Γραμμή πληροφοριών του Internet Explorer 8: συνήθεις ερωτήσεις

Αυτές οι πληροφορίες ισχύουν για τον Windows Internet Explorer 8.

Παρακάτω δίνονται απαντήσεις σε ορισμένες συνήθεις ερωτήσεις σχετικά με τη γραμμή πληροφοριών.

Εμφάνιση όλων

Ποια μηνύματα εμφανίζονται στη γραμμή πληροφοριών;

Στον παρακάτω πίνακα περιέχονται τα μηνύματα τα οποία ενδέχεται να εμφανιστούν στη γραμμή πληροφοριών, καθώς και μια περιγραφή για το τι σημαίνει κάθε μήνυμα.

Μήνυμα
Τι σημαίνει

Ο Internet Explorer εμπόδισε την προηγούμενη σελίδα να εγκαταστήσει ένα στοιχείο ελέγχου ActiveX στον υπολογιστή σας. Κάντε κλικ εδώ για να επιστρέψετε και να εγκαταστήσετε αυτό το λογισμικό.

Μια ιστοσελίδα επιχείρησε να εγκαταστήσει ένα στοιχείο ελέγχου ActiveX και ο Internet Explorer το απέκλεισε. Εάν θέλετε να εγκατασταθεί το στοιχείο ελέγχου ActiveX, κάντε κλικ στη γραμμή πληροφοριών και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην εντολή Εγκατάσταση λογισμικού. Επειδή τα στοιχεία ελέγχου ActiveX εγκυμονούν κινδύνους για τον υπολογιστή σας, πριν αποφασίσετε να τα εγκαταστήσετε πρέπει να είστε σίγουροι ότι εμπιστεύεστε τον εκδότη του στοιχείου ελέγχου ActiveX.

Αποκλεισμός αναδυόμενου παραθύρου. Για να δείτε αυτό το αναδυόμενο παράθυρο ή πρόσθετες επιλογές, κάντε κλικ εδώ.

Ο αποκλεισμός αναδυόμενων παραθύρων απέκλεισε ένα αναδυόμενο παράθυρο. Μπορείτε να απενεργοποιήσετε τον αποκλεισμό αναδυόμενων παραθύρων ή να επιτρέψετε προσωρινά τα αναδυόμενα παράθυρα κάνοντας κλικ στη γραμμή πληροφοριών.

Αυτή η τοποθεσία web χρησιμοποιεί ένα παράθυρο με δέσμες ενεργειών για να σας ζητήσει πληροφορίες. Εάν εμπιστεύεστε αυτήν την τοποθεσία web, κάντε κλικ εδώ για να επιτρέψετε τη χρήση παραθύρων με δέσμες ενεργειών.

Ο Internet Explorer έχει αποκλείσει μια τοποθεσία web από τη χρήση ενός μικρού προγράμματος (που ονομάζεται δέσμη ενεργειών) για την εμφάνιση ενός ξεχωριστού παραθύρου. Οι εισβολείς χρησιμοποιούν μερικές φορές παράθυρα με δέσμες ενεργειών προκειμένου να μιμηθούν νόμιμα παράθυρα, όπως οθόνες σύνδεσης, που εμφανίζονται σε τοποθεσίες web. Αν εμπιστεύεστε την τοποθεσία web και θέλετε να επιτρέψετε την εκτέλεση του παραθύρου δέσμης ενεργειών, κάντε κλικ στη γραμμή πληροφοριών και στη συνέχεια κάντε κλικ στην επιλογή Προσωρινή άρση αποκλεισμού παραθύρων δέσμης ενεργειών. Για να επιτρέπετε πάντοτε τη χρήση παραθύρων με δέσμες ενεργειών, επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου Να επιτρέπεται οι τοποθεσίες Web να ζητούν πληροφορίες χρησιμοποιώντας παράθυρα με δέσμες ενεργειών.

Για προστασία της ασφάλειάς σας, ο Internet Explorer απέκλεισε τη λήψη αρχείων στον υπολογιστή σας από αυτήν την τοποθεσία. Κάντε κλικ εδώ για επιλογές.

Μια ιστοσελίδα επιχείρησε να κάνει λήψη ενός αρχείου το οποίο ενδέχεται να μην έχετε ζητήσει. Εάν θέλετε να κάνετε λήψη του αρχείου, κάντε κλικ στη γραμμή πληροφοριών και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην εντολή Λήψη αρχείου. Επειδή τα αρχεία μπορεί να περιέχουν λογισμικό το οποίο ενδέχεται να επηρεάσει την απόδοση του υπολογιστή σας ή να αποκτήσει πρόσβαση στις πληροφορίες σας, πρέπει να είστε σίγουροι τι περιέχει το αρχείο και ότι εμπιστεύεστε τον εκδότη, πριν αποφασίσετε να κάνετε λήψη του.

