Μεταφορά αρχείων από άλλο υπολογιστή

Αν αντικαθιστάτε έναν παλαιότερο υπολογιστή με Windows με έναν υπολογιστή που εκτελεί Windows Vista Starter, ενδεχομένως να θέλετε να μεταφέρετε προσωπικά αρχεία από τον παλιό σας υπολογιστή στον καινούριο. Παραδείγματα αρχείων που μπορείτε να μεταφέρετε είναι:

 • Έγγραφα, μουσική, εικόνες και βίντεο

 • Βιβλίο διευθύνσεων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (επαφές) και μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου

 • Αγαπημένα Internet

Επειδή δεν υπάρχει κανένας τρόπος για αυτόματη μεταφορά αρχείων στα Windows Vista Starter, θα πρέπει να μεταφέρετε τα αρχεία με μη αυτόματο τρόπο (ή να τα αντιγράψετε) από τον παλιό σας υπολογιστή στον καινούριο. Ακολουθήστε τα εξής βήματα:

 1. Επιλέξτε μια μέθοδο μεταφοράς.

  • Αν ο καινούριος και ο παλιός σας υπολογιστής βρίσκονται και οι δύο στο ίδιο δίκτυο, μπορείτε να αντιγράψετε τα αρχεία σε έναν κοινόχρηστο φάκελο (όπως τον Δημόσιο φάκελο) στον παλιό υπολογιστή.

  • Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε κάποιο αφαιρούμενο μέσο αποθήκευσης, όπως ένα εγγράψιμο CD ή DVD, μια δισκέτα, έναν εξωτερικό σκληρό δίσκο ή μια μονάδα flash USB.

  • Αν διαθέτετε σύνδεση στο Internet, μπορείτε να στείλετε στον εαυτό σας τα αρχεία μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή να τα αντιγράψετε σε μια υπηρεσία αποθήκευσης αρχείων στο Internet. Αν στείλετε τα αρχεία μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, μπορεί να χρειαστεί να τα συμπιέσετε πριν τα στείλετε, γιατί ορισμένα συστήματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου δεν επιτρέπουν τα πολύ μεγάλα αρχεία. Ανατρέξτε στο θέμα Συμπίεση και αποσυμπίεση αρχείων.

  Βεβαιωθείτε ότι έχετε επιλέξει μια μέθοδο που λειτουργεί και στους δύο υπολογιστές. Για παράδειγμα, αν δεν διαθέτετε μονάδα δίσκου DVD στον παλιό υπολογιστή σας, δεν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε DVD για τη μεταφορά. Αν χρησιμοποιείτε εξωτερικό σκληρό δίσκο, βεβαιωθείτε ότι το καλώδιό του είναι συμβατό και με τους δύο υπολογιστές.

 2. Αν χρησιμοποιείτε εγγράψιμο CD, DVD ή δισκέτα, τοποθετήστε το στον παλιό υπολογιστή. Αν χρησιμοποιείτε εξωτερικό σκληρό δίσκο ή μονάδα flash USB, συνδέστε τη στον παλιό υπολογιστή.

 3. Αντιγράψτε τα αρχεία από τον παλιό σας υπολογιστή.

  Εμφάνιση όλων

  Για αντιγραφή εγγράφων, μουσικής, εικόνων και βίντεο από τον παλιό σας υπολογιστή

  1. Στον παλιό σας υπολογιστή, κάντε κλικ στο μενού Έναρξη και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Τα έγγραφά μου.

  2. Επιλέξτε τα έγγραφα ή τους φακέλους που θέλετε να αντιγράψετε. Κρατήστε πατημένο το πλήκτρο CTRL καθώς κάνετε κλικ για επιλογή πολλών στοιχείων. Διαφορετικά, πατήστε τα πλήκτρα CTRL+A για να επιλέξετε όλα τα περιεχόμενα του φακέλου Τα έγγραφά μου.

   Για να αντιγράψετε τη μουσική, τις εικόνες ή τα βίντεό σας, επιλέξτε τους φακέλους Η μουσική μου, Οι εικόνες μου ή Τα βίντεό μου.

  3. Κάντε κλικ στο μενού Επεξεργασία και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην εντολή Αντιγραφή.

  4. Πατήστε το κουμπί Έναρξη, κάντε κλικ στην επιλογή Ο υπολογιστής μου και, στη συνέχεια, κάντε διπλό κλικ στο εικονίδιο του αφαιρούμενου μέσου αποθήκευσης (CD, DVD, δισκέτα, εξωτερικός σκληρός δίσκος ή μονάδα flash USB) που χρησιμοποιείτε για τη μεταφορά. Διαφορετικά, αν χρησιμοποιείτε έναν κοινόχρηστο φάκελο στον παλιό σας υπολογιστή, ανοίξτε τον φάκελο.

  5. Κάντε κλικ στο μενού Επεξεργασία στο αφαιρούμενο μέσο αποθήκευσης ή στον κοινόχρηστο φάκελο και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην εντολή Επικόλληση.

  6. Επαναλάβετε αυτά τα βήματα για τα υπόλοιπα έγγραφα ή φακέλους που θέλετε να αντιγράψετε.

  Για αντιγραφή του βιβλίου διευθύνσεων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (επαφές)

  Για να αντιγράψετε το βιβλίο διευθύνσεων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (επαφές), ανατρέξτε στο πληροφοριακό υλικό που συνοδεύει το πρόγραμμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας για οδηγίες σχετικά με την εξαγωγή του βιβλίου διευθύνσεων σε αρχείο. Έπειτα αποθηκεύστε το αρχείο στον αφαιρούμενο χώρο αποθήκευσης ή στον κοινόχρηστο φάκελο που χρησιμοποιείτε για τη μεταφορά.

