυασμό διαφόρων ρυθμίσεων των ηχείων, όπως καθυστέρηση, απόκριση συχνότητας και ρυθμίσεις απολαβής.

 • Αναπαράσταση περιφερειακού ήχου. Αυτό το εφέ προσομοιάζει περιφερειακό ήχο. Το εφέ αυτό είναι ιδανικό για χρήση υπολογιστή με στερεοφωνική κάρτα ήχου 2 καναλιών και δέκτη που υποστηρίζει περιφερειακό ήχο.

 • Σύνθεση ανύπαρκτου ηχείου. Αυτό το εφέ μπορεί να διαχωρίσει ήχους που έχουν σχεδιαστεί για πολλά ηχεία σε λιγότερα ηχεία. Για παράδειγμα, ίσως έχετε τρία ηχεία αντί για πέντε ηχεία τα οποία τυπικά χρησιμοποιούνται σε συστήματα ηχείων 5.1.

 • Ενίσχυση μπάσων. Σε υπολογιστές που έχουν ηχεία με περιορισμένη δυνατότητα μπάσων —όπως στους φορητούς υπολογιστές— αυτό το εφέ μπορεί να ενισχύσει το μπάσο στο εύρος συχνότητας που το ηχείο μπορεί να υποστηρίξει. Αυτό μπορεί να κάνει καλύτερο τον ήχο.

Πάρτε μαζί σας τον περιφερειακό ήχο ενώ ταξιδεύετε

Εκτός από την αξιοποίηση του ήχου υψηλής ευκρίνειας με ηχεία, μπορείτε επίσης να έχετε τον καλύτερο ήχο ενώ ακούτε μουσική ή μια ταινία από τα ηχεία.

Τα Windows Vista περιλαμβάνουν μια λειτουργία που ονομάζεται λειτουργία αναπαράστασης πολλαπλών καναλιών στα ακουστικά η οποία χρησιμοποιεί την τεχνολογία Συναρτήσεις μεταφοράς ανθρώπινου αυτιού (HRTF). Η τεχνολογία HRTF χρησιμοποιεί πληροφορίες σχετικά με τη φυσική του κεφαλιού σας για τη δημιουργία εικονικού περιφερειακού ήχου μέσω των στερεοφωνικών ακουστικών. Όταν ακούτε μουσική ή μια ταινία με τη λειτουργία αναπαράστασης πολλαπλών καναλιών στα ακουστικά, ίσως αισθάνεστε ότι ο ήχος ξεπερνάει τα ακουστικά, παρέχοντας μια εμπειρία ακρόασης η οποία περιλαμβάνει ήχους ακούσματος από μπροστά προς τα πίσω, καθώς και από πλευρά σε πλευρά.

Για να ρυθμίσετε τη λειτουργία αναπαράστασης πολλαπλών καναλιών στα ακουστικά

 1. Ανοίξτε τις "Συσκευές ήχου και ηχητικά θέματα" κάνοντας κλικ στο κουμπί ΈναρξηΕικόνα του κουμπιού "Έναρξη", τον Πίνακα Ελέγχου, την επιλογή Υλικό και Ήχος και, στη συνέχεια, την επιλογή, Ήχος.

 2. Κάντε κλικ στην καρτέλα Βελτιώσεις και μετά κάντε κλικ στην επιλογή Λειτουργία αναπαράστασης πολλαπλών καναλιών στα ακουστικά.

Σημείωση

 • Η κάρτα ήχου προσδιορίζει τις επιλογές που βλέπετε στην καρτέλα Ήχος του Πίνακα Ελέγχου.