Ένα πρόσθετο για αυτήν την τοποθεσία Web δεν εκτελέστηκε. Ελέγξτε τις ρυθμίσεις ασφαλείας στις "Επιλογές Internet" για πιθανές διενέξεις.

Μια ιστοσελίδα επιχείρησε να χρησιμοποιήσει ένα στοιχείο ελέγχου ActiveX ή μια δέσμη ενεργειών, αλλά οι ρυθμίσεις ασφαλείας σας δεν το επέτρεψαν.

Εάν εμπιστεύεστε τον εκδότη του στοιχείου ελέγχου ActiveX ή της δέσμης ενεργειών, μπορείτε να επιτρέψετε την εκτέλεσή τους καταργώντας τη διεύθυνση της τοποθεσίας Web από τη λίστα "Ελεγχόμενες τοποθεσίες". Εάν η τοποθεσία Web δεν συμπεριλαμβάνεται στη λίστα "Ελεγχόμενες τοποθεσίες", μπορείτε να την προσθέσετε στη λίστα "Αξιόπιστες τοποθεσίες". Για πληροφορίες σχετικά με την προσθήκη μιας τοποθεσίας Web στη λίστα "Αξιόπιστες τοποθεσίες", ανατρέξτε στο θέμα Ζώνες ασφαλείας: προσθήκη ή κατάργηση τοποθεσιών web. Εάν δεν επιφέρει αποτέλεσμα, δοκιμάστε να διαγράψετε τα προσωρινά αρχεία Internet. Εάν δεν μπορείτε να αλλάξετε αυτές τις ρυθμίσεις, ο διαχειριστής του υπολογιστή ενδέχεται να μην σας επιτρέπει να πραγματοποιήσετε αυτή την αλλαγή.

Ο Internet Explorer έχει αποκλείσει αυτήν την τοποθεσία από τη χρήση ενός στοιχείου ActiveX με μη ασφαλή τρόπο. Ως αποτέλεσμα, η σελίδα μπορεί να μην εμφανίζεται σωστά.

Μια τοποθεσία Web προσπάθησε να αποκτήσει πρόσβαση σε ένα στοιχείο ελέγχου ActiveX στον υπολογιστή σας χωρίς την άδειά σας.

Για προστασία της ασφάλειάς σας, ο Internet Explorer έχει περιορίσει την εκτέλεση δεσμών ενεργειών ή στοιχείων ελέγχου ActiveX από αυτή την ιστοσελίδα, τα οποία θα μπορούσαν να αποκτήσουν πρόσβαση στον υπολογιστή σας. Κάντε κλικ εδώ για επιλογές.

Μια ιστοσελίδα η οποία εμφανίστηκε στον υπολογιστή σας επιχείρησε να εκτελέσει μια δέσμη ενεργειών ή ένα στοιχείο ελέγχου ActiveX. Εάν θέλετε να επιτραπεί η εκτέλεση του στοιχείου ελέγχου, κάντε κλικ στη γραμμή πληροφοριών και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην εντολή Να επιτρέπεται αποκλεισμένο περιεχόμενο.

Το περιεχόμενο αυτό ίσως να μην εμφανιστεί σωστά. Έχει γίνει περιορισμός του αρχείου επειδή το περιεχόμενο δεν ταιριάζει με τις πληροφορίες ασφαλείας του. Κάντε κλικ εδώ για επιλογές.

Ο Internet Explorer δεν επέτρεψε την εμφάνιση ενός αρχείου διότι το πραγματικό περιεχόμενό του δεν ταυτιζόταν με το αναμενόμενο περιεχόμενο. Εάν θέλετε να εμφανιστεί αυτό το περιεχόμενο, κάντε κλικ στη γραμμή πληροφοριών και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην εντολή Εμφάνιση περιορισμένου περιεχομένου. Καθώς η εμφάνιση αυτού του περιεχομένου ενδέχεται να εγκυμονεί κινδύνους για την ασφάλεια του υπολογιστή σας, πρέπει να είστε σίγουροι ότι γνωρίζετε τι κάνει το αρχείο πριν να το εμφανίσετε.

Η προηγούμενη τοποθεσία ίσως απαιτεί το παρακάτω πρόσθετο: Όνομα από Εκδότης. Εάν εμπιστεύεστε αυτή την τοποθεσία web και το πρόσθετο και θέλετε να το εγκαταστήσετε, κάντε κλικ εδώ.

