Εκτέλεση ή κατάργηση αποκλεισμένων προγραμμάτων εκκίνησης

Ο Έλεγχος λογαριασμού χρήστη αποτρέπει την αυτόματη εκτέλεση προγραμμάτων που απαιτούν άδεια ή κωδικό πρόσβασης διαχειριστή όταν εκκινούν τα Windows. Εάν είναι αποκλεισμένο ένα πρόγραμμα, θα δείτε ένα μήνυμα στην περιοχή ειδοποιήσεων που δηλώνει ότι ορισμένα προγράμματα εκκίνησης χρειάζονται άδεια για να εκτελεστούν. Μπορείτε να εκτελέσετε ένα αποκλεισμένο πρόγραμμα, να καταργήσετε αποκλεισμένα προγράμματα από την εκκίνηση ή να αγνοήσετε την ειδοποίηση.

Για να εκτελέσετε ένα αποκλεισμένο πρόγραμμα

  1. Κάντε δεξιό κλικ στο εικονίδιο Αποκλεισμένα προγράμματα εκκίνησης στην περιοχή ειδοποιήσεων.

  2. Κάντε κλικ στην επιλογή Εκτέλεση αποκλεισμένου προγράμματος και μετά κάντε κλικ στο όνομα του προγράμματος που θέλετε να εκτελέσετε. Απαιτούνται δικαιώματα διαχειριστή Αν σας ζητηθεί κωδικός πρόσβασης διαχειριστή ή επιβεβαίωση, πληκτρολογήστε τον κωδικό πρόσβασης ή παρέχετε την επιβεβαίωση.

Σημείωση

  • Θα πρέπει να επαναλάβετε αυτά τα βήματα κάθε φορά που θέλετε να εκτελέσετε το πρόγραμμα μετά την έναρξη των Windows.

Για να καταργήσετε ένα αποκλεισμένο πρόγραμμα από την εκκίνηση

Μπορείτε να καταργήσετε ένα αποκλεισμένο πρόγραμμα από την εκκίνηση, ώστε να μην προσπαθεί να εκτελεστεί αυτόματα κάθε φορά που γίνεται έναρξη των Windows. Η κατάργηση του προγράμματος από την εκκίνηση δεν καταργεί το πρόγραμμα από τον υπολογιστή σας.

  1. Κάντε δεξιό κλικ στο εικονίδιο Αποκλεισμένα προγράμματα εκκίνησης στην περιοχή ειδοποιήσεων.

  2. Κάντε κλικ στην εντολή Εμφάνιση ή κατάργηση αποκλεισμένων προγραμμάτων εκκίνησης.

Σημειώσεις

  • Εάν αποκλειστεί ένα πρόγραμμα που θέλετε να εκτελείται κατά την εκκίνηση, ελέγξτε την τοποθεσία Web του εκδότη για να δείτε εάν υπάρχει διαθέσιμη ενημερωμένη έκδοση του προγράμματος που δεν απαιτεί άδεια ή κωδικό πρόσβασης διαχειριστή για να εκτελεστεί.

  • Η κατάργηση ενός προγράμματος από την έναρξη μπορεί να επηρεάσει άλλους χρήστες του συγκεκριμένου υπολογιστή.