  Στο Microsoft Outlook Express, μπορείτε να εξάγετε το βιβλίο διευθύνσεων ακολουθώντας αυτά τα βήματα:

  1. Ανοίξτε το Outlook Express.

  2. Κάντε κλικ στο μενού Εργαλεία και, στη συνέχεια, επιλέξτε Βιβλίο διευθύνσεων.

  3. Κάντε κλικ στο μενού Επεξεργασία του Βιβλίου διευθύνσεων, κάντε κλικ στην εντολή Επιλογή όλων, κάντε δεξιό κλικ σε οποιαδήποτε από τις επιλεγμένες επαφές και, στη συνέχεια, επιλέξτε Αντιγραφή.

  4. Κάντε κλικ στο μενού Επεξεργασία στο αφαιρούμενο μέσο αποθήκευσης ή στον κοινόχρηστο φάκελο που χρησιμοποιείτε για τη μεταφορά και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην εντολή Επικόλληση.

  Για αντιγραφή μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου

  • Για να αντιγράψετε τα μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου από τον παλιό σας υπολογιστή, ανατρέξτε στο πληροφοριακό υλικό που συνοδεύει το πρόγραμμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας για οδηγίες σχετικά με την εξαγωγή των μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σε αρχείο. Έπειτα αποθηκεύστε το αρχείο στον αφαιρούμενο χώρο αποθήκευσης ή στον κοινόχρηστο φάκελο που χρησιμοποιείτε για τη μεταφορά.

   Αν δεν είναι δυνατή η εξαγωγή των μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σε αρχείο:

   • Μπορείτε να προωθήσετε μεμονωμένα μηνύματα στη διεύθυνση ηλεκτρονικής αλληλογραφίας σας και, στη συνέχεια, να χρησιμοποιήσετε τον καινούριο σας υπολογιστή για να ανακτήσετε τα μηνύματα.

   • Μπορείτε να αποθηκεύσετε μεμονωμένα μηνύματα ως αρχεία. Ανοίξτε το μήνυμα. Κάντε κλικ στο μενού Αρχείο, κάντε κλικ στην εντολή Αποθήκευση ως και, στη συνέχεια, αποθηκεύστε το στο αφαιρούμενο μέσο αποθήκευσης ή στον κοινόχρηστο φάκελο που χρησιμοποιείτε για τη μεταφορά. Αφού αντιγράψετε τα μηνύματα στον καινούριο σας υπολογιστή, κάντε διπλό κλικ σε οποιοδήποτε μήνυμα για να το ανοίξετε στο πρόγραμμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας.

  Για αντιγραφή αγαπημένων Internet

  1. Στον παλιό σας υπολογιστή, ανοίξτε τον Internet Explorer.

  2. Κάντε κλικ στο μενού Αρχείο, επιλέξτε Εισαγωγή και εξαγωγή και, στη συνέχεια, ακολουθήστε τις οδηγίες στον "Οδηγό εισαγωγής/εξαγωγής" για την εξαγωγή των αγαπημένων.

  3. Αποθηκεύστε τα αγαπημένα που έχετε εξαγάγει ως Bookmark.htm στη θέση αποθήκευσης που χρησιμοποιείτε για τη μεταφορά.

  Σημείωση

  • Για πληροφορίες σχετικά με την εξαγωγή αγαπημένων από άλλα προγράμματα περιήγησης Web, ανατρέξτε στο πληροφοριακό υλικό που συνοδεύει το πρόγραμμα περιήγησης Web.

 4. Αν χρησιμοποιείτε κάποιον τύπο αφαιρούμενου μέσου αποθήκευσης, μετακινήστε το από τον παλιό σας υπολογιστή στον καινούριο.

 5. Αντιγράψτε τα αρχεία στον καινούριο υπολογιστή σας.

  Εμφάνιση όλων

  Για αντιγραφή εγγράφων, μουσικής, εικόνων και βίντεο στον καινούριο σας υπολογιστή

  1. Κάντε κλικ στο κουμπί ΈναρξηΕικόνα του κουμπιού "Έναρξη", ‍και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Υπολογιστής‍‍‍.
  2. Στον φάκελο "Υπολογιστής", κάντε διπλό κλικ στο αφαιρούμενο μέσο αποθήκευσης που χρησιμοποιείτε για τη μεταφορά. Διαφορετικά, αν χρησιμοποιείτε κοινόχρηστο φάκελο, ανοίξτε τον φάκελο.

  3. Επιλέξτε τα έγγραφα που αντιγράψατε από τον παλιό σας υπολογιστή. Κρατήστε πατημένο το πλήκτρο CTRL καθώς κάνετε κλικ για επιλογή πολλών στοιχείων.

  4. Κάντε κλικ στο μενού Επεξεργασία και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην εντολή Αντιγραφή.

  5. Κάντε κλικ στο κουμπί ΈναρξηΕικόνα του κουμπιού "Έναρξη", ‍και, στη συνέχεια, επιλέξτε Έγγραφα‍‍‍.
  6. Κάντε κλικ στο μενού Επεξεργασία και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην εντολή Επικόλληση.

   Επαναλάβετε αυτά τα βήματα για τα αρχεία μουσικής, εικόνων ή βίντεο που αντιγράψατε από τον παλιό σας υπολογιστή. Βεβαιωθείτε ότι τα έχετε μετακινήσει στους φακέλους Μουσική, Εικόνες ή Βίντεο αντί για το φάκελο "Έγγραφα".

  Για εισαγωγή του βιβλίου διευθύνσεων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (επαφές)

  Για εισαγωγή μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου

  Για εισαγωγή αγαπημένων Internet