Μια ιστοσελίδα δοκίμασε να εγκαταστήσει ένα πρόσθετο, το οποίο έχει ψηφιακή υπογραφή. Η υπογραφή σάς επιτρέπει να προσδιορίσετε τον εκδότη του πρόσθετου για να αποφασίσετε αν θέλετε να το εγκαταστήσετε. Εάν θέλετε να εγκαταστήσετε το πρόσθετο, κάντε κλικ στη γραμμή πληροφοριών.

Η εκτέλεση του Internet Explorer πραγματοποιείται αυτήν τη στιγμή με τα πρόσθετα απενεργοποιημένα. Κάντε κλικ εδώ για να διαχειριστείτε, να απενεργοποιήσετε ή να καταργήσετε πρόσθετα.

Ο Internet Explorer εκτελείται με τα πρόσθετα απενεργοποιημένα. Ενώ είναι απενεργοποιημένα τα πρόσθετα, μπορείτε να κάνετε κλικ στη γραμμή πληροφοριών για να ανοίξετε τη Διαχείριση πρόσθετων, όπου μπορείτε να επιλέξετε ποια πρόσθετα θα είναι ενεργοποιημένα στην επόμενη εκκίνηση του Internet Explorer. Για να επανεκκινήσετε τον Internet Explorer με τα πρόσθετα ενεργοποιημένα, κάντε κλικ στο κουμπί ΈναρξηΕικόνα του κουμπιού "Έναρξη", κάντε κλικ στην επιλογή Όλα τα προγράμματα και έπειτα κάντε κλικ στον Internet Explorer.

Οι ρυθμίσεις intranet είναι απενεργοποιημένες αυτή τη στιγμή στον Internet Explorer από προεπιλογή. Κάντε κλικ εδώ για περισσότερες επιλογές.

Ο Internet Explorer εντόπισε μια διεύθυνση ιστοσελίδας intranet, αλλά τα δικαιώματα ασφαλείας intranet δεν είναι ενεργοποιημένα. Κάντε κλικ στη γραμμή πληροφοριών για περισσότερες πληροφορίες ή ανατρέξτε στο θέμα Αλλαγή των ρυθμίσεων ασφαλείας intranet.

Το επίπεδο ρυθμίσεων ασφαλείας θέτει τον υπολογιστή σας σε κίνδυνο. Κάντε κλικ εδώ για περισσότερες επιλογές.

Οι ρυθμίσεις ασφαλείας σας βρίσκονται κάτω από τα επίπεδα που συνιστά η Microsoft, εκθέτοντας τον υπολογιστή και τις πληροφορίες σας στον κίνδυνο κακόβουλων τοποθεσιών web. Για την επαναφορά των ρυθμίσεων ασφαλείας στα επίπεδα που συνιστώνται, κάντε κλικ στη γραμμή πληροφοριών και, στη συνέχεια, επιλέξτε Αυτόματη διόρθωση ρυθμίσεων.

Η τοποθεσία αυτή απαιτεί το παρακάτω ενημερωμένο πρόσθετο: Όνομα από: Εκδότης. Κάντε κλικ εδώ για να το εγκαταστήσετε από την δική τους τοποθεσία web.

Κάποιο εγκατεστημένο πρόσθετο απαιτεί ενημέρωση. Αυτό συμβαίνει κατά την αναβάθμιση σε διαφορετική έκδοση του Internet Explorer. Εάν θέλετε να ενημερώσετε το πρόσθετο, κάντε κλικ στη γραμμή πληροφοριών.

Αυτή η διεύθυνση web περιέχει γράμματα ή σύμβολα που δεν είναι δυνατόν να εμφανιστούν με τις τρέχουσες ρυθμίσεις γλώσσας. Κάντε κλικ εδώ για επιλογές.

Η διεύθυνση Web (ή διεύθυνση URL) περιέχει χαρακτήρες, οι οποίοι δεν μπορούν να εμφανιστούν με την τρέχουσα γλώσσα που χρησιμοποιείτε. Για να ενεργοποιήσετε μια άλλη γλώσσα, κάντε κλικ στη γραμμή πληροφοριών και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην εντολή Αλλαγή ρυθμίσεων γλώσσας. Όταν ενεργοποιείτε πρόσθετες γλώσσες να είστε προσεκτικοί. Ορισμένα γράμματα και σύμβολα μπορεί να χρησιμοποιηθούν για να σας παραπλανήσουν επειδή έχουν την ίδια εμφάνιση με τους χαρακτήρες άλλων γλωσσών, ενώ η διεύθυνση της τοποθεσίας Web είναι διαφορετική. Αυτή η δυνατότητα μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την απομίμηση μια άλλης τοποθεσίας Web με στόχο την υποκλοπή ταυτότητας ή την εξαπάτηση. Για αυτόν το λόγο, θα πρέπει να προσθέτετε μόνο γλώσσες με τις οποίες είστε εξοικειωμένοι. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στην ενότητα Τι είναι τα διεθνή ονόματα τομέων;

Αυτή η ιστοσελίδα επιχειρεί να επικοινωνήσει με τον υπολογιστή σας χρησιμοποιώντας ένα πρωτόκολλο που δεν θα επιτρέψουν οι ρυθμίσεις ασφαλείας σας. Κάντε κλικ εδώ για επιλογές.

Τα προγράμματα περιήγησης Web και άλλα προγράμματα Internet χρησιμοποιούν για την επικοινωνία κυρίως πρωτόκολλα όπως τα HTTP, HTTPS και FTP. Για ειδικές εργασίες υπάρχουν άλλα πρωτόκολλα, όπως η ροή βίντεο ή η αποστολή ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Για λόγους ασφαλείας, ο Internet Explorer περιορίζει ορισμένα πρωτόκολλα σε συγκεκριμένες ζώνες ασφαλείας. Εάν εμπιστεύεστε μια τοποθεσία Web η οποία χρησιμοποιεί ένα περιορισμένο πρωτόκολλο, μπορείτε να το προσθέσετε στη ζώνη αξιόπιστων τοποθεσιών. Για πληροφορίες σχετικά με το πώς μπορείτε να το κάνετε αυτό, ανατρέξτε στο θέμα Ζώνες ασφαλείας: προσθήκη ή κατάργηση τοποθεσιών web.

Το πρόγραμμα περιήγησης web έχει τροποποιήσει αυτή τη σελίδα ώστε να εμποδίσει επιθέσεις τύπου XSS. Κάντε κλικ εδώ για περισσότερες πληροφορίες.

Η επίθεση τύπου XSS, που χρησιμοποιείται συχνά για απάτες ηλεκτρονικού "ψαρέματος", παρουσιάζεται όταν μια τοποθεσία Web εισάγει κακόβουλο κώδικα σε άλλη αξιόπιστη ιστοσελίδα. Ο σκοπός είναι συνήθως η καταγραφή των δεδομένων που πληκτρολογείτε σε μια ιστοσελίδα, όπως κωδικοί πρόσβασης και ευαίσθητες οικονομικές πληροφορίες, τις οποίες επιστρέφει στην κακόβουλη τοποθεσία web. Όταν προβάλλετε τη σελίδα που έχει προσβληθεί, ενδέχεται να μην δείτε καμία διαφορά από την αξιόπιστη ιστοσελίδα, έτσι υπάρχουν περισσότερες πιθανότητες να παραβιαστούν τα προσωπικά στοιχεία σας. Ο Internet Explorer αποκλείει αυτόματα αυτόν τον κακόβουλο κώδικα.

Για προστασία της ασφάλειάς σας, ο Internet Explorer εμπόδισε αυτή την τοποθεσία web να εμφανίσει περιεχόμενο με σφάλματα πιστοποιητικού ασφαλείας. Κάντε κλικ εδώ για επιλογές.

Μέρος του περιεχομένου της ιστοσελίδας παρασχέθηκε με χρήση ελαττωματικού πιστοποιητικού. Τα προβλήματα με το πιστοποιητικό ασφαλείας ενδέχεται να υποδηλώνουν απόπειρα εξαπάτησής σας ή υποκλοπής πληροφοριών που στέλνετε στην τοποθεσία web ή στον διακομιστή. Μπορείτε να κάνετε κλικ στη γραμμή πληροφοριών για να εμφανιστεί το περιεχόμενο (δεν συνιστάται). Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα σφάλματα πιστοποιητικού, κάντε κλικ στη γραμμή πληροφοριών και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο θέμα Τι κίνδυνος υπάρχει.

Τι είναι η γραμμή πληροφοριών του Internet Explorer;

Η γραμμή πληροφοριών είναι το σημείο όπου ο Internet Explorer εμφανίζει πληροφορίες σχετικά με την ασφάλεια, τη λήψη αρχείων, τα αποκλεισμένα αναδυόμενα παράθυρα και για άλλες δραστηριότητες. Εμφανίζεται στην κορυφή της ιστοσελίδας.

Εικόνα της γραμμής πληροφοριών
Η γραμμή πληροφοριών του Internet Explorer

Πότε εμφανίζεται η γραμμή πληροφοριών;

Εάν στον Internet Explorer χρησιμοποιούνται ακόμη οι αρχικές ρυθμίσεις του, η γραμμή πληροφοριών εμφανίζεται στις εξής περιπτώσεις:

 • Όταν μια τοποθεσία Web επιχειρεί να εγκαταστήσει ένα στοιχείο ελέγχου ActiveX στον υπολογιστή σας ή να εκτελέσει ένα στοιχείο ActiveX με τρόπο ο οποίος δεν είναι ασφαλής.

 • Όταν μια τοποθεσία Web επιχειρεί να ανοίξει ένα αναδυόμενο παράθυρο.

 • Όταν μια τοποθεσία Web επιχειρεί να κάνει λήψη ενός αρχείου στον υπολογιστή σας.

 • Όταν μια τοποθεσία Web επιχειρεί να εκτελέσει ενεργό περιεχόμενο στον υπολογιστή σας.

 • Όταν οι ρυθμίσεις ασφαλείας σας είναι χαμηλότερου επιπέδου από αυτό που προτείνεται.

 • Όταν πραγματοποιείτε πρόσβαση σε μια ιστοσελίδα του intranet, αλλά δεν έχετε ενεργοποιήσει τον έλεγχο διευθύνσεων intranet. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στο θέμα Αλλαγή των ρυθμίσεων ασφαλείας intranet.

 • Όταν ανοίγετε τον Internet Explorer με απενεργοποιημένα τα πρόσθετα.

 • Όταν απαιτείται η εγκατάσταση ενός ενημερωμένου στοιχείου ελέγχου ActiveX ή πρόσθετου προγράμματος.

 • Αν η διεύθυνση της ιστοσελίδας μπορεί να εμφανιστεί με γράμματα ή σύμβολα της γλώσσας της ιστοσελίδας, αλλά εσείς δεν έχετε εγκατεστημένη τη συγκεκριμένη γλώσσα.

 • Αν οι ρυθμίσεις ασφαλείας σας δεν επιτρέπουν ένα συγκεκριμένο πρωτόκολλο.

 • Εάν o Internet Explorer έχει αποτρέψει μια επίθεση τύπου XSS.

Πώς μπορώ να χρησιμοποιήσω τη γραμμή πληροφοριών;

Όταν βλέπετε ένα μήνυμα στη γραμμή πληροφοριών, κάντε κλικ σε αυτό για να δείτε περισσότερες πληροφορίες ή για να εκτελέσετε ενέργειες.

Μπορώ να απενεργοποιήσω τη γραμμή πληροφοριών;

Ναι, μπορείτε, αλλά δεν το συνιστούμε. Αν θέλετε να την απενεργοποιήσετε, πρέπει να την απενεργοποιήσετε για κάθε τύπο μηνύματος.

Για να μην εμποδίζει η γραμμή πληροφοριών τη λήψη αρχείων και λογισμικού

 1. Ανοίξτε ton Internet Explorer κάνοντας κλικ στο κουμπί ΈναρξηΕικόνα του κουμπιού "Έναρξη"και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στον Internet Explorer.

 2. Κάντε κλικ στο κουμπί Εργαλεία και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο στοιχείο Επιλογές Internet.

 3. Κάντε κλικ στην καρτέλα Ασφάλεια και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί Προσαρμοσμένο επίπεδο.

 4. Κάντε ένα ή και τα δύο από τα εξής:

  • Για να απενεργοποιήσετε τη γραμμή πληροφοριών για στοιχεία ελέγχου ActiveX, μεταβείτε με κύλιση στην ενότητα Στοιχεία ελέγχου ActiveX και προσθήκες της λίστας και, στη συνέχεια, στο στοιχείο Αυτόματη ερώτηση για τη λήψη στοιχείων ελέγχου ActiveX, κάντε κλικ στη ρύθμιση Ενεργοποίηση.

  • Για να απενεργοποιήσετε τη γραμμή πληροφοριών για τη λήψη αρχείων, μεταβείτε με κύλιση στην ενότητα Λήψεις της λίστας και, στη συνέχεια, στο στοιχείο Αυτόματη ερώτηση για τη λήψη αρχείων, κάντε κλικ στη ρύθμιση Ενεργοποίηση.

 5. Κάντε κλικ στο κουμπί OK, κάντε κλικ στο κουμπί Ναι για να επιβεβαιώσετε ότι θέλετε να πραγματοποιήσετε την αλλαγή και, στη συνέχεια, κάντε ξανά κλικ στο κουμπί OK.